bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Açık Yazılım Mimarisi -Open Systems Architecture

bilişimERP, J2EE ortamında web tabanlı, çok katmanlı, açık yazılım mimarisi üzerinde yapılandırılmıştır. Veri tabanı katmanında bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi, orta katmanda ise, J2EE standartlarını sağlayan bir uygulama sunucusu bulunur. İstemci tarafında herhangi bir İnternet tarayıcı yazılımı üzerinde Java yordamcığı (applet) çalışır.

bilişimERP, J2EE ve XML standartlarına uygun olarak geliştirilmiş, bileşen tabanlı bir yazılımdır. Bütünleştirme işlemlerinde servis odaklı yaklaşım benimsenmiş, yeniden kullanılır türde servisler gerçekleştirilmiştir.

Platform Bağımsız

bilişimERP platform bağımsızdır. Kurumunuzda kurulu herhangi bir sistem yazılımıyla çalışabilir. Örneğin veri tabanı olarak Oracle, SqlServer, uygulama sunucusu olarak Oracle iAS, Jboss, IBM Websphere ya da Sun kullanılabilir.

Çok Dilli Kullanıcı Arabirimi

bilişimERP, çok dilli kullanıcı arabirimi altyapısına sahiptir. Kuruluşunuzda çalışan yabancı uyruklu kullanıcılar, sistemi aynı anda birden çok dilde (örneğin İngilizce, Türkçe ve İtalyanca) etkileşimli olarak kullanabilirler.

Ölçeklenirlik-Scalability

bilişimERP, büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için olduğu kadar, daha küçük çaptaki işletmelerin de rahatlıkla edinebileceği ve kullanabileceği ölçeklenir bir sistemdir. İnternet/intranet ortamında küçük konfigürasyonlu donanım sistemleri ile birlikte iyi düzeyde bir başarımla çalışabilmektedir.