bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
başkaları sisteme girebildiği halde ben giremiyorum.

1) java versiyonu 6 olmalı. 7 değil. 2) Network sorunu.

Teklif açarkerken sorgu ekranındaki tüm bilgileri girmem gerekiyor mu
Hayır o bölümler sorgu için

 

stok girişi ekranı detayından detay satır silinemiyor, izin vermiyor
bu ekranda detay kayıt silme bilgi giriş ekranındaki sil butonu ile yapılabilir. 

 

ERP ye girildiğinde açılan ana ekranda alt sistemlerin ekrandaki sırası nasıl değiştirilir ?

ERP_ALTSISTEMLER tablosundaki altsistem sıralama alanına göre sıralanmaktadır.

AGİ tutarı ‘0’ olarak geliyor? Neden?

a. Kişisel tahakkuk bilgileri ekranındaki agi hesaplansın kutusu işaretli mi?
b. Özlük bilgileri ekranında yakınlar sekmesinde yakınların tanımları düzgün olarak yapılmış mı?
c. Asgari geçim indirimi parametreleri ekranında ilgili yıl için tanım yapılmış mı?

İş Zekası ( BI) Yedek nasıl ve nereye alınır
• Yedek alma prosedürü her gece 23:30 da çalışacaktır.
• Alınan yedeği sunucu üzerinde E:\BilisimBI\MySQLBackups\backupfiles dizinine kaydedecektir.
• Bu dizinde en çok son 10 günlük yedek saklanacaktır, 10 günden daha eski olan yedek dosyaları otomatik olarak silinecektir.

 

Belge yönetimi ekranına kayıt eklenemiyor
Yetkiler kontrol edilmeli, Genel Tanımlamalar da kısıtlı yetki tanımlanmıştır. Yetkilerinde kısıtlı-sınırlı yazan iki yetki çıkartılmalı.

 

Envanter tanımlamada kayıt sonrası depo tanımladık, nereden değiştirilir
Depo tanımlama

 

Stokların parasal değerini görebilmek mümkün mü
Üretim modülü Üst yönetim envanter ekranında tutar seçerek sorgu yapılırsa

 

Kayıt sırasında aynı kayıt var uyarısı geliyor fakat sorguda çıkmıyor

Daha önce kaydedilmeye çalışılırken internet kesintisi vb bir nedenle kayıt askıda kalmış olabilir. Bilişim tarafından log lara bakılmalı

Nakliye alış faturasının bir müşteri siparişi ile ilişkilendirilmesi nasıl mümkün olur

Alış faturası girişi sırasında Nakliye firması ve nakliye maliyeti sorguları ile müşteri siparişi seçimi/bulunması mümkündür

Satınalma siparişi Alış faturasına gelmiyor
Alış faturası stok girişi ile ilişkilidir. Stok girişi ardından alış faturası girişi yapılabilir

 

MAC bilgisayarlarda nasıl çalıştıracağız

https://www.java.com/tr/download/help/mac_install.xml   kurulum yapılır.  Sonra Java Control Panel de Enable Java Content kutusu seçilir

Firma tanımladık ama detay bilgileri gelmiyor
ana kayıt kaydedilmeden detay kayıt girişine geçilmemeli. 

 

Fasonda montaj yaptırılacaksa işlem nasıl yapılmalı
fason ekran bu işleme uygun değil. Bir bir ilişki var. N adet ürün gönderip 1 adet giriş yapılamaz. Bunun için stok çıkış ve stok giriş ekranı kullanılabilir. Dışarıdaki envanter bilgisine ulaşılamaz. Ya da fason depo tanımlayıp transfer yapılmalı ama bu durumda da o depodan zaman zaman çıkış yapılmalı ki MRP yanılmasın.

 

Aile yardımı seçildiğinde damga vergisi tutarı gelmemektedir? Sebep?

Ek gelirler SSK matrahına dahil olmuyorsa ek gelir tanımlama ekranında ilgili   ek gelirsin SSK kesintisi işaretlenmelidir

Harita üzerinde gösterim çalışmıyor
Veri Kaynağında Ülke Adı kriteri için Harita seçimi yapılmamış olabilir. Yada BI server da google maps sayfasına erişim engeli olabilir. Serverda aşağıdaki IP ler çıkış izni verilmeli :
http://64.15.117.217/maps/api/js?sensor=true&language=en-EN
http://173.194.70.82/svn/tags/markermanager/1.0/src/markermanager.js
http://173.194.70.82/svn/trunk/markerclusterer/src/markerclusterer_compiled.js
http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true&language=en-EN
http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/tags/markermanager/1.0/src/markermanager.js
http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/src/markerclusterer_compiled.js

 

Operasyon talimatları ekranında bir operasyona tanımladığım 10 karakteristikten sadece biri Kalite Üretim Kayıtları ekranına geliyor
Operasyon talimatları tanımlama ekranında detay kaydı girilmiş olan karakteristikler ancak Kalite Üretim Kayıtları ekranına gelir. 

 

Daha önce girilmiş Stokların devir işlemini yaparken işemri, üretim no vb soruyor.
Lotsuz malzemeler 0 girilicek. 

 

Maliyet/Tanımlamalar Dönem Tanımlama ekranında Stok Dönemleri tanımlanırken Stok Dönemi seçim kutucuğu işaretlenmezse ne olur
Üretim Üst Yönetim Envanter Bilgileri ekranı Grafikleri oluşmaz. Stok Dönemi tanımlanıp Dönem Başı Stok Hesaplanmamışsa Dönem sekmesine de veri gelmez

 

ERP başlıkları ingilizce olarak gelmekte.

Windows Denetim Masasında, Bölge Dil ayarlarından dil Türkçe olarak değiştirilmelidir.

Fatura girişinde tarih seçerken komple tarihi silmeye gerek kalmadan yeni tarihe izin versin.

Yeni kayıt butonuna basılarak kayıt girildiğinde fatura tarihi de otomatik olarak işlem tarihi şeklinde değişir. Bu tarih üzerinde değişiklik yapılabilir.

Tedarikçilerin liste fiyatları satınalmada nasıl kullanılır.
Satınalma alt sistemi Tanımlamalarda Malzeme Liste Fiyatları girişi tedarikçi bazında yapıldıktan sonra Satınalma Sipariş Girişi sırasında detay kayıtta Sipariş Tipi : Liste Fiyatı seçilirse fiyat tedarikçi liste fiyatından gelir

 

java versiyonu

Bilgisayar 32 bit ise:
https://www.dropbox.com/s/cvphl3by52rfjtu/jdk-6u45-windows-i586.exe?dl=0
Bilgisayar 64 bit ise
https://www.dropbox.com/s/4xk4qff9xrz9nju/jdk-6u45-windows-x64%20%281%29.exe?dl=0                          Diğer versiyon ise :  jdk-6u22-windows-i586 şeklinde internetten aranabilir yada aşağıdaki linkten indirilebilir: http://filehippo.com/download_jre_32/tech/8505/

Satış teklif ekranında seçilen raporun dökümü nereden alınacak
Sağ üstteki simgeler arasında bulunan Rapor Yazdır simgesi tıklanarak alınır. Yetki gerekir

 

operasyon listesinden iş emri gerçekleştirme yapılırken stok yetkisi olmadığı uyarısı geliyor.
Depo tanımlamada depoya yetki tanımlanmalı.

 

Personelin kişisel tahakkuk bilgilerinden icra kesintisi eklediğim halde bordro hesaplama yaptığımda ayrıntılarda kesinti görünmüyor? Neden?

Kişisel tahakkuk ekranında bu tür işlem yapılmaz.
 İcra işlemleri İcra Dosyaları takip ekranından yapılmaktadır.
 İcra kesintisi görünememesi
 a.Kesintiler ekranında İcra parametresi etkinlik durumu işaretli olmayabilir.
 b.Hesaplama formatları ekranında hesaplanan bordro türü parametrelerinde  kesintiler sekmesinde icra kesintisi ekli olması gerekir.

Red karar tipleri için hangi stok hareketlerini gerçekleştirmeli
• Hurda – Çeşitli hurda hareketleri mevcut. (C-RHURDA, C-UHURDA, C-KHURDA)
• Karantina - Çeşitli karantina hareketleri mevcut (G-KARAN, I-RED_KAR, I-ELDE_KAR)
• Düzeltme – Karantinadan elde (I-KAR_ELDE)
• Dönüştürme- Bilgi Verilecektir
• Ayıklama-karantinadan elde (sağlam olan miktar)
  ve karantinadan hurda (bozuk olan miktar) biçiminde iki karar verilebilir
• Tamir-karantinadan elde (I-KAR_ELDE)
• Sapma-karantinadan elde (I-KAR_ELDE)

 

Makinayı göremiyoruz.
Bir seviye altı görünüyor. Grupla makine arasında bir seviye olacak.

 

Fatura kaydedip yeni fatura açarken eski girdiğimiz tarih sabit kalsın.

Yeni fatura eklenirken sistem işlem yapılan tarihi otomatik olarak getirir, istenirse bu tarih manuel değiştirilir. Tarihin sabit kalması sistemsel olarak mümkün değil.

satınalma istek girişinde istek nedeninin yazılması nasıl garanti altına alınır
Açıklama alanı zorunlu hale getirilebilir. Neden bu alana yazılır.

 

Sistemdeki bir kullanıcıya başka bir kullanıcı mesaj gönderirse kullanıcı nasıl farkedecek?

Kullanıcı tanımlamalarda 3dk lık bir parametre tanımı sözkonusu. Bu durumda sağ altta uyarı vermeye başlar.

ihracat firması farklı olması durumda firmalar birbirlerinin sipariş ve diğer verilerini görebilir mi? Bir firmada açılan cari kart ve envanterler diğer firmalarda görülebilir mi?
Bir firmada açılan cari kartın diğer firmalarda ana kaydı otomatik oluşur detay bilgiler elle girilmelidir. Envanter ana kayıtları da otomatik oluşur. Triger devreye alınmalı

 

fason dönüşünde parti numarası soruyor. Gönderirken sormamıştı
Fason işlem uzun dönemli anlaşma ve parti numarası seçimi olmak üzere iki zorunlu bilgi gerektirir. Üretim parti numarası sihirbazlar yoluyla girilen üretim gereçekleşmeleri sırasında elle girilen parti numaralarıdır. Fasona çıkış sırasında gelen listeden parti numarasının seçilmesi gerekir. Dönüşte de hangi partinin girdiği seçimi yapılmalıdır. 

 

İcra kesintisini Agi den kesilmesini istiyorum nerden yapabilirim?

Asgari geçim indirimi parametreleri ekranında ilgili yıl için icra kesinti yüzdesi   Agi için tanımlanmalıdır.

Ekrandaki rapor tiplerinden birini alamıyorum.
Bu ekrandaki rapor tiplerinden rapor alabilmek için sorgu parametrelerinden sorgulama yapıp rapor al butonuna basılır. Detay kayıttaki verilerden seçim yapılarak rapor alınmaz.

 

Envanter stok kodunda format nasıl tanımlanır. Serbest olmayacak, arada - , nokta vb olacak
Kod formatı tanımlama

 

Fatura girişinde ocak dönemi şubat dönemi olarak seçilebilsin

Muhasebe organizasyon dönemleri yıllıktır. Muhasebe bir ayın herhangi bir günü girilen işlemi o ay dönemi olarak raporlamalarda kabul eder. Fatura girişinde dönem seçimi yapılmamaktadır.

satınalma sipariş isteğinden sağ tıkla onay ekranına geçildiğinde kayıt bulunamadığı uyarısı geliyor. Ya da onay ekranında kayıtlı bir istek bulunamıyor
Satınalma sipariş istek ekranında onay grubu seçimi yapılmamış olabilir.Satınalma ekranında detay kayıtlar girilip ana kayda toplam tutar yansıdıktan sonra onay grunu seçimi yapılarak kaydedilmeli.

 

Ekran menülerinde sıra değişikliği mümkün mü? Örneğin Stok Yönetiminde Stok işlemleri menüsündeki Malzeme İstemi İşlemleri nin menü içerindeki sırasını değiştirmek mümkün mü

Genel Yetki Tanımalma İşlemleri/Bilişm Özel Menü ve Esnek ekran/Özel Menü Oluşturma ekranında menü sıraları değiştirilebilir.

Fatura kalemleri tanımlamak için detay kayıt eklediğimizde normalde var olan “yok” ve KDV kısmındaki “%0” seçimi normalde;”hariç” ve %18 olsun.

Envanter kartlarının muhasebe ilişkileri sekmesinde KDV oranını verebilirsiniz. Bu envanter kalemiyle yaptığınız fatura işlemlerinde de otomatik olarak bu oran faturaya gelecektir. Ancak, KDV'nin Dahil, Hariç ve Yok olması durumları fatura işlemi yapılan cariye göre değişkenlik göstereceğinden sistemsel olarak otomatik hale getirilmemiştir. Bu alanın manuel seçilmesi gerekmektedir.

bir siparişte 3 ayrı kalem var, bunların ikisi sevk adresi1 e gidiyor, birisi de sevk adresi2 ye gidiyor, aynı siparişte farklı sevk adreslerini nasıl tanımlayabilirim
Yapılamaz. Farklı sevk adresi olan için farklı ana kayıt açılmalı

 

Müşteriden iade gelen fakat sistemde geçmiş sipariş veya sevki olmayan son ürünün G-MKIADE (Müşteriden İade Stok Girişi) ile yapılan stok girişi sırasında "sipariş ürün kodu" bilgisi olmadığı için giriş gerçekleştirilemiyor.
Bu tip durumlar için bir bypass olarak parti no hücresine "DEVİRDEN" yazılmalıdır.

 

Personel Bordro Hesaplanırken damga vergisi ve gelir vergisi tutarları ‘0’ geliyor?

Tanımlamalar hesap formatları ekranında hesaplama parametre türünü seçilip  giderler bölümde damga ve gelir vergisi işareti olması gerekir

Vardiya Kaydı/Mlz çıkış sihirbazında y.mamul tüketimi yapılamamaktadır
Bu sihirbaz tipten sadece mlz çıkışı yapılabilir. Y.mamul tüketimi sadece Stok girişi yapılan sihirbaz tiplerinde yapılabilir. 

 

test firmasındaki ilgisiz verileri silebilir miyiz
bunların varlığı deneme çalışmalarında fikir vermesi içindir. Dursun

 

teslim tarihi gelen satınalma siparişleri için uyarı ve uyarı sıklığı tanımlama
Genel tanımlamalar da uyarı sıklığı değiştirilebilir. İstenen uyarı metni ve uyarının kimlere gönderileceği bilgisi Bilişim e ulaştırılmalıdır. 

 

Önceden verilmiş rol kodları daha sonra değiştirilebilir mi? Değiştirilmek istenirse ne yapılır ?

Hayır rol kodları değiştirilemez, değiştirilmesi gerekirse silinip yeni rol kodu olarak yaratılması ve içeriğinin doldurulması ve ilgili kullanıcılarla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sebeple rol kodları verilirken kişi isimlerinin kullanılmaması önemlidir.

Sorgulama ekranlarında seçtiğimiz bir seçeneği iki kez tıklamak yerine Enter tuşu aktif olsun.

Sorgulama ekranları farklı ekranlardan verileri getireceği için bu alanların "enter" tuşuyla çalışmaları mümkün değildir.

Sipariş detayına "olası" tipte ürün eklenince uzlaşılan tarih girişine izin verilmiyor. Aynı siparişin ürün detayında kesin olan ürünler de varsa olası ürüne uzalşılan tarih girilemediği için sipariş kaydedilemiyor. Uzlaşılan tarih bilgisi eksik uyarısı g
Olası ürünler sözkonusu ise ayrı bir siparişle tanımlanarak "onay durumu" beklemede tutulmalıdır. Kesinleştiği durumda uzlaşılan tarih girilerek onaya sunulur. Detayında olası ürünler olan satış siparişleri uzlaşılan sevk tarihi olmadığı için onaylanamaz

 

bir envanterin deposu nasıl değiştirilebilir.
Depo tanımlamada bir depodan silip başka bir depoya detay kayıt ilavesi ile ilave edilebilir. Yada Ürün malzeme listesinden envanter sorgulanıp depoları silinip ilave edilebilir. 

 

Asgari geçim indirimlerini nasıl tanımlayabilirim?

Tanımlamalar-Asgari geçim indirimi parametreleri ekranından tanımlayabiliriz.

Fason dönüşte GKK gerekir işaretli olan envanterin tanımlanmış olan GKK sı GKK işlemi yapılmak istendiğinde çıkmıyor. Oysa GKK Gerekleri tanımlı
Fason Dönüşte GKK yapıalcak olan envanterilerin GKK Gerekleri Tanımlanırken mutlaka tanımlama ekranındaki "Dış Hizmet Kodu" seçimi yapılmalı ve bir dış hizmet kartı ile ilişkilendirilmelidir. Aksi taktirde GKK işlemi ekranına yapılan tanımlamalar gelmez

 

mrp sonuçları ekranında sorgu ekranına mps çağırdım ama ilgili mrp gelmiyor
o mps için mrp çalıştırılmamıştır. 

 

Satınalma sipariş onayı sırasında onaylayan kişi miktar değiştirebilir mi?
Hayır, fiyat açılan sipariş miktarı için alınan fiyat olabilir. Onay yapan miktar değişikliği gereği duyuyorsa satınalma siparişini reddederek açıklamada belirtmeli veya telefonla miktar değişikliğini istemeli. 

 

Mesajla gönderilen dosyanın farklı kaydedilmesi nasıl?

Dosya göster denildiğinde sunucudan alınıp temp dosyalarına atılan dosyanın açılınca farklı kaydet yapılması gerek

Sorgulama yaparken arama bölümündeki …(noktalı arama linki) ne basmadan direk aramak istediğimiz malzemeyi yazabilelim.

Sistemde arka planda envanterlerin numaraları ayrı ayrı tutulduğundan envanter arama işleminin noktalı arama linkiyle yapılması gerekiyor.

Aynı siparişte sevk adresleri farklı ürünler tanımlanabilir mi?
Hayır. Her siparişin tek bir sevk adresi olur.

 

depoya toplu olarak mlz eklemek nasıl olur
Depo Tanımlamada ana kayıttaki depolardan biri seçilir, sağ tış  Liste Ekle tıklanır. Açılan ekranda seç butonu ile toplu ilave edilebilir. 

 

Özürlü Personelin sakatlık derece parametrelerini girmek istiyorum? Nereden girebilirim.

a. Özlük bilgilerinde diğer sekmesinde sakatlık derecesi ve vergi indirimi durumu tanımlanabilir.
b. Yakınların sakatlık durumu ve vergi indirimi durumu yakınlar tanımlanırken girilebilir.

Silmek istediğim bir iş emrinin Kalite ölçüm sonuçları İş Emri Detay ekranda görünüyor. İş emri kalite ölçüm sonuçları ekranında ise bir kayıt bulunmuyor. Dolaysıyla ölçüm kayıtlarını silemediğim için İş Emri ninde silemiyorum.
Ana iş emri daha önce silinmiş ise alt iş emrinin kalite ölçümleri İş Emri Kalite Ölçüm ekranına gelmez. Bu ekran sıfır sıra nolu ana iş emrini arar

 

operasyon listesinde makine seçiyorum ama operasyonlar gelmiyor.
ürün ağacında makinaya değil makine grubuna atama yapılmış ise makine değil makine grubu seçilmeli. 

 

alış faturası girişinde birden fazla irsaliye için gelen tek faturanın girişi sırasında çoklu irsaliye seçimi mümkün mü
Evet

 

üzerinde mesajlaşma yapmak istediğimizde ,yeni mesajlar sisteme yeniden giriş yapmadığımız sürece gelen kutusuna düşmüyor.

Parametrik olarak 3 dakikada bir otomatik sorgu devreye alınabilir.

Fiş tarihi ve fatura tarihi girdiğimiz ekranda ayrı ayrı gösterebilsin.

Konu iş listesine alındı.

Teklif raporu için yetki uyarısı
Genel Tanımlamalar / Kullanıcı ve Yetki Tanım / Rol Rapor Tanımlama ekranında Satış rolündeki yetkilerin verilmiş olması gerekir

 

takım uç sarfiyatı ve stok çıkışı nasıl yapılacaktır. Makine iş emri bazında nasıl analiz edilecek
Stok çıkış ekranında sağ tuş bilgi giriş ekranı ile çıkış yaparken makine, operasyon ve iş emri ile ilişkilendirerek çıkış yapılmalı. C-Hammadde tipinde çıkış yapılır. Ya da iş emri detay ekranda mlz kullanımında. Analiz, Yönetsel işlevlerde çıkış analizlerinde ekranında yapılır.

 

Şablona dayalı veri aktarımında aktarım kodunu seçtiğimde belirtilen koşullarda kayıt bulunamadı uyarı alınıyor? Nerden yapabilirim?

a. T_ORT_AKTARIM_MAP tablosu tanımları kontrol edilmeli. Tanımlar fabrika bazında yapılıyor. Gözden kaçırılmamalı.
b. Aktarım sırasında ORA_1400 hatasıyla karşılaşılıyorsa ERP_TABLE daki tanımlar kontrol edilmeli.

Belge Dağıtım sorgulama ekranına revizyon yapılan belge gelmiyor
Belgenin revizyonu onaylanmamışsa ekrana gelmez

 

İş emri gerçekleşmede ürün ağacında olmayan bir malzenin çıkışını nasıl yaparım
Ekran detay kayıt ekranındaki "Kullanılan Yarı/Hammamul Adı" kolonundan (ikinci sorgu  butonu) sorgu butonu ile seçim yapılabilir. Fakat bu sorguda yalnızca 2.seviye ve standart malzemeler gelir. 1:seviye malzeme ürün ağacında yoksa İŞ Emri Detay ekranında İş Emri çıkılan malzemelere ilave edilemez. 1.seviye bir malzemeyi ürün ağacında olmadığı durumda üretimde tüketebilmenin (İş Eemri Detay ekranında çıkabilmenin) yolu Envanter KArtında Standart Malzeme göstergesini işaretlemektir. 

 

Satınalma onay grubu seçimi yapıldığı ve satınalma sipariş onay ekranında onaylama yapıldığı halde neden izlemede açılan satınalma siparişi beklemede görünüyor
Satınalma siparişi onay yetkisi bir kullanıcıya değil role tanımlanırsa satınalma sipariş onayında o role dahil olan herkesi siparişi onaylaması sonrasında sipariş onaylıya geçecektir. Bu nedenle siparişleri bir grubun tamamının değil bir kişinin onaylaması isteniyorsa onay tanımlama ekranında seçilen ana kaydın detayına sadece bir kullanıcı girilmelidir.

 

Gerçekleşmede tarih girerken 10 gün öncesinin girilmesine izin verilmiyor. ( 30 gün ideal olabilir)

Parametrik olarak arttırılabilir

bir kullanıcının erp kullanım hakkında rapor

mevcut raporun sisteme yüklenerek kullanıcı raporlardan alınması gerekir.

Fatura listesinde kapsamlı arama yapmak için “alış,satış,alış iade” gibi fatura türünü belirlerken “alış ve alış iade ve diğer alış” faturaları ve “satış ve satış iadeyi” birlikte seçebilelim.

Konu incelenecek.

teklif ekranı detayındaki ödeme tipleri kodlu alanda yok. Muhtemelen ismi başka. 2) Teklif tanımlama maliyet alanındaki ödeme koşulları ? Firmada tanımlamadaki ödeme koşullarından gelmiyor mu
kodlu alan değil firma tanımlama ödeme koşulları sekmesi. Burda satış ekranı detay kaydındaki ODEMETIP kodlu alanı "Finans Yönetimi" ekranı altındaki kodlu alanlarda bulunmaktadır.

 

Ürünlerin depodaki konumları nasıl tanımlanır
Stok Yönetimi/Depo Tanımlamada detay kayda ürün ilave edilirken depo konumu kolonunda

 

Kümülâtif Gelir vergisi matrahını nereden giriyorum?

Tanımlamalar –vergi dilimleri ekranında her yılın başında tanımlanır

Rev Geri Bildirim İstemi ekranı sorgulandığında veri gelmiyor
Bu ekrana veri Belge Yönetiminde detay kayda girilen revizyon satırı üzerinde sağ tuş ile yapılan  "Rev Geri Bildirim İstekleri" gelir. Bu alandan yapılan istekler ekran sorgusunda görünür.  

 

Malzeme çıkışlı bir operasyonda operasyon listesi ekranından sihirbaz yoluyla gerçekleşme girilirken 1. vardiya sonunda henüz iş bitmemiş ( 2.vardiyaay veya ertesi güne sarkmışsa) ve tüketim gerçekleşmemişse hangi sihirbazdan giriş yapılmalı
Vardiya girişi sihirbazı ile giriş yapılmalı

 

Satınalma sipariş açılırken bir envanterin eski alım fiyatları nerede incelebilir.
Sipariş Giriş ekranında detay kayda alınan malzemenin üzerinde sağ tıklayıp malzeme hareketlerine ekran geçişi yapılırsa, eski kayıtları, fiyatları görmek mümkün

 

satınalma onayı bir kişi tarafından yapılacak. Sipariş giriş ekranında onay grubu seçimi tüm kalemler için seçilmek zorunda mı.
MRP den sonra satınalma isteği açılırken sağ tıklanıp Ana Satınalma isteği olarak açılmalı

 

Ortak işlemler/genel uyarı ekranında yapılan değişiklik aktif olmuyor

Bu ekranda yapılan değişikliklerin aktif olması için sunucunun kapanıp açılması gerekir

Fatura girerken, Kdv , indirim % , miktarı alanları 0,000 “3” basamaklı giriş yapabilelim

Digit sayısının indirim yüzde alanın da mı artması isteniyor? Ayrıntıları içerir bir örnek rica ediyoruz.

firma tanımlama ekranında başka bir ülke seçilince o ülkenin illeri gelmiyor. Detay ekranında farklı ülke girilirse il seçilmediği için teklif kaydını yaptırmıyor
Yabancı il kısmına ve adrese yazılmalı. İl boş bırakılmalı.

 

Özel Stok Kayıt tipli stok girişleri nedir.
Özel stok kayıt tipi iş emri tamamlamada otomatik stok çıkışı durumlarında gerçekleşir. 

 

Bordro hesapladım sorguladım ama Agi de tutarsızlık var nereyi kontrol etmeliyim?

a. Bordro detaylı görünümünden Agi oranı kontrol edilir. Oran doğruysa asgari geçim indirimi tanımlama ekranından ilgili yıl için olan bilgiler kontrol edilir.
b. Oran yanlışsa hangi yakınlar için Aginin eksik/fazla verildiği kontrol edilerek özlük bilgilerinden düzeltmeler yapılarak bordro tekrar hesaplanmalıdır.
c. Agi 0 geliyorsa kişisel tahakkuk bilgilerinden Agi verilsin kutucuğu işaretlenmelidir.

Red kararları tanımlama kodlu alanında "Katsayı sıfır olamaz" seçimi nedir
Üst yönetim/kalite analizlerine bazı kararların yansıması istenmiyorsa Kalite Red Kayıtları ekranında ana kayıttaki " Red Katsayısı" veya detay kayıtta bulunan "Karar Katsayısı" sıfır yapılır. Bu tip bir değişimin yapılması önlenmek isteniyorsa Kalite/genel Tanımlamalar/Red Kararları Tanımlama ekranında ilgili kararlarda "Katsayı 0 olamaz" seçilmelidir.

 

stok giriş sihirbazında parti no seçimi yapılamıyor
Bu sihirbaz FIFO ya göre çalışmakta ve sistem geri planda kendisi parti seçimi yapmaktadır

 

İstek birleştirmede aynı parçaların yanı sıra tedarikçiye ait isteklerin birleştirilmesi mümkün değil mi
İstek birleştirme aynı ürün için yapılabilmektedir

 

Bir ekranda yapılan kullanıcı formatının diğer kullanıcıların ekranlarında da yapılabilmesinin kısa yolu var mı?

Bir kullanıcı istenen ekran değişikliklerini yaptıktan sonra Genel Tanımlamalar/Temalar ekranındaki" Değişiklikleri Veri Tabanına Kaydet" butonu ile kaydetmeli sonra aynı değişikliğin yansıtılması istenen kullanıcıların bilgisayarlarında uygulamaya kendi kullancısı ile girip Genel TAnımlamalar/Temalar daki " Değişiklikleri veri Tabanından Yükle" butonu ile çekebilir.  VEYA C:/Kullanıcılar/Win 7 altındaki "clientproperty.ini" istenen kullanıcıların bilgisayarına taşınırsa da olur. 

Banka kredileriyle ilgili “kredi türü , hesap türü” konuşulup bizim kullandığımız kredi çeşitlerine uygunluğu konuşulacak.

Kredi türü alanı elle eklenebilir hale getirilecek, iş listesine alındı. Ancak kredi geri ödemeleri ve hesaplamalarına ilişkin alanların manuel doldurulması gerekiyor.

tanımladığım firma da nakliyeci firma listesinde geliyor. Buraya sadece nakliyeci firmalar gelsin
gelmez

 

ticari ürünler nasıl tanımlanacak ve sorgulanacak
Katalog tanımlaması yapılarak ticari ürün grubu oluşturulur. Envanter kartı açılırken satılıyor ve satınalınıyor göstergeleri işaretli 1. seviye envanter kartı açılırken katalog seçimi zorunlu hale getirilir. Sorgularda grup seçimi getirilebilir.

 

Fazla mesai gün olarak giriş yaptım fakat bordro hesaplamada ‘0’ geliyor. Neden?

a-Hesap formatlarında parametre türünde fazla mesai işaretli olması gerekir.
 b-Ayrıca Personelin fazla mesai saatleri girilmiş olması gerekir.

Belgenin etinliği veya kapalı olması arasındaki fark nedir
Etkinlik belgeyi sistemde kullanılmaz hale getirmektir. Kapatmak ise örneğin revizyon sürecinde olduğu için etkin bir belge ulaşıma kapatılabilr.

 

İş emri gerçekleme detaydan gerçekleşmeleri silemiyorum
Üretim Takip/İşemri gerçekleştirmleri detay ekranında önce sırayla kişiler sonra duruşlar silinecektir. Ardından ana kayıtlar silinmelidir. Hammadde çıkışı yapılmışsa Stok çıkış ekranından stok çıkışı; stok girişi yapılmışsa Stok giriş ekranından girilmiş olan stok silinmelidir.

 

Birden fazla aynı Malzeme isteği var. Bunları birleştirip tek bir sipariş verebilirmiyim?
Satınalma istekleri birleştirme ekranından  birleştirebiliriz. İstek numaralarına göre seçip birleştirebilirz.

 

Ekrandaki kayıtlarda saat yanlış geliyor

Saat ayarları kullanıcı ve erp server da İstanbul değil, Atina Bükreş olmalı

Ana ERP ekranından çıkarken “x” kapatma tuşuna basıldığında direk kapatmayıp uyarı versin yada “çıkmak istediğinizden eminmisiniz” gibi bir soru sorsun

Konu iş listesine alındı.

Sipariş girişinde müşteri sipariş no zorunlu alan yapılmış Boş geçebilmeliler
Firma tanımlamada onay kutusu işaretlenirse zorunlu

 

ürün ağacında fason hizmet alım sonrası için ayrı bir kod verilmedi. Stoklar sorgulandığında aynı kodla görülen fasona gitmiş gelmiş olanlar nasıl ayırtedilecek
Dönüş için ayrı bir depo tanımlanarak depolar bazında stoklar incelenebilir. Fason dönüşü farklı bir depoya alınmalı ve depo transferi ile hareket ettirilmelidir. Depo tanımlada bulunabileceği depolar tanımlanmalıdır. Sistemde fason dönüşte herhangi bir depoya değil de fason dönüş depoya giriş yapılması zorunlu hale getirilebilir. Parametrik olan bu konu sistemde işaretlendiğinde Depo TAnımlama'daki "fason Dönüş Depo" tipindeki bir depoya giriş yapılması zorunlu hale getirilmiş olur. ERP deki parametre ("ERPORT/T_ORT_STOK_PARAM/PARAMETRE 6) 1 yapılırsa zorunlu olarak Fason Dönüş depo arar. 

 

Toplu bordro raporu almak istiyorum nerden alabilirim?

Bordro-raporlar-Büyük Bordro raporundan alabilir

DailyRecords yükle fonksiyonu çalışmıyor.
DailyRecords klasörünün altına doğrudan bir belge konulamaz. Mutlaka bir klasörün içerisinde olmalı.. Belge Yetki tanımlamada DailyRecords altındaki klasöre yetki tanımlanmalıdır.

 

Rota operasyon tanımında tekrarlayan operasyonlar, operasyon listesi ekranına birleştirilmiş olarak geliyor
Rota operasyon tanımlama ekranında "Operasyon bazında gerçekleşme " onay kutusu seçimi yapılırsa birleştirme yapmaz. İş emri gerçekleştirmesi yapıldı ise yeniden giriş yapabilmek için gerçekleştirmeler İş Emri detay ekranından silinmeli ve ardından İş Emri Detay Bilgileri ekranında Rota Tanımla/Değiştir butonu tıklanmalıdır.

 

Yapılan isteklerden en kolay nasıl sipariş açabilirim?
Satınalma istekleri izleme ekranından ana kayıtda istekler secilir sağ tuşla secilen istekler icin sipariş aç denir.

 

"Bu sene başında şirkettin organizasyon yapısında bir takım değişiklikler oldu. Bu sebeple organizasyon şemasının tümünü yeniden yapılandırmamız gerekiyor.

Kişi-Üretim Bölümü ilişkisi içeren tüm işlevlerde (Örn. Üretim Sihirbazlar) sistem bu bilgileri Özlük Ekranındaki Organizasyon ile bu organizasyonun organizasyon tanımlamada eşleştirilen Üretim Bölümü bilgisini kullanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynaklarında ki üretim bölüm ilişkileri ve bunlarla ilgili raporlar da bu veriye bağlıdır.
Dolayısıyla değişiklikleri kayıt silmeden mevcut kayıtların bağlı oldukları üst kayıtları değiştirerek yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.
Bir de işlemi yapmadan organizasyon tablosunu yedeklerseniz (create as select şeklinde) bir sıkıntı çıkarsa geri dönüş rahat olacaktır.

Banka tanımlamalarında “Şube adı-kodu” girmek istiyoruz ama göremedik

Banka tanımları menüsünde ana kayıtta bankanızı tanımladıktan sonra detay kayıt ekleyerek o bankaya ait şubenin hesap kodunu ve şube adını girebilir, detay kayıt üzerinden sağ klik yardımıyla açılan ekranın "banka hesap bilgi girişi" alanından da o banka şubesindeki genel, çek ve muhasebe ilişkileri tanımlarını ilgili sekmeleri seçerek girebilirsiniz.

