bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.

Alapala A.Ş.

ELKO A.Ş.

Numaş A.Ş.

Titan Makine

Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş

"BilişimERP ile birlikte Akdaş'ta tüm iş süreçlerimizi gözden geçirdik, yeniden yapılandırma çalışmalara yaptık ve yapmaya devam ediyoruz"

Gelişen Akdaş’ta tüm süreçlerin bütünleşik olarak tek platformda yönetilmesini sağlayabilecek esnek, özelleştirilebilen bir sistem gereksinimi duyuyorduk. Bu amaçla arayışa girdik. Farklı tipte ERP ürünleri incelendi, proje isterleri hazırlanarak değerlendirmeler yapıldı ve BilişimERP’de karar kılındı. Bilişim A.Ş. gereksinimleri çabuk anlayan ve çözüm üretebilen bir anlayışa sahip. Özellikle; döküme özel iş süreçleri için sistemde ciddi uyarlamalar yapıldı. Sistemimizde veri girişi ve sorgulama tüm modüller bazında hızlı yapılabilmekte, raporlar alınabilmektedir. Stok, Satın Alma, Satış ve Teklif, Üretim, Planlama, Kalite- Belge Yönetimi-Kalibrasyon Yönetimi, Bakım Onarım, Muhasebe, İnsan Kaynakları/Bordro/İSG Sağlık Bilgileri, Maliyet Yönetimi modülleri şu anda etkin şekilde kullanılmaktadır. Sağlıklı veri girişi sayesinde iş emri bazında maliyetlerimizi hesaplayabilmekteyiz.

İş merkezlerinde yapılan düzenli veri girişi sayesinde üretim, kalite, resim revizyon, belge, fotoğraf gibi ürün ve iş emrine ait detaylara dinamik olarak ulaşılabilmekteyiz. Üretim izleme anlık yapılabildiğinden müşterilerimize bildirimler de anlık yapılabilmektedir.

M. Niyazi Akdaş - Akdaş Döküm Genel Müdürü

BilişimBI ile katma değerli analizleri daha hızlı şekilde yönetim seviyesine sunuyoruz

BilişimBI ile başlatmış olduğumuz projemizin ana amacı; aylık periyotlarda yöneticilerimiz ile sunum şeklinde paylaştığımız performans ve kazanç analizi çalışmalarını online ortama taşımaktı. Bu şekilde yöneticilerimiz dinamik sorgular ile daha detaylı analizler yapmaya başladı. Bununla beraber geçmiş trend analizlerini ve lokasyon bazlı karşılaştırmalarını BilişimBI aracılığıyla sistematik hale getirip gerekli görülen yerlerdeki aksiyon adımlarının daha hızlı alınmasını sağladık. Bu proje sayesinde hem daha katma değerli analizleri daha hızlı şekilde yönetim seviyesine sunuyoruz hem de operasyonel anlamda ekibimize iş yükü yaratan analizleri sisteme taşıyarak zamandan kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda Excel de dahil olmak üzere farklı sistemlerden gelen verilerin otomatik olarak analizlere yansıması ile olası hesaplama hatalarının da önüne geçiyoruz. Ayrıca bizim için çok önemli olan hiyerarşik tanımlamalar ve bu tanımlamalara bağlı olarak yapılan kullanıcı bazlı yetkilendirmeler de BilişimBI üzerinden çok hızlı ve hatasız bir şekilde yapabiliyoruz. Projemiz kapsamında BilişimBI, bize özgü durumlardan kaynaklanan isteklerimize oldukça esnek şekilde yanıt vermiş olup her noktada ihtiyaçlarımızı karşılamıştır.

Etem Kavak

Bilgi Teknolojileri

Kurumsal Çözümler ve İş Zekâsı Müdürü

Turkcell Global Bilgi A.Ş.

BilişimBI’daki detaylı kayıt bazında yetkilendirme sayesinde en karmaşık senaryolarda bile doğru rapor ve analizlere ulaştık

Doğuş Otomotiv bünyesindeki verilerimizde zaman tüneli uygulaması bulunuyor. Zaman tüneli raporlama karmaşıklığını çok üst seviyeye taşıyan bir yöntem. Ayrıca kişisel verilerin görüntülenmesinde detaylı bir yetki tanımlaması da yapabilmek bizim için kritik bir konuydu. Bu iki özelliğin bir arada bulunması BilişimBI’ı bizim için en doğru tercih haline getirdi. Yöneticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm rapor ve analizleri BilişimBI’da kolaylıkla hazırladık ve yetkileri dahilinde kendileri ile paylaştık.

