bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

Genel Tanımlamalar

Sistemin genelinde kullanılacak ana tanımlamaların yapıldığı modüldür. Üretim bölümleri ve makineler istenen hiyerarşik yapıda tanımlanabilir. Vardiyalar ve vardiyalardaki molalar tanımlanır. Bölüm ya da makine bazında hangi günlerde hangi vardiyaların geçerli olduğu sisteme tanıtılır.

Ürün Tasarımı

Ürün Ağacı tanımlama işlevi tüm üretim yönetiminin temel ürün ağacı bilgilerinin yönetildiği işlevdir. Alt ürün/malzeme, stok takip biriminden farklı bir birimle planlanabilir. Alternatif dal tanımlanabilir, ürün ağacı, müşteri/sipariş/iş emri için özelleştirilebilir ve tarihsel olarak izlenebilir. Ürün ağacına bağlı olarak ürünlerin/yarı ürünlerin, rotaları ve rotalara bağlı operasyonları tanımlanabilir. Rota tanımlarında ve operasyon tanımlarında alternatif kayıtlar yaratılabilir.

Malzeme ve Kapasite Planlama

Öncelikle planlama ufukları, zaman çitleri, yenileme parametrelerini içeren ana üretim planı parametreleri tanımlanır. Yaratılan parametrelere esas olarak Ana Üretim Planı hesaplanır. Ana üretim planı hesaplamada birçok tedarik parti büyüklüğü algoritması kullanılabilir.

Ana üretim planından hareketle üç ayrı yöntemle Kaba Kapasite Planlama hesaplanabilir ve kapasite grafikleri ve Gantt çizelgesi biçiminde gösterimi yapılır.

Ana Üretim Planı’na bağlı olarak ya da sipariş bazında, malzeme ihtiyaç planı hesaplama ve karşılaştırmalı alternatif çözümler sunulur. MRP hesaplamasında alternatif malzemeler de göz önünde tutulur. Hesaplanan MRP’nin sonuçları sistem tarafından yorumlanarak iş emirleri sonuçları, satınalma emri, uzun dönemli anlaşma sonuçları, uyarı listeleri olarak planlamacıya sunulur.

Üretim İzleme

İş emirlerinin açılması, operasyonları, kullanılan malzeme rezervleri ve çıkışları, iş emri tamamlama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon gerçekleşmelerinin duruş ve vardiya detayında girişleri yapılmakta, operasyon listeleri, kapasite dolulukları sorgulanabilmektedir. Ayrıca operasyonlar Gantt şemasında görülebilmektedir.

Talep Yönetimi

Sistemde ürün ya da ürün grubuna, müşteri ya da müşteri grubuna yönelik istenildiği kadar talep tahmini yapılabilir. Girilen parametrelere göre sistem verileri oluşturur ve hareketli ortalamalar metodu, regresyon analizi, basit, çift üstel düzeltme gibi metodlara göre tahmin verilerini oluşturur ve grafik olarak gösterir.

Üst Yönetim Modülü (bilişimBI ürünü)

Üst yönetimin tek sorgulamayla istenen birim bazında karşılaştırmalı üretim bilgilerine, planlanan ve gerçekleşen sevk bilgileri yoluyla gecikme durumlarına ve satış grafiklerine, envanter tiplerine göre stok değerlerine ve stok giriş-çıkışlarından hareketle dönemsel tutulan stok değer grafiklerine ulaşmasını sağlayan modüldür.

Ayrıca Üretim Yönetim Sisteminde,

  • Ürün ağacında miktarları, takip biriminden farklı bir planlama birimiyle tanımlayabilirsiniz.
  • Operasyon resimlerini rota-operasyon kayıtlarıyla bütünleştirebilirsiniz.
  • Operasyon sürelerini, istediğiniz zaman biriminde tanımlayabilir ve kalıp, takım bilgilerinizi takip edebilirsiniz.
  • MPS Sorgulamalarında gecikmiş siparişlerinizi kolaylıkla farkedebilirsiniz.
  • MRP sorgulamalarında, ihtiyacın hangi ana üründen/ürünlerden ve hangi satış siparişlerinden oluştuğunu anında görebilirsiniz.
  • MRP sonucunda dışarıdan alınan hizmet ihtiyaçlarını da ilgili uzun dönemli anlaşma verilerine bağlı olarak görebilirsiniz.
  • Sistem MRP hesabında En Erken Talep Tarihine (EETT) göre hesaplama yaparak iş emri başlama tarihinin duyarlığını arttırabilirsiniz.
  • Bir tuşla tüm ürün ağacının ana ürün ve dallarına iş emirlerini açabilirsiniz.