Satış temsilcilerinin kendi iş takvimlerini oluşturdukları, görev takibi ve görev ataması yapabildikleri, iş süreçlerini süreç yönetimi yapısı içerisinde organize edip takip edebildikleri, mail gönderip alabildikleri, toplu mail gönderebildikleri ajanda –
mevcut

 

Ürün ağacında olmayan bir mlz yi stok çıkışı ile o ürünn için açılan bir iş emrine çıkış yapmak mümkün mü?
1.seviye malzemelerde mümkün değil. Ürün ağacında dolayısıyla iş emri kullanılan mlz listesinde olması gerekir. Malzeme 2.seviye olursa bir iş emri için çıkış yapmak mümkün

 

Kişisel tahakkuk bilgilerinde kanun no ne işe yarıyor seçmesem olmaz mı?

Kanun no seçilmediği takdirde puantaj aktarımında ssk gün hesaplanmaz.  Dolayısıyla ssk primleri ödenmez.

Otomatik gelen veriler hangi ekranlardan geliyor
GKK işlemleri ekranında Red Kaydı Oluşturulduğunda, İŞ Emri kalite Ölçüm ekranında Red Kaydı Oluşturulduğunda, Operasyon Listesi ekranında Vardiya sihirbazı ile üretim gerçeleştirirken hata kaydı girilirse, mobil vardiyada kalite ölçümünde hata kaydı girildiğinde

 

Ürün ağaçlarında yarı mamullere stok kodu kırılımı ne getirir
Ara stok kodları verilirse ara operasyonları bitmiş halinin stoklarını görmek, sayımda gerçek maliyetlere ulaşmak mümkün olacaktır. Ayrıca farklı bölümlerin kapasite farklılıkları nedeniyle bazı bölümlerin stoğa üretim yapmaları mümkün olacaktır. Aksi taktirde arada yapılan stokların miktarı görülemeyecektir. Alt iş emirleri nedeniyle iş emri sayısı artmış olacak ve ürün ağacı dallanmış olacaktır ama stok yönetimi ve planlama açısından daha gerçekçi veri toplanabilir.

 

Satınalma isteklerinden parçalı olarak farklı firmalara nasıl sipariş açabilirim?
Satınalma istekleri izleme ekranından ana kayıtda istekler secilir sağ tuşla Parçalı Sipariş ver denir
Log parametrelerinin işaretlenmesi önemli mi?

Sistem Log Paremetreleri ekranında seçim kutucukları işretlenmiş olan tabloların loglarını tutar. Seçim yapıldığı tarihten sonraki kayıtları loglarda saklar. Bu nedenle alt sistemlerdeki önemli tabloların log parametrelerinde tüm seçimleri yapılmaldır

Nakliye alış faturasını bir müşteri siparişi ile ilişkilendirebilmek için nakliye alış faturası girişi sırasında sorgu alanına nakliye firması ve nakliye maliyeti kısımlarının ilave edilmesi.

Yapılması gereken ilk iş muhasebe tanımlarından fatura altı masraf kalemlerini tanımlamanızdır.Bu ekrana ana kayıt eklediğinizde masraf kodu, adı, KDV'leri ve dağıtım türünü (miktar, tutar, eşit tutarlı) belirlemeniz gerekecek. Buradan kasıt, dağıtılacak tutarın fatura satırlarına hangi anahtarla dağıtılmasının belirlenmesidir. Detay kayıtta yer alan ilgili muhasebe hareketlerine gerekli muhasebe hesaplarını vermelisiniz. Alış faturası giriş ekranından detay kayıt eklenirken "tip" alanının alış değil "masraf" olarak seçilmesi gerekiyor. Bu şekilde girdiğiniz faturaları asıl fatura üzerine masraf olarak dağıtabilirsiniz. Dağıtım işlemi için; tedarikçi cari işlemlerinden "Alış faturası masraf kalemleri dağıtılması" alanını seçmeniz gerekiyor. Bu alanı sorguladığınızda ekranın üst tarafında sisteme girmiş olduğunuz tipi "masraf" olan nakliye ve benzeri faturaları görebileceksiniz. Ana kayıt üzerindeki zorunlu alanlardan dağıtım tür ve masraf türlerini seçip işlemi kaydettiğinizde detay kayıt ekleyebilir, buradan dağıtılacak asıl faturanızı seçerek işlemi kaydedebilirsiniz. Bu işlemin sonucunu maliyet raporları çalıştıktan sonra raporlar yardımıyla görebilir, buna göre ilgili muhasebe fişini kesebilirsiniz.

Prim ve Performans raporlarının oluşturulma
mevcut

 

birden fazla firma sözkonusu ise bir firmada açılan ürün ağacı ve rotalar diğer firmalara aktarılır mı?
Ürün ağacı kopyalama ile manuel yapılmalı

 

Bordro sorgulama ekranında ek gelir sekmesine herhangi bir bilgi gelmiyor? Sebep?

Tanımlamalar ekranında hesaplama formatlarında ek gelir sekmesinde kayıtlı  ek gelir olması gerekir. Ayrıca Kişisel tahakkuk bilgilerinde personelin alacağı  ek gelirler tanımlanması gerekir.

bir hammadde partisinin hangi iş emirlerinde kullanıldığı nereden bulunur
Üretim/Üretim Takip İşlemleri/İş Emri izlenebilirlik Raporu

 

envanter kartına girilen tedarik süresine göre çıkan iş emri bitiş tarihinin gerçeklşemeyeceği ortaya çıkınca düzeltme revziyon nerede yapılmalı
İş Emri tanımlamada ilgili işemri listelendikten sonra "İş emri Temin süresi" kolununa elle gerçekleşecek süre girilirse bitiş tarihi ve çalıştırılacak sonraki MRP ler de bu iş emri için girilen süreyi dikkate alacaktır. 

 

Yapılan isteklere ilişkin sipariş, stok girişi gibi durumları tek bir ekrandan nerden görebilirim?
Sipariş İşlemleri altında Satınalma Siparişleri İzleme İşlemleri ekranında görebilirz.

 

rol yetkileri ser ibir şekilde silinirken kaydetme hatası veriyor.

tek tek silinmeli

roforma gelir bütçesini, aylık satış rakamları üzerinden otomasyon dahilinde oluşturarak, hem konsolide yapının gelir kısmını oluşturup, hem de firmanın gerçekleşmesi gereken satış rakamları ile gerçekleşen satış rakamlarını raporlayarak firmanın satış gr

muhasebe satış işlemlerindeki hesap detayları bazında yapılabili

Satış siparişinin diğer grup firmasına kopyalanması mümkün mü?
Sipariş İzleme ekranı ana kayıtta seçilen sipariş ürünleri sağ tuş menüsünde bulunan Seçilen Sipariş Ürünlerini Kopyala seçimi ile diğer firmalar kopyalanabilir. Kopyalamada kopyalanan firmada aynı müşteri ve envanter kartı olmalıdır. Bu kopyalamada fiyat taşınmaz. Ya  kopyalama sonrası elle girilmeli ya da üretici firma satıcı firmaları için bir fiyat listesi girmeli. Böylece kopyalama sırasında fiyat listesinden kopyalanan siparişe fiyat gelir. Sipariş kopyalama ayrıca Sipariş Sevk İŞlemleri ekranından da yapılabilr. Paket listesi hazırlanan envanterilerin Siparişleri koyalama butonu ile seçilen fabrikaya kopyalanabilir. İhracat firmasında açılan siparişin müşterisinin sipariş kopyalama sırasında üretim firmasına aktarımının iki yolu var. İhracat firmasında sipariş tanımlama sırasında ana kayıt Asıl firma Kodu alanına ihracat firmasının kendisi seçilmeli. KOpyalamada üretim firmasında sipariş oluştuğunda sipariş müşterisi ihracat firması olurken, diğer firma Asıl Firma Alanına geçer. Diğer yöntem ihracat firmasında siparişin tanımlanması sırasında asıl firma seçimi yapılmazsa üretim fabrikasına aynen kopyalanır. Üretim firmasında yabancı müşterinin firma kartında Ana Firma KOd alanında ihracat firması seçilmiş olmalıdır.

 

Nakliye maliyetlerini, alımlarını sorgulamak için ne yapmalı
Envanter kartında Stok tutulmayan ve Muhasebe ile ilişkili göstergeleri işaretli Nakliye Envanteri açmak gerek. Bu hizmetin satınalması sırasında sipariş açılabilir. Açılmayacaksa doğrudan alış faurası olarak girilir.

 

İhbar tazminatı haftaları nerden tanımlanır?

Genel parametreler ekranında parametre2 ekranından tanımlanır.

bir üretim parti no (tega parti no) ile üretilen ürünlerin hangi siparişlere sevk edildiği nasıl tesbit edilir.
Stok/Malzeme hareketleri ekranında Birleştirilmiş Görünüm sekmesinde C-Satış tipindeki kayıtlardan parti no sorgusu yapılmalı

 

Rota tanımlamada detay kayıtta makinalar sorguda listeye gelmiyor.
Makine hiyerarşisi tanımlamada kapasite planla kutucuğu işaretlenmeli

 

Tekliflere tedarikçi atamak istiyorum ama bütün teklifleri göremiyorum?
Satınalma ekranı birleştirme ekranında birleştirilmiş istekleri görebiliriz. Birleştirilmemiş olanlar görünmez

 

Finans fatura kaydında kayıt gerçekleşmiyor

Kullanıcı için ilgili dönem tanımlaması yapılmış olmalıdır. Ya kullanıcı tanımlamada " Finans Dönemi sor" işaretlenerek her girişte finans dönem seçimi yapılmalı yada ilgil kullanıcı tarafından Finans ta Yetki tanımlamada "İlgili Dönemi Seç" seçimi yapılmalı.

müşterinin sevk iadesinde (fazla olan mlz veya ödeme yapamayacağı için iade ettiği) mlz girişi nasıl olacaktır,izlenebilirlik nasıl korunacaktır
Sevk iade tipi giriş yapılacaktır. Bu giriş tipinde müşteri siparişi ve ürün parti seçimi yapılacağından izlenebilirlik sağlanacaktır.

 

sayım aktarım sırasında parti no hatası veriyor.
1. seviye ürünlerde üretim no (parti no) zorunlu olduğu için sayım aktarımda hata verir. Şablonda üretim noları bilinmiyorsa sabit bir sayı vermek yeterli olur

 

Kıdem tazminatı beklenenden fazla görünüyor? Sebep?

Genel Parametreler ekranında kıdem tazminatı tavanı değeri kontrol edilmeli.

bir üretim parti no (tega parti no) ile üretilen ürünlerin stok durumları nasıl tesbit edilir.
Stok/Depo Malzeme Sorgulama ekranında parti no bazında sorgulanmalı

 

mrp hata veriyor
Zorunlu alanlardan biri girilmemiş olabilir. Örneğin Çok uzak planlama ufku

 

İsteklere ilişkin aldığım teklifleri nereden kaydedebilirim?
Teklif giriş işlemleri ekranında kayıt edebilirz.

 

organizasyon bazında satınalma satış irsaliye faturaların görülmesine kısıt konabilir mi

Satış organizasyon zorunlu parametresi aktif hale getirilmeli ve polici parametresi aktif yapılmalı. Bu polici yi devreden çıkarmak için Organizasyon Tanımlama da "Tümü" seçimi yapılırsa tüm organizasyonların verileri görülebilir 

Müşteri firmaları için ürün grupları bazında iskonto oranları tanımlaması nasıl yapılır ve bu iskonto oranları teklif/sipariş açarken otomatik kullanılabilir mi?
Müşterilere ürün veya ürün grubu bazında tanımlanan iskonto oranlarının girilebildiği bir ekran var. İskonto Kuralları Tanımlama.
Burada bir tür kütük oluşturulmaktadır. Geçerlilik tarihine göre istenirse uyarı tanımlanabilir. Fakat şu anda bu ekrandaki bilgi herhangi bir ekran ile ilişkilendirilmiş değildir. Örneğin satış teklifi açarken teklif firması girildiğinde otomatik olarak İskonto Kuralları Tanımlama ekranından indirim oranı uygulamaz. Otomatik fiyat getirme müştyeriye tanımlanan fiyat listesinden gelir.
 
1- Firmalar için iskonto oranlarının unutulması istenmiyorsa bu ekrana tanımlayır. Bu oranlar zaman zaman güncellenir. Bu firmalara belirlenen iskonto oranlarına göre bu firmalara Fiyat Listesi ekranında tutar bazında fiyat listesi oluşturulup sistemde açılan teklif veya siparişlere bu listeden otomatik fiyat çekilebilir. 2- Adam gün hizmeti kapsamında bir uyarlama yapılarak Teklif/sipariş açarken  indirim oranı alanının yanına bir arama butonu konur ve İskonto Oranları Tanımlanan ekranından firmaya tanımlanan iskonto oranını seçilebilir. 

 

Gerçekleştirilen sayımın toplu silinmesi mümkün mü?
Hayır, detay kayıtlar silinmeli. Ardından silinebilir.

 

Brüt ücret üzerinden hesaplanan bordroda vergi matrahı hatalı

31 gün olan aylarda 31 güne göre hesaplamayıp, 30 güne göre ücret hesaplaması için parametre ekranında max gün ay 30 olarak girilmeli

İş emri kalite ölçüm kaydına kayıt saatinin otomatik gelmesi, manuel girilmemesi mümkün mü
Kısıtlı kalite yetkilerinde bu saat otomatik gelir.

 

artırımlı parti büyüklüğü algoratimasına göre girilen rakamın üzerinde ihtiyaç hesaplandı.
Stok algoritmaları geçmişi dikkate almaz, bugünden başlar. Temin süresi boyunca geriye giderken geçmişte belirlenmiş bir ihtiyaç varsa üzerine ilave edeceği için geçmiş sipariş daha fazla görünebilir

 

Satınalma sipariş girişi yapıyorum fakat 'Onay Grubunu' seçemiyorum,
Toplam tutar belirlenmemişse onay gurubu seçilmez.’0’ dan büyük olmalıdır.

 

ERP veri tabanı yedeğini harici ortama almak için hangi klasör alınmalı

C nin altıdaki VERİTABANI_YEDEK klasörü.  VT_YEDEK e gerek yok

Satış sipariş ekranı detay kaydındaki ürünlere tek tek sipariş teslim tarihi girmek yerine tek bir sipariş sevk tarihini birseferde girmenin yolu var mı
Ana kayıt oluşturulurken Sipariş İstenen Sevk Tarihi ve Planlanan Sevk Tarihi girişi yapılırsa sistem detay kayda açılan ürünlerin tüm tarihlerine set eder

 

Satınalma istekleri sorgu ekranındaki tüm istekler İstek Giriş ekranında görünmüyor
İstek giriş ekranından sadece kullanıcının kendi istekleri istelenebilir. Başkalarının istekleri ancak sorgu ekranında görülebilir.

 

Firma bünyesindeki farklı taahhuk birimleri arasında personel geçişleri olursa (işçi bir firmadan diğerine hakları saklı devir olursa) Kıdem Tazminat hesabının hesaplanması nasıl olur

Özlük dosyasındaki " Hizmete Başlama Tarihi" ilk başladığı firmadaki işe girş tarihidir. İş  Giriş Tarihi ise halen çalıştığı firmada başladığı tarihtir.

Mobil vardiyadan girilen parti no verisi iş emri kalite ölçüm ekranında hangi alana gelecektir
Ölçülen Parti No alanına gelmektedir

 

Numune üretim ile seri üretimi nasıl ayırdedilecek
Ayrıca kalite bilgileri sekmesinde "Seriye Alma Tarihi" alanı var, diğer bazı alanlarda özelleştirilebilir. Asıl İşemri tanımlamada "imalat tipi" alanında seri, ön seri, numune bilgileri tutulabiliyor. Ayrıca bu alanla entegre bir şekilde "Prototip Tanımlama" ekranında aynı işemrinin prototip işlemleri yürütülebiliyor.

 

Satınlma siparişlerini onaylama çalışıyorum fakat hiç bir kayıt gelmiyor.
Sipariş Onay yetkilerinde kullanıcı tanımsızdır yetkisi yoktur.

 

Asıl firma işaretlemesi veri tabanında nasıl yapılır

ERPORT.ERP_FIRMA tablosunda eklenen Asıl firma verisi bulunur. Data sekmesinde ASIL_FIRMA alanı 1 yapılır. Dikkat: Her fabrikada 1 tane olmalıdır.

Envanter arama ekranlarında set edilmiş olan envanter tipini değiştirmenin bir yolu var mı
Genel Tanımlamalar / Kullanıcı ve Yetki Tanım / ekranında ekranın en sonunda bulunan Envanter Tip kolonu bu seçim içindir. Boş bırakılırsa Son Ürün set edilir. 

 

Malzeme isteğini tek tek değil de ürün ağacı bazında yapmanın yolu nedir
MRP hesaplayarak yapılabilir ancak

 

Personel listesi ekranı açıldığında sorgulandığında SQL1427 hatası

İzin İşlemleri Tanımlama ekranında izin grupları aralığı tanımlanırken başlangıç ve bitiş takamları çakışmıştır. 1-5, 5-10, 10-11 hatalı tanımdır. 1-5, 6-10, 11-20 olmalı

Envanter kartında GKK gerekir işaretli olan bir envanterin GKK Gerekleri tanımlanmamışsa GKK işlemleri sırasında kaydedince GKK Tanımlanmamıştır uyarısı veriyor. Yine de stok girişi yapılıyor mu
Evet, tesellümden eldeki miktara stok girişi gerçekleşir. 

 

ilk operasyonda iş emri planlanandan daha fazla üretim gerçekleştirildi ise bunun kaydı nasıl gerçekleştirilebilir.
İş Emri operasyon listesinden manuel mlz çıkışı ve stok girişi yapılarak. Fakat otomatik olarak sonraki operasyonalar aktarmaz. Sağlıklı olan ilk operasyonda fazla üretilen miktar kadar iş emri plan miktarını manuel arttırmaktır. 

 

Satınalma siparişini onayladım ama onaylı durumua geçmiyor neden?
Onaylamada birden fazla kişinin onayı gerekiyor. diğer sorumlular onayladıktan sonra onaylı olur.

 

Hata loglar nereden okunur

C:\erp-jboss-4.2.2.GA\server\default\log dosyasının son satırları

Sipariş tanımlama sırasında tekliften sipariş oluşturmak için ana kayıt açıldıktan sonra Tekliften sipariş Oluştur a basıldığında teklif kaydı bulunamıyor
Teklifleri siparişe dönüştürmek için; Satış/Satış İşlemleri/Sipariş Tanımla ekranına ana kayıt girildikten sonra sorgu parametleri bölümünde ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Tekliften Sip. Yarat" butonuna basılır ve teklif seçilir. Bu işlev ancak Onaylanmış ve Müşteri tarafından Kabul edilmiş teklif kayıtları için kullanılabilir. Durumu Beklemede olan Teklifler sorguda gelmez. Bu nedenontrol edilerek onaylı ve kabul durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

stok girişinde malzeme kodu kodu alanının önünde bir kutu var. Ne işe yarıyor
Barkod okuma yazma alanı

 

Maaş hesaplanarak tahakkuk birimleri arasında geçiş yapılacaksa işlem

Maaş hesaplanarak tahakkuk birimleri arasında geçiş yapılacaksa Ayrılış Tarihi girilip yeni sicil kartı açılmalı. Aynı sicil no ile devam etmek isteniyorsa Bilişim parametre değiştirmeli

Ömürlü malzeme deposunda bulunan ve son kullanma tarihi geçtiği için hurdaya atılması gereken bir envanterin hurda çıkışı nasıl gerçekleştirilecek
İki yol var; Ana kayıtta Ömürlü Malzeme seçimi yapıp Red kaydı açıp C-EHURDA kararı vermek ve Red Stok Hareketleri ekranında hurdaya atılacak miktarı girerek Stok Hareketi yap butonuna basarak gerçekleştrimek. Diğer yol ise depodaki eldeki miktarı Stok alt sisteminde bulunan Statü Değişim Hareketleri ekranında statüsünü Redde değiştirip manuel olarak Stok Çıkış ekranında C-RHURDA tipinde bir çıkış kaydı girilmeli, çıkış sırasında RED RAPor No seçimi yapılmalıdır

 

Operasyon gerçekleştirme miktarının iş emri miktarını aşması nasıl önlenebilir.
Bu konu parametriktir. Bilişim tarafından ilgil parametre seçimi ile yapılabilir. 3 tip parametre mevcuttur. Serbest: istenildiği kadar miktar girişi yapılabilir. Diğer iki parametre de ise çıkılan malzemelerden partisi min olan kadar veya çıkılan malzemelerden seçilen parti miktarı kadar giriş yapılabilir.

 

Bir sipariş ile uzun dönemli anlaşma ilşkisini nasıl kurabilirim?
Sipariş giriş işlemlerinde detay kayıtda sipariş tipi uzun dönemli anlaşma secilir.malzeme ve anlaşma no seçilir.daha önceden O firmayla uzun dönemli anlaşma girilmesi gerekir.
Satın alma Sipariş İşlemleri altında ilk önce ana kayıt ekranında Yeni bir sipariş kaydı yaratılır. Firmamızı ve sipariş kodunu belirliyoruz. Detay kayıt ekranında Sipariş Tipi uzun dönemli anlaşma seçilir. O firmaya ait Uzun Dönem. Anlaşma No ve Envanter girilir. Sipariş ile uzun dönemli anlaşma no ilişkisi kurulur.

 

Ekrandaki "Sorgu Politika Tip" alanı nedir

Satış bölgeleri olan firmalar için yaptığımız policy yani şubelerin sadece kendi verilerini görmesi merkezin tüm veriyi görmesini sağlayan yapının organizasyon bazında tanımının yapıldığı kolon

Satış siparişinin alternatif olarak birden fazla kişi tarafından onaylanabilmesi mümkün mü?
Mümkün . Onay yetkisi olanlardan birinin onayı siparişi onaylı hale getirecektir

 

Stok giriş aktarım şablonu ile aktarrım yaparken "Bu tabloda yeralan verilerin daha önce stok çıkış/girişi yapılmıştır" uyarısı geliyor.
Stok aktarım şablonunda ilk kolon olan Hareket Sıra no bir önceki aktarımda kullanılan excel şablonunda kaçıncı sırada kalındıysa oradan başlamalı. Bu numaranın tekrarlamamış olması gerekmektedir. Önceki akarım şablonların silinmemesi veya tekbi  excelden takip edilmesi gerekmektedir. Böylece sıra numaraları atlanmaz.

 

Kişinin şu anki kıdem tazminatı nereden görülür

Genel Tanımlamalar/Tahakkuk Bilgileri

Mobilde kalite personeli giriş yaptığında seçili iş emri için ölçüm yap basınca karakteristikler gelmiyor
Bu konu parametrik. Mobil vardiya parametreleri arasındaki BLM_ID_BOS_KRT_GELSIN parametresi boş veya 0 ise karakteristiklerde ilgili bölüm seçimi zorunludur. Aksi taktide mobil e gelmez. Bölüm seçimi sonrası karakteristik sadece özlüğü o bölümde olan mobil kullanıcılarının karşısına gelir. İlgili kalite personelinin personel bilgilerinde organizasyon ilişkisi seçilmemiş olabilir. Üretim bölümü ortganizasyon tanımı kontrol edilmeli. parametre 1 yapılırsa bölüm seçimi yapılmayabilir bu durumda mobile giriş yapan kullanıcların hepsinin karşısına bölümden bağımsız gelir. Bölüm seçimi yapılırsa da sadece o bölümdekiler ölçüm yapabilir

 

Sadece montaj için iş emrini manuel açarken stoktan tüketilecek yarı mamuller için iş emri açılması nasıl önlenebilir.
İş tanımlamada iş emri açarken komple iş emri aç seçilmez ve İş Eemri Detay ekranında rota seçimi ve malzeme yenileme yapılır.

 

Bir stok kartının giriş miktarlarını görebiliyoruz ama giriş fiyatlarını liste şeklinde nasıl görebilirim?
Liste olarak Stok/Yönetsel işlevler/Envanter Kullanım Listesinden ortalama fiyatları görebilirsiniz.
 -Stok/Malzeme hareketleri ekranında, birleştirilmiş görünümden hareket bazında görebilirsiniz.
 -Üst Yönetim Envanter bilgileri ekranından stok girişleri sekmesinden fiyatlı olarak stok girişlerini görebilirsiniz.

 

Kullanıcı Lisans sınırı nedeniye mobil kullanacak operatörler kullanıcı olarak tanımlanamamaktadır. Mobil e nasıl girebilirler ve hangi iş emrinde kimin çalıştığı nasıl anlaşılacaktır

Mobil kullanım için işçileri ERP de kullanıcı olarak tanımlamışlardır.
Bu durumda mobil nasıl kullanacağız, işi kimin yaptığını nereden bileceğiz diye soracaklardır.
ERP kullanıcılarda “Üretim Operatörü” diye bir kullanıcı tanımlayıp, onu bir gerçek kişi ile ilişkilendirerek ID sini mobil kullanacak olan işçilere verebilirler.
Giriş yapan kullanıcı hep aynı olur ama Çalışma Başlat sırasında kişiler kendilerini seçerler. Böylece çalışanın kim olduğu belli olur.

Satış siparişine bedelsiz ürün girişine izin verilmiyor. Fiyatı girmediğimizde sipariş onaylanamıyor
Bedelsiz ürünler için detay kayıt bilgi giriş ekranında elle fiyat alanına sıfır girilmeli. 

 

Sistemde yapabileceğimiz stok hareketleri nelerdir? Nereden görebilirim?
Stok yönetimi - Parametreler altında Stok Hareketleri Listesinden görebiliriz.
C-DEVIR, C-HMADDE, C-DIGER, C-SATIS, C-KONSIN, C-NUMUN, C-BEDSIZ, C-ODUNC
C-YARI, C-TRANS vb.

 

Kıdem ve ihbar bordroları

Bordro tipi olarak tanımlanıp ayrı ayrı hesaplanmalı

GKK Bekleyenler ekranında bazı verilerde saat varken bazılarında saat 00:00 biçiminde
Stok giriş sırasında ana kayıt eklerken otomatik olarak tarih verisi oluşuyor. Geri planda saat de kayıt açılan saat olarak kaydediliyor. Eğer stok giriş sırasında bu tarih alanı tıklanmazsa saat GKK Bekleyenler ekranına gelir. Tarih tıklanır veya değştirilirse saat sıfırlanır

 

İzlenebilirlik kayıtları nereden incelenecektir.
Raporlarda iş emri izlenebilirlik raporu mevcut

 

Satınalma teklif girişi sırasında teklif kaynaklık eden satınalma isteği ile ilişkilendirilebilir mi?
İstekler teklife İstek Birleştirme işlevi sonrasında dönüştürülürse bu bağlantı kurulabilir. 

 

ERP Yedek alma prosedürü nasıl?

Sistem veritabanı yedeğini günlük olarak almaktadır. Yedek aldığı dizin; C:\VT_YEDEK\ şeklinde dir. Yedeklerin isimlerinde yedek alındığı tarihe göre, isimlendirme yapılmaktadır.Yedek dosyalarının uzantıları; sıkıştırımış dosya şeklindedir(7z).Sıkıştılan dosyalar X:\VERITABANI_YEDEK\   (X diski C,D,E vb ve benzeri disk olabilmektedir.içine taşınmaktadır.
Yedeklerin güvelik açısında En az haftalık 1 kere mevcut yerden başka bir yere kopyalanması , yedeklerin güvenliği için çok önemlidir. Yedeklerin kontrolü sırasında boyunlarında 1kb vb. gibi normalden farklı olması durumunda, bize bilgi verilmesi gerekmekterdir.
Veri Tabanı yedek alması sisteminin , windows kullanıcısının yetkileri ile çalıştığından yedeklemenin çalıştığı kullanıcı (BİLİŞİM LTD. çalışanlarının bağlandığı genellikle Administartor, ADMIN, ERPADMIN) yetkilerinin değişmesi (Okuma, Yazma), şifre değişmesi , farklı uygulamaların kurulması&kaldırılması, durumda oracle dosyalarına erişmesine veya yedek alma sisteminin devre dışı kalmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yedeklerin sağlıklı çalışması için bize bilgi verilemesi gerekmektedir.

Müşteri sevk veya kalite iadeleri girişi?
Müşteri iade ekranları kullanılarak iade kaydı gerçekleştirilecektir. Sevk iade veya kalite iade tipler mevcut.  İade girişi sevk iade ise iade girişi yapılacak satış siparişi "Sipariş Ürün Kod" alanından seçilir. Kalite iade ise “tesellüme” girer. İstenirse her iki tip iade için sisteme GKK tanımlanabilir. Stok Hareketleri Tanımlama ekranında “Sevk İadelerde GKK Gerekir” işaretlenmeli.  Siparişin sevk bakiyesi otoamtik değişir. Siparişin iade edilen kalemi kapatılmış ise tekrar açık hale getirilmesi "Sipariş Tanımlama" detay bilgi girişinden yapılmalıdır. Otomatik olarak açık hale dönüşmez. 

 

Envanter bilgilerini kopyalayıp yenisini nasıl oluşturabilirim?
Tanımlamalar-Envanter Kartı ekranında yeni malzeme kodu ve adı girildikten sonra kopyala butonuyla oluşturulabilir.

 

Önceki yıllardan kalmış izinler nasıl aktarılacaktır

1. T_ORT_INSANKAYNAK_PARAMETRE tablosunda YILLIK_IZIN_ISLEM_YILI 'na hangi yıldan sonra izinlerin geçerli olacağı girilir. Yani en erken hangi yılın izni kalmışsa o yıl girilir. Örneğin 2014 girilirse sistem 2014 den önce giren tüm kişiler için 2014,2015,2016 izinlerini yaratır.
2. Sonra geçmiş yıllarda kullanılan tüm izinlerin kişi bazında girilmesi gerekmektedir.

Müşteriden satış iadesi olarak gelen ürünler GKK Bekleyenler ekranına düşmedi
G-MKIADE ( kalite iade ) tipindeki girişler GKK ya düşer. G-MSIADE ( satış iade) tipindekilerin GKK ya düşmesi için Stok Hareketleri Tanımlama ekranında GKK Gerekir seçim kutucuğu işaretlenmeli

 

Makine yüklemede sağ tuş Gerçekleşen Çıkış Miktarı Hesapla çalışmıyor
Bu işlem ana ekrana girilen toplam miktarın detay kayıttaki gerçekleşme miktarlarına dağıtılması içindir. Detay kayıtta birden fazla satır olmalı. Toplam malzeme tüketimi bu satırlara gerçekleşen malzeme çıkışı olarak dağıtılır.

 

Satınalma isteği ekranında detay kayıtta istek yapılan envanterin ölçü birimi sorgulamasında talep için kullanılacak birim gelmiyor. Tüp, boy vb.
Satınalma istek birimi envanter kartındaki takip birimi ile aynı olmalıdır. Envanter kartı takip birimi kontrol edilmelidir. 

 

Proforma gelir ve gider bütçesi üzerinden, tek düzendeki tüm hesap hareketlerini konsolide ederek, çapraz mizan şekliden nakit akışını (Tüm çekler vb. hareketleri konsolide ederek) anlık görüntülemek ve Firmanın gelecekte hangi pozisyonda olabileceği ile

Nakit akışı (muhasebeleşmemiş işlemler de görüntülenmek istenebilir.)ve bütçe arasında bir kıyaslama yok,
İki taraf ayrı ayrı alıp değerlendirmeye tabi tutuluyor

Satış bölümünün girdiği termin tarihlerine karşılık gerçekleşen sevkiyat tarihlerinin karşılaştırmalı raporu (KPI)
Üst Yönetim Satış Bilgileri Sevkiyat bilgileri sekmesinden alınabilir. 

 

Envanter tanımlamada planlama değişkenleri hangi işlemlerde kullanılmaktadır?
Üretim ve stok işlemlerinde kullanılır. Mrp ve Mps çalışmasında tedarik parti büyüklüğü politikası seçenekleri çok önemlidir. Burada parti büyüklüklerinin sisteme tanıtılması gereklidir. Verilmezse parti değeri kadar hesaplama yapar. Mrp de ve Mps de politikalara göre parti büyüklüğünü hesaplatmak için gereklidir.
Üretim , stok planlamada ayrıca sipariş planlamada kullanılan değişkenlerdir.

 

Maaşın ve yıllık izin alacağının ayrı ayrı hesaplanması ileride giderilemeyecek sorunlar yükleyecektir. Bu sistemin tek kalemde hesaplanması önem arz etmektedir. Bunun sebebi örnek ile açıklayacak olursam;

Bu tür durumlarda izin ücretinin ek gelir olarak verilmesi uygun olur, paramterler buna göre ayarlanmalı

Red kaydı sırasında redde konu olan karakteristik ürün ağacında farklı dallarda tanımlanmış ise "Ürün Malzeme Karakter" seçimine nasıl gelecek Örneğin torna sırasında bir önceki aşamada/dalda tanımlanan karakteristiğin uygunsuzluğu tesbit edildi ise nasıl
Karakteristik tanımlama sırasında "Kapsam" ı "Tüm Ürün Dalında" seçilirse karakteristik tüm dallarda görünebilir

 

Mobil vardiya ile yapılan girişlerin raporlanması
Üretim Rapor sihirbazında Mobil Vardiya Raporu 

 

Bedelsiz Satınalma Siparişini sistemde nasıl açabiliriz?
Biz bedelsiz satınalma siparişi ve girişi için iz bedeli yönetimini kullanıyoruz yani 0,001 gibi bir fiyat girişi yapılıyor.

 

Firmanın nakit olarak olması gereken durumla, olduğu durumu ve bunun nedenlerini raporlamak.

muhasebeleşmiş her kaydın bütçe ile kıyaslaması yapılabiliyor

Satış personeli satış ürününün herhangi bir siparişe ait olmayan kısmını (rezerv yapılmamışsa) nereden görebilir.
Serbest Depo kolonu satılabilir stoklardır. Sevk depo ise müşterilere sevk için ayrılmış olanlardır. 

 

Envanter tanımlamada ilgili belgelerde ben tanımlamadığım halde bazı belgeler geliyor? Neden?
Sadece belgeleri getir kutucuğu işaretli olmadığından tüm belgeler görülür.
O envanter Kalite Yönetimi-belge tanımlama ekranında başka bir belgeyle eşleştirilmiştir.Belge tanımlama ekranı-ilgili envanter kodu eşleşmesi

 

Periyodik sağlık kontrolleri kişi özlüğüne nasıl işlenir

1- İnsan Kaynakları Yönetimi/Parametre/Kodlu Alan İçeriklerinin Tanımlanması ekranından “SAGKONTROL” kodunu seçip detay kayıt ekleyip kontrol tanımını kaydedin. 2- İnsan Kaynakları Yönetimi/Parametre/Görev Tanımlama ekranından Görev kodu detayından ilgili sağlık kontrolünü seçerek kaydedin. Bu kontrol o görevdeki personele uygulanacaktır.3- İnsan Kaynakları Yönetimi/Sicil-Özlük işlemleri/Sağlık Bilgileri ekranına ana kayıt ekleyerek personeli seçip satırda gerekli tanımlamaları yaparak kaydedebilirsiniz.