Berkay Okkan

İnsan Kaynakları Müdürü

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

BilişimBI ile kurumsal kaynak planlama verileri tam kontrolümüz altında

BilişimBI ile ERP verisini bilgiye, bilgiyi ise analitik raporlara dönüştürmekteyiz. Stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karar alma aşamasında BI raporlarını kullanıyoruz. Üst yönetime sunulan maliyet, finans, ik, üretim, satış, stok, kalite, bakım gibi ana modüllere ait raporların yanısıra dökümhanelere özel, geridönüşüm ve yeni kum tüketimleri, elektrod sarfiyatı, alaşım maliyetleri, çelik verim grafikleri, sakat parça neden analizleri, döküm personel ve döküm kütük analizleri gibi özel raporlamalar da yaptık. Yine dökümhaneler için olmazsa olmaz vardiya personel verimliliği, işleme tezgah dolulukları, sevkiyat gecikme analizleri de, BI'da hazırlanan tablo, grafik, harita verisi, KPI gibi araçlar ile analiz edilip üst yönetime sunulmaktadır. Şirket yönetim toplantıları BI'da hazırlanan raporlar ile yapılmaktadır. Müşterilerle yapılan toplantılarda da BI raporları etkin şekilde kullanılmakta, müşteriye ERP'de biriken gerçek ve dinamik veri istediği formatta analiz edilerek sunulmaktadır.

Nilüfer Çağlayık

Planlama Koordinatörü

Akdaş Döküm San.ve Tic.A.Ş.

TEGA Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

bilişimERP'nin tüm modülleriyle birlikte bilişimmobile Depo Yönetimini de işletime alarak; ürünlerimizin parti bazında anlık ve lokasyon olarak stoklarını doğru görebiliyor ve üretim planlama için sıfır hata ile gerçek ve dinamik bir planlama yapılabilmesini planlıyoruz.

“Ortalama 3.500 açık iş emrinin işlem gördüğü fabrikamızda dokunmatik ekranlar yoluyla mobil saha yönetimi yazılımı kullanılmaktadır. Tüm iş emirlerinin barkodlu izlenebilirlik kartları kullanılarak başlatma/bitirme işlemleri yapılmakta, her bir bölümün koltuk deposundan kullanılan malzemeler tüketilmekte ve yarı ürünlerin ilgili koltuk depoya stok girişleri yapılmaktadır. 15.485 son ürün çeşidine sahip olan firmamızda gerek operatörler gerek kalite personeli tarafından  yapılan tüm ölçümler mobil kalite sistemi ile bilişimERP’ye entegre biçimde kaydedilmektedir. Kalite ölçüm sonuçlarına göre yarı ürünlerin karantina/red/kullanılabilir olması kararları tüm sistemle entegre olarak verilebilmekte ve stok yönetimine yansıtılmaktadır. Kantar entegrasyonu ile toplam ağırlık kontrolüne dayanan etiket yazdırma altyapısı oluşturulmuştur.

bilişimERP özel planlama çözümleri ile sevk planlarının anlık üretimdeki durumları ve yarı mamul stokları görülebilmekte ve buna göre dinamik bir şekilde bölümlerin hangi işleri yapacağı önceliklendirilerek planlanabilmektedir.”

Ozan Özgüven - TEGA A.Ş. Üretim Planlama Sorumlusu

“TEGA A.Ş. olarak BilişimERP ile Bilişimmobile Depo Yönetimini kurmadan önce,  malzeme yönetimi ve stoklarımızın takibinde büyük sorunlar yaşıyorduk. Yaklaşık 5.000 palet ve 7.000 SKU’luk bir malzeme hacmini doğru yönetmek, zamanında, istenilen yerde ve doğru miktarda bulunmasını sağlamak gerçekten imkansızdı. İşlerimizi tamamen kişilere bağlı olarak kaotik bir şekilde yürütmeye çalışıyorduk. Bunun yaratmış olduğu üretim kayıpları, verimsizlik ve hatalı stok seviyeleri  kaynaklarımızın doğru bir şekilde kullanılmasını engelliyordu… Ancak yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede bilişimERP’nin tüm modülleriyle birlikte bilişimmobile Depo Yönetimini de işletime alarak; ürünlerimizin parti bazında, anlık ve lokasyon olarak stoklarını doğru görebiliyor ve üretim planlama için sıfır hata ile gerçek ve dinamik bir planlama yapılabilmesini  sağlıyorum. Tüm operasyonlar el terminalleriyle anlık olarak sahadan yönetilebilmekte olup;  gerçek anlamda kağıtsız bir depo ve malzeme yönetimi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Bilişimmobile Depo Yönetimi ile kullanıcılarımızın sistem üzerinden performanslarını da çok kolay izleyebiliyoruz."

M. Tolga Kıvılcım - TEGA A.Ş. Lojistik Müdürü