bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Satıcı ve Diğer Tanımlamalar

Bu modülde, Satıcı firmaların adresleri, karşılıklı kodları, ödeme türleri, döviz ve vade bilgileri gibi tüm bilgileri sisteme kaydedilebilir. Sistemde, malzeme satınalma istekleri kullanıcılara ya da rollere verilen yetkilere göre yapılır. Tanımlamalar modülünde, isteklerin ve siparişlerin onay parametreleri de tanımlanabilmektedir.

Satınalma İstekleri - Teklif İşlemleri

Satınalma isteklerinin sistemde tanımlı yetkilere göre girişi ve onaylanması işlemlerinin ardından istenirse bu istekler birleştirilebilmekte ve birleştirilmiş isteğe ilişkin teklif isteme işlemleri yapılmaktadır. Birleştirilmiş satınalma istekleri, türlerine ve düzeylerine göre istenen satıcı firmalarla eşleştirilerek teklif listeleri oluşturulur.Teklif veren satıcıların cevapları tüm ayrıntılarıyla sisteme kaydedilebilir ve istenen teklifler kabul edilerek sipariş aşamasına geçilir.

Sipariş İşlemleri

Sistemde satıcılarla yapılan uzun dönemli anlaşmalar kaydedilip, gerçekleşmeleri izlenebilir. Satınalma siparişleri, kabul edilen teklife bağlı olarak ya da satıcılar ile yapılan uzun dönemli anlaşmaya uygun biçimde ele alınır. Satınalma siparişleri, herhangi bir teklif ya da anlaşmadan bağımsız olarak da tanımlanabilir. Siparişlerin onay işlemleri Tanımlamalar modülünde belirtilen parametrelere göre yapılır.Satınalma siparişlerinin gerçekleşimleri Stok Yönetimi ile bütünleşik biçimde izlenebilir.

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi Değerlendirme işletmeye özgü olarak tanımlanan değerlendirme sınıfları ve değerlendirme parametrelerine göre stok yönetimi ve kalite yönetimi ile bütünleşik biçimde yapılabilmektedir. Tedarikçi değerlendirme, siparişler bazında yapılabildiği gibi dönemlik olarak da yapılabilmektedir.

Satınalma Yönetim Sistemi,

  • bilişimERP’nin diğer altsistemleriyle bütünleşik biçimde çalışır,
  • Satınalma siparişlerini, tanımlanan yetki ve roller çerçevesinde yürütür,
  • Satınalma isteklerini esnek biçimde ele alır, istekleri birleştirir,
  • Teklif isteme listelerini kolayca oluşturur,
  • Tekliflerin ayrıntılı biçimde kaydedilmesini ve izlenmesini sağlar,
  • Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, Kalite Yönetimi isterlerine göre yapılan çözümlemelerle yöneticilere yardımcı olur.