bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

Envanterinizin yanı sıra, kalite kontrolden, fason izlemeye değin bütün işlemlerinizi bilişimERP Stok Yönetimi ile güvence altına alın, stok maliyetlerinizi düşürün.

Tanımlamalar

Bu modülde, stok sisteminde geçerli olan çoklu ölçü birim yapısına esas olacak ölçü birimleri bilgileri, kodlama formatları, stok hareket bilgileri, parametreler gibi genel tanımlar yapılır. Envanter kartı tanımlanır.

Envanter kartı , işletmede tanımlı ürün, yarı ürün, malzeme ve hizmetlerin tüm altsistemlerde kullanılacak bilgilerini içermektedir.Envanter oluşturulan kataloglarda istendiği gibi gruplandırılabilir. Bu gruplamalar diğer altsistemlerde sorgu ve kayıt işlemlerinde aynı biçimde kullanılabilir.

Yapılan parametrik istek yetki ve onay tanımlarına göre sistem, malzeme çıkış isteklerini denetler.

Stok İşlemleri

Kullanıcılar malzeme stok çıkışı isteklerini yetkilerine göre oluşturmakta ve bu istekler onaylandıktan sonra işleme alınmaktadır. Sistemde, stok giriş işlemleri, çıkış işlemleri, sevk işlemleri, fason giriş çıkış işlemleri, rezerv işlemleri, sorgulamalar ve raporlamalar esnek biçimde yapılmaktadır. Tüm stok işlemlerinde çoklu ölçü birim desteği vardır. Fason giriş çıkış işlemlerinde dışarıda yaptırılan fason işlemlerin ve gönderilen yarı ürün malzemelerin etkin ve kolay bir biçimde izlenmesini sağlayan işlevler bulunmaktadır. Gelen malzeme iş emri, sipariş ya da müşteri için ayırılabilir (Rezerve işlemleri). Bu rezervden uygun iş emrine çıkış yapılabilir.

Depo Yönetimi

Sistemde hiyerarşik olarak depo tanımlama olanağı vardır. Depolar arasında transfer işlemleri yapılabilmektedir.

İşletme bazında, grup ya da tek malzeme bazında ya da depo bazında sayım planları yapılmakta ve sayım kayıtları girilerek analizler yapılabilmektedir. Sistem sayım sonuçlarını grafik olarak da özetleyerek analiz yapılmasına olanak vermektedir. Ayrıca sayım farkları, otomatik olarak stok hareketleri oluşturularak kayıt altına alınmaktadır.

ABC Analizi ve Stok Politikaları (bilişimBI Ürünü)

Envanter seviyelerinin kontrolünde stok politikaları kullanılabilmektedir. Sistem stok politika değişkenlerine göre uygun politikayı ve güvenlik stoğu miktarını önermektedir. Seçilen politikaya göre stok giriş çıkışları sonunda sistem uyarı ve sipariş listeleri oluşturmaktadır. Bu listelerden hareketle satınalma siparişi verilebilmektedir.

Ayrıca Stok Yönetim Sistemi ile,

  • İşletmenize ait kodlama sistematiğine göre envanter kodlarınızı yönetebilirsiniz.
  • Kutu, rulo gibi her türlü özel ölçü birimine göre giriş çıkış işlemi yapabilirsiniz.
  • Fason işlem sonunda gelen yarı ürünü, gönderilen parti bazında izleyebilir ve iş emri rotasına uygun biçimde teslim alabilirsiniz.
  • Fason işlemde olan parça sayısını hem parti bazında hem de toplam olarak izleyebilirsiniz.
  • Tüm stok giriş işlemlerini Satınalma Yönetimi’nde tanımlanan uzun dönemli anlaşmalara göre yapabilir ve bu anlaşmalarla yaptırılan işlemleri tanımlanan birime ve döneme göre sorgulayabilirsiniz.
  • Tüm stok giriş işlemleri Kalite Yönetimi Giriş Kalite Kontrol işlemleri ile bütünleşiktir.