bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Benimsenen Yaklaşım

Benimsenen Yaklaşım

Deneyim

bilişimERP, 1985’ten beri kamu ve özel sektördeki önemli kurumlara 100’ün üzerinde yönetim bilişim sistemi ve kurumsal kaynak planlama çözümleri üretmiş deneyimli bir yazılımevi olan Bilişim A.Ş’nin bu birikimi değerlendirilerek geliştirilmiştir.

Üretim ve yönetim bilimi alanlarında uzmanlaşmış deneyimli danışmanlarla birlikte üretilen bilişimERP, kamu ve özel sektörün büyük, orta ve küçük ölçekli kuruluşlarını, AB’ye uyum süreci, kalite ve performans yönetimi, markalaşma, yeni pazarlara açılma konularında desteklemekte, küresel ekonomi ve rekabet koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Kullanıcı Odaklılık

bilişimERP’nin yararlı ve kolay kullanılır bir yazılım olması, hem bilimsel hem de sanatsal bir yaklaşım benimsenerek kullanıcı odaklı tasarımla sağlanmıştır.

bilişimERP’nin, kullanıcının dünyasına ve diline uygun, yanlışları önleyici, yalın ve esnek bir kullanıcı arabirimi vardır.

Proje Yönetimi Yaklaşımı

bilişimERP’nin kurulum, uyarlama, işletime geçiş ve yazılım bakım hizmetleri proje yaklaşımı ile yürütülmekte, bu süreçlerin başarıya ulaşması için Bilişim Ltd’in 100’ü aşkın projede başarısı kanıtlanmış proje yönetim tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Proje yönetimi yaklaşımının temelini kullanıcı ile tam bir anlayış birliğinin sağlanması, doğru ve gerçekçi planlama, aşamalı gerçekleştirim, nitelikli eğitim, uyarlama ve belgeleme hizmetleri oluşturmaktadır.

Sürekli Ar-Ge

bilişimERP,bilişim teknikbilimindeki son gelişmeleri dünyayla bütünleşik bir biçimde izleyen ve son teknolojiyi en kısa sürede edinip uygulayan sürekli bir ar-ge kadrosuyla desteklenmekte, iş dünyasının gereksinimlerine yenilikçi düşünce ile yanıt veren çözümler üretilmektedir.

Danışmanlık, Uyarlama ve Bakım Hizmetleri

Başarılı bir ERP uygulaması için bilişimERP ile birlikte danışmanlık, uyarlama ve yazılım bakım hizmetlerine büyük önem verilmektedir. Amaç, değişikliklere uyan, kendini yenileyen, kullanıldıkça genişleyen ve gelişen, kullanıcı Kurum’la birlikte büyüyen bir yazılım çözümüne sahip olmaktır.

bilişimERP, iş süreçlerindeki değişikliklerin ve yeniliklerin uygulama yazılımına kısa sürede uyarlanabilmesini sağlayan esnek bir altyapıya sahiptir.