GKK da red edilen parti nasıl iade edilmeli
İrsaiyeli çıkış ekranında C-YANIADE tipinde çıkış yapılır. Detay kayıt Bilgi Girişi ekranında red edilen giriş partisi seçilir. Tedarikçi düzeltip veya yerine yeniden üretip gönderdiğinde ise Stok Girişi G-IADEFAS tipinde yapılır. Detay kaydında ilgili sipariş seçilir.  Kalite GKK işlemlerinde red kaydı girilip onaylanınca otomatik olarak REd kaydı ekranında oluşan ana kayda karar girmelidir. Red stok hareketi GKK redlerinde yapılamaz. Karar girmek yeterlidir.

 

İş emirleri izlenebilirliği raporu alınabilir mi (sipariş, üretim parti no ve kullanılan hammadde/lot bazında)
Üretim takip ekranında Raporlar iş Emri izlenebilirlik raporu ile alınır

 

Üretim malzemelerinin talepsiz satınalma siparişi açılması sistemde nasıl engellenebilir?
Esnek zorunlu alan tanımlama alt yapısını geliştirdik, bu alt yapı sayesinde eğer malzeme istemi ekranında bazı alanlar için bilgi girişini zorunlu yaparsak bu alanlar doldurulmadan sipariş girişi gerçekleşemez. Bu süreci malzeme seviyesine göre yönetebiliriz 1. Seviyeler için zorunlu 2. Seviyeler için değil gibi..

 

Kredi - Risk Tanımları – Ortalama Vade – Kapanana Vade vb. tanımlar üzerinden kredi risk durumlarının hesaplandığı, işletmenin siparişlerinin iç onay süreci olan finans onay süreci

Kredi işlemleri yapılabiliyor fakat risk analizleri yapılamıyor.)

Teklif için termin verirken yarımamul ve hammaddelerin stok miktarları nasıl incelenebilir
Teklif detay kaydındaki teklif ürününün üzerinde sağ tuşla ürün ağacına geçip "geçerli ürün ağacı sekmesinde" mrp temin süreleri ve stok miktarları incelenebilir

 

Müşterilerimin ürünlere verdiği kodları nasıl tanımlayabilirim?
Stok yönetimi-tanımlamalar-envanter kartı-Firma karşılık kodları sekmesinden tanımlanabilir

 

İzin kesinleştirme ekranında Personel Arama ekranı çalışmıyor, yetki yok uyarısı geliyor ama giriş yapan kullanıcı genel tanımlamalarda tam yetkili

İK’ya sskozls20201get servis yetkisi ilave edilmeli. UPDATE ERPORT.ERP_SERVISLER
SET    GENEL_SERVIS = 1
WHERE  SERVIS       = 'sskozls20201get';
COMMIT;

Müşteri iadesi olan envanter kalite tarafından red kaydı ile girildikten sonra tamir edilip nasıl çıkışı yapılmalı
Çıkış için redden eldekine almak gerek. 1.1. alternatif; I-RED_ELDE stok hareketi içeren bir karar red karar tanımlayıp, Red Stok Hareketleri ekranından stok hareketi yapılabilir.
1.2. alternatif; Statü Değişim ekranından statü değişimi gerçekleştirilebilir. Sonra da C-SATISDIG tipinde stok çıkışı yapılabilir.
 

 

Siparişe göre planlada MRP hesaplattıktan sonra açılan iş emirlerinin başlangıç tarihi Siparişten değil İş Emri açılış tarihinden temin süresi kadar geriye gidilerek belirleniyor. Siparişin uzlaşılan tarihine göre İş Emri başlangıcı nasıl sağlanır
Sistemde üretim parametrelerinde "sipariş iş emri açma tipi parametresi" 1 olarak seçilmişse Açılan iş emrinin başlangıç tarihi Siparişin Uzlaşılan Tarihinden temin süresi kadar geriye giderek belirlenir. Parametre 0 ise İş Emrinin açılış tarihinden geriye giderek İş Emri Başlangıç tarihi belirlenir. Uzlaşılan tarih girilmemişse İstenen Max tarih ten geriye İş Emri Başlama tarihi belirlenir.

 

Satınalma isteği girişi sırasında ilgili tedarikçi bilgisinin siparişte görülebilmesi için hangi alan alana yazılmalıdır.
Ön Sipariş firma alanına yazılması durumunda siparişe yansır

 

Muhasebe hesap kod tanımlarında harf kullanabilir mi?

Evet. Hesap planında alfanümerik yapı kullanılabilir. Ancak bu yapının hesap planı sisteme atılmadan bildirilmesi ve sisteme tanıtılması gerekir.

Üretim yapılan fabrikaya ihracat yapan fabrika tarafından kopyalanan siparişlerin asıl müşterilerini takip nasıl yapılmalı.
İhracat fabrikasında sipariş açarken sipariş ana kaydı asıl firma alanına ihracat fabrikası seçilecektir. Kopyalamada üretim fabrikasında açılan siparişte yer değiştirirler. İhracat firması üretim fabrikasına kopyalanan siparişte müşteri pozisyonuna geçer, yurtdışı müşteri ise Asıl Firma alanına gelir. Sipariş izlemede de Asıl Firma alanında yurtdışı müşterisi görünür. Fakat MPS ve MRP de bu durumda yurtdışı müşterisi değil ihracat firması görüneceğinden bu durumu ortadan kaldırmak için ihracat firmasında açılan siparişte ana kayıtta Asıl Firma alanına ihracat firması girilmezse üretim firmasına yapılan sipariş kopyalamada yurtdışı müşteri üretim firmasında da siparişin müşteri alanına gelir. Üretim fabrikasındaki yurtdışı müşteri firma kartında Ana Firma Kod alanında ihracat fabrikası seçilmeli. Bu durumda üretim fabrikasında siparişin müşterisi yurdışı firma görünmesine rağmen fatura, irsaliye ihracat firmasına kesilebilir. Üretim fabrikasında alınan Raporlarda (packing list, irsaliye vb) ihracat fabrikası çıkartılabilir. Rapor tasarım ona göre yapılmalıdır. İhracat firması ve üretim firması ayrı olan yerlerde (Özkanlar, tega, Terbay vb) üretim fabrikasında sipariş tanımları, sipariş izleme ve MRP Sonuç vb ekranlarda hem yurtdışı müşterisini görebilmek hem de bu siparişler için üretim fb sından ihracat firmasına ilk irsaliyeyi keserken ihracat firmasının isminin çıkmasının bir diğer yolu üretim fabrikasında (TERBAY AŞ de)  firma kodunda yurtdışı firma isimlerinin , adı kısmında ise ihracat firmasının olduğu firma kartları açmak. Kodu : 120.01 CAT Belçika, 120.02-Renoult Fransa vb. Firma Adı : TERBAY Grup. Üretim fabrikasında CAT in kendi firma kartı olduğu gibi TERBAY grubun aldığı CAt siparişlerini takip etmek için kodu 120.01 CAT, firma adı TERBAY Grup olan firma kartı da olsun. 

 

OEM Firmalarının standart kodlarını nasıl tanımlayabilirim?
Stok yönetimi-tanımlamalar-envanter kartı-Firma karşılık kodları altında manuel olarak tanımlanabilir.

 

Sicil Özlük İşlemleri/Eğitim tanımlama ekranında işlem yaparken eğitim kategorileri ve eğitim alt kategorileri hangi kodlu alandan tanımlanılıyor?

Tahakkuk İşlemleri/Tanımlamalar/Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama ekranından sorgu yapılarak istenilen alanlar tanımlanabilir.

GKK da redde düşmemiş bu nedenle ELDE statüsündeki envanterlerin statüsünü RED e dönüştürerek iade çıkışının yapılması.
1- Red kararları tanımlama ekranında yeni karar tipini Stok Hareket Tipi "I-ELDE_RED" ( eldeki statüsünde olan envanterin RED statüsüne dönüştüren iç hareket)
2- Kalite Red Kaydı ekranında detay kaydından bu kararı seçin, böylece envanterin statüsü RED e dönsün.
3-Red kaydı ekranı ana kayıt üzerinde sağ tuş yapın ve "Red Stok Hareketleri" ekranına geçiş yapın.
4- Detay kayıtta seç kutucuğunu tıklayın ve hareket miktarı 1 girin.
5- Ekranın üstindeki "Stok Hareketi Yap" butonuna basın.
6- Eldeki miktar RED teki miktara dönüşecektir.
7- İade işlemi için İrsaliyeli çıkışlardan C-YANIADE çıkışı yapın.

 

Ürün ağacını rapor olarak almak mümkün mü
Üretim alt sisteminde Ürün Tasarım menüsündeki Raporlar dan malzeme kodu girilerek ürün ağacı raporu alınabilir

 

Onaylanmış fakat sonra iptal edilmiş olan satınalma siparişinin detay kayıtları silinemiyor. Ya da onaylı iken beklemeye alındıktan sonra da silinemiyor
Birkez onaylanmış olan satınalma siparişi artık silinemez. Kayıt arşivi olarak saklanması için. Ancak iptal durumuna alınarak yeniden sipariş açılabilir. 

 

Hesap planında hesapların segmentlerini farklı biçimlerde belirlenebilir mi?

Hesap planı sisteme atılmadan segment yapısının belirlenmesi gerekiyor. Bu yapı sisteme tanımlandıktan sonra, başka bir segment yapısıyla işlem yapılamamaktadır.

Sipariş sevk adreslerinin bayi satışı nedeniyle çok farklı olması durumunda sevk adresi bilgisi diğer bölümlere nasıl ulaştırılacaktır
Temelde cari kartlarda sevk ve fatura adresleri farklıdır ve birden fazla sevk adresi tanımlanabilmektedir. Eğer bayi satışı dolayısıyla bu sayı çaok artıyorsa, sipariş tanımlama sırasında 

 

Envanter aramada müşteri ya da OEM koduna göre nasıl arayabilirim?
Malzeme arama kriterleri ekranında Özel Kriter seçeneklerinden Özel Kod seçeneğiyle OEM koduna göre aranabilir.,Firma Karşılık Kodunu seçip  müşteri  kodunu arayabiliriz.

 

Kadro Birimi ne demektir?

Eğer bir personelin kadrosu çalıştığı birimden (organizasyon) farklı ise kadro birimi (organizasyon) seçilir. Bu alanda Genel tanımlamalar, organizasyon tanımlamada girilen organizasyonlar listelenir. Bilgi amaçlıdır.

DailyRecords yetkisi tanımlanmış olduğu halde Bu klasöre yükleme yetkiniz yok geliyor.
DailyRecords yetkisi yeterli açıklıkta tanımlanmamış olabilir. C:\BlsBelgeler\DailyRecords\.... Biçiminde C: den itibaren tanımlanmış olmalı. 

 

MRP sonuçları ekranı sonundaki seçme kutucuğu seçilemiyor. MRP den seçilenler için toplu satınalma açma mümkün değil. Haftalık sekmesinden de satınalma açılabiliyor ama burada da öncelikle firma seçilmesi gerektiği uyarısı geliyor.
Haftalık üretim malzeme ihtiyaçları sekmesinden SAS açabilmek için Uzun Dönemli Anlaşma şartı bulunmaktadır. Satınalma Emri Sonuçları sekmesinde malzeme isteği yapılabilir. 

 

Satınalma sipariş miktarının belli bir oranda fazla stok girişine izin verilmesi tanımlanabilir mi
Envanter kartında Stok sekmesinde "Satınalma Sipariş Toleransı %" alanına girilen % oranı bazında stok girişinin fazla yapılmasına izin verir

 

Hesap planına detay hesap nasıl açılır?

Öncelikle detay hesap açılacak ana hesabın sağ klik yardımıyla açılan hesap kartındaki“Hesap Ayrıntısı Göstergesi” nin işaretinin kaldırılması gerekiyor. Bu işlemden sonra detay hesap açılacak hesabın üzerindeyken detay kayıt ekle butonuna basılır. Açılan hesap kartı ekranında hesap numarası en son numarayı otomatik olarak verir. Burada hesap tanımına ait girişler yapılır ve ekranın altındaki “Uygula” butonuna basılır, ardından kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.

sipariş aktarımda excedeki sipariş no kolonu sayısal görüldüğü için erp ye arada nokta ile aktarıyor,
İlgili sütun metne dönüştürülmeli.METNEÇEVİR(C1;0) Şeklinde bir kolon yaratıp bu kolon verilerini tekrar yapıştırırsanız sorun ortadan kalkacaktır

 

Ürünün üretilmesi için gereken Takım (Derece) Kodunu nerden tanımlayabilirim?
Envanter Kartı-Demirbaş/Takım Bilgilerinden-takım bilgileri bölümünden tanımlanır

 

Üretim Bölümü ne demektir?

Personelin fiili olarak çalıştığı organizasyonun karşılığında Organizasyon tanımlamada seçilen Üretim Bölümüdür.

GKK sı tanımlanmamış ve GKK ya tabi tutulmamış bir envanterin stok girişinden tedarikçiye iade nasıl gerçekleştirilecektir.
"I-ELDE_RED" tipinde bir hareket tanımlanmalı. Kalite red kaydı ekranına manuel ana kayıt girdikten sonra detay kayda bu hareket tipi içeren bir karar girilir. Ardından Red Stok Hareketleri ekranına geçiş yapılıp stok hareketi yoluyla eldeki miktar redde dönüştürülür. Artık İrsaliyeli çıkışlar ekranından C-YANIADE tipinde çıkış yapılabilir. 

 

mrp satınalma emri sonuçları sekmesinde tekrarların nedeni ?
mrp satınalma emri sonuçları sekmesinde tekrarların nedeni aynı parçadan farklı tarihlerde satınalma açılmış ise farklı dallarda görülebilmesi.

 

Satınalma Sip izlemede sağ tuşta stok girişi yapılmamış siparişin Sipariş Tamamlaması yapılamıyor, oysa satınalma siparişi açılmış olan envanterin stok göstergesi işaretli değil
Stok tutulmayan envanterlerin satınalma siparişlerinin kapatılabilmesi için de ilgili satınalma siparişi seçilerek stok girişi yapılması gerekiyor

 

Tanımlanan bankalara ait şubeler nasıl oluşturulabilir?

Banka tanımları alanından ana kayıt ekleyerek oluşturulan banka bilgisi kaydedilerek detay kayıt ekle işlemiyle o bankaya ait şube tanımlamaları yapılır.

Sevk planı yapılırken UMDR li ürünler ve UMDR nedeninin yazılı olduğu Parti Açıklamalar nasıl seçilebilir.
G.Parti No alanından sevk planı yapılan envanterin parti seçiminin yapılacağı ekranda Parti Açıklama alanı görülebilir. Yine depo malzeme sorguda da UMDR nedeninin yazıldığı Parti Açıklama alanın vardır

 

Depo bilgisi tanımlamadan stok girişi yapabilir miyim?
Yapılmaz..Envanter girişi yapılırken zorunlu  olarak zaten depo ekranı geliyor. Depo bilgisi tanımlamadan stok girişi yapılmaz zorunlu alandır. Envanterin bir depoya tanımlı olması gerekir. Sistem Envanterin tanımlı olduğu depoları getirir.

 

Organizasyon Adı ne demektir?

Personelin fiili olarak çalıştığı organizasyondur. Bu alanda Genel tanımlamalar, organizasyon tanımlamada girilen organizasyonlar listelenir. Üretimden veri giriş ekranlarında bu alana göre personel listelenir. Yani döküm işinin gerçekleşmesinde dökümde çalışanlar listelenir.

Müşteriden iade son ürünün G-MKIADE tipindeki girişi ardından GKK Bekleyenlere düştüğü halde GKK İşlemleri ekranına tanımlanmış olan GKK Gerekleri gelmiyor
G-MKIADE tipindeki stok girişlerine GKK yapılabilir ama sadece karar girilebilir. GKK Gerekleri tanımlanmamalıdır. Tanımlansa bile GKK işlemleri ekranına gelmez. Sadece Karar girilmelidir

 

özkanlarda mrp yi çalıştırıp isteği yapan ve onaylayan aynı kişi bu durumda, mrp den gelen uzun listeyi topluca onaylayabilir mi?
Hayır

 

Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri ekranında detay kayda kriter eklenemiyor
Tedarikçi değerlendirme firma sektör bazında çalışmaktadır. Firma kartlarında firma sektörü olmak zorundadır

 

Tanımlanan bankaların muhasebe hesap ilişkileri nereden verilebilir?

Banka detay kaydı üzerindeyken sağ klik yardımıyla açılan alandan “Banka Hesap Bilgi Girişi” seçilir. Buradan muhasebe ilişkiler sekmesine geçilerek banka hareketlerinin muhasebe hesapları verilir.

Üretim firmasında ihracat firmasına kesilen irsaliye ve fatura girişi nasıl olmalı? ihracat firmasında stok girişi ( irsaliye girişi) yapmadan sadece alış faturası girerek stok oluşumu sağlanabilir mi?
Üretim firmasının kestiği fatura alış faturası olarak girildiğinde aynı envanter kodu varsa stok girişi otomatik oluşur. Envanterin kartında " irsaliyesiz giriş/çıkış yapıalbilr" göstergesi seçili olmaldıır. Satınalma siparişi açılmış olması gerekmediği gibi stok girişi yapmaya gerek yoktur. Bu alış faturası girişi sırasında otomatik alış irsaliye kaydı da oluşturulur. Fakat üretim fabrikası irsaliyeli fatura değil de ayrı irsaliye ve fatura keserse numara farklılığı nedeniyle stok girişi (irsaliye girişi) yapılması gerekir. Ayrıca parametrik olarak üretim firmasında satış faturası kesildiğinde ihracat firmasına otomatik olarak alış faturasına da dönüşebilmektedir. 

 

Depo tanımlamayı daha pratik nasıl yapabilirim
Stok yönetimi-Depo Tanımlama ekranından yapılı

 

Genel Görevi ne demektir?

Görevleri sınıflandırmak için girilebilen kodlu alan bilgisidir. Bilgi amaçlıdır.

Ekrandaki alt-üst nedir
Ölçülen değerin istenen aralığın üstünde mi ( +  toleranstan büyük) yoksa altında mı ( istenen değerin - tolerasından küçük) olduğu anlamına gelir. 

 

MRP ekranında MRP çalıştırdıktan sonra MRP sonuçları ekranında yeniden hesapla yapılmadan sonuçlar görüntülenemiyor mu ?
Bu işlem yapılmak zorunda

 

Satınalma Yetkisi Envanter Göstergesi bazında tanımlandı fakat istek yapılamıyor
Satınalma İstek Yetki Tanımlama sadece Malzeme Seviyesi bazında tanımlanabilmektedir.

 

Tanımlanan bankadan çek çıkışı yapılamıyor.

Bankadan çek işlemi yapılabilmesi için, banka detay kaydı üzerindeyken sağ klik yardımıyla açılan alandan “Banka Hesap Bilgi Girişi” seçilir. Buradan “Çek Bilgileri” sekmesinden o bankaya ait kullanılmamış çek koçanları tanımlanır ve kaydedilir.

Sipariş tanımlama sırasında Müşteri Sipariş Kod soruyor, bu zorunluluk kaldırılabilir mi?
Firma kartında "Müşteri Sip. Kod Zorunlu" seçimi kaldırılmalı

 

Envanter tanımlamada GKK göstergesi ne işe yarar?
Gösterge işaretliyse Envanterin stok girişi yapıldıktan sonra Giriş Kalite Bölümünde kontrol yapılacağı anlaşılmaktadır.  

 

Operasyon listesi ekranına kalite red kararlarının tamamı gelmiyor
Red Kararları tanımlama ekranında ağaç dal yapısı grup ve altında kararlar biçiminde olmalı. Alt dalı olmayan karar operasyon listesine gelmiyordur. 

 

kaynak makinası telsiz çalışmaz ama farklı ürünlerin kaynağında farklı çaplarda tel tüketiliyor. Üretim gerçekleşmede malzeme seçiminde ne tip sihirbaz kullanımı olmalı, makine mı operasyon bazlı mı olmalı? Farklı tel çaplarına göre makinanın ucunun değiş
Ürün ağacına bir tel tanımlandıktan sonra katalog işlemlerinden katalog tipi "alternatif tip" oluştur. Altına grup oluşturulacak. Alternatif malzemenin ürün ağacında tanımlanması durumunda üretimde alternatif malzeme kullanımı halinde sistem öncelikli olan mlz yi kullanıcı karşısına getirir, malzeme değişimi ancak İş Emri Detay ekranından manuel değiştirilebilir. Alternatif mlz kataloğu yaratılır ve katalog yöntemiyle tanımlanırsa ürün ağacına konma zorunluluğu yoktur. .  Alternatiflerin sayısının çok olması durumunda katalog yapmak daha faydalı. Üstelik Sihirbaz ekran ve mabil vardiya kullanımında kullanıcının karşısına seçim yapabileceği liste getiriyor. Ürün ağacına konmayıp katalogda tanımlanan alternatif malzemelerden üretimde mobille tüketilenler İş Emri Detay ekranı Kullanılan Malzemeler sekmesinde görünmez, Stok Çıkışlarını Göster butonuna basılınca görünür

 

Uzun dönemli anlaşma tanımlamada detay kayıttaki malzeme kod da ne seçilmeli
Alımı yapılan hizmet envanter kod seçilmeli

 

Türkiye’de yeni açılmış bir banka veya şube sisteme nasıl tanımlanabilir?

Muhasebe Tanımlarından “Banka Şube Tanımlama” menü seçeneği seçilir. Yeni bir banka tanımlanmak isteniyorsa ana kayıt ekleyerek; yeni şube tanımlanmak isteniyorsa ilgili banka ana kaydı üzerindeyken detay kayıt ekleyerek tanımlama yapılır.

Sevk Planında fiyatların görünmesi nasıl önlenir
Kullanıcı Rol yetki tanımlamada yetki kısıtlaması yapılabilir. "Sevkiyat Planı Hazırlama" ekranı "getSipUrunSevkPlanFiyat" yetkisi ile sevk planında fiyatların görülmesi önlebilir

 

Tesellüm miktar nedir? Bu miktarı stok çıkışı yapabilir miyim?
Envanterin Stok girişi yapılmış ama giriş kalite kontrolü yapılmamış miktar tesellüm miktardır. Gkk işaretli değilse çıkış yapılır.
Envanterin Stok girişi yapılmış ama giriş kalite kontrolü yapılmamış miktar tesellüm miktardır. Normalde çıkış yapılmaması gerekir. Çünkü kalite kontrole girmesi gerekiyor. Fakat Stok İç Hareketlerinden I-TES-KAB tesellümden eldeki miktara giriş yapıp sonra çıkış yapabiliriz.

 

Operasyon listesi Alaşım sihirbazından yapılan iş emri gerçekleştirmelerinde girilen hatalı miktar karantinaya düşerken, mobilde red statüsüne dönüşmektedir. Sihirbazdan yapılan gerçekleştirmede karantinadaki stoğu hurda stok hareketi için statü değiştirm
İki farklı ürün ( mobil-erp) tasarım bu şekilde. Sihirbazda girilen ve karantinaya düşen miktarın hurdaya stok hareketini birseferde yapmak için seçilen kararın stok hareket tipi C-KHURDA yapıalbilir. Böylece statü değişimi yapılmaz

 

İş emri gerçekleştirmede sadece stok girişi sırasında malzeme çıkışı da gerekiyor?
yapıldı. 4. tip sihizbaz

 

Satınalma Sipariş giriş ekranındaki tarih aralığı sorgusu sağlıklı çalışmıyor
Serverda bölgesel ayarlar yapılma

 

Yevmiye numaralarını yeniden vermek için ne yapılabilir?

Genel muhasebe işlemlerinden yılsonu işlemleri menü seçeneğinden “Yevmiye numarası verme” alanı seçilir ve ekran sorgulanır. Ekrana daha önce verilen yevmiye numaraları gelir. Bu satır üzerindeyken ekranın altındaki iptal butonuna basılarak işlem iptal edilebilir.

Ana sevk planı tanımlamada depo bulamıyoruz
Bu tanımlama sırasında Faaliyet Durumu " Sevk Depo" Depo Tipi de "Adres" olmalı

 

Red miktar nedir? Bu miktarı stok çıkışı yapabilir miyim?
Envanterin kalite bölümünde giriş kalite kontrolünde red edilen miktarıdır. Red kararları olan bir malzemeyi C-RHURDA olarak Stok cıkışını yapabilirim.
Envanterin kalite bölümünde giriş kalite kontrolünde red edilen miktarıdır. Red miktarı C-YANIADE olarak Stok çıkışını yapabilirim.

 

Karakteristik ekranında tanımlanmış olan karakteristikler mobil vardiyaya gelmiyor
Ürün Karakteristik Tanımlama “karakteristik İlgili Bölüm” ile mobile giriş yapan kullanıcı ilişkisi (BLM_ID_BOS_KRT_GELSIN) ( 0 ise mobil ölçüm yap ekranında kullanıcının karşısına sadece karakteristik tanımlamadan ilgili bölüm alanında kullanıcının bölümü seçilmiş olan karakteristikler gelir. 1 ise karakteristik tanımlamada mobile giriş yapan kullanıcının bölümü ile ilişkilendirilmiş ve boş bırakılmış karakteristikler gelir)

 

Zincir baklalar 2 malzeme ve 1 yarı mamulün önce çatılması sonra kaynağı operayonları ile imal ediliyor. Kaynak sonrası yarımamul stok girişi var. Hangi sihirbazlar kullanılsın. Çatın sonrası 2. butonda yarı mamul çıkılacak mlz listesine gelmiyor
2.shirbazda yarı mamul çıkışı yok. Şimdilik sadece 3. sihirbazda var. 4. bir sihirbaz türü tanımlanacak

 

Sipariş Tanımlama ekranındaki renklerin anlamı
sarı--detay kalemlerin hepsi beklemede
pembe--detay kalemlerin hepsi onaylı--Stok Girişi var koyu sarı--detay kalemlerin hepsi onaylı mor--detay kalemlerin hepsi iptal kırmızı--detay kalemlerin hepsi tamamlandı

 

Yevmiye numarası verilmiş bir fişte nasıl değişiklik yapılabilir?

Öncelikle verilmiş yevmiye numaraları iptal edilir, fişin onayı kaldırılır ve gerekli değişiklik yapılır. Muhasebe fişi onaylandıktan sonra yeniden yevmiye numarası verilebilir. Eğer fiş verileri Satın alma ve Satış modüllerinden geliyorsa, değişikliğin faturalar üzerinde yapılması için muhasebe fişi iptal edilir-silinir. Faturadaki değişiklik yapılır, kaydedilir, onaylanır, muhasebeleştirilir ve fişe yevmiye numarası verilir.

Teklif tanımlama ve sipariş tanımlamada ve sipariş izleme ekranlarında bulunan serbest miktar alanı nedir
Eldeki miktar - sipariş bakiyeleri dir

 

Karantina miktar nedir? Bu miktarı stok çıkışı yapabilir miyim?
İç hareket de karantinaya alınmış miktardır. C-KHURDA olarak cıkış yapabilirim.
İç hareket de karantinaya alınmış miktardır. C-KHURDA olarak çıkış yapabilirim ya da Stok iç hareketlerinden I-KAR-ELDE karantina miktardan eldeki miktara giriş yapıp çıkış yapabilirim.

 

Müşteri iade tipinde operatör, operasyon, Red alt tip, ölçülen değer, Hata nedeni zorunluluğunun kaldırılması
ERPORT.T_ORT_KALITE_PARAMETRE tablosunda KAL_REDKAYIT_KARAKTER_GEREKMEZ
= 1 olduğundan kalite red kayıtlarında karater gerekmez
= 2 olduğunda Müşteri İade tipinde Red Alt tipi, Ölçülen Değer, Operasyon,Hata Nedeni zorunlu olmaz

 

İş emri gerçekleşmede ürün ağacında olmayan bir mlz çıkılabiliyor mu?
Mümkün fakat çıkılması düşünülen mlz ler envanter kartında 2.seviye veya std mlz olarak tanımlanmış olmalı ve İş Emri Detay ekranı detay kayıt alanında bulunan Kullanılan Yarı/Hamm Adı" kolonuna ilave edilmelidir.

 

Alım birim tipi?
Uzun dönemli anlaşması sırasında ölçü birimi alım birim tipi seçimi önemlidir. Fasona “Adet” gönderilip dönüşte fason ekranda “adet” olarak girilecek fakat fatura “kg” olarak gelecekse Alım Birim Tipi: “Ağırlık” seçilmelidir. Envanter kartındaki brüt ağrılığa göre fatura girişte sistem karşılaştırma yapar. Alım Birim Tipi : “fason dönüş değer ” seçeneği ise fasona gönderim birimi ile dönüşteki birimi farklı ise ve fatura birimi dönüş birimi ise kullanılmaktadır.  Adet gönderip kg geri alınıyor ve faturalandırılıyorsa dönüşte yapılan Stok Giriş ekranında Takım Değer alanına gelen ağırlık değeri girilir. Böylece fatura girişi bu değer üzerinden yapılır.  Adet gönderip, stok girişi adet yapılıyor ve fatura da adet olarak kesiliyorsa Alım Birim Tipi : Kendi Birimi olmalı.

 

Organizasyon bazında bütçe ve nakit akışı oluşturuldu ancak organizasyonlara ait tutarlar gelmiyor.

Bütçe ve Nakit Akışı yapı oluşturma ekranları her organizasyonda açılır ve ilgili organizasyon kodu seçilerek işlem kaydedilir.

Sevk Planı hazırlanırken Sipariş Ürün Ekle butonuna basılınca açılan arama ekranında daha önce bir sevk planına konmuş olan siparişler de geliyor
Bu butona basmadan önce butonun yanındaki "Sadece Planlanmayanlar" seçimi yapılmalıdır

 

Müşteri miktar nedir? Bu miktarı stok çıkışı yapabilir miyim?
Müşteriden gelen müşteri malının miktarıdır. GMüsteri giriş tipindeki miktar. C-MUSMLZ hareketiyle cıkış yapılır.

 

İş emri kalite ölçüm ekranında kalite tüm yetki atanmış olduğu halde kayıt silme yetkisi isteniyor.
Yetkiler arasındaki iş emri kalite sorgu kısıtlı yetkisi çıkartılmalı

 

Ürün ağacı tanımlama excele aktarılırken kod ve ad birleşik aynı kolona geliyor.
Sedat enes in iş listesine aldı. 17.03.2014 Tasnif Kodu kolonu bunun için kullanılacak

 

Satınalma istek girişinde envanter kartında tanımlanmış birimin gelmeyişi
T_STK_OLCUBIRIM tablosuna ilgili birim kaydedilmeli

 

Masraf/Gelir yeri bazında bütçe oluşturuldu ancak masraf/gelir yeri bazında tutarlar gelmiyor.

Bütçe yapı oluşturma ekranı her organizasyonda açılır, ilgili organizasyon kodu ve o organizasyondaki masraf/gelir yerleri seçilerek işlem kaydedilir.

Firma kartlarındaki Muhasebe ile ilişkili seçimi nedir
Personel avans takbi için açılan Firma Kartlarında işaretlenir bu işaret konmuş olanlar stok irsaliyeli çıkışlara gelmez

 

Dışardaki miktar nedir? Bu miktarı stok çıkışı yapabilir miyim?
Fasonla dışarıya çıkartılmış miktardır. Fason işlemlerinden C-İADEFAS hareketiyle cıkış yapılır.
Fasonla dışarıya çıkartılmış miktardır. Bu çıkışa ait Envanterin G-FASON girişi yapılır. Daha sonra C-İADEFAS hareketiyle çıkış yapılır.

 

Bazı envanterlerin iş emri ilgili belgelerinde bulunun bir belgeye revizyon geldiğinde hagi iş emrilerinde bulunduğu nasıl anlaşılacaktır
Belge Tanımlama detay kayıt üzerinde sağ tuş menüsünde İlgili İŞ Emirleri sorgulanarak seçilen iş emrilerindeki belge güncellenebilir. Sağ tuş menüsünde Açık İş Emirlerini Güncelle seçeneği vardır

 

Muadil veya opsiyonel malzeme kullanımına işemri / reçete bazlı izin veriyor mu? Veriyorsa hangi senaryolar ile?
Evet veriyor, siparişi veren müşteriye, parçaların stok durumuna göre üretimde farklı ürün ağaçları kullanılabiliyor.

 

Malzeme Liste Fiyat Tanımlama ekranında liste fiyatları firma bazında mı tanımlanmalı
Evet szorunlu

 

Stok girişi yapılmayan bir envanter kalemi sisteme tanımlarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Envanter kartı genel bilgiler sekmesindeki “İrsaliyesiz giriş-çıkış yapılabilir” alanının işaretli olması gerekiyor. Kalem hizmet kalemiyse aynı sekmedeki “Stok” alanının işareti kaldırılmalı “Hizmet” alanına işaret konmalıdır.

ekran detay kaydına excelden aktarım yapıldığında envanter eşleştirme yapılamıyor
Bu ekranın detay kaydında excelden kopyalama çalıştırılamaz, çünkü bu ekranda manuel olarak da envanter kodu girilebilmektedir

 

Malzemelerin stoktaki miktarlarını toplu olarak hangi ekrandan görebilirim?
Stok İşlemleri malzeme hareketleri sorgulama ekranında görebiliriz. Ayrıca Envanter Kartında stok kontrol ekranında malzeme bazında sorgulanabilir.
Stok İşlemleri malzeme hareketleri sorgulama ekranında ya da Envanter Kullanım Listesinden görülebilir.

 

Onaylı Revizyonu bulunan bir belge İş Emri Tanımlama ekranından tanımlanmış olan bir iş emrinde ilgili belgelere gelmiyor
ERP de iş emri detay ekranı “ilgili belgeler” sekmesine iş emri ürünü ile ilişkilendirilmiş belgelerin gelmesi için iş emrinin “komple aç” yöntemi ile açılmış olması gerekmektedir

 

Fire oranlarına dinamik, üretim içi, üretim sonrasında müdahaleye izin veriyor mu?
Sabit fire oranları tanımlanabildiği gibi iş emri gerçekleştirme sırasında gerçekleşen fire miktarları dinamik olarak güncellenebilir.

 

Satınalma Sipariş girişinde liste fiyat gelmiyor
Satınalma Sipariş girişi sırasında liste fiyatının gelmesi için:
1- Malzeme Liste fiyatı tanımlama ekranında fiyatlar Firma bazında tanımlanmış olmalı. Envanterin fiyatı hangi firmadan alınmışsa girilmiş olmalı. 2- Satınalma Sipariş girerken detay kayıttaki “Sipariş Tipi” açılır listesinde “Liste Fiyatı” seçimi yapmalı. 3- Yine Sipariş
  ekranında detay kayıttaki “Anlaşma No/Lsiste Fiyat” arama butonuna basıp açılan ekrandan liste fiyat seçimi yapılmalı. Ekrana liste fiyatı gelecektir. 

