bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Gelişkin Karar Destek Ürünleri

Gelişkin Karar Destek Ürünleri

bilişimERP’nin standart altsistemlerine ek olarak bütünleşik biçimde çalışan, daha kapsamlı çözümlemeler içeren gelişkin bilişimBI (Business Intelligence) ürünlerimizi de kullanabilirsiniz. Akademik çalışmalarla da desteklenen bu gelişkin ürünler, yöneticilere, iş zekâsı, stratejik planlama, politika oluşturma ve karar alma süreçlerinde uzmanlık desteği sağlar.

Ana Üretim Planı-MRP Benzetim

Ana Üretim Planı ve MRP sonuçları üzerinde, hesaplama parametrelerini değiştirerek yapılan denemelerle, istenen parti büyüklüğü politikasına göre sonuçlar üretebilirsiniz. Dönemsel Parti, Wagner-Within gibi değişik parti büyüklüğü algoritmaları kullanılabilir.

Sistem, hesaplanan son MRP sonuçlarına göre, yapılması gereken işlemleri iş emri, satınalma emri, uzun dönemli anlaşma sonuçları olarak önerir, uyarı iletileri oluşturarak iptal, erteleme gibi karar alma süreçlerini de destekler.

Yönetici Paneli

Aylık üretim bilgilerinizi adet, dakika, kg vb. birimlerle istediğiniz anda karşılaştırmalı biçimde görebilirsiniz.

Herhangi bir anda depolarınızda bulunan envanterin değerini sistemden öğrenebilir, stok seviyelerinizi aylara göre karşılaştırmalı biçimde gösteren grafikleri alabilirsiniz.

Sevkiyatlarınızdaki gecikmeleri sorgulayabilir,kesilen satış faturalarını ve satış grafiklerini dönemsel olarak görebilirsiniz.

Talep Tahmini

Birçok tahmin modeli içerir;hareketli ortalamalar,regresyon analizi,basit üstel düzeltme,çift üstel düzeltme, önceki dönemi kopyalama yöntemlerine göre hesapladığı sonuçları grafik biçiminde gösterir.

ABC Analizi

Tanımlayacağınız ABC sınıflarına, hesaplama yöntemlerine ve düzeltim kriterlerine göre sistem ABC Analizi yapabilir; sonuçları, envanter kartına otomatik olarak işletebilirsiniz.

Stok Politikaları

Min-Max. S-Q Modelleri gibi stok denetim politikaları oluşturulabilir; sisteme bu politikalara göre uyarı ve sipariş listelerini hazırlatabilirsiniz.

Rapor Sihirbazı- Reports Wizard

Rapor Sihirbazı yardımıyla, daha önce öngörülmemiş raporlar, hiçbir programlama çalışması yapılmadan, sistem kullanıcısı tarafından kolayca oluşturulabilir.