bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Genel Tanımlamalar ve Yetki

Genel Tanımlamalar ve Yetki

bilişimERP’nin esnek ve parametrik tanımlama işlevlerini kullanın; sistemi kişiselleştirin, kendinize ve kurumunuza uyarlayın.

Birden çok fabrika (işletme) içeren organizasyonlarda fabrikalar, istenen hiyerarşide tanımlanabilir, sistemde her bir fabrika ayrı ayrı çalışabilir. Fabrika içindeki organizasyon yapısı da, Organizasyon Tanımlamaları işlevinde istenilen hiyerarşide tanımlanabilir. Sistemde yetkilendirme yapısı, ekranlarda yapılan işlemlere (servisler-komutlar) dayanmaktadır. İlk olarak kullanıcı rolleri tanımlanır. Roller, altsistemler bazında yetki gruplarıdır. Daha sonra bu rollerin hangi ekranlarda hangi işlemleri yapabilecekleri belirlenir. Son olarak kullanıcıların sahip oldukları roller seçilerek bir kullanıcının sistemde yapabileceği işlemler tanımlanmış olur. Sistem,kullanıcının rollerine göre işlem seçeneklerinin yer aldığı menüyü devingen biçimde oluşturur. Kullanıcılar menüde, yalnızca yetkili oldukları işlem seçeneklerini görebilir ve kullanabilirler.

Yetkili kullanıcılar, menülerde görülen ekran adlarını fabrika bazında değiştirebilir, form tipi ya da tablo biçimli ekranlara sınırsız sayıda bilgi alanı ekleyebilirler. Var olan ekranlara alan ekleme işleminin yanı sıra, belirli bir kullanıcı ya da rol için altsistem bazında yeni ekranlarda hazırlayabilirler. Böylece, tamamen kendi oluşturdukları bilgi alanlarıyla istedikleri sayıda tablo biçimli ekran yaratabilirler.

Kullanıcılar kendilerine özgü notları sisteme kaydedebilirler.

Sistem kullanıcıları, veri aktarımlarında kullanılacak aktarım şablonlarını esnek bir biçimde tanımlayabilirler. Bu şablonlardan yola çıkıp yalnızca aktarılacak dosyayı seçerek dış uygulamalardaki verilerini sisteme aktarabilirler.

Günlük döviz bilgileri otomatik olarak TCMB Web servisi kullanılarak sisteme kaydedilebilir.

İş atama sistemine esas olacak iş tanımları ve iş atama yetkileri, bu modül ile tanımlanır.

Sistemde ekleme, silme, günleme işlemleri için günlük (log) tutulur. Sistem kullanıcısı, hangi veri tablosu ve hangi işlemler için günlük oluşturulacağını belirleyebilir. Günlük kütüklerindeki veriler tüm bilgileriyle sorgulanabilir, günlük kütükleri de yedeklenebilir.

Kullanıcılar, bilişimERP sistemini kullanırken başka kullanıcılara ileti (mesaj) gönderebilirler; istedikleri bir ekranın otomatik olarak açılmasını sağlayarak kullanıcıyı yapacağı işlemlere yönlendirebilirler.

İş atama yetkisine sahip bir kullanıcıysanız, iş emirlerine, müşteri siparişlerine ya da satınalma siparişlerine bağlı olarak, çalışanlarınıza görev verebilirsiniz. Bu işler ile ilgili planlama ve gerçekleşme bilgilerini kullanarak işlerinizi daha kolay yönetebilir, başarım (performans) ve maliyet ile ilgili sonuçlar çıkarabilirsiniz.