 

Bir stok için satın alma siparişi oluşturuldu, ancak stok girişinde ilgili sipariş seçilemiyor.

Öncelikle satın alma siparişinin onaylanması gerekiyor.

Satış sipariş tanımlamada satış bölgelerinindeki satışçıların diğer satış bölgelerinden girilen satış siparişlerini görmemesi için ne yapmalı
Kullanıcı Rol yetki tanımlamada verilen rol yetkisinde  kullanıcıya "urtsiparisorggetirsinirli" yetkisi olursa diğer satış bölgelerinin girdiği siparişleri göremezler

 

Malzemelerin gelen stok girişi (Parti) bazında stok miktarları tutuluyor mu? Nereden görebilirim?
Tanımlamalar-Ürün Ağacı Stok Bilgileri ekranında bütün stok hareketleri parti bazında görülür. Stok İşlemleri -Malzeme Hareketleri Sorgulama ekranında sorgulama yapıldığında tüm giriş ve çıkışları görebiliriz.

 

Kullanım dışı kalan ölçüm aletlerimizin etkinliğini kaldırıp aramalarda gelmemesini sağlayabiliyoruz, bunun dışında yapabileceğimiz bir kullanım dışı işaretlemesi var mıdır?
Ölçü Aletleri Tanımlama Ekranında Etkinlik göstergesinde etkinliğini kaldırma dışında kullanım dışı işaretlemesi yoktur.

 

Otomatik reçete / grup malzeme kavramı var mı?
Her türlü kataloglama ve gruplama hiyerarşik olarak yapılabilir, mevcut ürün ağaçlarının kopylanarak çoğaltılması mümkün

 

Satınalma sipariş girişinde uzun dönemli anlaşmadan da fiyat çeker mi?
Evet. 

 

Satın alma siparişi oluşturuldu ancak onaylama ekranında görünmüyor, ne yapılabilir?

Satın alma siparişinin ana kaydında “Onay Grubu” alanından onaylama yapacak kullanıcının seçilmiş olması gerekiyor.

Satış sipariş girişi ana kaydında Satış Temsilcisi zorunluluğu olmak durumunda mı?
Kullanıcı Rol Tanımlamada kullanıcılar özlük sicilleri ile ilişkilendirilirse sistem kayıt yapan kullanıcının ismini set eder.

 

Malzemenin GKK Göstergesi işaretli ama bazı stok girişlerinde GKK kaydı yaratmıyor, Neden?
Stok girişinden sonra envanter kartında GKK gerekir işaretlenmiş olabilir. Önce envanter kartındaki işaret silinerek sonra stok girişi silinmeli, ardından envanter kartı işaretlenerek stok girişi tekrar yapılmalıdır.

 

Bir envanterin üretim kalite ölçüm sonuçlarını incelemek için İş Emri Kalite Ölçüm ekranında "Sorgu Ürün Kodu” alanına kod girildi ama sonuç gelmedi.
Bu alan bir firmaya özel konmuş bir sorgu alanı. -DÖK yarımamulü sorgulanıp, dökümdeki ergitilmiş metalin spektral sonuçları sorgulanmaktadır. Bir ürünün ölçüm değerlerini görmek için İş Emri No-Ürün alanından iş emri seçmeden sorgulama yapılırsa sonuçlar gelir

 

Reçeteleri excel dosyadan yükleme seçeneği var mı?
Evet var

 

Tüm onaylı satınalma siparişlerini (durumu :0) topluca kapatabilemek için ( durumu:T)
UPDATE ERPSAT.T_STN_TEKLIF_SATICI_SIPARIS_DT S
SET
    SAT_SIP_DURUM            = 'T'
WHERE
  S.FABRIKA_KOD = 120
AND SAT_SIP_DURUM
            = 'O';
COMMIT;

 

Firma tanımlandı ancak bu firmaya fatura kesilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki adres bilgileri sekmesinde “Fatura Adresi” alanının doldurulması gerekiyor.

Sorgulamalarda bazı firmalar gelmiyor.
Firma tanımlama ekranında "etkin" alanının işaretli olduğundan ve "sadece muhasebe için alanının" işaretsiz olduğundan emin olunmalı

 

Malzeme seviyesi ne amaçla kullanılıyor, hangi ekranları etkiler?
Malzemenin önem seviyesidir. Stok girişinde 1.seviye malzemeler için satınalma sipariş no YA DA uzun dönemli anlaşma no, PARTİ NO zorunludur

 

Kalite/Red kaydı ekranında Müşteri İade tipinde : "Üstü-Altı", "operasyon", "operatör" ve ölçülen değer" zorunlulukları kaldırılabilir mi
ERPORT.T_ORT_KALITE_PARAMETRE tablosunda KAL_REDKAYIT_KARAKTER_GEREKMEZ
= 1 olduğundan kalite red kayıtlarında karater gerekmez
= 2 olduğunda Müşteri İade tipinde Red Alt tipi, Ölçülen Değer, Operasyon,Hata Nedeni zorunlu olmaz
 

 

Reçete listesinden maliyet hesabı yapma imkani var mi? Varsa hangi yöntemleri kullaniyor? Örn. ağırlıklı ortalama / son alış fiyatı v.b.
Evet var iki yöntemide kullanabiliyor.

 

Fason dış hizmet operasyonu için tanımlanması gereken Uzun dönemli anlaşma fiyatları ürün bazında değişiyorsa ürün bazında uzun dönemli anlaşma fiyatı girilebilir mi?
Uzun dönemli anlaşma detayına tek bir hizmet kartı ve fiyat girilemiyorsa, ürün bazında fiyat tanımlayabilmek için bu operasyona gidecek tüm ürünler için bir tane hizmet kartı açılmalıdır. Uzun dönemli anlaşma detayına bu hizmet kartları tek tek tanımlanmalı. Rota operasyonda da her bir ürünün kendi hizmet kartı seçilir. 

 

Firma tanımlandı ancak bu firmaya sevkiyat yapılamıyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki adres bilgileri sekmesinde “Sevk Adresi” alanının doldurulması gerekiyor.

Sipariş detay kaydında kayıt kopyala ekle sırasında bilgi giriş ekranın açılıyor
Sistem hızı yeterli gelmiyor, bilgi giriş ekranı açıldığında Geri yapılırsa veri kaydedilmiş olacaktır

 

Malzemelere bağlı bazı özel nitelikler tanımlamak istiyorum, nereden tanımlayabilirim?
Envanter Kartı ekranında Nitelikler sekmesinden eklenebilir. Parametreler altında Envanter Genel Nitelikleri tanımlama ekranından nitelikler belirlenir.Envanter Nitelik Eşleştirme ekranından da envanterin özel nitelikleri belirlenir. Belirlenen nitelikler Envanter Kartı ekranında Nitelikler sekmesinden eklenebilir

 

Serverdaki klasörleri belge tanımlamada tek tek tanımlamak yerine excelden aktarımın bir yolu var mı?
Boş bir excel dosyası açıp ALT+F11 yapın. Sol frame'de ThisWorkbook'a tıklayın, aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın. kodun 3. satırındaki "C:\" adresini klasör isimlerini almasını istediğiniz adres ile düzeltin ("d:\ascelik\dosyalar" gibi). Excel dosyasına dönün. ALT+F8 yapıp makroyu çalıştırın. Klasörlerin isimleri excele gelir. Bu excel ile belge tanımlamaya klsör isimleri excelden aktarılabilir. Sonra Tek tek kalsörlerin üzerinde sağ tuş dosya Sisteminden oluştur yapıp belgeler içine çekilebilir. 

Sub Klasor_altklasor_listesi()
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\")
Set colSubfolders = objFolder.SubFolders
For Each objSubfolder In colSubfolders
c = c + 1
Cells(c, "a") = objSubfolder.Name
Next
End Sub

 

Sarf malzeme yönetimi var mi? Reçete bazlı sarf yonetimini hangi seviyede ve nasıl bir mantık ile yapıyor?
Sarf malzemeler ürün ağacına eklenebilir buna göre sistemden otomatik çıkışlar yapılabilir. Ayrıca istenirse masraf yerine manuel çıkış yapılabilir, takımların ve uçların iş emri bazında çıkışları yapılabilir iş emri maliyetine dahil edilebilir.

 

Tedarikçi Teslimat Kalite Sorgusu ekranında Belgeli Sevkiyat Sayısı, Aşırı Navlun Sayısı ve PPM değerleri hangi ekranlardan hangi verileri çekiyor.
Stok Girişlerinin yapıldığı ekranda stok girişinde ‘Belgeli Sevkiyat’ ve ‘Aşırı Navlun’ alanları işaretli olanların sayısı sorgulama ekranında görünür. PPM alanı ise GKK işleminde reddedilen miktarı belirtir (iade ve fason girişleri hariç). Daha önceki GKK işlemlerinde herhangi bir miktarı reddedilmiş miktarlar varsa bu alan sıfırdan farklı bir değer getirecektir.

 

Firma tanımlandı alış faturası girerken firma seçilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğinde firma türünün Alıcı-Satıcı veya Satıcı olarak tanımlanması gerekiyor.

Ürün fiyat tanımlama ekranında fiyat tanımlanmış olduğu halde Sipariş tanımlama girişinde fiyat otomatik gelmiyor
Fiyat geçerlilik süresi ve fiyat tip kontrol edilmeli. Fiyat tip Satış Fiyatı tipinde olmalı.

 

Özel niteliklere değer listesi nasıl tanımlayabilirim?
Tanımlamalardan Envanter Genel Nitelik tanımlama ekranından kodlu alan secilir. Daha sonra envanter kartı nitelikler kodlu alan değer kısmında getirilir.
Envanter Genel Nitelik Tanımlama ekranından Nitelik Koduna ait Kodlu alan değeri girilir. Daha sonra envanter kartı nitelikler sekmesinde Kodlu Alan Değer kısmında seçilir.

 

Belge tanımlama ekranında tanımlanmış tüm teknik resimlerden revizyon detay kaydı bulunmayanlara "ilk yayın" tipinde ve revizyon no 0 olan bir kayıt otomatik atılması.
Aşağıdaki script çalıştırılırsa detay kayıtlar otomatik oluşacaktır. Öncesinde REvizyon Neden Tip kodlu alanına 0 kodlu "ilk yayın" tipi ilave edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                          Insert into ERPKALITE.T_KAL_BELGE_REVIZYON
   (BELGE_REV_ID, BELGE_ID, REVIZYON_NO, REVIZYON_TAR, REVIZYON_TIP, REVIZYON_NEDEN_TIP, BELGE_YOLU, ETKGST,  FABRIKA_KOD, REV_ONAY_TIP,
LAST_UPDATE_DATE)

select rownum, a.BELGE_ID,'0', TO_DATE('24/08/2016', 'DD/MM/YYYY'),'1','0',a.BELGE_YOLU , 1, a.FABRIKA_KOD, 'O', TO_DATE(sysdate,
'DD/MM/YYYY')

from T_KAL_BELGE a

where not exists (select 1 from T_KAL_BELGE_REVIZYON b where a.BELGE_ID = b.BELGE_ID ) and a.BELGE_ANA_TIP = '3';

commit;

 

Recete revizyonu / takibi nasil uygulaniyor? Örn. Değişen bir mamule ait bileşen ile ilgili revizyonlar ne sekilde saklanıyor ve fiili kullanılmış; açık işemirlerine nasil yansıyor?
Geçerlilik tarihi, müşteri, siparişe göre ürün ağacı dal özelleştirmesi ve revizyonu yapılabiliyor. Ürüne bağlı olarak tüm revizyonlar saklanır ve ihtiyaca bağlı olarak seçilebilir, istenirse açık iş emirlerine revizyonlar yansıtılabiliyor.

 

Raporları email atarken sunucunun mail adresinden değil ilgili kullanıcının mail adersinden göndermek mümkün nü
Parametriktir. Sicil özlükte kişilerin özlük kartlarında Diğer alanında email (iç) adresleri ve şifreleri tanımlanırsa gönderim sırasında şifre girilerek mail gönderilebilir. Fakat bu gönderim outlook a düşmeyeceği için gönderen kendisine de gönderirse takip edebilir.

 

Firma tanımlandı satış faturası girerken firma seçilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğinde firma türünün Alıcı-Satıcı veya Alıcı olarak tanımlanması gerekiyor

Ürün fiyatları girilmiş olduğu halde siparişlere gelmedi
Ürün Fiyatları tanımlama ekranında tanımlanmış fiyatların geçerlilik bitiş tarihi kontrol edilmeli.Geçerli olduğu halde gelmiyorsa siparişler ürün fiyatları tanımlanmadan önce açılmış siparişler olabilir. 

 

Özel nitelikleri tanımladım, ama envanter kartında göremedim, neden
Envanter Nitelik eşleştirilmesi yapılmamıştır. Tanımlamalar Envanter Nitelik Eşleştirilmesi ekranından nitelikle malzeme yâda grup eşleştirilmesi yapılmalıdır. Eşleştirilen nitelik etkinlik göstergesi işaretli olmalıdır ki envanter kartı ekranında görünsün.

 

İrsaliyeli çıkışlar ekranında satış yaptığımız ürün için kullanılan malzemelerin 1 tanesinin ya da daha fazlasının GKK'sı şartlı kabul ise sistem o satışı yapacağımız partiyi seçmemize izin verir mi ?
İrsaliyeli çıkış ekranında sadece C-SATIS tipinde çıkış parti seçiminde,
eğer seçilen partinin işemrinde kullanılan malzemelerden birinin bile GKK sı
"Şartlı Kabul" ise sistem o partinin seçilmesine izin vermeyecek.

 

Revize olan mamul kodu değişiyor mu? Örnegin 90 tv yapilacak, 40'ını a çipinden yaptık,kalani b çipinden (kalite reizyon istedi / ongoing change) üretilen mamulun 40/50 adedini nasil ayırıyor / belirtiyor?
Gerçekleşmeler iş emri bazında yapılıyor, iş emrinin hangi revizyondan yapıldığı  bilgisi sistemde tutuluyor değişiklik olduğunda yeni iş emri açılmalı. Ürün numarası değişmez.

 

ekrandaki gecikme puanı nasıl hesplanıyor
Gecikme puanı  şu şekilde hesaplanıyor: (stok girişindeki sayılan miktar X Stok giriş ekranındaki dönüşüm katsayısı) / istenen miktar) X (gecikme günü) , Gecikme gününü ise;  stok giriş tarihinden, verilen son termin süresini çıkararak hesaplıyor.

 

Banka kredisi oluşturuldu vade süreleri doğru, ancak sistem geri ödeme planını oluşturmuyor.

Banka Kredi Takibi alanında krediye ait oluşturulan ana kayıtta Faiz oranı, BSMV oranı, KKDF oranı “0” olsa bile, bu alanlara “0” tutarının yazılıp kaydedilmesi gerekiyor.

Satıştaki arkadaşlarımız siparişi verirken garanti kapsamında gönderilecek yedek parçaları 0 TL olarak giriyorlar ve açıklama kısmına yazıyorlar garanti kapsamında diye. Dolayısıyla üretim müdürümüz 0 TL olduğu için siparişi onaylayamıyorlar
Sipariş ürün girişine; sipariş ürünü tipine "Garanti Kapsamında" olarak bir tip ekledik, bu tip seçilirse onaylamada fiyat aramayacak sistem

 

Tanımlama yaptığım özel nitelik değerine göre envanterleri nasıl bulabilirim?
Malzeme arama Kriterleri ekranında Nitelik seçeneklerinden nitelik adına göre bulabiliriz

 

Şartlu kabul yaptığımız bir partiyi nasıl kabul yapabiliriz?
GKK işlemleri ekranında size özgü Açılır Listeye eklenecek "Şartlı Kabul
Durumunu Kabul Yap" seçeneği ile, mevcut GKK nın durumu "Kabul" yapılacak ve
Şartlı Kabul Miktarı Kabul Miktarı yapılacaktır. Sonra kullanıcı
kaydedecektir. Ekran için;
 T_ORT_KALITE_PARAMETRE parametrelerinden GENEL_PARAM4 1 yapılmalı.
 setSartliKabulKabulYap yetkisi verilmeli.

 

Örnek : Anlık 70 adet cihaz üretimi kararlaştırdım. Otomatik olarak ilgili mamülün veya yarımamülün oluşumu için gerekli tüm alt işemirlerini otomatik (step by step adet /muadil v.b. onaylayarak) açabiliyor mu?
Evet ürün ağacındaki iş emri açma parametrelerine göre istenilen seviyeye kadar otomatik olarak işemri açılır.

 

Zamanında teslimat ile Geciken teslimat % lerini topladığımızda %99 ediyor, %1 nerede kalıyor bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
zamanında teslimat ve geciken teslimatları hesaplarken de küsuratlı bir rakam çıktığında hep alta yuvarladığı için toplamda %99 çıkabiliyor. Örneğin 44 teslimattan 40 tanesi zamanında ise 40/44= 0,909090 çıkıyor, ama bunu %91 değil %90 a yuvarlıyor. Diğer geciken 4 teslimat ise 4/44=0,09090 çıkıyor, bunu da %9 a yuvarlıyor ve toplamda %99 oluyor.

 

Yevmiye defteri raporu alınamıyor, ne yapmak gerekir?

Öncelikle yılsonu işlemleri menü seçeneğinden yevmiye numaralarının verilmesi gerekiyor.

Alış ve satış faturaları muhasebeleştirildi ancak değişiklik yapılmak istendiğinde ne yapmalı?

Öncelikle ilgili muhasebe fişi silinmeli, sonra faturanın onayı kaldırılmalı.

Tutar kontrat siparişi onaylanamıyor
Tutar Kontrat siparişleri sadece ana kayıt girişidir, detay kayıt girilmez.Beklemede olarak kalır.

 

Grup nedir? Envanter gruplarını nereden tanımlayabilirim?
Envanterlerin kataloglara göre gruplandırılmasıdır. Tanımlamalar Katolog İşlemlerinden katologlar oluşturulur ve gruplar belirlenir. Daha sonra Grup bazında envanter girişinden gruplar sorgulanabilir. 

 

Kalibrasyon sürecini nasıl yöneteceğim
Kalite alt sisteminde tüm ölçüm cihazlarını tanımlayıp, bunları tanımlayacağınız Cihaz grupları içerisine kaydedin ve dışarı gidiş gelişleri Kalibrasyon menüsündeki Çıkış Giriş ekranına kaydedin. Bu ekranda irsaliye fatura ilişkisi yoktur

 

Anlık üretim planlama opsiyonu var mı? Açik iş emirlerini tarayarak eksikleri belirleyebiliyor, bu eksiklerin teminleriyle ilgili verileri işleyerek işemrinin başlama-bitiş zamanında gelmeme tedarik edilememe durumunu alert edebiliyor mu?
Sistemde günlük olarak bile MRP hesaplanabilmekte, hesaplama sonucuna göre her malzeme bazında MRP tabloloları oluşturulmakta geç kalan iş emirleri, eksik malzeme bilgileri ve satınalma üretim işemirleri uyarılarını otomatik olarak görüntülenebilmektedir.

 

belge tanımlama ekranında tanımlanmış olan bir belge satın alma siparişine nasıl eklenir?
Öncelikle belge tanımlama ekranında ilgili belgenin üzerine gelip, sağ tuş yardımıyla ‘belge bilgi girişi’ ni  ilgili GKK kodu ile belgeyi ilişkilendirmek gerekiyor. Daha sonra satın alma siparişi açarken, detay kayıtta ‘şartname no’ kısmında belgenin ilişkilendirildiği GKK kodu seçilmesi gerekiyor. Daha sonra satın alma siparişi mail ile gönderilmeden önce mailin ekine ilgili belge seçilip eklenmesi gerekiyor. 

 

Fiş numaralarını yeniden verebilmek mümkün mü?

Evet. Öncelikle Tüm fişlerin onaylanması gerekir. Bu işlemden sonra yılsonu işlemleri menü seçeneğinden “Yeniden Fiş Numaralandırma” alanı seçilir ve verilecek tarih aralığındaki fişlerin yeniden numaralandırılması sağlanır.

Farklı carilerden aynı numaralı faturalar sisteme girilmiyor, ne yapılabilir?

Fatura numaralarının sonuna tarih, harf veya noktalama işaretleri konularak kaydedilebilir.

Teklif ve siparişe iskonto oran değil, belli bir iskonto tutar nasıl girilir
İskonto oran ana kayda girilip sağ tuşla detaylara uygulanırken, iskonto tutar detay kalemlere girilir. Ana kayıtta tablodaki  "iskonto tutar" alanına toplar.

 

Envanter Katalog işlemlerindeki zorunlu alanları nasıl çalışmaktadır?
Katalog zorunlu bir katalog olacaksa öncelikle hangi envanter türlerinde zorunlu olacağı işaretlenmelidir Daha sonra hangi seviyelerde zorunlu olacaksa hangi seviyelerde geçerli olacağı işaretlenmelidir. Tüm envanterler için geçerli olacaksa tüm seviyeler işaretlenmelidir. Son olarak seçilenleri kısıtlamak için katalogun envanterin hangi göstergeleri işaretli olma durumunda zorunlu olacağı tarif edilmelidir. Bu kısımda işaretlenmeyen göstergeler dikkate alınmaz. İşaretlenenlerde ise envanterler arasında işaretli olanlarda zorunluluk geçerli olur. Hiç bir gösterge işaretlenmezse seçilen envanter tipi ve seviye işaretlerine göre tüm envanter ele alınır.

 

Kalibrasyon sürecinden evrak ilişkisi nasıl sağlanacak ? İrsaliye fatura ile ilişkilendirme vb.
• Cihazlara envanter kartı tanımlayın ( 2. Seviye, Stok, Satınalınıyor, Demirbaş göstergelerini işaretleyin)
• Stok giriş aktarımı ile stok giriş yapın,
• Kalibrasyon firmaları ile Uzun Dönemli Anlaşma Tanımlayın,
• Kalibrasyon Hizmeti adlı bir hizmet envanter kartı tanımlayın ( 2.seviye envanter)
• Dışarı göndereceğiniz zaman stokta Fason Çıkış Giriş ekranından ilgili Kalibrasyon firmasına gönderip geri alın ( Dikkat geri geldiğinde Bilgi Giriş ekranındaki “üretim gerçekleşmez” seçimini yapın mutlaka, stoklar artmasın)
• Alış faturasını girebilirsiniz.

 

Anlık rapor çekilerek işemri / malzeme durumunu gösterebiliyor mu?
Bunun için özel bir ekran var detaylı olarak görüntülenebiliyor.

 

Satınalma Sipariş detay kaydında Şartname alanında kayıt gelmiyor.
Burada yapılan sorguya ilgili envanter veya envanterin dahil olduğu gruba tanımlı GKK lar gelir. Diğer kolondaki "karakteristik rev no" sorgusunda ise tüm onaylı GKK lar gelir. Bu GKK ile ilişkilendirilmiş bir belge varsa sağ tuş Şartname aç ile de açılabilir

 

Demirbaş kayıt süreci nasıl olmalıdır?

Öncelikle demirbaş kartı envanter olarak sistemde tanımlanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu “Demirbaş/Takım Bilgileri” alanındaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Ardından satın alma siparişi oluşturulup onaylanır. Bu satın almaya ilişkin stok girişi yapılır. Satın alma faturası girilir ve onaylanır. Demirbaş bilgi girişi alanından toplu kayıt oluşturma yapılır.

Alış faturasında bir satırdaki tutarın farklı hesaplara dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Özel Hesap/Masraf Yeri Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir. Tutar toplamı fiş satırındaki tutarı geçemez.

Firma Arama da imlecin firma adında olması
T_ORT_Genel_Param tablosunda ARAMALARDA AD ONCELIKLI parametresi

 

Bazı niteliklerin tüm envanterler için envanter kartında zorunluluğu için hangi alanları işaretlemeliyim?
Son ürün-yarı mamül-malzemeler için kutucukları işaretli olduğunda tüm envanterlerde zorunlu olur

 

İş emri kalite ölçüm sonuçları ekranında veri silmek istediğimde ' Kayıt Silme Yetkiniz Bulunmamaktadır.' uyarısı vermekte bu yetki nasıl verilir ?
Kalite yönetimine ait rol yetki tanımlama ekranında  ‘ getKalIsemriKalOlcumKisitli ‘ isminde bir yetki var bu yetki kaldırılır ise kullanıcı silme işlemini gerçekleştirir

 

İşemirlerinin tekil olarak tamamlanma, mamulun total tamamlanma durumunu, yüzdesini gösterebiliyor mu?
Evet bu hem grafik hemde sayısal olarak görüntülenebiliyor.

 

Satınalma Siparişlerinin müşteri satış siparişleri ile bağlantısı nasıl kurulur ve bir satış siparişine istinaden açılmış olan satınalma siparişleri nasıl sorgulanır.
siparişe göre planlama ekranından İş emirleri satış siparişleri ile bağlantılı açılırsa ve yine bu ekranda satınalma sitek girilirse iş emri no isteğer oradan da satınalma siparişine bağlanır. Yani satınalma istek ve sipariş girişlerinde iş emri seçimi yapılmalıdır. Satınalma Sipariş izleme ekranında iş emri bazında sorgulama yapılarak ilgili satınalma siparişleri sorgulanabilir

 

Tanımlanan envanter kartının demirbaş bilgi girişi ekranından seçimi nasıl sağlanabilir?

Demirbaş Bilgileri menü seçeneğinden açılan ekranın alt kısmında bulunan “Giriş No” alanından ilgili envanter kartı seçilerek ekranın sağ üst tarafında yer alan “Demirbaş Toplu Kayıt Başlat” butonuna basılarak işlem kaydedilir.

Satış faturasında bir satırdaki tutarın farklı hesaplara dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Muhasebe Özel Hesap Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir.

Açık iş emri olan bir sipariş kapatılamıyor
İş emrileri siparişe bağlı ise bağlı olduğu siparişin kapatılabilmesi için iş emrinin kapatılmış olması gerekmektedir.

 

Örneğin sadece hizmetler için hangi alanları işaretlemeliyim
Hizmet alanı hem burada hem de envanterin kartında işaretli olmalıdır

 

DÖF tanımlarken sonraki muhtemel ilk imalat tarihi alanına bilgi girişi yapılamıyor.
Döf tanımlama ekranında "Sonraki Muhtemel İlk İmalat Tarihi" bilgisini MRP çalıştırdıktan sonra sistem
kendisi getirmekte, manuel girmeye izin vermemektedir. Siz MRP çalıştırdıktan sonra Döf tanımlam
kranında " Sonraki Muhtemel İlk İmalat Tarihi Hesapla" kutucuğunu seçili tutmalısınız ki, her seferinde
MRP'den yardım alarak o alanın bilgisini getirsin.

 

Anlık olarak eldeki mevcut malzemeyle bir mamulden Maximum kaç adet üretilebilinecegini hesaplayabiliyor mu?
Evet sistem bunu hesaplayabilyor.

 

Satınalma istekleriyle, girilen teklifler arasında bir bağlantı kurulabilir mi?
Evet kurulabilir. Satınalma/Teklif İsteme/Değerlendirme/Teklif Giriş İşlemleri (STNTKLFHZM007) ekranında detay kayıtta yer alan "Malzeme Kod" açılır detay kayıt ekranında "ilk sip.no" alanından ilgili malzeme istek no seçilip kaydedilirse satınalma istek nosu ile teklifler birbirine bağlanmış olacaktır. Bilgiler kaydedildikten sonra ekranın sorgulanıp kontrol edilmesi tavsiye edilir.

 

Demirbaş bilgi girişi yapılan demirbaşa amortisman hesabı yapılamıyor, ne yapmalı?

Demirbaşa ait envanter kartı tanımında “Demirbaş/Takım Bilgileri” sekmesindeki bilgilerin eksikliğinden kaynaklanır. Eksik bilgiyle demirbaş bilgi girişi yapılan kalemin bazı alanları, giriş sırasında otomatik olarak uyarı verilerek kullanıcı tarafından doldurulması sağlanır. Amortisman hesaplaması yapılmayan demirbaşa ait Demirbaş Bilgileri ekranın altındaki “Amortismana Esas Bilgiler” sekmesindeki “Amortisman Ayrılır” seçeneği işaretlenerek ve “Kalan Süre” alanı doldurularak işlem kaydedilir.

Alış faturasında bir satırdaki tutarın farklı masraf merkezlerine dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Özel Hesap/Masraf Yeri Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir.

"Müşterinin malı olan ve üretimde kullanılması için gelmiş olan maça sandığı irsaliyeli çıkış ile geri gönderirken bir sipariş ilişkisi kurulamadığından sipariş sevk adresi yok bu nedenle de irsaliyeye adres gelmiyor.
Müşteriden ödünç gelen model veya maça sandığı irsaliye ile geri gönderebilmek için ücretsiz (fiyat sıfır) olarak sipariş detayına eklenmeli

 

Stok girişi yapıyorum ama malzemenin stoktaki miktarı artmıyor? Neden?
Envanter kartında genel bilgilerde stok göstergesi işaretli değilse malzemenin stoğu artmaz.

 

Karakteristik kopyala ile çekilen ürün karakteristikleri mobilde görünmüyor
Kopyalama sırasında kopyalanan envanterin operasyon ID leri set li kalıyor. Operasyon seçimleri yeniden yapılmalı

 

İşemri parçalama, ters üretim sonu kaydi, serbest üretim sonu kaydı opsiyonlarını hangi şekilde destekliyor ve bunların maliyetlendirme ile ilişkileri hangi mantik ile bağdaştırılıyor?
Adet bazında iş emri parçalama mümkün, ters üretimden kasıt demontaj ise sistemde bu da yapılabiliyor. Serbest üretim kaydı sistemde yok. İş emri bazında gerçek maliyet hesaplanabilir. 

 

Envanter takip birimi tüp olan ürün satın alma siparişi girildiğinde takip birim şişe olarak gelmektedir. Bunun sebebi nedir ?
Ölçü birimlerinin Satınalma Kod Tablosuna da eklenmesi gerekiyor.yeni ölçü birimleri hem stoğa, hem satınalmaya hem de ölçü birim ekranına girilmelidir.

 

Personele ait cari kartla İK tarafında tanımlanan aynı personel birbirine nasıl eşlenir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki ekranın muhasebe ilişkileri sekmesinin sağ tarafında bulunan “Muhasebe İlişkili” alanı işaretlendiğinde ekranın üst tarafında açılan “Ad Soyad” alanından ilgili personel seçilir ve kaydedilir.

Faturanın iptal edilmesinde nasıl bir yol izlenmeli?

Öncelikle fatura muhasebeleşmişse muhasebe fişi iptal edilir/silinir. Faturanın onayı kaldırılır, önce detay satırları sonra ana kaydı silinir ve işlem kaydedilir.

Belli bir tarihten önceki açık siparişlerin sorgulanması. Örneğin bugün 23.03.2016 tarihinde 01.01.2016 tarihine kadar ki açık siparişler nasıl sorgulanır.
Dönemlere Göre Satış Sipariş ekranında, örneğin her ayın başında hesap tarihi seçip hesaplatarak görebilirsiniz. Fakat bunu 01.12.2015 de hesaplatmanız gerekirdi. Bu ekranın amacı da tam sizin istediğiniz bilgileri göstermek aslında. Hesaplattığınız anda mevcut sipariş bilgilerini daha sonra etkilenmeyecek şekilde buraya atacaktır. Bundan sonra bu ekranı çalıştırmanız faydalı olacaktır. 

 

Envanter Kartı/Envanter Detaylı Bilgiler ekranına malzeme resmini nasıl eklerim?
Belge tanımlamada malzemeyi secip belge yolundan resim tanımlayabiliriz.  Envanter Kartı İlgili Belgeler sekmesinden, detay kayıt ekleyip belge ve resim ekleyebiliriz.

 

gkk girişinde reaksiyon planlarının hepsi gelmiyor
reaksiyon tipi GKK olarak tanımlanmış olmalı

 

İşemirlerinde önceden belirlenmis toplam  süre veya işcilik, makine ayar, hazirlik, duruş, toplam fiili gerçekleşen süre/ operator kaydı/çalişma başlama-bitirme saati (mesai) / çalışılan torna freze operasyon bilgileri ve hangi makinede işlendigi gibi ver
Sistemde üretimden veri giriş ekranı (sihirbaz ekran) sayesinde bahsedilen tüm detaylar iş emri bazında kayıt edilebilir.

 

BA-BS formları tutar sınırlaması olmadan nasıl alınabilir?

Rapor parametrelerindeki tutar alanı boş olarak çalıştırıldığında tüm fatura bilgileri raporlanabilir.

Genel kasa, Genel Banka ve Genel Cari işlemlerinden girilen bir kayıt nasıl silinir?

İşlem muhasebeleşmiş ise önce ilgili muhasebe fişi silinir. Kaydın üzerindeyken detay sil butonu yardımıyla işlemler silinir. Ancak işlemler çek-senet-teminat ekranından yapılmışsa, işlemin öncelikle bu ekrandan silinmesi gerekir.

Sipariş Tanımlama sırasında sipariş maili ile birlikte gelen rsim, belge vb dokümanların üretime aktarılması için ne yapmalı.
Kalite belge yönetimi konusudur. 1- Bir teklif veya siparişte teknik resim, şartname gelirse satışçı bu belgeyi ağdan ERP sunucuya kaydedecek
2- Belge Tanımlama ekranında belge kod ve ad tanımlayacak ve belge yolunu seçecektir. (sağ tuş dosya sisteminden de çekebilir belge yolu otamatik gelir.) 3- Belge ile ilgili envanter kod ilişkilendirmesi yapacak.
4- Detay kayda Revizyon kaydı girip onaylayacak. ya da bu işleri yapması için belge yönetimi yetkisi olan kaliteciye mail/mesaj atarak resmi ilgili klasöre yüklediğini belirtecektir.
 

 

Envanter Kartı/Envanter Detaylı Bilgiler ekranındaki Format alanı nedir? Ne işe yarar? Nereden tanımlanır?
Parametreler-kod formatı tanımlamadan formatlar tanımlanır. Tüdemsaşda geçerli olan bir format. Malzeme kodu alanı maskeli olarak gelir. Fabrikalar kendi ürünlerini bu formata göre tanımlayabilirler.
Fabrikalarda envanterlere ait kodlama kullanılıyorsa, envantere verilen kod formatıdır. Bu özellik Envanter arama ekranlarında özel kriter Format seçeneğine göre daha hızlı arama yapmamızı sağlar. Parametreler-kod formatı tanımlamadan formatlar tanımlanır.

 

GKK onayı farklı kişiler tarafından yapılabilir mi?
Hayır kalite kontrol personeli kime bağlıysa yalnızca o kişi onay verebilir. 

