bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Oluşturan Altsistemler

Oluşturan Altsistemler

Kalite Odaklı bilişimERP modüler bir sistemdir. Sistem, Bilişim A.Ş'nin geliştirdiği bir uygulama çatısı üzerinde yapılandırılmıştır. Bu çatı üzerinde bilişimERP'yi oluşturan temel sistemler yer alır. Genel Tanımlamalar ve Yetki işlemleri, bilişimERP'yi oluşturan bütün altsistemlerce ortaklaşa kullanılır. bilişimERP’nin altsistemleri tümüyle bütünleşiktir. Sistemler arası veri akışı, iş süreçlerini kısaltacak ve günlük işlemlerde kullanıcının işini kolaylaştıracak biçimde yapılır.

Örneğin Üretim Yönetimi, üretim için gereken malzeme miktarlarını Stok Yönetimi’ne verir, bu sistemden malzeme stok düzeylerini alır. Ana üretim planını oluşturan sipariş bilgilerini, Satış Yönetimi’nden sağlar. Bakım Onarım Yönetimi’nden, operasyonlarda kullanılan makinelere ilişkin arıza ve bakım bilgilerini alır. Satınalma Yönetimiyle satınalma siparişleri ile ilgili veri alışverişinde bulunur.

bilişimERP, kalite odaklıdır. Bu nedenle Kalite Yönetimi Sistemi’nin öteki sistemlerle yoğun bir veri iletişimi vardır: Üretim Yönetimi Sistemi’nce açılan iş emirlerine ilişkin operasyon talimatları, üretim süreçlerinde kalite kayıtlarının oluşturulmasını yönlendirir. Stok Yönetimi’nde giriş kalite kontrol bilgileri, Kalite Yönetimi gereklerine uygun olarak oluşur. Kalite Yönetimi, Satınalma Yönetiminden tedarikçi değerlendirme bilgilerini alır. Bakım Onarım Yönetimiyle makine bakım-arıza talimat bilgileri ile ilgili veri alışverişinde bulunur. İnsan Kaynakları Yönetimine gereken eğitim bilgilerini verir. İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite yönetimince yapılan eğitim ve personel bilgilerini ayrıntılı biçimde saklar.

Finans Yönetimi ve Maliyet Yönetimi sistemleri, kurumdaki mali kaynakların planlanması amacıyla çok sayıda çözümleme ve bütünleştirme işlevleri içerir. Finans Yönetimi, personel maliyetlerini, İnsan Kaynakları Yönetimi’nden otomatik olarak alır, bordrolar kolayca muhasebeleştirilir. Satış Yönetimi Finans Yönetimine faturaları oluşturacak müşteri sipariş bilgilerini sağlar.