bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Satış Yönetimi

Satış Yönetimi

Tanımlamalar

Sistemin işletime alınması öncesinde Satış Yönetimi sisteminde kullanılacak firma, ürün fiyatları ve teslimat türleri gibi kullanımda esas olacak kod tanımları yapılır. Bu bölümdeki esnek tanımlamalarla, müşterilerinizi değişik kategorilere göre gruplayabilir, müşterilerinizin adres bilgilerinden teslimat ve ödeme koşullarına, sizin ürün kodlarınıza karşılık gelen müşteri ürün kodlarından, kalite belgelerine ve otomatik muhasebeleştirmede esas alınacak iş kurallarına değin, birçok ayrıntılı bilgiyi sisteme kaydedebilirsiniz.

Teklif İşlemleri

Müşterilerden gelen teklif istekleri tüm detayları ile kaydedilir ve yeni ürün isteklerinde ön tasarım yapılarak tahmini maliyetler hesaplanabilir. Teklif verilecek yeni ürün için mevcut ürün ağaçlarından kopyalama da yaparak ürün ağacı tasarımları yapabilir, operasyonlar tanımlayabilir, bunlara bağlı olarak bütün maliyetlendirme ve teklif satış tutarı sisteme hesaplattırabilirsiniz.

Teklif müşteri tarafından kabul edilirse, teklif edilen ürün ağacını Üretim Yönetimi’ne kopyalayarak üretim işlemlerini hızla başlatabilirsiniz.

Satış İşlemleri

Siparişlerin girildiği ve izlendiği, sevk işlemlerinin yapıldığı modüldür. Sistem, siparişin girişi ve günlenmesi sırasında, girilen tarihlerde, onaylama işlemlerinde, fiyat girişlerinde vb. gibi kontroller yaparak hata yapılmasını engeller. Müşterilerden gelen Excel ya da text dosyaları da müşterilerin kullandığı ürün kodlarıyla eşleştirme yapılarak sisteme kolayca aktarılabilir.

Müşterilerle yapılan kontrat siparişleri ve kontrat sipariş ürünleri Kontrat tipinde sisteme kaydedilir. Kontrat siparişlerinin girilen planlama değişkenlerine göre beklenen siparişler sistem tarafından oluşturulur ve Ana Üretim Planına (MPS) dahil edilir. Kontrat siparişine bağlı olarak gelen siparişler ilgili siparişe bağlı olarak girilir ve sistem, kalan kontrat miktarına göre tekrar planlama yapar.

Satış Tahminleri, Talep Tahmini modülünde oluşturulmuş kayıtları kullanarak ya da elle girilen verilerle oluşturulabilir. Sistem seçilen planlama değişkenlerine göre tahminler ile Ana Üretim Planı (MPS) bütünleşmesini sağlar.

Ayrıca Satış Yönetim Sisteminde,

  • Satış Tahmini-Ana Üretim Planı (MPS) bütünleşmesinde, gerçekleşen siparişler dikkate alınır,
  • Satış tiplerine, tarihe ve müşteriye göre ürün fiyat listeleri hazırlanabilir,
  • Satış istatistikleri hesaplanır, geçmiş yıllardaki verilere bakılarak siparişlerdeki sapmalar belirlenebilir.