 

Üretim montaj hattında ise parçalarin montaji sırasında karşılaşılan sorunlar / çozum veya iş kolaylastirici operasyonlar isgören tarafindan kaydedilebiliyor mu?
Sistemde üretimden veri giriş ekranı (sihirbaz ekran) sayesinde bahsedilen tüm detaylar iş emri bazında kayıt edilebilir.

 

Alış ve satış faturaları onaylandı, ancak değişiklik yapılmak istendiğinde ne yapmalı?

Öncelikle fatura onayının kaldırılması gerekiyor.

Çek-Senet-Teminat hareketleri nasıl silinir?

Kaydın üzerindeyken ekranın üst orta tarafında bulunan “Hareket İptal” butonuna basılarak silinir.

Şu an satış işlemlerini yaparken, sistem sipariş fazlası gönderilen ürünler için herhangi bir uyarı veya engelleme yapmıyor. Bunu tanımlama tarafında bir ayar ile açıp kapatabiliyor muyuz?
Sipariş fazlası gönderiminde uyarı veya engelleme için parametre vardır, istersenirse aktif hale getirebiliriz.

 

Stok Giriş ve Çıkış ekranlarında bazı hareketleri göremiyorum, bazılarını da seçemiyorum, Neden?
Stok hareketleri listesinde etkinlik göstergesi işaretli olmayan hareketleri göremeyiz. Bazı hareketlerde otomatik başka ekranlardan yapıldığında seçemeyiz.

 

Aynı reaksiyon planını aynı anda hem GKK hem de Talimat a ilave etmek mümkün mü
Mümkün değil.  Her iki tipe de tanımlanmalı

 

Bir y.mamülün alt bileşeni revize olduğunda ilgili y.mamul ve ust yarı / mamüllere ait etkilenebilecek işemirleri otomatik olarak bloklanarak alert verebiliyor mu?
Şu anda böyle bir özellik mevcut değil, talep olması halinde değerlendirilip kodlanabilir.

 

İptal edilen muhasebe fişinin kayıtlardan silinmesi için ne yapılmalı?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Genel Parametreleri Düzenleme” menü seçeneğinden “Fiş Silinsin İptal Durumunda kullanılmasın” alanının işaretlenmesi gerekiyor.

Satış sipariş girişinde numune olan siparişler için Numune kutusu seçimi yapılıyor. Fakat bu siparişler aynı firmanın normal siparişleri ile birlikte sevk edilirken irsaliyeli çıkış ekranında C-SATIŞ ana kaydı açıldığı için sevk işlemleri ekranına numune
Sevkiyat öncesi Numune seçimi yapılmış siparişlerin bu seçimi kaldırılmalı, sevkiyat sonrası tekrar işaretlenmeli. Ayrıca Sipariş ana kaydındaki "Sipariş Tipi" açılır listesine "kontrat sipariş" tipinin adı "Numune Sipariş" olarak düzenlenebilir. 

 

Stok Çıkışı ve İrsaliyeli çıkışlar ekranlarının ne farkı var?
Stok çıkış ekranlarından üretim içi stok cıkışlarını yaparız Örneğin C-Hmadde olarak.İrsaliye cıkışları ekranında fabrika dışına gönderdiğimiz malzemelerin çıkışlarını yaparız Örneğin C-Satış olarak.İrsaliye çıkışlarında firma seçmek zorunludur.

 

Ürün karekteristikleri tanımlamada ezilecek karakter ne demek
Bu alanlar bir alaşımın tüm alternatif karakteristikleri arasında özelleştirme tiplerine göre hangisinin geçerli olacağını gösterir.
Örneğin GG20 alaşımında C değeri için tüm alternatifler tanımlanır, bir tanesi özelleştirme tipi boş olan standart değerdir, diğerlerinde örneğin değişik olan her ana ürün için özelleştirme tip Ana ürün seçilip, ana ürünler seçilip, ezilecek karakterde standart C karakteristiği seçilir.

 

Ürün rotaları tanımlamada tekrarlayan rotalar, operasyon listesinde birleşmiş olarak geliyor.
Ürün rotaları tanımlama da ana kayıtta operasyon bazında gerçek oluştur alanları işaretlenmez ise sistem aynı makinada yapılan işlemleri tek operasyon olarak birleştiriyor

 

Kullanıcı bazında muhasebe işlemlerinin yetkilendirilmesi nasıl yapılır?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Yetkileri Tanımlama” menü seçeneğinden detay kayıt olarak kullanıcı eklenerek yetkilendirme işlemi yapılır.

Satış sipariş girişinde seçtiğimiz Numune kutusu sonrası sevk edilmek istenen ürünler İrsaliyeli çıkış ekranında C-NUMUN (Bedelli Numune Satış) türü ile stok çıkılması gerektiğini belirtmiştiniz. İlave olarak, bu kutunun seçilmesi durumunda etkilenen başk
Çıkış türü seçimi dışında yapılması gereken farklı bir işlem yoktur.

 

Stok çıkışında neden detay parti seçiyorum?
Stok girişlerine göre işemrilerini ve miktarlarını görebiliyorum. Hangi partilerden çıkılıyor sistem onu soruyor.parti miktarlarını görüyoruz ona göre cıkıyoruz.o Partinin eldeki net miktarından düşüyor.
Yaptığım stok çıkışını,hangi stok girişine istinaden yapıyorum.Ona göre eldeki net miktardan düşüyor.

 

"Kalite bölümü günlük olarak yaptığı son kontrol işlemlerini üretim olarak giriyor. Ama biz üretim raporlarında ayrı bir rapor onlar için istememiştik. Mesela Temizleme raporunu, bölümü ""kalite"" olarak seçip alıyorduk. Tabii bu durumda rapor başlığında
İsteğiniz yapıldı. Aynı rapor eğer kalite tarafından alınırsa başlık değişecek. Menü isminide Temizleme/Kalite ... yaptım. Deneyebilirsiniz.

 

İş Emri tanımlama ekranında komple aç ile açılan ana ürün ve alt iş emirleri nasıl silinir?detay kayıt silme ile silinemiyor
Bu ekranda iş emri silme detay kayıt sil ile değil ekranın sorgu bölümündeki "İş Emri Tüm Kayıtlarını Sil " ile silinir. Silinecek iş emirleri seçilmelidir. Sağ tuşta tümünü seç vardır.

 

Kullanıcı bazında organizasyon yetkisi verilebilir mi?

Evet, muhasebe tanımları menü seçeneğinden “Kullanıcı organizasyon- dönem yetki tanımlama” alanından ana kayıtta yer alan kullanıcıların detay kayıtlarına organizasyon ekleyerek veya silerek yetkilendirme işlemi yapılır.

Müşteri iadeleri için yerine üretim yapıp gönderildiği için sevk edilmiş olan ürünün M-KİADE ile iadesinde siparişin sevk miktarından düşülmesini istemiyoruz. Mümkün mü
Evet parametrik, T_ORT_SATIS_PARAMETRE tablosunda MKIADE_SEVKDEN_DUSMESIN alanı 1 olursa düşmez.

 

İrsaliyeli çıkışlarda sipariş seçtiğimde bu siparişe bağlı işemri var uyarı alıyorum, neden? ne etkisi olur?
Malzeme yada ürün siparişin bağlı olduğu bir iş emri olduğu için uyarı veriyor. Envanter kartında iş emri siparişe bağlımı işaretlidir.
Envanterin stok girişinde iş emri no bulunduğundan, siparişi seçtiğimizde iş emri var uyarısı verir.Zaten irsaliye çıkışlarda detayda Liste eklediğimiz yerdeki iş emri no ile
  siparişin bağlı olduğu iş emri no aynı olmalıdır.

 

alite kontrol formlarının üretim iş emirlerinin ve satın alma süreçlerinin gerçekleşme durumları üzerinden takibinin on – line yapılması
kalite kontrol formlarının mobil cihazlar tarafında üretilecek olan ürünlerin seri barkotları okutularak doldurulması ve bilişimERP ye işlenmesi.

 

Makine Yükleme Ekranı’nda kullanıcının tamamlama yapması gerekiyor fakat tamamla yapma yetkiniz yok uyarısı alıyoruz. Halbuki bu ekran için bütün yetkileri tanımlı. Acaba başka bir ekranda mı yetkisi olması gerekiyor? Stok Çıkış Ekranı gibi?
İlgili kullanıcıya yetki tanımlamada operasyon listesi ekranı "urtopergerkisidurusgunle"

 

Kullanıcı bazında kısıtlanmış menü seçenekleri oluşturulabilir mi?

Evet, genel tanımlamalar modülünden “Kullanıcı ve yetki tanımlama” menü seçeneğindeki adımlardan oluşturulabilir. Bunun için öncelikle “Rol Tanımlaması” yapılmalıdır. “Kullanıcı rol tanımlama” alnından kullanıcının detay kaydına ilgili rol eklenmelidir. Rol yetki tanımlama alanından bu rolde yapılabilecek işlemler tek tek seçilip kaydedilmelidir. Eğer bu rolle ilgili rapor kullanımları da olacaksa, “Rol Rapor Tanımlama” alanından gerekli raporlar tanımlanmalıdır.

Sipariş sevk işlemlerinde satın alıp sattığımız ürünün parti no'sunu seçebilirmiyiz?
Sipariş Sevk İşlemlerinde Satın alınan parçaların parti no'su manuel olarak girebiliriz.

 

Farklı ölçü birimi ile stok girişi/çıkışı yapabilir miyim? Özel ölçü birimlerinin nerede tanımlamalıyım?
envanter kartı ölcü birimlerinde istediğimiz ölcü birimi tanımlayıp giriş cıkış yapılabilir.

 

Uygulamamızda opsiyon tanımlama ekranı bulunmamaktadır
KOBİ paketlerinde opsiyon tanımlama pakete dahil değildir.

 

Belirlenen bir tarih öncesine ve sistem tarihinden sonrasına kayıt girilmesi engellenebilir mi?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Genel Parametreleri Düzenleme” menü seçeneğinden “Muhasebe Fişi Kesilebilir En Küçük Tarih” alanına bir tarih verilebilir, “Sistem Tarihinden İleri Bir Tarihe Fiş Kesilmesi” alanı işaretlenebilir.

Sipariş sevk işlemleri ekranlarında envanter seçimi sonrası envanter kartı stok sekmesinde seçili ambalajın ölçüleri gelir mi ya da tanımlı ambalajlardan birini Özel Ambalaj Kod seçimi ile ölçüler gelir mi?
Özel ambalaj kod seçimi ile sanık ölçüleri gelebilir ama ambalaj tanımlamada detay kayıtta ilgili envanter olmalı. Envanter kart stok sekmesindeki seçili ambalaj ölçüleri gelir

 

Stok girişinde bazı malzemelerde satınalma siparişi vb. soruyor, neden?
1.seviye malzemeler siparişe bağlı olduğu için satınalma siparişi yada uzun dönemli sipariş sorar.

 

Envanterlere opsiyon tanımlama ve satış
1- Opsiyon tanımlama ekranında opsiyon grup bilgisi ve detayda opsiyonun hangi envanterlerden oluştuğunu opsiyon kodları yani kısaltmaları verilerek tanımlanır. Miktar katsayı da eğer opsiyona göre miktar değişiyorsa bu katsayı verilmeli. Sistem bu katsayıya göre örneğin ürün ağacında 2 adet ise siparişte hangi opsiyon seçilmişse o katsayıyla çarpacaktır 2- sonra standart bir ürün ağacı yapılır. Opsiyonlu dallar için genelde tercih edilen malzeme seçilir ve Opsiyon Ana Kodu alanından hangi ana opsiyon grubuna göre değişeceği sisteme tanıtılır 3- Bu tür ürünlerin siparişleri geldiğinde satışcılar Sipariş girişinde opsiyonları seçerek tabloya eklemeleri gerekmektedir. 4- Siparişe Göre Üretim Planlama ekranında seçilen siparişe işemri açıldığında sistem seçilen opsiyonlara göre işemrinin kullanılan malzemelerini ayarlamaktadır. Hatta örneğin bir üründe dışardan başka üründe içerde üretilen bir malzeme/yarımamul kullanılıyorsa onu da patlatmaktadır. Burada önceli bir not; işemri tanımlama ekranından ya da MRP Sonuçlarından opsiyonlara göre işemri açılamamaktadır

 

Siparişle bağlantısı olmadan alış iade faturası kesilebilir mi?

Evet, fatura detay satırlarına manuel irsaliyesiz giriş-çıkışlara izin verilmiş stok kartı ile giriş yapılarak alış iade faturası oluşturulabilir.

Dışarıya fason yaptırdığımız ürünlerin bir kaleminda firma ekstra işçilik ücreti kesti bunu satış faturası iade'de nasıl gösterebilirim ?
2 yol vardır. 1. MKIADE girişinde işçilik ücretini’de faturaya yansıtıp tek kalem olarak girebilir ve o işçilik ücretini Açıklama kısmında belirtebilirsiniz.(Hatırlama amaçlı)
2. Bir diğer yol ise Müşteri İşçilik Bedeli olarak 3. Seviye bir envanter kartı açabilirsiniz ve Stok girişi esnasında MKIADE olarak hem ürünü hem de işçilik ücretini(Yeni açtığınız 3. Seviye envanter kartı) girebilirsiniz. Daha sonra bu 2 kalemi Satış iade faturasına çekebilirsiniz.

 

Bir satınalma siparişindeki tüm malzemeleri toplu nasıl giriş yaparım
Ana kayıt oluşturduktan sonra satınalma siparişiyle otomatik stok girişi yap denir ve malzemeler secilir. 

 

İŞ Emri Tanımalamada opsiyonlu ürü iş emri açılamamaktadır.
Opsiyonlu ürün iş emri ancak Siparişe Göre Planlama Tablosundan açılabilir.işemri tanımlama ekranından ya da MRP Sonuçlarından opsiyonlara göre işemri açılamamaktadır

 

Siparişle bağlantısı olmadan satış iade faturası kesilebilir mi?

Satış iade faturaları sadece satış siparişi ile satış faturası arasında miktarsal ve tutarsal fark oluşmuş ve otomatik olarak satış faturası detay satırında iade kutucuğu işaretlenmiş işlemler için oluşur. Fatura detay satırındaki bu iade kutucuğu manuel olarak da işaretlenebilir ve iade faturası oluşturulabilir.

Firma Tanımlama açılır listelerinden Firma Detay Tür alanı ( ALICITUR adlı kodlu alan) içeriği hangi alt sistem içerinde.
Finans kodlu alanlar içerinde

 

Fason İş Listesi hangi verilerden gelmektedir?
Dışarıya gönderilen işler geliyor. İşemrini acarken dış operasyonu secili olan malzemeler gelir.
İş emri detay bilgileri ekranında rota operasyonda dış operasyon tanımlı olan veriler gelmektedir.

 

Üretim bölümü değil Ürün bazında giriş çıkış depo tanımlamak mümkün mü ?
Bir ürünü rota operasyonunda üretim bölümlerinde tanımlanandan farklı bir giriş / çıkış depo tanımlanacaksa rota tanımlama ekranı detay kaydında bulunan giriş/çıkış depolarına kaydedilir. Bu detay kayıtta depo seçimi yapılmazsa Üretim Bölümlerinde tanımlanan depolar geçerli olur.

 

Hizmet faturaları için envanter kartı oluşturulmalı mı?

Evet, oluşturulabilir. Envanter kartındaki “Hizmet” kutucuğu işaretli, “Stok” kutucuğu ise işaretsiz olmalıdır. Ayrıca stok kartı bilgilerinde irsaliyesiz giriş-çıkışlara da izin verilmelidir.

Satış siparişlerinin otomatik kapatılması mümkün mü
sistemde tanımlanmış olan zamanlanmış göre çalıştırılırsa fatura kesimi sonrası otomatik kapatılabilir. İlgili script: Insert into ERPORT.T_ORT_ZAMANLANMIS_GOREV
   (ZAMANLANMIS_GOREV_ID, ETKGST, FABRIKA_KOD, SINIF_ADI, METOD_ADI, PARAMETRELER, CALISMA_ZAMANI, CALISMA_PERIYOD, CALISMA_PERIYOD_BIRIMI,
CALISMA_SABIT_DEGER)
 Values
   (33, 1, 120, 'tr.com.bilisim.erp.fonk.blortak.timer.BlsDAOZamanlanmisDAO',
'islet', '120&tr.com.bilisim.erp.fonk.siparis.islem.dao.SipSiparisIzlemeDAO',
TO_DATE('02/01/2016 00:03:18', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 1, 24, 15); COMMIT;

 

Fasona gönderirken hizmet kodu gelmiyor, neden?
Dışarıya ne yaptırdığımı secmem gerekiyor. ürün ağacındaki bilgilere göre dış hızmetleri tanımlanmamıştır.Dış hizmet kodu girmemişse gelmez.
O Envanterin Rota tanımlama ekranı detay kaydında operasyon sağ tuş bilgi girişinde Dış alım malzeme Kodu ilişkisi kurulmamıştır.

 

İşlem sırası ne için kullanılır.
Üretim bölümlerine işlem sırası verilirse Sipariş İş Emri Analiz ekranında Sipariş İŞ Emri Atama sekmesinde işler bu sırayla atanır. Ekranda en sağa bu sıraya göre bölüm kolonları gelir, işin hangi aşamada olduğu takip edilebilir. Makine Kısa adlar Makina hiyerarşisine girilirse ekranda makina kısa adları gelebilir. Sorgu alanındaki Mak.Kısa ad Göster seçilmelidir. Makina kısa adlara sırasıyla 1,2,3 girilirse üretim bölümleri altındaki makina grupları da kendi içinde sıralanır.

 

Beyanname hesaplamaları nasıl oluşturulur?

Genel muhasebe işlemleri menüsünden “Ay sonu işlemleri” seçeneğinden “Beyanname” alanı seçilir. Beyanname alanından hesaplanacak beyanname seçilir. Ana kayıtta istenen dönem tarih aralıklarında beyanname ana kaydı oluşturulur ve işlem kaydedilir. Ekran yeniden sorgulanıp tanımlanan ana kayıt üzerine gelinir ve “Seçilen beyanname dönemini hesapla” butonuna basılır. Detay kayıtta beyannameye ait verilerin oluştuğu görünür. Ekran sorgulanıp defalarca hesaplatma yapılabilir. Hesaplamada mutabık kalındığında ekran kaydedilir ve yeni hesaplamaya karşı beyanname dönemi kapatılır. Bu aşamada sadece ekran sorgusu yapılabilir, değişiklik yapılamaz.

Hazırlanan sevk planında planlanan sevk tarihi değiştirilirse Sipariş İş Emri Analiz ekranına bu değişiklik yansır ve gecikme durumu güncellenir mi
Hayır, sevk planındaki bu yeni sevk tarihine göre sipariş iş emri analiz ekranında farklı bir gecikme günü gelmez

 

Fason girişinde listeye gönderdiğim ürün ve üst ürünü geliyor, neden?
Ürün ağacındaki hangi üst ürüne bağlı olduğunu görmek için gösteriyor.
Gönderdiğim ürün hangi üst ürün ile ilişkili ve hangi iş emriyle bağlantılı onu görmek için. Ayrıca fason işlem çeşitli nedenlerle yapılmadan envanterler geri alınması gerekebilir. Bu nedenle gönderilen envanterler de listede görünüyor

 

Ürün ağacı veya envanter kartında veya rota operasyonda yapılan değişikliklerin MRP sonuçlarına yansıması için yeniden MRP hesaplamak gerekir mi?
Hayır MRP sonuçları ekranında Hesapla yenile butonunu kullanmak yeterlidir. Bilgileri günceller

 

Yeni tanımlanan dönemdeki yansıtma fişi oluşturma ekranında hiç veri yok, ne yapmalıyım?

Yeni tanımlanan döneme muhasebe fişi girişi yapmadan önce dönem kopyalama ekranından yansıtma fişi oluşturma alanı dolu olan bir önceki dönemi yeni döneme kopyalama işlemi yapılmalı. Buradaki seçeneklerden hepsi veya bazıları seçilerek yeni döneme kopyalanır. Bu işlemlerin içinde yansıtma fişi oluşturma ekran bilgileri de bulunmaktadır. Eğer istenirse bu alandaki kayıtlar detay satır eklenerek manuel de oluşturulabilir.

Sevk Planında Sevk Hazır Miktar gelmiyor
Depo Tanımlamalarında "Sevk Depo" tipinde bir depo tanımlanmış olmalı ve mamul stokları bu depoda olmalı

 

Fason girişinde üretim gerçekleşme yapma alanı var, ne işe yarıyor?
Bu kutucuk işaretli olduğunda Dışardan gelen malzemenin üretimde kullanılmamasını gösterir. Kutucuk işaretli olduğunda fabrikanın dışarıya gönderdiği malzemelerin ya da yarı mamullerin geri dönüşlerinde üretimde kullanılmayacağını gösterir.  Bu işaretlenirse fason dönüşte stok girişi gerçekleşmez. İŞ emri gerçekleşen miktar artarken stoklara envanter girişi olmaz. KOd kırılımı yapılmadığı durumda gönderilen envanter geri gelince stokları iki kez arttırmasın diye seçilmelidir.

 

Durumu Beklemede olan siparişler de MPS e, dolayısıyla MRP ye yansır mı?
evet

 

Stopajlı faturalar sisteme nasıl girilir?

Stopajlı faturalar diğer alış faturası ekranından girilir. Fatura ana kayıt alanındaki stopaj oran alanı doldurulup faturaya detay kayıt eklenir ve fatura kaydedilir. Fatura muhasebeleştiğinde stopaj muhasebe kayıtlarının oluştuğu görünür.

Sevkiyat planı hazırlama (SIPSIPM009) ve sipariş sevk işlemleri (SIPSIPM004) ekranlarıda yaptığımız işlemlerde, seçilen bir siparişin tekrar tekrar seçilebildiği ve bu ekranlara eklenip işlem yapılabildiğini görüyoruz.Sipariş miktarı kadar işlem yapmak ve
Kendi sistemimizde ‘sevkiyat planı hazırlama’ ekranında bir sipariş kodu seçilince ikinci kayıtta aynı sipariş no ile seçim yapılamıyor. Sizde bu parametre kapalı olabilir. Parametreyi açabiliriz.Ancak ‘sipariş sevk işlemleri’ ekranında böyle bir kontrol eklenmesi mümkün değildir.

 

Fason girişinde fatura kesilmesin alanı var, ne işe yarıyor?
Bu kutucuk işaretlendiğinde alış faturasında bağlı olduğu irsaliye görünmez. Ve fatura kesilmez.
İşaretlendiğinde o firmaya ait irsaliye alış faturası aramada görünmez. Fatura kesilmez.

 

seçili bir makineyi silebilmek için bağlı olduğu operasyonu nasıl bulabilirim.
Operasyon detay ekranından makine sorgulanır makinanın operasyonalarında geçtiği ürünler listelenir. Buradan silindikten sonra Makine Hiyerarşisinden sislinebilir.

 

Muhasebe açılış-kapanış fişleri otomatik oluşuyor mu?

Eğer bir önceki dönemde de Bilişim ERP kullanılıyorsa açılış-kapanış işlemlerinin sistemden yaptırılması mümkündür. Genel muhasebe menü seçeneğinden yılsonu işlemleri alanından “Yılsonu kapanış ve açılış fişleri oluşturma” seçeneğinden, açılış ve kapanış dönemlerine ilişkin veriler girilerek fişler otomatik oluşturulur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, açılış kapanış fişleri oluşturulmadan önce, açılış yapılacak dönem tanımlamasının yapılmış olmasıdır.

Tanımlanmış bir sipariş yada bir sipariş kalemi nasıl iptal edilir.
Sipariş izleme ekranında sipariş kapatma mevcut olup sipariş iptal etmek yoktur. Herhangi bir sipariş iptal edilmek istenildiğinde sipariş tanımlama ekranında ilgili sipariş ya da kalemi için bilgi giriş ekranına ulaşılıp buradan iptal tarihi ve iptal nedeni seçilerek iptal edilebilmektedir.

 

GKK İşlemlerinde malzemenin ilgili belgelerde belgesi olduğu halde göremiyorum, Neden?
O belgenin belge tanımlamada kullanıcıya görme yetkisi verilmemiştir. 

 

operasyon listesi ekranından bazı bilgileri süzerek kendimiz günlük üretim gerçekleşme raporu hazırlıyoruz. Bunun için operasyon listesinden Excel’e aktarma yaptığımızda ,makina yükleme ve fason-giriş çıkış ekranıyla yapılan gerçekleşmelerin “gerçekleş
verilerin bu alanlara güncellenmesi için sağ tuştaki "TÜM işemri gerçekleşen zamanları güncelle" yapılmalıdır

 

Sistem ekran verilerinin excele alınması mümkün müdür?

Evet, Bilişim ERP’de hemen her ekranda sağ klik yardımıyla açılan pencereden “excele aktar” seçeneği seçilerek otomatik olarak excele aktarım sağlanır.

Satış yönetimi/satış işlemleri/sipariş tanımlama ekranında girilmiş bir sipariş için, müşteri sipariş kodu üzerinden sorgu yapılıp tıklandığında detay kayıtları gelmemektedir. Sebebi ne olabilir ?
Müşteri sipariş kod detay kayıttakileri sorgulamaktadır, ana kayıttakileri değil.

 

Stok girişinde malzeme tanımlı olduğu halde bazı depolar gelmiyor, neden?
Depo tanımlama ekranında o deponun etkinlik göstergesi işaretli değildir.  Envanter herhangi bir depoya ya da depolara tanımlanmamıştır. Tanımlanmış olsa bile etkinlik göstergesini kontrol etmek gerekir.

 

iş emri detay bilgi iş listesi sekmesinde " iş emri için çalışan" sayısı birden fazla ise ne yapmalı
bu sekmeye detay kayıt ekleyerek makine bölüm seçilmeden çalışan eklenmelidir. Makine ve bölüm seçilmesi mobilde karışıklığa neden olur.

 

Sistem raporlarının excele alınması mümkün müdür?

Evet, Rapor ekranda görüntülendiğinde, ekranın sol üst tarafında yer alan kaydetme (disket ikonu) butonuna basılır, açılan pencerede rapor verisinin nereye ve Excel formatında kaydedileceği seçilir, dosya ismi verilir ve işlem tamamlanır.

Satış yönetimi/satış işlemleri/sipariş tanımlama ekranında girilmiş bir sipariş için, müşteri sipariş kodu üzerinden sorgu yapılıp tıklandığında detay kayıtları gelmemektedir. Sebebi ne olabilir ?
Müşteri sipariş kod detay kayıttakileri sorgulamaktadır, ana kayıttakileri değil.

 

Stok hareketlerini liste olarak nereden alabilirim?
Malzeme hareketleri sorgulama ekranından görebiliriz.

 

Operasyon Listesi ekranına rota tanımlamada tanımlanan operasyonlar gelmedi
Rota tanımlama ekranı ana kaydında "Operasyon Bazında Gerçekleşme Yapılı" onay kutusu seçimi yapılmamıştır. 

 

Tanımlanan yeni döneme cari ve çek-senet-teminat devirleri nasıl yapılır?

Muhasebe tanımları menü seçeneğinden “Organizasyon-dönem tanımlama” alanı seçilir. Devirlerin esas alınması gereken organizasyon ve dönem üzerindeyken, ekranın altında yer alan devir işlemleri alanından yapılmak istenen işlem seçilir. Açılan pencereden hedef organizasyon ve dönem seçilir. Devir işlemlerinden cari işlemler seçildiğinde bu işlemlere ek olarak açılan bir pencereden devir yapılması gereken cariler tek tek veya tümü olarak seçilir.

Müşteriden FAI onayı alınmamış bir siparişin sevki önlenebilir mi?
FAI onayı almamış parçaların serilerine ait  muayene raporu ve COC dökerken o parçaya ait, açık FAI iş emri varsa  COC raporunun üzerine Flagran olarak  “FAI si yapılmamıştır”  uyarı mesajı ile rapor geliyor. FAI durumdaki parçaların irsaliye bağlantısı sonrası stoktan düşmesiyle seriler için rapor alınabiliyor. FAI iş emri açık veya kapalı olabilir

 

ABC Analizi ne demektir?
ABC Envanter Sınıflandırma Grupları Ekranıyla ABC Sınıflandırma analizlerinde kullanmak üzere envanterleri A-B-C-D şeklinde belirli sınıflara ayırabiliriz. Yüzdelik olarak nasıl bölümleneceği bu ekran vasıtasıyla belirlenir. Standart olarak alışıla gelmiş 3 sınıflı ABC Gruplaması yerine istenirse daha fazla sınıflandırma grubu tanımlanabilir ancak detay tabloya kaydedilen yüzdelik kesimlerin toplamının %100 aşmaması gerekir. 

 

Operasyon Listesi ekranında sihirbazlar kullanmadan üretim girişi yapmanın bir yolu var mı?
İŞ Emri Detay Bilgi ekranından stok giriş çıkışı ve iş emri tamamlama, İŞ Emri Gerçekleşme Ekranından da vardiya ( miktar, vardiya, duruş, operatör) kaydı yapılarak.

 

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa cari kartlara devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Firma Tanımlama” ekranı seçilir, ilgili cari kart sorgulanır. Ekranın “Muhasebe İlişkileri” sekmesinde bulunan “Devir” alanları Tl ve Döviz olarak doldurulur ve işlem kaydedilir.

Teklifleri nasıl siparişe dönüştürebiliriz?
Teklifleri siparişe dönüştürmek için; Satış/Satış İşlemleri/Sipariş Tanımla ekranının sorgu parametleri bölümünde ekranın sağ üst köşesinde "Tekliften Sip. Yarat" butonuna basılır. Ana kayıda sipariş tanımlamaları yapıldıktan sonra

 

Kullanılmayan envanterleri nereden sorgulayabilirim?
Depo Yönetimi-Stok sayım İşlemlerinden sayım oluşturduktan sonra eldeki miktarlardan kullanıp kullanılmadığını öğrenebilirim. 

 

Nihai ürün dahil tüm dalları satınal olan ürün ağacı tanımlanabilmesi. CNC Tezgah takımları listesi olarak kullanılacaktır.
Envanter kartında "Takım" göstergesi işaretlenmelidir

 

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa banka kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Banka HesapTanımlama” ekranı seçilir, ilgili banka kart sorgulanır. Ana banka kaydı üzerindeyken detay şube hesabı seçilir ve sağ klik yardımıyla “Banka Hesap Bilgi Girişi” ekranı açılır. Ekranın “Genel Bilgiler” sekmesindeki devir bilgilerine ilişkin alanlar TL, Döviz ve tarih verilerek doldurulup işlem kaydedilir.

Firma Kartında Sorumlular sekmesindeki Sorumlu Kod açılır listesi nereden düzenlenecektir? Satış Kodlu alanlarda yok!
Bu kodlu alan Stok alt sisteminde bulunmaktadır. 

 

Güvenlik stoklarını nereden sorgulayabilirim?
Yönetsel İşlemler-Stok politikaları-Güvenlik Stogu ekranından malzeme kod başlangıc-bitiş girdikten sonra güvenlik stogu altına düşenler işaretlenir sorgulanır.

 

Ürün stok devir hızları raporu
Üst Yönetim Envanter Bilgileri Grafiklerinden incelenebilir

 

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa kasa kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Kasa Tanımlama” ekranı seçilir ve ekran sorgulanır. İlgili kasa kartının üzerindeyken sağ tarafta devir bilgileri alanları TL ve Döviz bazında doldurulup işlem kaydedilir.

Sipariş Tanımlama ve Sipariş İzleme ekranınlarında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.
Girilmediği durumlarda şu an ki gibi gözükecektir

 

Devir girişlerinden nasıl yan sanayi iade yapabilirim?
İlgili G-DEVİR stok girişi Bilgi Giriş EkranındanAçıklama bölümüne iade edilecek firmanın kodu girilmelidir. Böylece İrsaliyeli çıkışta çıkış yapılabilir. 

 

Sarf olarak depodan çıkan malzeme raporu (KPI)
Çıkış analiz ekranında çıkış türü (C-Diğer) seçilerek üretim dışı yapılan çıkışlar analiz edilebilir. 

 

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa stok kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Öncelikle devredilecek stoklar stok girişi alanından “Devir” giriş türüyle yapılır. Ana kaydı bu şekilde oluşturduktan sonra detay kayıt eklenir ve açılan ekranda devir miktarı ve giriş fiyat alanları ile zorunlu alanlar doldurularak kaydedilir. Devir stokları listesi bir şablon dahilinde Excel formatında oluşturulup sisteme devir olarak da atılabilir.

Sipariş Tanımlama ekranında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.

 

Satınalma siparişi girilmiş olan kayıtların, stok girişini daha kolay nasıl yapabilirim?
Otomatik stok girişleri butonu yanında satın alma siparişine göre secip acılan pencereden malzemelerin istediğini secilip daha kolay stok girişi yapılır.
Stok girişi ekranında sorgu parametreleri alanında Satın alma Sip.ile
  seçildikten sonra Oto.Stok Gişi Yap butonuna tıklanır.Açılan yeni ekrandan satın alma sipariş no ya göre stok girişi detay oluşturulur.

 

Kullanıcı bazında yapılan işlemler raporu
Kayıtların (log) görülmesi ekranlarda mümkün.+ Kullanıcı bazında yapılan işlemler raporu sisteme eklenecektir. Buradan servis bazında pivot yapılarak rapor alınabilir. 

 

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa alınan-verilen çek-senet-teminat devir tutarları nasıl girilir?

Finans işlemleri menü seçeneğinden alınan veya verilen çek-senet-teminat alanları seçilir. Devir olan işlem ana ve detay kayıtlar eklenerek devir anındaki son durumuna getirilir. Burada önemli olan, ana ekranın sağ tarafında bulunan “Çek-Senet Türü” alanından “Devir” seçiminin yapılması, ana ve detay kayıttaki işlem ve vade tarihlerinin de gerçeğe uygun olarak geçmiş yıl verileriyle oluşturulmasıdır.

Sipariş İzleme ekranında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.

 

Satış siparişi tanımlı olan kayıtların, irsaliyeli çıkışlardan daha kolay nasıl veri giriş yapabilirim
İrsaliye çıkışlarda ana kayıt üstünde sağa tıklanıp Sipariş bilgilerinden detay oluştur denir ve siparişler seçilir.

 

depo yerlerine bağlı depo tiplerinin stok durum raporu, adres bazında ve ürün kodu bazında stok durum raporu
Depo Mlz sorgu ekranından veya+Depo Tanımlama ekranından alınabilir.

 

Ödeme listesi oluşturma ekranında yeni ödeme planı nasıl girilir?

Öncelikle ana kayıt ekle butonuna basılmalı sonra tanımlama yapılıp kaydedilmelidir.

Sipariş tanımlama ekranında kopyala-ekle butonuna basıldığında boş ekran çıkıyor.
Kopyalama anında açılan pencerede veriler görünmüyor, ama pencereyi üstteki x işaretinden kapatır veya alttaki geri tuşu ile ekrana geri dönerseniz kopyaladığını görebilirsiniz. 

