bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Neden Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Neden Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Performans artışı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, mühendislere ve yöneticilere işgücünü, enerjiyi, malzemeyi, parayı ve en önemlisi bilgiyi, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanacakları konusunda yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş endüstri standartlarını, eniyileme ve planlama algoritmalarını içeren yöntem ve çözümleri, kurumların hizmetine sunar.

Maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi

Bilgisayara dayalı ERP uygulamaları, maliyetlerin azaltılması, üretim ve pazarlama yeteneğinin yapılandırılması ve müşteriye sunulan hizmet ve ürün kalitelerinin yükseltilmesini destekler.

Verimlilik

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesini sağlar. Kurumlara iş süreçlerinde yenilik yapma, kaynaklarını daha etkin kullanma şansı verir. Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması verimlilik artışı sağlar.

Daha iyi rekabet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, özellikle orta ve küçük boydaki firmalara, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma anlamında çok önemli fırsatlar sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kurumların sahip oldukları avantajlara kısa sürede ulaşabilir, eşit koşullarda rekabet şansı kazanırlar.

Bütünleşik iş süreçleri ve karar destek işlevleri

Kurumlar, ERP sistemleriyle çeşitli iş süreçleri arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru bilgiye istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar.

Geleceğe yatırım ve yenilikçi düşünce

Günmüzde ürün, süreç ve hizmette yenilikçi düşünce (inovasyon) peşinde koşulmaktadır. e-iş kavramı, artık ulusal ve uluslararası iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. e-iş kavramının merkezinde, iş süreçlerini eniyileyen, işlemlerin hızını arttıran ERP uygulamaları yer almaktadır. ERP uygulamaları, işten-işe (B2B), işten-müşteriye(B2C), e-ticaret gibi müşteriler ile iş ortaklarını İnternet ortamında bir araya getiren İşbirliği Uygulamalarına geçiş sürecinin ilk basamağıdır.