 

Sevkıyat işlemlerinde planlanmış olan kayıtların, irsaliyeli çıkışlarda daha kolay nasıl veri girişini yapabilirim.
irsaliye çıkışlarında ana kayıt üzerinde sağa tıklanıp, Sevkiyat işlemlerinden Detay oluştur denir ve seçilir.

 

Gerçekleşen sevkiyata karşılık dönemsel hacim çıkış raporu
Hacim alanına veri girildiği taktirde Üst Yönetim “Gerçekleşen Sevkiyat Ekranına” Çıkış Hacim alanı ( enxboyxyükseklik ile hesaplanacaktır) ilave edilecektir. 

 

Ödeme listesi oluşturma ekranına ödeme yapılacak banka bilgisi gelmiyor, ne yapılabilir?

Finans tanımlarından “Banka hesap tanımlama” seçeneğinden ilgili banka detay kadındaki “Ödeme yaptığım hesap” kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.

Malzeme isteği ekranında istek yetkim olduğu halde bir malzeme gelmiyor, Neden?
Malzemenin envanter kartında etkinlik göstergesi işaretli değildir. İstek de bulunulan envanterin etkinlik göstergesi işaretli olmayabilir.Malzeme istek yetkileri tanımlama ekranında O envanter için yetkinin tanımlanmamış olabilir.Envanter kartında Satın alınıyor göstergesi işaretli değildir

 

Sihirbaz ekranlardan girilen hatalı miktarlar Kalite Red Kaydı ekranına düşer mi?
Sadece stok girişli sihirbaz ekranına girilen hatalı miktar Kalite Red Kaydına Düşer

 

Bir nakliye faturası satınalınan envanterin alış faturası ile nasıl ilişkilendirilir.

taşınma bedeli isminde bir karta giriş yapıp, " Alış Faturası Masraf Kalemleri Dağıtılması" ekranından ilgili alış faturasıyla ilişkilendirebilir

İrsaliyeli çıkışlarda sipariş seçilirken sipariş bakiyesi 0 lar da geliyor, o siparis seçilirse de kalan negatife düşüyor, bu duruma engel olabilir miyiz? Ya da siparişten negatife düşen kısım bir sonraki sipariş bakiyesinden otomatik düşülse olmaz mı?
İrsaliyeli çıkışlarda açık siparişler geliyor. Sevk edilen siparişlerin kapatılması gerekiyor. Kapatma işlemini, sipariş izleme ekranından tüm siparişleri sorgulayıp sağ tuş sevk edilenleri kapat seçerek yapabilirsiniz.

 

Ürün ağacında alt dallerıyla birlikte bir ürün ağacı eklenmesi
Sağ tuş tek dal ekle ile istenen ürün ağacı seçimi yapılır. Bilgiler doldurulup kaydedilir ve sorgulandığında kopyalanan dalın alt dalları da ekrana gelir. 

 

Hizmet işaretli/2.seviye açılan envanter kartı için satış faturası kesilecektir.

Envanter kartında İrsaliyesiz Çıkış yapılabilir işaretlenmeli

Modellerimizin kaç kalıp üretiminde kullanıldığını saymak için sisteme bir sayaç koymuştuk. Bu sayacı aktif olarak nasıl kullanabiliriz? Ne yapmamız lazım?
Model kullanımlarını izlemek için, 1. Model envanterinde Demirbaş/Takım bilgileri sekmesinde ömür bilgisini girmelisiniz. 2. Ürünlerin model bilgilerini seçmeniz gerekiyor. 3. olarak da model envanterine stok girişi yapmanız yeterlidir. Sistem model stok girişinin tarihine göre o tarihten sonra yapılan üretimlere göre kalan ömrünü hesaplamaktadı

 

İş emri açılmayan ürün ağacı dalı olur mu?
Fantom ( hayali) envanterler için iş emri açılır seçimi yapılmayabilir. Örneğin dökümde kalıp kumu dalı ürün ağacına konur. Alt bileşenlerinin stoğu tutulur ama kum sürekli hazırlanan bir envanterdir. Ve ürün ağaçlarına alt mlzlerinin kolaylıkla bir seferde bağlanmasını sağlar. 

 

MRP sonuç ekranında Haftalık Üretim Malzeme İhtiyaçları Sekmesinde listelenen ürünlere sipariş açılamıyor.
MRP sonuç ekranında Haftalık Üretim Malzeme İhtiyaçları Sekmesinde listelenen ürünlere, yalnızca Uzun Dönemli Anlaşmalı firmaya sipariş açabilme koşulu kaldırılmalıdır. 

 

Kurların çekilmesinde hata veriyor

Sunucuda http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/ ile başlayan sayfalara izin verilmelidir.

Stok yönetimi modülünde, yönetsel işlevlerde "envanter kullanım Listesi" diye bir ekran var. Ekranın amacı nedir,
Girilen tarih aralığında girilen kod aralığında ki envanterlerin toplam stok girişi, çıkışı miktar ve tutarları, ilk ve son giriş, çıkış tarihleri vb., şu an ki ortalama fiyatı, envanter miktarı gösterilmektedir. Amacı envanter kullanımlarını genel olarak sorgulamak, uzun süredir
Kullanılmayan envanterleri saptamaktır.

 

Bir rotanın bir operasyonunda yapılan değişikliğin, operasyonlardan birinin silinmesi veya yeni bir operasyon ilave edilmesi durumunda aynı rota koduna sahip ürünlere topluca yansıtılmasının bir yolu var mı?
Rota tanımlama ekranı detay kaydında bulunan operasyonlardan birinin değiştirilmesi, silinmesi veya yeni bir rota ilavesi durumlarında aynı rotayı kullanan diğer ürünlere de yansıtılabilmesi için operasyon üzerinde sağ tuşta bulunan "Operasyon Sil", " Operasyon Güncelle", Operasyon Kopyala" menüleri kullanılır. Aynı kodlu ürünler ve rota/operasyonları listelenecektir. Seçimle yansıtılabilir.

 

daha önce cari işlemler -tedarikçi cari-alış faturası giriş kısmından dövizli olarak işlediğim alım faturalarında kuruş hanesi üzerine devretmiyordu

fiyatı alanı 6 digit. Bu durumda matematiksel olarak devretmez. Devretmesi için 2 digit olması gerekir, bu alan parametrik, istenirse 2 digit yapılır, ama bu durumda da bazı küsüratlı faturalar girilemez.

Öncelikle Malzeme, ardından Hammadde, Yarı Mamul Depolarının stok devir hızları(hesaplanıyor), tedarik süreleri(girilebiliyor), minumum maksimum stok seviyeleri (tanımlanabiliyor), ambar parametreleri üzerinden performans ölçümlerinin yapılması
Üretime göre stok çıkış analizi bulunmakta, stok çıkış analiz

 

Türkçe karakter ile başlayan kodlar listeye gelmiyor
Bitiş kodunu ilgil Türkçe karakter yapmak gerek. Java dan kaynaklı. Örneğin başlangıç 0, bitiş Ü yapılırsa aradaki Türkçe karakterliler gelir

 

Alış faturası girişinde stok giriş fiyatları yerine satınalma sipariş fiyatları görülebilir mi

parametriktir, iki türlü de olabilir

Proforma çeki listesi ile, gerçek çeki listesi arasındaki fark için raporlar
fark olmaması gerekiyor zaten

 

Bir bölümle ilgili iş planı yapabilmek için o bölüme gelecek olan iş emirlerinin önceki bölümlerde gerçekleşme durumları nasıl raporlanır
Operrasyon Listesi ekranındaki sorgu ile.Sorgu Tip : Gerçekleşme/gerçekleşmeme durumuna göre İş Emirlerini sorgulamak için kullanılan sorgu araçları. İlkinin seçimi ardında ikinci alt sorgu kriteri seçilir. Stok Gerçekleşmeyenler: Stok girişi henüz yapılmamış olan iş emirleri
Stok Gerçekleşenler : Stok girişi yapılmış iş emirleri
Üst Gerçekleşmeyenler : Bir sonraki aşamanı (ürün ağacında üste olan dal ) iş emri henüz gerçekleşmemiş iş emirleri. İş emri sıra numarası yukarı çıktıkça küçülür.
Stok Gerçekleşmiş-Üst Gerçekleşmeyen : Kendisi gerçekleşmiş ama üst iş emri gerçekleşmemiş olanlar.
Stok Gerçekleşmeyen-Vardiya Girişi : Stok girişi gerçekleşmemiş olup vardiya girişi gerçekleşmiş olanlar

İkinci Alan
  ( Birinci alan seçiminden sonra sorgu sonuçlarını daraltmak için seçilir. İlk alanın seçimi sonrası seçilmesi anlamlıdır. Birlikte düşünmek gerekir)
Alt Gerçekleşmeyenler : Bir önceki aşaması/operasyonu gerçekleşmemiş olan iş emirleri
Alt Gerçekleşenler: Bir önceki aşaması/operasyonu gerçekleşmiş olan iş emirleri
Alt Herhangi Biri Gerçekleşenler : Alt iş emirlerinden herhangi biri gerçekleşmiş olanlar
Üst Gerçekleşmeyenler : Üst iş emri gerçekleşmeyenler
                 1. Operasyon listesi ekranında seçilen iş merkezi/grubunda operasyonu olan iş emirleri için aşağıdaki filtrelemelerinin yapılabilmesi;
a. Önceki herhangi bir operasyonu gerçekleşen iş emirleri (seçilen iş merkesinde tanımlı operasyondan sıra olarak bir önceki operasyon) (Önc. H. Op. Gerçekleşenler)
b. Bir önceki a operasyonu gerçekleşen iş emirleri (Bir. Önc. Op.Gerçekleşenler)
c. Bir önceki a operasyonu başlayan iş emirleri (Bir. Önc. Op. Başlayanlar)
Not: Gerçekleşen biten anlamına gelir.

 

Müşterinin ürünü iade etmeden kesilen satış faturasına iade faturası kesimi durumunda işlem nasıl yapılacak

Satış faturasındaki "İade Drm" alanı işaretliyse ve Gerçek Fiyat alanında olması gereken fiyat girilirse ancak Satış İade faturası ekranına birim fiyat-gerçek fiyat şeklinde fiyat gelmektedir. Yani bu gösterge sadece fiyatsal iade durumları varsa kullanılmalıdır. Stok iadesi sözkonusu ise G-MSIADE ya da G-MKIADE, yani müşteri sevk ya da kalite tiplerinde stok girişi yapılmalıdır. Bu stoklar red kaydı ile hurdaya atılabilir.

Stokların envanter takip ve plan birimi bazında birlikte görülebildiği bir ekran var mı? Ya da envanter stoklarının envanter kartlarında tanımlanan ölçü birimleri bazında sorgulanbilmesi mümkün mü?
Depo tanımlama ekranı detay kaydından depo takip birimi seçimi yapılırsa depodaki miktar envanter kartında ölçü birimlerinde tanımlanmış olan diğer birimler bazında da görülebilir. 

 

Rota tanımlamada operasyon ilişkilerileri erp de çalışmadı
Bu ilişki Mobil vardiya için tasarlandı, bu uygulamada aktiftir, ERP de değil

 

bilişim erp e-fatura sistemi tedarikçinin e-faturaya dahil olup olmadığını sorgulayabiliyor mu?

Sistemimizde e-faturaya kayıtlı firmaların GİB’den sorgulaması yapılamamaktadır. Türkkep entegratör firmasıyla çalışan firmalar ancak Türkkep üzerinden bu sorgulamayı yapabilmektedir.

Aynı parti numarası ile farklı tarihlerde gelen hammaddenin üretimde farklı zamanalarda aynı iş emrinde kullanılması durumunda iş emri no ve kullanılan hammadde parti numarası aynı olan partiler oluşmaktadır. Üstelik fasongidiş gelişte bölündüğü durumda d
Bu tip partilerin birbirleri üzerine aktarılarak birleştirilmesi mümkün. Sistemde Parti aktarım tipli iç hareket bulunmaktadır. Bu hareket tipi seçildiğinde sistem yeni eklenene "Aktarılacak Stok Girişi" alanının seçilmesini istemekte ve aynı envanterin işemri, partisi aynı olan eldeki miktarı 0 dan büyük olan diğer partilerinden seçilmesine izin vermektedir. Kaydedildiğinde sistem girilen miktar kadar ilk partiden azaltmakta, diğer partiyi arttırmakta, açıklamaya bir metin yazmaktadır.

 

Bölüm bazında iş emri listeleme nasıl yapılır
Operasyon listesi ekranından veya kullanıcı raporlarından İş Emri Listesi raporu ile bölüm bazında

 

Gelen e-faturalar sorgulanıp kabul edilmesi sözkonusu mu

Evet, GİB’den firma adına kesilen faturalar sisteme alınabiliyor ve sistemde kaydedilebiliyor. Bu işlemde kalem kodunun seçilip kaydedilmesi gerekiyor

"Aylık Stok çıkışlarının parasal tutarı listesini sistemden almamız gerekiyor.
Öncelikle ortalama maliyet terimi bizim sistemdeki hassas maliyet hesabının doğru ifadesi değil, dikkat ederseniz stok çıkışları analiz ekranındaki alanın adı “çıkılan malın birim maliyeti” bu alana gelen fiyatlar ortalama olmaktan öte o malzemenin gerçek stok giriş fiyatlarıdır, sistem bu ilişkiyi stok girişinden stok çıkışına kadar tutar. Bu alana fiyat bilgilerinin gelmesi için öncelikle malzeme genel parametreleri ekranında en alttaki stok girişi fiyatı güncelleme bölümünden başlangıç tarihi seçilerek giriş fiyatların güncelle butonuna basılması gerekiyor. Bu işlev çalıştırıldığında sistem öncelikle faturası girilmiş ise fatura fiyatını alır fatura fiyatı yoksa sipariş fiyatını alır. Fiyatı hesaplanmayan/farklı olanları göster butonuyla da sistemde fiyat bilgisi olmayan ve varsa sipariş fiyatıyla fatura fiyatı farklı olanlar listelenir.

 

mobil vardiyada operasyon bitir sırasında malzeme çıkışını parti bazında yapabilmek için yapılması gereken nedir?
envanter kartında otomatik çıkış yapılamaz seçimi işaretli olmalı. Bu durumda mobil vardiyada operasyon bitirde çıkacak malzemeler parti bazında seçilerek yapılır.

 

Bir irsaliyenin faturasının gelip gelmediği nasıl kontrol ediliyor. Faturası gelmemiş irsaliyeler nasıl sorgulanır.

Faturalanmamış irsaliyeler finanstaki irsaliye listesinden veya stok tarafında irsaliye ekranından sorgulanabilir.

Aylık stok çıkışlarında tutarları “0” olan kayıtlar var. Neden ?
Giriş birim fiyatları eksik olanların tamamlanması gerekir. Stok giriş tarihlerine yakın tarihlerde kur "0" girilmiş olabilir, bu "0" kurları düzeltip tekrar fiyat güncellerseniz düzelecektir.

 

Bir rotanın hangi ürünlerde kullanıldığı bilgisine nereden ulaşılabilir.
Operasyon Detay bilgileri ekranında rota kodu bazında sorgulama yapılabilir. 

 

Bir alış faturasına birden fazla gelen irsaliye bağlanabilir mi?

E-faturada bir faturaya bir irsaliye eşlenmektedir. ERP de ise biden fazla irsaliye için bir fatura girişi yapılabilir.

Envanter kartındaki özel ölçü birimindeki katsayı ile ürün ağacındaki katsayı aynı değil
envanter kartı özel ölçü birimindeki katsayı ürün ağacı oluşturulduğunda set edilir. Fakat daha sonra envanter kartındaki katsayı değiştirilirse otomatik olarak ürün ağacında değişmez, manuel değiştirilmelidir.

 

Aynı rotayı kullanan birden fazla ürünün rota operasyonunda toplu değişiklik nasıl yapılır.
Rota tanımlamada detay kayıttaki sağ tuş oeprasyon güncelle özelliği kullanılabildiği gibi, oeprasyon detay bilgileri ekranında rota bazında ssorgulama yapıldıktan sonra toplu değişiklik için excelden kopyala yapıştır özelliği kullanılabilir. 

 

İhraç kayıtlı satışlarda, KDV tutarı nereye yazılacak? *Ek dosyada şu şekilde yazdık. => Diğer KDV Hesabı (İhraç Fatura KDV Hesabı) / 136.01.01.01 / Ihrac Kayitli Satis Iade KDV

İhraç kayıtlı KDV hesabı, envanter kartındaki muhasebe ilişkileri hareketlerindeki sizin de belirttiğiniz gibi “Diğer KDV Hesabı (İhraç Fatura KDV Hesabı)” hareketine verilmeli. Buradaki hesap, satış faturasının muhasebeleşmesinde kullanılacağı için 192’li hesap verilmesi gerekir. Daha sonra, vergi dairesinden oluşacak KDV alacağına göre 136 hesaba manuel işlem yapılması gerekir.

depo transfer işleminde transfer edeceğimiz depoyu seçemiyoruz. Depo listesi gelmiyor
Transfer edilecek depo sorgusunda sadece transfer edilmeye çalışılan envanterin tanımlanmış olduğu depolar gelir. Genel bir depo listesi gelmez.

 

Ürün ağacı raporu mevcut mu
Üretim/ürün tasarım/ürün ağacı ekranı kullanılabilir. Ayrıca Ürün ağacı Raporu da mevcut

 

Fason için açılan hizmet envanterlerine muhasebe ilişkileri tanımlanacak mı?

Fason kalemlerde, fason sürece göre alış faturası da girilebileceğinden; muhasebe ilişkilerinin tanımlanması gerekir. Fason üretimle ilgili muhasebe kayıtları ise; maliyet çalıştıktan sonra yapılacak analizler sonucunda manuel kesilir

Envanter kartı Üretim Malzemesi göstergesi nedir
Üretim mlz göstergesi genellikle montaj sırasında kullanılan ticari komponentler için kullanılır. Mlz katalogu içerisinde tanımlanırsa seçimi ve analizi mümkün olur. 

 

Rota tanımında bir makine grubuna atanmış bir bir ürünün herhengi bir iş emrinde özel olarak bir makine ataması nasıl yapılır.
İŞ emri detay bilgileri ekranında İŞ Listesinde  Planlanan Makine alanından atanacak makine seçilerek yapılabilir.

 

hizmet alış faturası girişinde envanter aramada hizmet envanterleri gelmiyor

Hizmet envanter kartlarında "irsaliyesiz giriş çıkış yapılabilir" işaretli olmalı.

Bazı özel durumlar için depo adreslerine blokaj atılması (giriş ve çıkışa kapalı),
Bu işlem “statü değiştirme hareketleri” ekranında istenen lokasyon veya partilerdeki miktarların statüsü karantinaya alınarak herhangi bir giriş çıkış önlenebilir

 

Bir iş emrinin hangi makinada gerçekleştirildiği nereden incelenebilir
İş Emri gerçekleşme detay ekranında iş emrinin planlanan (atanan) ve gerçekleştirildiği makinalarını incelemek mümkün.

 

Peşin alım yapılan firmaların kartında alış vade 0 mı olmalı

Evet

Depoda bulunan ürünlerin son kullanım tarihlerini ve kalan raf sürelerini gösteren rapor
Ömürlü malzeme raporu (Kullanıcı raporu)

 

Bir iş emrinin vardiya sihirbazı ile gerçekleştirilmesi sırasında bir hammaddenin çıkışı zorunlu hale nasıl getirilir. İlgil hammadde çıkış miktarı girilmeden operasyon bitirilememeli
Envanter kartında kartında Planlama ve stok Değişkenleri sekmesinde Kritiklik özelliğinden Çok Kritik seçilenler iş emri gerçekleştirmede ( mobil vardiya veya vardiya sihirbazı) mutlaka çıkış miktarı girilmek zorunda kalınacaktır.Yarı mamullerde ürün ağacından geliyorsa; 2 ve3. seviyelerde herhangi bir miktar girişi zorunlu, 1.seviyelerde ise üretilen miktar kadar çıkış yapılması zorunlu.  

 

Alış Faturası girerken toplam tutar ile gelen fatura toplam tutarı arasında kuruş farkı çıkıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Sistem yuvarlamaları otomatik olarak mı yapıyor. Yoksa hanelerin parametre sayısını mı arttırmamız gerekiyor?

fatura detay satırlarını girdikten/oluşturduktan sonra, detay satırdaki “Tutar Değişmesin” alanını işaretleyip detay satırdaki “Tutar” alanında gerekli düzeltmeyi yapabilirsiniz.

Uzun dönemli anlaşma yapılmış tedarikçilerden Fason hizmet alımı sırasında teslim süresi belirtilmek ve gecikmelerin tedarikçi değerlendirilemesine yansıtılması istenirse ne yapılmalı
Tipi Uzun Dönemli anlaşma olan Satınalma siparişleri tanımlanmalı, Fason gönderim sırasında ilgili satınalma siparişi seçilmeli. Böylece teslim tarihi fason ekran ana kaydına geliyor.

 

Üst yönetim kalite sekmesinde red kaydı ekranında kaydı bulunan bir red kararı yansımıyor
Red kaydı girilen makinenin bağlı olduğu makine grubu, makine hiyerarşisi ekranında "Bağlı Olduğu grupta Planla" işaretlenmiş olabilir. "Bağlı olduğu grupta planla" seçim kutucuğu sadece Makine İŞ Merkezi için işaretlenmelidir, tezgah grubu için bu işaretleme yapılmamalı.

 

Tedarikçi Cari işlemlerden alış faturası giriş kısmında ÖTV değerini nereye girebiliriz yardımcı olurmusunuz?

ÖTV için sistemde bir hizmet envanter kartı tanımlayabilirsiniz. Muhasebe ilişkileri sekmesinde de mal alış ve mal satış hareketleri ile mal alış ve mal satış KDV hareketlerine ilgili muhasebe hesaplarını seçebilirsiniz.

Envanter kartı sorgusunda adında farklı kelimelerle arama yöntemleri
adında "+" ( ve bağlacı ile içeren), "-" (ve bağlacı ile geçmeyen) biçiminde arama ile %  (veya) arama parametriktir. Birinden birinin seçilmesi gerekir. | işareti ise  ( veya ) olarak kullanılmaktadır. 

 

iş emri tanımlamada alt iş emri tüm kayıtları silinmiş olduğu halde silinemiyor
Ana iş emri daha önce silinmiş bir alt iş emri silinemez. 

 

2- Üst yönetim ekranından aylık satış irsaliye ve fatura bilgilerini görebiliyoruz.bu ekrana benzer bir yapıda aylık tüm masrafları (alış faturaları, personel giderleri,vs.) görebileceğimiz bir ekran var mıdır?

Muhasebe fiş verileri kastediliyorsa sistemdeki Muhasebe Bütçesi işlemlerini devreye alabilirsiniz, bu ekranlarda siz istediğiniz gibi yapılar ve muhasebe hesaplarına göre formül oluşturup gerçekleşmeleri aylık izleyebiliyorsunuz. Sibel Hanım size süreç dokümanını gönderebilir

Bir katalogda bulunmaması gereken envanterleri veya bir katalogda tanımlanmış olması gerekirken tanımlanmamış olanları nasıl raporlarım
Katalog tanımlama ekranındaki "Tutarlılık Raporu ile seçilen katalogdaki envanterler bu amaçla sorgulanabilir. Katalogda bulunması gerekirken konmamış olanlar ve olmaması gerekirken konmuş olanlar

 

İŞ emri gerçekleşmeleri sırasında (mobil veya vardiya sihirbazı) kaydedilen ve iş emri gerçekleşme detay kaydı ekranına düşen duruşlar nerede analiz edilebilir
Üretim/üst yönetim/üretim/performans kısmında analiz edilir

 

kilogram olarak satılan ve satış faturası kg kesilen son ürünler G-MKIADE olarak stok girişi yapıldıktan sonra yine kg olarak fiyatlandırılmış gelen iade faturası girişi nasıl yapılacaktır

Satış iade faturası Cari İşlemler/Satış İade Faturası ekranında irsaliye seçiminde ilgili G-MKIADE irsaliyesi seçilir. Ekrana gelen adet değerler ve birim elle değiştirilerek fiyatlar girilmelidir.

herhangi bir depoda tanımlanmamış olan envanterler nasıl listelenir
kullanıcı raporu olarak tasarlanmış Deposu Tanımsız Envanterler raporu var.

 

Tüm siparişlerin toplam bedelini EURO ve TRL olarak görülebilir mi?
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından sipariş genel bilgileri sekmesinden ilk sorguda para birimlerine göre toplam sipariş tutarları görülebilir. Eğer sorgu kriterlerinde ki "TL bazında getir" işaretlenirse sipariş tutarları TL olarak görülebilir. Yıla göre gruplandığında toplam da verir

 

Hizmet faturalarını sisteme işleme esnasında, Alış Fatura Giriş ekranından “İrsaliyesiz” seçerek mi işlememiz gerekiyor?

Hizmet faturalarını Alış Faturası ekranından manuel detay kayıt ekleyip hizmet kartı seçerek girebilirsiniz. Faturanın bir irsaliye ile eşlenmiş veya eşlenmemiş olmasına göre, faturadaki “irsaliyeli” ve “irsaliyesiz” alanları otomatik olarak seçilmektedir. Bu alanlarda bir seçim yapmanıza gerek yoktur

Sayım planlanan depo ve adresler bloke edilebilir mi
Yapılabilir.

 

belli bir tarih aralığında en çok satılan ilk 10,20 ,30 …….ürün incelenbilir mi?
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinde sağ tuş pivot tablo seçeneğinden miktar alanı toplam alınarak satıra ürün, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir

 

muhasebe kayıtları oluşturuken mutlaka bir envanter kartı (hizmet kartı) ile ilişkilendirmek gerekiyor mu, manuel girilebilir mi? Manuel girildiği takdirde fiili maliyete yansıyor mu?

Faturalardan sadece “Diğer Alış” faturasında direkt olarak muhasebe hesapları seçilebilmektedir. Ancak bu fatura tipinde de stopajlı makbuz veya fatura girişlerinin (Avukatlık, mali müşavir makbuz/faturaları gibi..) yapılması uygundur. Onun dışındaki tüm fatura tiplerinde stok veya hizmet kartı seçilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece; sistem üzerinden teklif, sipariş, irsaliye, fatura ilişkisinin takip edilebilirliği sağlanmış olmakta, satın alma fiyatları takip edilebilmekte ve işlemler muhasebeleşmeden veriler cari tarafta raporlanabilmektedir. Hizmet faturalarını direkt olarak muhasebede manuel fiş ekleyerek girerseniz, bu takipleri daha fazla uğraş vererek yapmış olursunuz. Maliyet çalışmalarında dönem sonu mizanınızdaki maliyet hesapları esas alınıp ürün maliyetleri hesaplanacaktır. Bunun için faturaların muhasebeye aktarılmış olması yeterlidir.

stok kodu olmayan bir aparatı fason işleme işçiliği için dışarı gönderirken çıkış giriş tipi ne olmalı.
Fason ekran kullanılabileceği gibi 2.yöntem olarak envanter kartı açılmamışsa 2.seviye, stoksuz bir hizmet kartı tanımlayıp, aparat/mastarı G-Malzeme olarak giriş yapılabilir. Stoksuz olduğu için Çıkış yapılmasına gerek yok. Muhasebe takibi yapılabilir

 

Belli bir tarih aralığında en çok alım yapan ilk 10,20,30….. Müşteri sorgulanabilir mi? iç piyasa , dış piyasa, ve karışık olarak
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinde sağ tuş pivot tablo seçeneğinden tutar alanı toplam alınarak satıra firma, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir

 

erp öncesinde satılmış bir ürünün iade girişi ve satış iade fatura girişi nasıl yapılmalı

stok girişi G-MSIADE tipinde giriş yapılmalı, stok girişi sırasında sipariş seçim zorunluluğunu geçmek için parti no alanına DEVİRDEN yazılmalı. Sonra bu stok girişi seçilerek müşterinin iade faturası girilebilir.

Depo malzeme sorgu ekranında sadece bir grup malzeme sorgulanabilmekte. Aynı anda birden fazla grubun malzemesi nasıl sorgulanır
Üst yönetim envanter bilgilerinde katalog seçimi yaparak

 

müşterilerden gelen şikayetleri incelenbilir mi?
Üst Yönetim kalite bilgileri ekranında Red Tipi alanından Müşteri Şikayet seçilerek sorgulanabilir.

 

Finans yönetiminde sadece alış ve satış fatura girişlerinin yapılabilmesi için hangi rol yetki tanımlarını vermemiz gerekiyor?

Kısıtlı bir finans rolü tanımlayarak; alış, satış, alış iade, satış iade ve diğer alış faturası yetkilerini vermeniz gerekiyor. Bu seçimlerle fatura işlemleri yapılabilecektir.
Ayrıca kullanıcıya satış rolünde firma tanımlama-getfirma yetkisini vermelisiniz. Bu yetkiyle fatura girişinde cari seçimi yapılabilecektir.

Ürün Mlz Listesi ekranında müşteri firma grupbazında sorgu yapılmak istendiğinde SQL 1795 uyarısı veriyor
Bu ekranda sorgulanmak istenen grupta ( müşteri kataloğunda) 1000 den fazla envanter olmamalı. Hatanın kaynağı bu. YA katalog ikiye bölünmeli veya içinde yarı mamuller de varsa silinmeli veya bir yarı mamul kataloğuna taşınmalı.

 

genel giderleri ayrı ayrı kalemler halinde belli tarih aralıkları için sorgulamak mümkün mü?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeleri sorgulanabilir. 

 

Ekte bulunan fatura “su arıtma sistemi” makinasının alt parçalarıdır. Size sorum bu faturayı girerken bu kalemleri envanter kart oluşturup stok ve demirbaş olarak mı açmalıyım yoksa bir adet hizmet kartı açıp “makine” masraf yeri tanımlamasınan tamir-ba

Gerek üretimde, gerekse bürolarda kullanılan makine, cihaz ve demirbaşların; sistemde “Demirbaş” olarak oluşturulması çok daha doğru olur. Eğer bir giderin masraf yeri ile ilişkilendirilmesini sağlamak istiyorsanız, bu giderlerle ilgili hizmet kartları açıp fatura satırlarında da ilgili masraf merkezleriyle ilişkilendirebilirsiniz.

İlgili faturadaki parça, su arıtma sistemine yapılan bir bakım-onarım/tamir sonucunda takılmış bir parça ise masraf olarak değerlendirebilirsiniz ve hizmet kartı açabilirsiniz. Eğer bu parçanın su arıtma sisteminin değerini arttıran, ömrünü uzatan bir özelliği varsa demirbaşın maliyeti olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde de bu parçalara demirbaş kartları oluşturmanız gerekiyor

Eldeki miktar virgülden sonra 4 haneli oysa stok giriş/çıkış virgülden sonra daha az digit olduğundan stok çıkışı yapamıyoruz.
Envanter kartında Stok Sekmesinde "Takip Ondalık Basamak Sayısı" stok giirş çıkışlardaki digit sayısını belirler. Bu değer değiştirilerek stok giriş/çıkışta virgülden sonraki digit ayarlanabilir. Fakat en fazla 3 olabilir, çünkü stok giriş/çıkış ekranlarında 3 digitten fazla giriş yapılamaz. Stok Giriş Çıkış Aktarım ekranında ise böyle bir kısıt yok, bu ekran kullanılarak daha fazla digitli veri girilebilir.

 

İşçilikleri, hammadde giderlerini yine belli tarih aralıkları için sorgulamak mümkün mü?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeler sorgulanabilir. 

 

Yurtdışı sipariş sevkin de 215 adet ürün sevk edildi ve sevk irsaliyesinde 215 adet yazıldı; fakat bunların 15 tanesi bedelsiz olarak gönderildi. Faturada 200 adetin fiyatı gelmesi şeklinde ve 15 adetin (bedelsiz) fiyatlandırma yapılmayacak şekil de oluş

İrsaliyeden fatura satırlarını oluşturduğunuzda, bedelsiz oluşturacağınız satıra

1-  %100 iskonto uygulayabilirsiniz,
2- Kalemin birim fiyatını 0,000001 şeklinde verebilirsiniz.

yedek parça vb depoda bulunan envanterlerin depodan malzeme istemi yoluyla irsaliye çıkışı sağlanabilir mi?
Malzeme İstemi Sorgu ekranında C-Satıs tipinde çıkış yapılırsa İrsaliyeli Çıkışlar ekranında kayıt atar. Bu özellik 2.seviye envanterlerde kullanılabilir, 1.seviyelerde Sipariş ürün kodu zorunlu olduğu için kullanılamaz. 

 

program kendisi paketleme bilgisi verebiliyor mu?
Ürünler bazında paket-ambalaj bilgileri tanımlanırsa sevk planı vb. ekranlarında paketleme bilgisini göstermektedir. Ayrıca paket listesi oluşturulana verilere göre rapor olarak alınmaktadır

 

Alış iade faturası keserken irsaliyeli çıkış ekranına tanımlanan C-YANIADE irsaliye numarası ve tedarikçinin gönderdiği faturanın numarası geliyor

Bu işlem için iade irsaliyesi ile stoklarınıza giriş yapmanız gerekiyor. Sonra asıl alış faturası fatura satırında “İade fatura kesilmesin” alanını işaretlemelisiniz. İade faturası oluştururken irsaliye alanına iade irsaliyesini seçip işlem yapabileceksiniz, aynı zamanda bu ekrana alış faturasının gelmesi faturadaki “İade fatura kesilmesin” alanını işaretlemenizle engellenmiş olacaktır.

Stok çıkışında iş emri seçerken bütün iş emirleri ( özellikle bakım) gelmiyor
Y.mamaul veya son ürünler için açılmış olan iş emirleri gelir, bakım için düzenlenen iş emrindeki envanter malzeme hizmet tipinde ise gelmez

 

firelerin ve redlerin toplamı belli tarih aralıkları için sorgulanabilir mi?
Üst Yönetim Kalite Bilgileri ekranından Red Tipi alanından İç hata seçilerek Red G.Tipi alanında Tümü seçilerek, Aylık ya da Ürün Bazında ve size özel eklenen kriterlere çeşitli sorgu kriterlerine göre sorgulanabilir 

 

Bedelsiz numune sürecini nasıl yürütebiliriz

1- Sevk İrsaliyesinin üzerine “Taşıma amaçlıdır”, “Bedelsizdir, fatura edilmeyecektir” açıklamaları yazılıp fatura edilmiyor.
2- İrsaliye 0,0001 TL fiyatla faturalandırılıyor, faturaya “Bedelsiz” açıklaması yapılıyor

Hatalı bir depoya ihtiyaç oluşturduğu farkedilen bir envanterin bilgileri nasıl değiştirilir.
Üretim alt sisteminde İşEmri Yarı Ürün/Mlz İhtiyaçları ekranından hangi iş emirlerinin ihtiyacı olduğu tesbit edilmeli ve hatalı tanımlanmış olan rota-operasyon makine bilgisinin değiştirilmesi gerekir

 

elimizdeki tüm çekleri , senetleri, akreditifleri , banka teminat mektuplarını incelemek mümkün mü?
Finans Yönetimi/ Alınan-Verilen Çek ekranından sorgulanabilir. Ayrıca sistemde bulunan Nakit Akışı modülünde firmanıza özgü tasarım yapılırsa çek/senetler vade tarihine göre ilgili nakit akışı dönemine gelecektir. 

 

Kasa giriş çıkış ve silme ( tüm hareket bazında ) Banka giriş çıkış ve silme ( Tüm hareket bazında ) bunların log kayıtlarını nasıl inceleyebilirim

Genel tanımlamalar/Log ekranını açıyorsunuz. Kütük olarak ERP_LOG seçip, altsistem Finans seçip, Tablo aramadan loglarını görmek istediğiniz tabloyu, örneğin Kasa ise T_MKY_BANKA_KASA_HRKT seçiyorsunuz, Tablo açıklamalarından görebilirsiniz.
Sonra işlem tarih aralığı girip Logları sorgulayabiliyorsunuz, Kullanıcı kodu, adı, işlem tarihi-saatinden ve işlemden yapılan işlemleri görebilirsiniz. Kolonlardaki verilerden öncesinde sonrasında ne olduğunu görebilirsiniz.

Ticari ürünlerin ( alınıp satılan) envanter kartlarının son ürün olarak açılması durumunda stok girişi sırasında iş emri sorması nasıl önlenir.
Envanter kartlarında "satınalınıyor" göstergesi işaretlenmelidir

 

Kurumlara verdiğimiz teminat mektuplarını vade bitiş tarihleri ile birlikte görebiliyor muyuz?
Finans Yönetimi/ Alınan-Verilen Çek ekranından sorgulanabilir. 

 

Henüz depoda olmayan bir envanterin satışında çek alarak fatura kesilmesi gerektiğinde fatura nasıl kesilecektir

Fatura kesiminde hizmet envanter kartı seçilerek fatura kesilebilir. Fatura ekranında özel kod alanından ise giden envanter kodu seçilebilir.

İrsaliyeli çıkış ekranında bazı firmalar gelmiyor
Firma kartı etkin olmayabilir veya firma kartında "Muhasebe ile ilişkili" seçimi yapılmıştır. 

 

Satın alma emirlerini bedelleri ile birlikte gösteriyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranından sorgulanabilir. Üst yönetim modülü Envanter ekranında Giriiş Bilgileri sekmesi geçmiş giriş tutarlarını da gösterir.

 

Telefon faturalarında son ödeme tarihini fatura tarihi olarak sisteme girip ödeme planını yapmaktayız. Faturaların geliş tarihi son ödeme tarihinden önce olduğundan dolayı sisteme giremiyorum

Fatura ekranında “Vade Tarihi” alanı da bulunmaktadır. Siz vade tarihini bu alana girerek faturaları sisteme kaydedebilirsiniz. Bu durumda fatura tarihi ise faturanın üzerindeki tarih olmalıdır

GKK sı yapılmış bir stok girişi silinemiyor.
İlgili GKK ekranında GKK Onay kaldırılmalı, "Değerleri Sil" butonu ile girilmiş olan GKK değerleri silinmeli bu durumda silinebilir

 

Müşterilere satılan malları satış tutarı ve maliyetleri şeklinde de sıralıyabiliyor mu?
Maliyet yönetimi altsistemi devreye alındıktan sonra ve işemri maliyetleri hesaplandıktan sonra Son Birim Maliyet Sorgulama ekranından ürün bazında satış tutarları, gerçekleşen maliyetler ve kar marjları sorgulanabilir. 

 

Satış faturası detay kaydında envanter aramaya demirbaşların gelmesi nasıl önlenir

Demirbaş vb envanter kartlarında İrsaliyesiz Giriş Çıkış Yapılabilir seçeneği kaldırılmalı.

Katalog zorunlukları çalışmamakta, envanter kopyalamada kataloglar kopyalanmamaktadır
Katalog tanımlamada ilk iki blok ( seviye ve tip) arasındaki "veya" ilişkisine, sonraki bloklar arasındaki "ve" ilişkisine dikkat edilmeden seçim yapılmıştır

 

satın alma is emirlerinde gerekli güncel şartnameler otomatik olarak ekine ekliyor mu?
Satınalma siparişlerinde manuel olarak ilgili belgelerden seçilerek şartname bilgileri eklenebilmektedir. Ürüne tanımlanmış birGKK mevcut ise siparişe otomatik gelir.

 

G-MKIADE olarak girişi yapılan envanterin red kaydı ekranında sadece red ana kaydı oluşturulmuş fakat red kararı girilmeden iade faturası girilmiş olduğu için artık karar girilemiyor. Karar girilmediği için de stok çıkışı yapılamıyor

Fatura kaydı silinip karar girilmelidir. Seviyesi ikinci seviye yapılırsa red kararı olmadan stok çıkışı yapılabilir.

İrsaliye birleştirme nasıl yapılır
İrsaliyeli çıkışlar ekranında seçilen ana kaydın üzerinde sağ tuş menüsünde "Bu kaydın detaylarının ana kaydını değiştir" işlevi ile irsaliye arama ekranı açılarak detay kayıtların aktarılacağı irsaliye seçilir. Sonra uyarı mesajı açılır. Detay kayıtlara tek tek girip kaydet yapılmalıdır.

 

Anlık çalışan makinaları görebiliyor muyuz? Enjeksiyon, torna , CNC
Evet PM de görülebilmektedir

 

Döviz kurları gelmiyor?

Sunucu merkez bankasına bağlanamıyor olabilir. firewall da "http://www.tcmb.gov.tr/" adresine ulaşma yetki vermeleri gerekiyor. Bağlantı yetkisi varsa merkez bankası kur açıklamamış olabilir. Merkez bankası tatil günlerinde kur açıklamıyor, bu durumda o günlere kur değerini ERP ye elle yazmak gerek.

Sistemde olmayan (Eski sistemden kalan) bir satış siparişinden iade gelen ürünler G-MSIADE ile stoğa alınırken satış siparişi arıyor
Parti alanına DEVİRDEN yazılırsa satış sip gerekmeyebilir

 

"An itibariyle, gün ve haftalık itibariyle, gece ve gündüz itibariyle çalışan makinelerin toplamını alabiliyor muyuz. Burdan yola çıkarak toplam makine kullanım kapasitesi verebiliyor mu?Örn. Toplam kapasite …..saat,
Evet, Üst Yönetim Performans bilgileri ekranından girilen vardiya bilgilerine göre çalışma süreleri, etkinlikler görülebilmektedir. Ancak Verim hesaplanabilmesi için operasyon bazında sürelerin hassas bir şekilde girilmesi gerekecektir.

 

satış faturası kesilirken envanterin fiyatı gelmiyor

İrsaliyeli Çıkış Malzeme bilgi girişi ekranında "Sipariş Ürün Kodu" alanından sorgu yapılıp envanterin sipariş listesinden siparişi seçilmediği için fiyatı gelmiyor. Faturaya fiyat gelmesi için mutlaka İrsaliyeli Çıkış ekranında ilgili siparişin seçilmesi gerekiyor. Envanter 1. seviye ise zaten İrsaliyeli Çıkış ekranında sipariş ürün kodu seçimi dolayısıyla sipariş seçimi zorunludur. İkinci seviye ise bu seçim zorunlu değildir, seçim unutulmamalıdır.

Envanter katalog grubu bazında ve stok miktarlarıyla nasıl listelenir
1. Alternatif : Ürün Malzeme Listesi ekranında Grup /S.Katalog Kodu alanında 2.butondan Katalog seçip sorguladığınızda sistem tabloda Grup Kodu alanında envanterin o katalogdaki grubunu getirecektir. Bu listeyi pivotla ya da excele aktarmak.
2.Alternatif: Envanter bilgileri ekranında Anlık ya da Dönem Envanter Değerleri sekmelerinde Katalog ... alanında ilk butondan katalog seçerseniz sistem, ana tabloda katalog grupları ve toplamları getirir, detayda da o gruptaki envanterlerin stoklarını getirecektir

 

Belli tarih aralıklarında kesilen fatura / işçilik , kesilen fatura / enerji , Kesilen fatura / genel gider oranları veriyor mu?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeleri sorgulanabilir 

 

Model tadilat faturalarını sisteme nasıl girebiliriz?

Model tadilat faturalarını sisteme öncelikle hizmet türünde model tadilat envanter kartı açmamız lazım ve envanter kartı özelliklerinde İrsaliyesiz Giriş/Çıkış yapılabilir seçeneği seçilmelidir. Daha sonra normal alış faturası şeklinde girebiliriz.

G-SAYIM olarak giriş yapılmı bir envanterin tedarikçiye iadesi nasıl mümkün olur
Normalde firmadan gelen girişe C-YANIADE yapılabiliyor. Bu tür sayımların iadesinde gönderilecek firmayla ilişki kuramadığında parti gelmiyordur. Bu tür durumlar için şöyle bir bypass sözkonusu, sayım girişinde girilen partinin açıklamasına gönderilecek firma kodu girilirse C-YANIADE de de parti gelecektir.

 

Malların stokta bekleme süreleri ile ilgili bir rapor alınabilir mi? Mal maliyetleri ve kg ları ile birlikte yazsın
Stok Yönetimi/Yönetsel işlevler/Envanter Kullanım menüsünden ürün ya da malzemelerin son çıkış tarihleri, kalan miktarları, ortalama fiyatları(malzeme) sorgulanabilir, analiz edilebilir.

 

> Satınalma siparişi adet olarak açılmış bir envanterimiz (kalıp çeliği) var. >Bu envanterin stok girişi yapılırken kg olarak yapılıyor (envanter ölçü birimlerinde dönüşüm tanımlanmış) > Daha sonra alış faturasını girmek istediğimizde, irsaliyeyi çağırdı

Bu tür alış faturasının beyan birime göre gelmesi istendiği durumlarda, envanter kartında muhasebe sekmesindeki Çıkış Tür açılır listesinden " Alış Faturası Beyan Birim Bazında Girilir" seçilirse, Alış faturasına beyan miktarlar gelecektir.

Stok girişinde envanter takip birimi dışındaki özel ölçü biriminde tanımlanmış olan birimde yapılan giriş miktarının (ekrandaki beyan miktar ve giriş birim) fatura girişe gelmesi nasıl sağlanır
Envanter kartında Muhasebe İlişkilerinde Çıkış Türü "Alış Faturası Beyan Birim Bazında Girilir" seçimi yapıldığı koşulda fatura girişinde tedarikçinin bildirdiği ve faturasında yazdığı beyan miktar ve beyan birim görülecektir.

 

Müşterilerin satış koşulları listesi alınabiliyor mu?
Firma tanımlamada gerek belge olarak gerekse de bu tür bilgileri tanımlanabilmektedir.

 

Stok giriş detay kaydında açılan malzeme arama ekranı ana arama ekranı değil, kısıtlı bir ekran ve tüm envanterler gelmiyor
Stok parametre tanımlamalarında "stok giriş ve çıkış için yetki gerekir" seçim kutucuğu seçilidir. Bu durumda kullanıcılar kendilerine tanımlanmış yetkideki malzemelerin stok girişini yapabilirler. Bu nedenle kısıtlı arama ekranı ve kısıtlı sayıda envanter gelir. 

 

Sözleşmedeki teslim süresi ile gerçekleşen teslim süresi gösteriyor mu? Sistem teslim süreleri konusunda not verebilir mi
Satınalma Yönetimi/Tedarikçi Değerlendirme/Tedarikçi teslimat sorgusu ekranından girilen tarih aralığına göre Satınalma sipariş girişinde girilen verilen termin tarihine göre gecikme süre red miktar vb. sorgulanabilmektedir. Satış Sevk performansı ise Üst Yönetim Satış ekranında Sevkiyat Bilgileri sekmesindedir

 

Fason İş Listesi ekranının amacı nedir? Nasıl kullanılmalıdır?
Fason Çıkış/Giriş ekranı, dışarıya gönderilecek işleri takip etmek için kullanılır.
* Fason İşemrini açarken mutlaka “İş emri Detay Bilgiler” ekranında “Rota Operasyon” da “Dış Operasyon”un seçilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde fason işemri listesinde bu ürünler yer almaz.
* Fason iş listesinin çalışması için Fason operasyonun makinesinde "ilgili firma seçilmesi" ya da bu makinenin bölümünün "dış bölüm" olması gerekmektedir.
* Gerçekleştirilecek iş emri no seçimi şu şekilde yapılır; fason dönüşte ürün ağacındaki üst ürün kodunu alacaksa üst ürün iş emri no yazılmalı ya da ürün ağacında fason dönüşteki için kod kırılımı yoksa kendi iş emri seçilmelidir.
* İşlemin alt iş emirleri gerçekleşmişse liste oluştur. Malzeme-Hizmet tipi envanterler gönderip y.mamul geri alınması durumunda Fason İş Listesi oluşmaz. Bu tip fason işlemler operasyon listesi/iş listesinden takip edilebilir. yarımamul gönderip almak ve takip etmek için işe yarar.

 

Sistem gecikme olan siparişleri tutarları ile birlikte listeliye biliyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranından geciken siparişler onay kutusu seçilerek sorgulanabilr

 

Stok Giriş Fiyatı güncelleme nedir?
Stok Çıkış analizi ekranında maliyetlerin, çıkış tutarlarının hesaplanması için bu ekrandaki (malzeme genel paramatreleri) fiyatları güncelle butonuna basılmalıdır. Başlangıç tarihi sisteme geri dönük hangi tarihten itibaren giriş faturalarının kontrol edileceğini tanımlamak içindir.

 

Gecikmiş siparişlerin yanına gün olarak ne kadar geciktiğini yazıyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranında verilen termin tarihi görülebilmektedir Gecikme gün eklenebilir.

 

Müşterinin kalite iadelerinin stok girişi nasıl yapılmalı ve satış sipariş bakiyesi nasıl değişmeli
Müşteri kalite iadesi stok girişi G-MKİADE tipinde yapılmalı ve detay kayıt bilgi giriş ekranında Sipariş Ürün Kod alanından ilgili sipariş seçilmeli. Böylece ilgili müşteri siparişi bakiyesi iade miktar kadar artacaktır

 

Ürünlerin gruplanması durumunda satış analizleri bu ürün grupları bazında yapılabilir mi ? Örn: Satışımızın % ne kadarı A grubundan, ne kadarı B grubundan? Ürün tiplerine göre seçimli analiz raporu ( SATIŞ – KG- MALİYET )
katalog ve tek seviye gruplar tanımlanır. Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından önce sorgu kriterlerinden Katalog seçilir. Tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinden sorgu yapılır. Sistem o ürünün seçilen katalogdaki grubunu tablodaki kolona getirecektir. Sağ tuş pivot tablo seçeneğinden tutar alanı toplam alınarak satıra grup, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir.

 

Takip birimi adet olduğu halde irsaliyesi kg kesilecek siparişler için ne yapmalı
Takip birimi adet olduğu halde Satış birimi kg olan son ürünler için irsaliye keserken kg hesaplanması için envanter kartında özel ölçü birimi girilmelidir. Kg olarak satılan son ürün envanterlerin envanter kartında “Ölçü Birimleri” sekmesinde 1 adedin kaç kg olduğu tanımlanmalı. Yani envanter kartında ikinci birim tanımlamış olmalı. Envanter kartında, “Ölçü birim” alanında kg seçilir, “katsayı” alanına ise 1 adedin kaç kg olduğunu yazılır. Satış siparişi girişinde satış birimi "kilogram" seçilir. Sipariş miktar adet seçilir. İrsaliye keserken Çıkış Birimi takip birimi olan adet kalır. Çıkış Miktara ve beyan miktara adet miktar giriltikten sonra. İrsaliye çıkışlar detay kayıt bilgi giriş ekranında sağ üst köşede ' Çıkış Ağırlık ' kısmına ağırlık miktari getirilir. Satış faturası kesme ekranında irsaliyeden kayıt getirildiğinde sistem ağırlık miktarını faturaya getirir.

 

Rota kodundan ürün sorgulanabilir mi?
Üretim Yönetimi/Ürün Tasarım/Operasyon Detay Bilgileri ekranında rota kodu bazında sorgulanabilir.

 

Depo Yetkileri geçerli tanımlaması nedir
Depo İşlemleri menüsündeki Depo Yetkileri Tanımlamalarının geçerli hale gelmesini sağlar. Kullanıcıların yanlış depolara giriş çıkış yapmasını önlemek için Depo Yetkileri Tanımlaması yapıldıktan sonra Malzeme Genel Parametrelerinde Depo Yetkileri Geçerli seçimi yapılmalıdır. 

 

Üst yönetim gecikmiş satış siparişlerini nereden görebilir
Yönetimi/Üretim Takip İşlemleri/Sipariş İşEmri Analiz

 

Stok Giriş / Çıkışta Yetki aranır seçimi nedir
Stok Giriş Çıkış ekranlarında malzeme arama ekranının standart kapsamlı arama ekranı yerine kullanıcıya Malzeme Hareketleri yetkileri tanımlamada izin verilen envanterleri arayabileceği kısıtlı bir arama butonu açılmasını sağlar

 

Teslim tarihi yaklaşmış ancak üretimine başlanmamış siparişler nelerdir nasıl sorgulanır
Operasyon listesinde gecikme gözükür. Ancak, bunun gözükebilmesi için Üretim Yönetimi/Üretim Takip İşlemleri/Sipariş İşEmri Analizi ekranını her gün sorgulamak gerekir. Aynı bilgiyi iş emri tanımlama ekranında atanan sip.bilgi göster check konularak da görülür

 

Müşteriye ait ürün/kalıpların stok girişleri
Firma stoğunda değerlenmemesi gerekir bu nedenle müşteriye satış yapıp ödünç stok girişiyle stoğa alınabilir.

 

Teslim tarihinde yetişmeyecek ürünler
Sipariş-İş emri Analiz ekranı İş emri izleme sekmesinde  gecikmeler de gözükür

 

Malzeme fiyat listesine girilen fiyatların envanterlerin son alım fiyatları olması mümkün mü?
TOAD da çalıştırılacak bir script var. Bu çalıştırılırsa olur. (UPDATE ERPSTOK.T_STK_STOK_GIRIS_MLZ G
SET
    GIRIS_FIYAT                   =
(SELECT T.MLZ_FIYAT FROM T_STN_LISTE_FIYAT T WHERE T.MLZ_ID = G.MLZ_ID ) WHERE
  NVL(GIRIS_FIYAT,0) = 0 AND MLZ_ID IN (SELECT T.MLZ_ID FROM T_STN_LISTE_FIYAT T) AND G.FABRIKA_KOD = 120)                                                                                                                                UPDATE ERPSTOK.T_STK_STOK_GIRIS_MLZ G
SET
    DOVIZ_ID                  =
(SELECT T.DOVIZ_ID FROM T_STN_LISTE_FIYAT T WHERE T.MLZ_ID = G.MLZ_ID )
WHERE
  MLZ_ID IN (SELECT T.MLZ_ID FROM T_STN_LISTE_FIYAT T) AND G.FABRIKA_KOD = 120

 

Teslim tarihi revizyonu(erteleme/yeni teslim tarihi verme)?
Satış sipariş tanımlama ekranında Uzlaşılan Teslim Tarihi alanını revize etmeli

 

Firma tanımları sorumlu bilgileri sekmesi sorumlu kodu alanı nereden tanımlanır ?
Stok alt sistemi kodlu alanları tanımlama ekranı tablo tanımı Firma Sorumlu Kisi Bilgileri

 

Üretim personelinin daha önce çalıştığı iş emirleri ve makineler nelerdir?
a. Üretim Takip İşlemleri/İş Emri Gerçekleşmeleri Sorgu ekranından yapılabilir.
b. Ayrıca bu ekranda ilgili personel hangi stok giriş-çıkışlarını yaptı ya da a ürününü hangi personel üretti veya hangi makinede bu zamana kadar üretildi? Gibi bilgileri görebili

 

Stok giriş sırasında detay kayıtları tek tek girmek yerine satınalma siparişinden çekilebilir mi?
Stok giriş ana kaydındaki "Oto.Stok Girişi" butonu kullanılarak detaylar çekilebilir

 

Üretim personeli verimi hesaplaması, günlük/aylık % kaç verimle çalışmakta
a. Üretim Takip İşlemleri/İş Emri Gerçekleşmeleri Sorgu ekranından yapılabilir.
b. Bu ekranda Performans alanında gözükecektir. Ancak bunun için, rota tanımlama ekranında her bir operasyon adımı için süre çalışması yazılmalıdır

 

Stok hareketi olarak manuel oluşturduğumuz "I-ELDE_RED" detaylarında stok hareketi olacak kayıtlara geldiğimizde "G-DEVİR" olarak stok olanları red alanına alsak bile irsaliye çıkışında bunlar "Liste Ekle" butonunda listelenmemektedir. "G-DEVİR" türünde o
Bu tür durumlar için parti numarasına "DEVİRDEN" yazarsanız gelecektir

 

Opsiyon olarak sipariş özel istekte tanımlanan envanterlerin MRP de dikkate alınması nasıl sağlanır.
Bu tipten siparişler için öncelikle Siparişe Göre Planlama ekranında MRP çalıştırmadan sipariş ürününe manuel iş emri açılırsa çalıştırılan genel MRP bu iş emrindeki opsiyon envanteri görür ve ihtiyaç çıkartır. 

 

Stok girişinde satınalma sipariş seçiminde satınalma stok giriş toleransını aşan siparişin seçilememesi mümkün mü?
Parametrik bir konu önlenebilir.Çalışabilmesi için ;
İlgili ürünün Envater Kartında , Stok Kontrol sekmesinde, "Satınalma Sipariş Toleransı %" alanı dolu olan kayıtlar için çalışır.

Girilen 10 değeri için, siparişte yer alan 100 ürünü karşılık 110 tane kadar stok girişine izin verir. Daha fazla girildiğinde uyarı vererek kaydetmeye izin vermez.

 

Makine Yükleme ekranında bir iş emrinde autoclave yüklemesini tahsilat gerçekleştiği için yapamıyoruz.
Makine Yükleme ekranına "seturtyuklemekisitsiz" isminde yeni bir servis ekledik. Bu servisi kendinize ya da yetkili bir kişiye verirseniz yüklenen işler planlandı şeklinde geliyor ve değişiklik yapılabiliyor.

 

Takip birimi adet olup çıkış birimi kilogram olan ve fason tedarikçi irsaliye faturasından ağırlık yazan fason gönderimler nasıl yapılmalıdır.
Gönderim sırasında bilgi girş ekranında çıkış birimi kg seçilmeli ve çıkış beyan miktar tartılan ağırlık yazılmalı. (Çıkış birimi açılır istesine kg gelmesi için envanter kartında birim dönüşüm yapılmış olmalı ve envanter kartında ölçüm birim sekmesinde katsayı alanına 1 adedin ağırlığı girilmelidir. ) Adet dönüşümü ekrana küsüratlı gelirse manuel değiştirilmeli. Dönüşte tartılıyor ise Takım Kull. Değer alanına bir adedinin birimi girilmeli, giriş miktara toplam adet yazılmalı. Alış fatura girişine bu iki değerin çarpımı gelir. Dönüşte tartılmıyorsa ve tedarikçinin irsaliye fatura değeri girilecekse takım kull. alanına veri girilmesine gerek yoktur. 

 

Ürün ağacında takip miktarı hatalı girilmiş bir yarımamulün mobilde çalışma başlat bitir yapıldıktan sonra ürün ağacı miktarı değiştirildi. Fakat mobilde operasyon bitirdeki operasyon tüketim miktarına bu değişiklik yansımadı. Üstelik de iş emri detayda Ü
Üretim vardiya girişi yapıldıktan sonra ürün ağacı miktarı değişikliği yapılacaksa "iş emri detaydaki malzeme yenileme" ile değil kullanılan yarı ürün malzeme sekmesindeki ürün kodlarının sorgulandığı ilk sorguda envanterin yeniden seçilmesi ile miktarlar yenilenir.

 

Eldeki stoğun bir miktarının hurdaya atılabilmesi nasıl mümkün olur
1.yöntem : Merkez depoda “elde” statüsünde olan belli bir miktar stoğu Stok/Stok  İşlemleri/Statü Değişim İşlemleri ekranından “Red” statüsüne dönüştürmek. (Detay kayıt ekleyin, mlz yi seçin, stok girişini seçin, miktar ve açıklama girin)  Ardından Stok Çıkış ekranından C-RHURDA tipinde çıkış yapın. Bu yöntem kalite yönetim sistemi açısından pek uygun olmayabilir.
2.Yöntem : Kalite red kaydı ekranında hurdaya atmak istediğiniz miktar için red ana kaydı girin. Kaydın tipi iç hata olabilir. Bu tipte bazı seçimler yapmanız gerekir ( Operasyon, hata nedeni, hata vb) Ardından detay kayda bir red kararı girin. Bu kararın içerdiğinde C-UHURDA tipinde stok hareketi olmalı ki elde statüsündeki envanterler hurdaya atılabilsin. Son olarak da RED ana kaydı üzerinde sağ tuş yapın ve Stok Hareketi ekranına geçiş yaparak, stok hareketini gerçekleştirin.

 

Demonte işlemi yapılarak stoğa geri verilen malzemelerde, iş emri no. Parti numarasına yazıldığı halde iş emri no alanına yazılmamış. Bu giriş partilerini seçerek yaptığımız çıkışlarda fiyat yok. Fiyatı düzeltmek için giriş kaydının detayına girdiğimde iş
İlgili işemrine stok gerçekleşmesi olarak gözükeceğinden işemri set edilmemiştir. Bu tür yarıürünleri geçici 2.seviye yaparak işemri seçimini ortadan kaldırıp fiyat girebilirsiniz.

 

Parti no Ek nedir, ne için kullanılır
Satınalınan hammaddenin stok girişi sırasında tedarikçinin verdiği parti numarası parti no ya, sizin verdiğiniz parti numarası ise Parti No Ek (TEGA Parti No) ya yazılabilir. 

Bazı firmalarda ise farklı şekilde kullanılıyor. Sistemin Stok Giriş numarasını GKK no olarak kullanmak istemeyen firmlar için otomatik artan bir GKK no gibi kullanılıyor. Satınalınan hammaddenin stok girişi sırasında tedarikçinin verdiği parti numarası Parti No alanına yazılırken, Parti No Ek (TEGA Parti No) alanına sistem otomatik artan bir numara atıyor. Bu numarayı GKK Rapor No olarak kullanıyorlar. Bu numara da GKK bekleyenler ve GKK işlemleri ekranına geliyor. Hatta sistem bu numarayı sadece GKK ya düşecek olan envanterlerin stok girişi sırasında da üretebiliyor. GKK numarası uygulaması olanlar için kullanılabilir.
 

 

Stok seviyesi azalan malzemelere otomatik sipariş oluşturabilmek için ambar stoklarına göre sipariş oluşturabilmesi mümkün mü?
Depo tanımlama ekranında ambar deponun detay kaydındaki envanterlere min-max değerler girilir ve bu aralığa  göre depocuya otomatik uyarı çalıştırılabilir. Malzemeler ambar depodaki min değerin altına düşerse ilgili kişiye uyarı gitsin.
Ama otomatik sipariş açma diye bir durum yok. MRP çalıştırıldığında sistem, koltuk ambarlar dahil tüm toplama bakar, sonra da envanter kartındaki güvenlik stok değerine bakıp gerekiyorsa ihtiyaç çıkartır.

 

"1- Üst Yönetim tarafından onaylanmış malzeme istemi işlemini depo sorumlusu “RED” edebilir mi?
1. Depo sorumlusu depodan malzeme istemlerini red edemez. Ancak kapatabilir.
2. Depo sorumlusu yapılmış malzeme isteminin stok kodunu değiştiremez.
3. İstek kapatılabilir (malzeme istemi sorgu ekranında sağ tuş menüsünden) ve yeniden doğru kodla açılabilir; ya da onay, onaylayan kişi tarafından kaldırılır ve istek yapan isteğindeki kodu değiştirebilir.

 

Mamül Depomuzda adresleme için raf kodları verdik. ERP tarafında bunu tanımlarken, bu deponun altına satır ekleyip Lokasyon olarak mı seçmeliyiz?
Adres bazında stok tutup tutmayacağınıza göre değişir, tutarsanız her değiştirmede transfer yapmanız gerekir.
Ya da stok girişinde depo konumu alanına elle hangi konumda olduğunu girebilirsiniz.

 

Stoktan düşürmeyen bir stok çıkış türü var mı ?
Envanter kartında stok işaretli oldumu her türlü stok çıkışında stoktan düşer.

 

Envanter katalog ekranıda oluşturduğumuz envantaer katalog oluşturma katoloğundan envanter alt sınır ve üst sınır eşit mi olmalı ?
Otomatik kod oluştur yaparken Min ve Max sayıları eşit digitte olmalı. Aksi taktirde kod oluşturma yapmıyor.
Alt sınır 7 digit
  üst sınır 8 digit gibi bu durumda hata veriyor.Alt sınır 7 digit üst sınır 7 digit olmalı.

 

İrsaliyeli çıkışlar ekranında C-NUMUNE çıkışı yapılırken diikat etmemiz gereken bir durum var mıdır ?
Çıkış Türü C-NUMUNE (Bedelli Numune Satış ) olur ise sistem envanter kartına bakmaksınız stok çıkışında iş emri istemektedir. (ürün 3.seviye olsa dahi). 

 

Stok çıkışı sırasında siparişe tanımlanan opsiyonlar değil, ürün ağacında olan ürünler listeleniyor.
Siparişe özgü opsiyonların çalışması için siparişe göre üretim planlama ekranından işemri açılmalıdır. Yani işemrini o şekilde açarlarsa malzemeler opsiyonlara göre gelir.

 

Vardiya sihirbazında seçilen vardiya tipinde tanımlanmış olan molalar çalışma saatlerine dahil ediliyor
Operasyon listesindeki sihirbazlarda seçilen vardiyaların saatleri değil başlangıç bitiş saatleri arasındaki farkı almaktadır.

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesine ürün ağacıda 2.sıradaki alternatif malzeme geliyor. Neden
1.sıradaki alternatif mlz stokalarda yoktur

 

çok fazla işlem görmemiş iş emrini kolay silmenin bir yolu?
Sağ tuş Gerçekleşmeyenleri seç işlemi yapılıp Komple Sil denir. Sistem stok hareketi vb bağlı kayıtları olan iş emirleri hakkında uyarı verip onları seçili olmaktan çıkarır, iş emri sil denildiğinde işlem görmemiş olanlar silinir

 

anlık olarak stokların maliyeti nerede incelenebilir
üst yönetim/Envanter Bilgileri/Anlık Envanter Değerleri sekmesinde sorgu parametlerindeki "Birim" de Tutar seçilirse stok miktarı ile stok girişlerinde girilen fiyatların çarpını toplar ve TL olarak gösterir

 

Envanter stoklarının dönemler bazında maliyeti hesaplanması. Envanter Bilgileri ekranında "Dönem Envanter Değerleri" sekmesine veri gelmiyor
Üst yönetim/ envanter Bilgileri ekranında bulunan "Dönem Envanter Değerleri" sekmesinde  dönem bazında stoklar hesaplanabilir. Bu sekmeye veri gelmesi için Maliyet Yönetimi Dönem Tanımlamada "Stok Dönemi" olarak tanımlanmış dönemler olmalı ve Stok Dönemi göstergesi işaretli olmalıdır. Dönemler tanımlandıktan sonra Maliyet Yönetimi/ Malzeme Maliyetleri/Malzeme Maliyetleri Dönem Başı Stok ekranında dönem seçip "Dönem BaşıStok Oluştur" butonuna basılmalı. Bu işlem zamanalanmış görevle de yapılabilir. Sistem her ayın başında dönem yaratmakta ve dönem başı stokları kaydetmektedir. Bu tabloya gelen değerler Maliyet Yönetimi/Malzeme Maliyetleri/ Malzeme Maliyetleri - Dönem Başı Stok ekranından her ayın başında sistemin hesapladığı dönem başı stok değerleridir. Bu ekranda siz de manuel dönem başı stok hesaplanır.

 

Sipariş tutar alanı, iskontolu tutardan mı yoksa birim fiyattan mı çekiyor?
Siparişteki birim fiyattan çekiyor. Siparişin tümünün gönderilmeme ihtimalinden dolayı birim fiyattan alınmıştı. 

 

Fatura fiyat şuana kadar kesilmiş fatura toplamları mı yoksa siparişin faturalandırılmış ve faturalandırılmamış toplam edecek olan tutarı mı?
O sevkiyata esas kesilen faturanın TL birim fiyatını getirir.

 

Fatura tutar TL mi? TL ise o günkü kesilen kura göre mi göstermekte?
O sevkiyata esas kesilen faturanın TL tutarını getirir.

 

Kur tümünde neden 1 yazmakta?
Üst panelde "TL bazında Getir" derseniz sipariş tutarını da sorgulanan günün kuruna göre getirir ve kur alanında kuru gösterir. İşaretlemediğinizde tutarlar sipariş para biriminden geldiğinden 1 gelir

 

Sevk edilen toplam tutar alanı gönderilen ürünlerin, sipariş tanımlamadaki fiyatlarına göre tutarı mıdır?
Evet Siparişteki birim fiyattan çekiyor

 

bir ürünün üretiminde spesifik olarak makine grubundaki bir makinaya atama yapabilmek için ne yapmalı
İlgili ürünün iş emrinin sadece bir makinayanın iş listesine çıkması için makinanın hiyerarşide "bağlı olduğu grupta tanımla" özelliği kaldırılmalı. Rota detayında makine olarak seçilmeli

 

Geriye dönük sihirbaz gerçekleştirme süresi nasıl düzenlenir
T_ORT_URETIM_PARAMETRE lerinden SIHIRBAZ_GERIYE_GUN_SAYI datası değiştirilerek yapılabilir

 

Rota tanımlama ana kaydındaki Operasyon Bazında Gerçekleşme oluştur işlevi nedir
Detaydaki operasyonların hepsi aynı makinada gerçekleşiyorsa ana kayıtta operasyon bazında gerçekleştirme oluştur işaretlendiğinde tüm operasyonlar için ayrı ayrı iş listesi oluşur, aksi taktirde iş listesine sadece ilk operasyon gelecektir. Operasyonlar farklı makinalarda ise ana kayıtta işaretlenmese bile ayrı iş listeleri çıkar

 

Çalışanların günlük performansları nereden görülür
İŞ emri Gerçekleşme Sorgu ekranından "Operasyon Gerçekleşmeleri" sekmesinde eğer operasyonalrın rota tanımında süreleri girilmişse performansları görülür

 

Rota operasyon tanımlama detay kaydında işlem kodu (ısıl işlem tipleri) tanımları ne için kullanılır
Bu alanda seçilen ısıl işlem tipine göre Makine Yükleme ekranı detay kaydına iş emirleri gruplanarak gelir. Sadece ilgili ısıl işlemi içeren iş emirleri detaya eklenir

 

Isıl işlem operasyonu için Makine Yükleme Yaparken aynı ısıl işlem tipi yapılacak olan İŞ emirlerinin detay kaydı nasıl sağlanır.
Rota tanımlama detay kaydındaki operasyon tanımlamada "işlem kodu" nda yapılacak ısıl işlem tipine göre makine yüklemeye iş emirleri gruplanarak gelir.  Isıl işlem bir yarı mamul envanter kartı oalrak kırılı ise imalat tipi alanına da konabilir

 

Siparişler olduğu halde kapasite doluluk ekranına veri gelmiyor
Sipariş açılan envanterin envanter kartında "stok" göstergesi işaretli olmalıdır. 

 

Alt dallara iş emri açılmıyor.
Envanterlerin stok parametreleri işaretli mi, ürün ağacında üret/satınal doğru mu, ürün ağacında iş emri açılsın mı işaretli mi?

 

Ürünün üretiminin hangi aşamada olduğu bilgisi nereden takip edilir
Sipariş-iş emri analiz ekranında ikinci sekmede son kolonlara üretim bölümleri gelebilir. Bunu için üretim bölümleri tanımlama ekranında "işlem sırası" bilgileri girilmiş olmalıdır. Makine Kısa adlar Makina hiyerarşisine girilirse ekranda makina kısa adları gelebilir. Sorgu alanındaki Mak.Kısa ad Göster seçilmelidir.

 

iş emri gerçekleşme sorgu ekranında 3. sekmedeki mobil kayıtları değiştirilse bile stok giriş kayıtları değişmiyor
Bu sekmede yapılan değişiklikler stok hareketlerini etkilemez stok rakamını düzeltmek için stok giriş/çıkış yapmak gerekir.

 

İş emri detay ekranı ilgili belgeler sekmesine belge tanımlamada tanımlanmış ve ürünle ilişkilendirilmiş belgeler gelmemektedir
İlgili belgenin iş emri detayında "ilgili belgelere gelmesi için iş emri komple aç ile açılmış olmalıdır

 

İş emri tanımlama ekranında bulunan Sip Kod ile Sip no arasındaki fark nedir?
Sipariş kod, sipariş tanımlamadaki sipariş ana kayıttaki sipariş no. Sipariş no ise siparişin detayındaki ürünlerin sipariş numarası. Bir sipariş için siparişin detay kalemleri arassında olmadığı halde model ve  aparat yapımı için iş emri açılması gerektiğinde "sipariş kod" alanından sipariş ana kayıt numarası seçimi yapılarak o sipariş için yapılan masraflar, üretim de görülmüş olur. 

 

excelden aktarılan ürün ağacında döngü olmadığı halde döngü uyarısı
uygulama parametrelerinde (ERPORT/T_URETİM_PARAM/GENL PARAM4) ürün ağacının ekranda gösterim saınırı yetersiz olabilir. Bu durumda da aynı uyarı gelir

 

iş emirlerinden topluca iş emri açılsın işaretlemesinin kaldırılması
UPDATE ERPURT.T_URT_URUN_AGAC
SET
    MPSDE_YERALSIN = 0
WHERE
   ALT_MLZ_ID IN (SELECT MLZ_ID FROM T_STK_MLZ
WHERE FABRIKA_KOD = 120
AND (MALHIZ_KODU LIKE 'G1'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G2'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G3'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G4'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G5'))

 

Ürün ağacında tek dal olan son ürün için MRP hesaplamıyor, iş emri açabilir miyim
MRP alt dallar olmadığı için hesaplanmıyor. Ama iş emri aç denilince açılır

 

iş emri detay ekranında iş emri tamamla butonuna basılınca stok çıkışı şartı var. Kaldırılabilir mi?
ERPORT/T_ORT_URETIM_PARAMATRE de tablosunda "İş Emri Tamamlama Tip" parametresinde "PARAMETRE 0" stok çıkış zorunluluğu ister (aksan); "PARAMETRE 1 " stok çıkış zorunluluğu ister. (meklas), "PARAMETRE 2" stok çıkış zorunluluğu yoktur, stok çıkışı yapmadan giriş yapılabilir. ilk iki parametreden birinde Kullanılan yarıürün/mlz sekmesindeki envanterlerden miktarı en az olan kadar stok girişi yapıalbilirken diğerinde seçilen max kadar stok girişi yapılabilmektedir

 

iş emirlerinden topluca iş emri açılsın işaretlemesinin yapılması
UPDATE ERPURT.T_URT_URUN_AGAC
SET
    MPSDE_YERALSIN = 1
WHERE
   ALT_MLZ_ID IN (SELECT MLZ_ID FROM T_STK_MLZ
WHERE FABRIKA_KOD = 120
AND (MALHIZ_KODU LIKE 'G1'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G2'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G3'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G4'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G5'))

 

birden fazla operasyonu olan bir rotada stok girişi son operasyonda olacaktır. İlk operasyon sihirbaz tipinde mlz çıkışı bulunduğu halde yarımamuller çıkışacak mlz listesine gelmemektedir.
ERP de operasyon listesi ekranında Yarımamul tüketimi sadece stok girişi olan operasyonda mümkündür. İlk operasyon sihirbazında mlz çıkış yazsa bile ancak malzeme-hizmet tipindeki envanterlerin çıkışı yapılabilir. Ymamuller çıkılacak malzeme ekranına gelmez

 

Makine / İş Merkezi Tanımlama ekranının son sekmesinde Yedek Parçalar var. Alanların açıklaması?
1. Kullanım miktarı kolonu, yedek parçanın makinada kaç adet kullanıldığı bilgisidir. 2. Yenilenme tarihi kısmına son girilen tarih bilgisinin, parça değiştikçe revize mi edilmesi gerekiyor? Yoksa Bakım Yönetimi’nde bunun için ayrı bir bölüm mü var? Cevap :  Bakımda arıza ya da periyodik bakımlarda değiştirilen malzeme bilgileri girilebiliyor. Buradaki amaç pota astar değişimi gibi bakıma girilmeyen bilgilerin buradaki takibiydi. Bakıma veri girilecekse burada veri tutmanın gereği yok. 3. Kullanım sınırı kolonuna gördüğüm kadarıyla bir rakam giriliyor, buraya girmemiz gereken bilgi tam olarak nedir? Cevap :  Örneğin potanın kaç defa kullanıldığında bu yedek parçanın değiştirilmesi gerektiği bilgisi tutuluyor, yani bir anlamda ömrü

 

Operasyon Listesi ekranında ergitme döküm işlemi yaparken dökülen iş emrilerini seçim sırasında aynı ürünün farklı bir alt iş emrinden yapılmış kalıp stokları tüketiliyor. Bu durum önlenebilir mi? Her iş emri kendi alt işemrinin stoklarını tüketmeli.
Ekrana kalıp stoğu bulunan envanterlerin döküm iş emirleri gelir. Listelenen döküm iş emirleri ürün bazında kalıp stoğuna göre gelmektedir. İş emri bazında değil. Dolayısıyla aynı ürünün iki iş emri varsa ve kalıplar bir iş emrine aitse diğer iş emrinin döküm iş  emri gerçekleştirilemesin isteniyorsa parametre seçimi yapılmalıdır. TORT_URET_PARAM.  Aynı iş emrinden üretilmesi için "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmalıdır.  Fakat bu durumda imalat tipi ALS ( alaşım), DÖNDÜ olan yarımamuller ve 3.seviye yarımamullerde bu bağlantı aranmaz

 

Operasyon listesi ekranından çıkış miktarı girilen envanterlerin stok çıkışları gerçekleşmiyor. Yada bazen bazılarının gerçekleşirken bazılarının gerçekleşmiyor
"YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmış olabilir. Üretim parametrelerinden "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" 1 ise üretim gerçekleştirmesi yapılan iş emrinin çıkılacak malzemelerindeki yarımamullerin aynı iş emri numarasına sahip olması gerekir. Döküm iş emri gerçekleştirilirken aynı iş emrine ati olan kalıp stokları koltuk depo miktara gelir. Farklı iş emri ile gerçekleşmiş kalıp yarımamulleri koltuk depoda eldeki miktarda bulunsa bile koltuk depo miktar sıfır olur. Kum, alaşım ve döndü gibi ürün ağaçlarında bulunmakla birlikte ortaya üretilen veya bazen iş emri açılmayan yarımamullerin bu parametreye takılmaması ( aynı iş emri numarası aramaması) için ya 3. seviye yapılmalı ya da imalat türü "ALS" veya DÖNDÜ" olmalı.  Aksi taktirde stok çıkışlar yarım kalır. Bazı envanterlerin çıkışları gerçekleşirken bazıları gerçekleşmez

 

Sipariş iş emri analiz ekranında makinaların kod ve isimleri geliyor. Makine isimleri gelebilir mi
Makine Hiyerarşisi tanımlama ekranında Makine Kısa ad alanı doldurulursa ve Sipari şiş emri analiz erkanında "Makine Kısa Ad Göster" işaretlenirse ekrana sadece kısa adlar gelir. 

 

Makine Tanımlama ekranında kaydet butonuna basınca yaptığınız işlemde hata mesajı
Ekranda veri giriş için önce Yeni Kayıt butonuna basılmalı sonra alanlar doldurulmaya başlanmalıdır

 

üretim gerçekleşmelerini İş Emri Detay ekranından silemedik
İŞ emri gerçekleşmelerini silmek için kullanacağınız ekran İş Emri Detay ekranı değil. Bu ekran diğer asıl ekranlardaki verileri topluca göstermek için tasarlanmış. Stok giriş, çıkış, operatör vardiya kaydı ve duruş kaydı ayrı ekranlarda. Aşağıda anlattığım 3 ekrandan sildiğinizde bu ekrandan silinecektir.

1- İlgili stok çıkışlarını silmelisiniz: İş emri detay ekranında Kullanılan yarı ürün/Kullanılan Malzemeler sekmesinde sağ tuş İlgili Stok Çıkışlarına geçiş yapıp stok çıkış ekranında ilgili vardiya gerçekleşmesinde yapılan stok çıkışlarını silmelisiniz.
2- Stok Girişlerini silmelisiniz:İş emri detay ekranında, İş emri gerçekleşmeleri sekmesinde silmek istediğiniz stok girişinin üzerinde sağ tuş “ilgili stok girişleri” ne geçip stok girişlerini silmelisiniz
3- Vardiya kayıtlarını silmelisiniz : Üretim Takip İşlemleri/İş emri Gerçekleşmeleri Detay ekranında ilgili vardiya kaydının önce detay da bulunan operatör ve duruş bilgilerini, sonra da ana kaydını silmelisiniz. ( Vardiya kayıtları aşağıda gösterdiğiniz sekmeden yapılmamaktadır. Ayrı bir ekran olan İş Emri Gerçekleşmeleri Detay ekranından sildiğinizde bu sekmeden de silinir)
4- Gerçekleştirme mobil vardiyadan yapılmışsa İş Emri Gerçekleşme Sorgu ekranının 3.sekmesi olan mobil gerçekleşmeleri sekmesinden mobil ana ve detay kayıt silinmeli.
 

 

Belli bir olası bir sipariş/iş emri miktarı için stokların durumu nasıl analiz edilebilir.
Ürün ağacı ekranında Geçerli ürün ağacı sekmesinde ekranın sorgu bölgesindeki Miktar alanına miktar girilerek "Ürün Ağacını Göster" ile sorgulayınca ürün ağacı dallarının eldeki stok miktarlarına göre ihtiyaçlar ortaya çıkar. Geçerli ürün ağacı sekmesi aslında ufak bir MRP çalıştırması demektir:
1. Girilen tarihe göre öncelikle tarihe göre geçerli dallar seçilir.
2. Dallardaki üret/satınal seçimine göre alt ağaç patlatılır.
3.1. Girilen miktara göre alternatiflerin toplam ihtiyacı saptanır, sırayla gezilerek stok miktarları ve açık satınalma siparişleri kontrol edilerek hangi alternatiflerin kullanılacağı yani geçerli olduğu saptanır.
3.2. Yarı-ürün ya da Malzeme olan her dal için eldeki stok ve açık satınalma siparişine göre, "Kullanılabilecek Miktar", "Eksik Miktar" hesaplanır.
  Üst dallardaki kullanılabilecek miktara göre "Kümülatif Gerçek Miktar" hesaplanır. Bu alan o üründen girilen tarihte ve miktarda üretmek için gereken miktardır.
4. Kendi Temin süresi ve kümülatif temin süresi hesaplanır, yalnız kümülatif tem,n süresi kaba hesap yapar, yanıltabilir.

 

Kalıpları makine hiyerarşisinde makine tipi olarak nasıl tanımlamalı ve bakım planı için ne yapmalı
Makine Tipi Yardımcı malzeme olarak işaretlenebilir. Planlı bakım kutucuğu da işaretlenmelidir

 

Stok kaydı yapılan sihirbazda hatalı miktar girince iş emri geçekleşmelere stok girişi gerçekleşmiyor, sadece vardiya kaydı yapıyor
Script çalıştırılmalı ALTER TABLE ERPSTOK.T_STK_STOK_GIRIS_MLZ
  DROP CONSTRAINT FK_STOK_GIRIS_MLZ_AMB;

 

Operasyon listesi ekranında 3.butona basıldığı halde stok girişi yapıalcaktır mesajı gelmemekte ve üretim stoğa düşmemektedir.
Makine hiyerarşisi veya rota operasyon tanımlamada Sihirbaz tipi kontrol edilmeli, stok girişli olmalı. Bağlı bulunduğu makine grubunun sihirbazı tanımlı olsa bile her makinanın sihirbaz tipi seçilmiş olmalı

 

"ürün ağacı yarımamul kırılımı olmadığı durumda anlık stok maliyeti geçekleşmiş olan operasyondan hareketle hesaplanamaz mı?
İşemri maliyette ek bir raporla görülebilir ancak.

 

Kapasite doluluk ekranında iş emri bakiyesi mi plan miktarı mı geliyor?
İş emri bakiyesi gelir

 

Kapasite doluluk ekranında sadece ürün bazında sorgulama yapılabilir mi?
Hayır bölüm veya makine seçimi zorunludur. 

 

Operasyon listesi ekranında son sihirbaz ekrandan sonra veri tabanına kaydedildi mesajı gelmiyor
Envanterlerin Depo tanımları ve giriş yapan kullanıcının depo yetkileri kontrol edilmeli.

 

Rotasında tezgah grubuna atanmış envanterlerin iş emri detay bilgi İş Listesi sekmesi dinamik. En son hangi tezgahta yapılmış ise o tezgahın kodu ve adı geliyor
DOĞRU

 

Sihirbaz Tip seçilmezse hangisi geçerli olur
Sadece Vardiya Kaydı

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesine ürün ağacıda tanımlı tüm alternatif malzemeler gelmiyor.
iş emri için gerekli olan miktar ürün ağacında tanımlı alternatiflerden yeterince karşılayanları kullanılan yarı ürün malzeme sekmesine getirilir. Sistem ürün ağacında tanımlı alternatifleri 1. sıradan itibaren kontrol ederek iş emri için gerekli miktara ulaşıncaya kadar alternatif malzemeleri bu sekmeye ilave eder.

 

MRP hesaplamalarında alternatif malzeme kataloğu dikkate alınmamış, alternatiflerden birinin açık satınalması olduğu halde ürün ağacında tanımlı olan envantere ihtiyaç çıkarmıştır.
MRP Alternatif Malzeme kataloğunu dikkate almaz. Malzeme İhtiyaç hesaplamalarında alternatiflerin açık satınalmaları dikkate alınsın isteniyorsa katalogda değil ürün ağacında tanımlanmalıdır. 

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesinde ürün ağacına yeni ilave edilen envanter "Kull.Malzeme Yenile" ile ilave edilmek istendiğinde vardiya kaydı uyarısı geliyor
Vardiya kaydı girilen iş emrinde rota tanımla değiştir ve malzeme yenile yapılamaz. Yeni envanterler detay kayıt ekla ile ilave edilebilir

 

sipariş iş emri analiz ekranına bazı makinalar gelmiyor
Makine hiyerarşisinde bir grubun altında olmayıp doğrudan üretim bölümüne bağlanmış makinalar ekrana gelmez.  Tezgahlar bir makine iş merkezi grubu altında ise Sipariş İş emri analiz ekranına gelir

 

Envanter Bilgileri/Grafik sekmesinde grafikler gelmiyor
Bu grafiklere veri gelmesi için öncelikle Maliyet yönetimi/Dönem tanımlamada "Stok Dönemi" tipinde dönem tanımlanmalı. "Stok Dönemi" göstergesi işaretli olmalı ve aylık bazda tanımlanmalıdır. Ekrandaki diğer onay kutularını seçmeye gerek yok. Bu dönemler Zamanlanmış görevler ile de yaratılabiliyor. Önceki dönemler manuel tanımlanabilir, gelecek dönemler için zamanlanmış görev tanımlanır.

 

Operasyon listesi ekranında çıkılacak malzemelerden bazılarının koltuk depo ve koltuk depo miktar bilgileri gelmiyor. Oysa envanter koltuk depoda var ve koltuk depoları üretim bölümlerinde tanımlı.
İş Emri detay ekranında iş listesinde bulunan tüm işlerin koltuk depoları ( giriş çıkış depoları ) tanımlanmış olmalı. Birden fazla operasyon girilmiş ve ilk operasyonun koltuk depoları tanımlanmamışsa ikinci operasyonun gerçekleştirmesi sırasında sistem ilk operasyonun koltuk depolarını aradığı için ( mobilde sadece çıkış deposu için ilk operasyonun çıkış deposuna bakayır, giriş deposunda ikinci operasyonun deposu geçerli) koltuk depo tanımı ve miktarı ekrana gelmemiş olabilir. Depo tanımları, depo yetkileri ve koltuk depo tanımları gözden geçirilmeli. 

 

operasyon listesi ekranında bir ürünün tüm iş emirleri ve yarı mamulleri nasıl sorgulanabilir
Sorgu ekranında ürün seçimi yapılır ve "Ana Ürünün Tüm Operasyonlarını Getir" seçimi yapılırsa ürünün tüm iş emirleri ve yarımamulleri ekrana gelir.

 

MRP hesaplattıktan sonra seçilen ürün için iş emri açmak istediğimizde bir yarımamulün rotasının olmadığına dair uyarı geliyor. Oysa rota tanımlama ekranında alternatif rotası ile birlikte iki rotası var.
Siparişe göre üretim planlama ekranında seçilen son ürüne iş emri açılırken ürün ağacındaki yarımamullerden birinin birden fazla rotası varsa ekranın detay kaydında "Açılacak İş Emri Bilgileri" sekmesinde bir rota seçimi yapılmalıdır. Sistem otomatik olarak 1. öncelikli rotayı getirmemektedir. 

 

Ürün rotası tanımlı ve etkin olan bir ürünün iş listesinde bulunan X nolu operasyon numarası mobil vardiyada gelmiyor neden ?
Ürün rota tanımlamada '' Operasyon Baz. Gerçekç Oluştur'' işaretlenmez ise aynı makine grubundaki operasyonları tek kayıt haline getirir.

 

Elimizdeki demirbaşların satışını nasıl gerçekleştirecez. C satış olarak yaptığımız için aylık bazda ürün satışlarımızı sorguladığımızda ekranımıza sattığımız demirbaşda çıkıyor?
Demirbaş ürünlerinizin satışını yaparken stok çıkış türü C-SATISDIG yaparsanız herhangi bir sorun yaşamamış olursunuz.

 

ürün ağacında olmayan bir ürünü kullanmak istiyorum fakat planlama miktarını nasıl değiştirebilirim.
Ürün ağacında olamayan bir ürünü kullanmak istiyorsanız ve planla miktarının 1'den farklı olmasını istiyorsanızeykullanılan malzemey, ürün ağacındaki malzemenin alternetafi yapmalısınız. Katolog tanımlamadanda bu 2 malzemeyi alternatif katalog altında birleştirmelisiniz. Yada ürün ağacına ekleyerek tasarım aşamasında butonunu işaretleyebilirsiniz ve ürün ağacından değiştirebilirsiniz.

 

Aynı zamanda satılan sonürün/yarımamuller için MRP satınalma ihtiyacı mı yoksa iş emri ihtiyacı mı çıkarır
Satınalma ihtiyacı çıkaracaktır. Bazen satınalınan mamul/yarımamuller sökonusu ise envanter kartlarına "satınalınıyor" işaretlendiğinde MRP sonuçlarında ihtiyaç veya uyarılarda Satınalma başlıklarının altında çıkar. 

 

ürün rotasında bir detay kaydın silinmesi işlemi nasıl yapılır.
açılmış iş emri olması sebebiyle ilgili iş emri kaydında Rota-operasyonlar listesinde bağlı kayıt bulunduğu için silme işlemi gerçekleşmiyor. Bu tür durumlarda daha önce açık veya kapalı herhangi bir iş emri açılmışsa, o iş emrini bulup Rota-operasyonlardan ve hemen yanındaki ‘ iş listesi’nden (alta ikinci ekran görüntüsü mevcut)  o operasyonun silinmesi gerekiyor

 

Kapasite doluluk ekranında siparişi olup açık iş emri bulunmayan ürünler nasıl sorgulanır?
Sorgu gölgesindeki Tüm Ürünler seçilerek sorgu yapılırsa siparişi olup iş emri olmayanlar da gelir

 

Kapasite doluluk ekranına siparişi olmayıp İş Emri Tanımlama ekranından manuel iş emri açılmış ürünler gelir mi? Kapasite ihtiyacını sorgulamak için gerekebilir
Hayır bu ekrana siparişi olmayan envanterler gelmez. İş emri tanımlama ekranında iş emri açılmış fakat siparişi olmayan ürünler ekranda gelmez

 

Ürün ağacında bir dalın İŞ Emri Açılsın seçimi kaldırılırsa ne olur
Kendisi ve alt dallarına iş emri açılmaz, onların operasyonlar bir üst dalın iş emrinde iş  listesine gelir. İŞ emri açılsın kaldırılmış dalın altında herhangi bir yarımamulde envanter kartında İş emri Ayrıca açılır seçilmiş ise o yarımamul iş emri açılan ilk üst dalın kullanılan malzeme listesine gelir.4

 

Makine bazında gerçekleşme veya stok girişleri nasıl sorgulanır
Gerçekleşen stok sorgusu ile sorgulanırsa sadece bölümün altındaki makine grubu bazında veri getirir. Bölüm altındaki makinalar bazında veri sorgulanmak isteniyorsa sorgu tipi Üretim gerçekleşme seçilirse ekrana makine bazında İş emri gerçekleşme ( mobil vardiyada çalışma bitir veya operasyon listesi ekranından girilen vardiya kayıtları) miktarları gelir. Bu veri stok girişi değildir. Yani mobil vardiyanın operasyon bitir değeri değil çalışma bitir değeridir. Bu nedenle bu ekranda sorgu tipi Gerçekleşen stok ile sorgu tipi Gerçekleşen Üretim arasında farklılık olabilir. Tekil bir makinanın gerçekleşmesi sorgulanmak isteniyorsa makina seçimi yapıp sorgulanabilir. Dikkat edilemesi gereken bir konu "Gerçekleşen Üretim"  tipinde yapılan sorguya iş emri detay ekranından yapılan İş emri tamamlama miktarları gelmez. İş emri tamamlama vardiya başlangış bitir ( mobilde çalışma başlat bitir) yapılmadan stok girişi yaptığı için üretim bilgileri ekranında "gerçekleşen üretim " sorgu tipine gelmezken " Gerçekleşen Stok " sorgu tipine gelir

 

Açık iş emri bakiyesi olan bazı mamuller satınalma uyarıları altında geliyor. Miktar azaltılması gereken satınalma siparişleri başlığında çıkıyor. Oysa açık satınalmaları yok
Envanter kartlarında "satınalınıyor" göstergesi işaretlenmiş envanterler öncelikli olarak satınalma başlığı altında ele alınır. Envantere kartında satınalma göstergesi işaretli olup Açık satınalma siparişi olmadığı halde açık iş emri bakiyesi olan bir yarı mamulün beklenen stok girişi sözkonusu olduğundan bu beklenen stok girişi MRP sonuçları ekranında satınalma uyarıları altında listelenir. Standart olarak satınalınan yarımamuller dışında yarımamul envanter kartlarında bu göstergeyi işaretlememek gerek. Bazen satınalınmsı gerekiyorsa doğrudan sipariş açılabilir. satınalma göstegesi işaretli olmayan bir envanter için satınalma talebi girilemez.

 

Operasyon Listesinden Operasyon Öteleme neden yapılıyor?
Kapasite dolulukların henüz daha başlamamış işlere göre bugünden başlatarak sistemde oluşacak dar boğazları görmek amaçlanıyor. Geçikmiş olan işler  devamlı ileriye ötelenerek makinelerde oluşacak dolulukları arttırmakta dolayısıyla dar boğazlar anlaşılabilmektedir. Aynı zamanda öteleme yolu ile iş emirlerinin tahmini bitiş tarihleride güncellenmekte böylece o iş emrinin eşleştirdiği müşteri siparişine göre Hedef tarih ile gecikmeler görülebilmektedir. Sipariş gecikmelerine göre öncelikli işler sıralanabilmekte ve planlanabilmektedir.

 

MRP envanter kartındaki en az ve en çok miktarları dikkate alır mı?
Hayır. Sadece güvenlik stoğunu dikkate alır

 

Isıl işlem gibi miktardan bağımısız operasyonlarda süre nasıl girilmeli
miktardan bağımsız sabit operasyon süreleri sözkonusu ise bu tip opersayonların süresi Hazırlık Ana Faaliyet e girilmeli, miktar 1 yapılmalı.

 

Operasyon listesi ekranı sağ tuş menüsündeki operasyon güncelleme işlevi manuel olarak plan başlangıç tarihini değiştirdiğim iş emirlerinin de tarihlerini temin sürelerine göre değiştiriyor. Bu durumda bugünden sonraki günler için yaptığım plan bozuluyor.
İleri tarihli iş emrilerinin plan başlangıç taihlerinde manuel yapılan değişikliğin Operasyon Listesinde yapılan güncelemeden etkilenmemesi için GENEL PARAMETRE 5 (İş Emri Oteleme Tip) parametresi 1 yapılmalıdır. Fakat temin sürelerine göre ERP nin hesapladığı gün değiştirilen plan tarihten daha ileri ise plan tarihi ileri öteleyecektir. Sistemin temin süresine göre hesapladığı süre plan tarihte yapılan değişiklikten daha erken ise manuel değiştirilen süre kalacaktır. 

 

Ürün ağacında Yarımamul kırılımı olmayan bir ürünün birden fazla açık iş emrinin farklı son gerçekleş operasyonları sökonusu olabiliyor. Ya da yarımamul kırılımı olduğu için alt iş emrileri olan bir ürünün birden fazla açık iş emrinin gerçekleşme seviyele
Sipariş İş emri analiz ekranında Max.Ger.Op seçimi yapılmalı

 

Ürün ağacın da artık miktar hesap tipin deki; sabit, değişken, parti bazın da değişken neyi ifade ediyor hangi durumlar da seçebiliyoruz? Alm-145 ve Y-etial-145 için planlanan miktara yüzde değer tanımlaması mı yapacağız? Buradaki 0,70 kg olarak girilen d
İlgili ürünü ağacı dalından yapılan çıkış miktarına göre ne kadar yüzde miktarda giriş yapılması gerektiği girilir. Sabit girilirse çıkış miktarından bağımsız sabit değer kadar giriş yapar.
Burada önemli noktalardan biri mantıksal olarak çıkış yapılan dalın birimi ile giriş yapılan artık malzemenin birimi aynı olmalıdır, örneğin kg.
Bu katsayıların ürünün brüt ağırlığı vb. değerleriyle ilişkisi yoktur.
Bu örnekte Alm-145' in planlanan ürün ağacı miktarı görülmüyor. 0,13 ise ve birim bazında 0,039 Y-Etial-145 oluşsun, isteniyorsa o zaman 0,038/0,13 = 30 yani yüzde 30 girilmelidir.

 

Tüm operasyonlar yarımamul envaterinin rotasında tanımlandığında ve stok giriş sadece son operasyonda gerçekleştirildiğinde ara operasyonlarda hurdaya ayrılanların toplamı sipariş miktarının altına düşerse nasıl farkedeceğiz
Vardiya miktar sipariş altına düşerse uyarı tanımlanabilir. 

 

Birden fazla operasyon bulunduran rotalarda stok girişli sihirbaz tip hangi operasyona konması faydalı olur. Sadece Vardiya tipindeki operasyonlarda Hatalı miktar ve red kayıtları nasıl girilmeli.
Envanter gerçek anlamda son operasyonda gerçekleşeceği için stok giriş sihirbaz tipi son operasyona konmasında fayda var. İlk operasyonlarda hatalı miktar girişi olursa bu miktarın red kaydı ekranına ana kayıt oluşturması parametriktir. Önceki operasyonlarda girilen hatalı miktarlar red kaydı oluştursa bile henüz stok girişi gerçekleşmemiş olacağı için bu hatalı miktarların hurda stok hareketi için en sona bir tane son kontrol/ara kalite kontrol operasyonu konarak önceki operasyonların hatalı miktarları toplanarak girilebilir. 

 

İş Emri Detay Bilgileri Ekranında sadece İzlenebilirlik Kodları sekmesi gelip diğer sekmeler ( İş Listesi , Yarı ürün/kullanılan malzeme, iş emri gerçekleşmeleri, rota operasyon ) gelmemektedir neden ?
Rol Yetki Tanımlama Ekranında (GNLYETM002) ilgili kullanıcaya İş Emri Gerçekleşme Detay alt bileşeninde 'setisemridetayseri' yetkisi verilmiş ise kısıtlı yetki verilmiş olur ve sadece İzlenebilirlik Kodlarını görür fakat bu yetki kaldırılır yani Verilmemiş yetki bilgileri kısmını alınır ise tüm sekmelere ulaşım sağlanacaktır.

 

ürün ağacındaki tüm alt iş emirlerinin detay ekranı karakteristik sekmesine alaşım envanterine tanımlanmış olan karakteristikler ( ocak spektro ve ocak sıcaklı vb) geliyor
Döküm firmalarında ocak spektro değerlerinin ( dökülen ergitilmiş metalin alaşım değerleri) döküm, taşlama, ısıl işlem vb alt iş emrilerine de gelmesi istenen bir konu. Bu nedenle Ana iş emrinin envanterinin ( son ürün) imalat türünde seçilmiş olan kodun ( alaşımın) karakteristikleri tün alt iş emrilerinda iş emri detay karakterisitk sekmesine getirilir. Ama mobil saha yönetiminde bu iş emrilerinde ölçüm yap a gelmeyecektir.

 

İş emri açık ve gerçekleşme yapılmış bir envanterin rotasına operasyon ilave edince İş Emri Detay ekranında Rota yenile yapılamıyor. Gerçekleşme yapılmış iş emrinde rota yenileme yapılamıyor.
Gerçekleşme yapılmış bir iş emrine yeni operasyon ilavesi iki teürlü yapılabili. Eğer yeni operasyon rotaya girmayacek bir seferlik yapılan bir operasyon ise İş Emri Detay ekranı İş Listesine kayıt eklenerek makina vebaşlangıç/bitiş tarihleri seçilerek yapılır. Eğer yeni operasyon rota operasyonlarına ilave edilen bir operasyon ise İş Emri Detay ekranı sorgu bölgesindeki Rota Yenile butonu ile iş emrinin iş listesi yenilenmelidir. Fakat iş emrine üretim gerçeklşemesi girilmişse bu yenileme yapılamaz. Bu durumda Rota Operasyona sonradan ilave edilmiş olan operasyon İş Emri Detay ekranında "Rota Operasyon" sekmesine detay kayıt ile ilave edilerek girilmeli. Ardından İş Listesi sekmesinde "Planlanan Makine" sorgusu ile yeni ilave edilen operasyon iş  emri iş listesine çekilmelidir. Planlan Başlangıç/Bitiiş tarihleri de yazılmalıdır. Rota Yenile yapılmasına gerek kalmadan çalışma başlamış bir iş emrine operasyon ilave edilmiş olur

 

Makine hiyerarşisinde 'bağlı olduğu grupta planla' check'i işaretli olan makinelerin iş emri listesinde makine bazında değil tezgah bazında görünmesi
makine hiyerarşisinde 'bağlı olduğu grupta planla' check'i işaretli olan makinelerin iş emri listesinde makine bazında değil tezgah bazında görünmesi, 'bağlı olduğu gruptaplanla' check'inin kaldırılması düzelir. Çünkü, bağlı olduğu grupta planla denildiği zaman bütün tezgah grubu için tek bir iş emri açılır. Her makine için ayrı ayrı iş emri görülmasi isteniyorsa bağlı olduğu grupta planla durumu işaretli olmamalıdır.

 

Opearasyon Listesi ekranında İş emri gerçekleştirmesi yaparken operatör seçiminde operatör gelmiyor ? Boş geliyor neden ?
Bu durumun sebebi Genel Tanımlamalar / Organizasyon Tanımlama ekranında oluşturduğunuz organizasyonlardan gelmeyen hangi organizasyon ise o kısımın üretim bölüm kodu seçilmemiştir. Oganızasyonları ilgili üretim bölümlerini seçerseniz. IK modğlğnde bulunan sicil kartlarında operatör hangi organizasyonda gözüküyor ise eşleştirdiğiniz organizasyon ile üretim bölümünü o operatörler gelecektir.

 

İş Emri tanımlama ekranında excelden aktarım yöntemi ile iş emri açarken rota kodları 1. öncelikli olanlar çekilmektedir. Bazılarını 2. öncelikli açmak istiyoruz?
Aktarım excelinde rota kod ve öncelik belirtilmeli, aktarım sonrası Rota kod eşleştir yapılmalı. 

 

Giriş Bilgileri sekmesinde katalog sorgusu yapınca null pointer hatası geliyor
Giriş Bilgileri sekmesinde Katalog grubu bazında sorgu yapılmaktadır. İlk buton olan katalog değil, ikinci buton olan katalog grubu bazında sorgulama yapılmaldır.

 

1. Prototip tanımlama ekranında son ürün ve yarı mamül iş emirleri ayrı seçilerek mi takip edilecek?
1. Son ürüne açacağınız imalat tipi “numune” olan iş emri için prototip ekranına veri girebilirsiniz. Son ürüne iş emrini İş Emri Tanımlama ekranından açarken İmalat Tipini “Numune” olarak ve “komple aç” seçerek açın. Böylece alt iş emirlerinin de imalat tipi “Numune” olarak açılmış olur.  Yarımamul kontrol sonuçları için ayrı bir ana kayıt girmek yerine detay kayıtta “kontrol ve onay noktalarını” aşamalı olarak tanımlayın. Ana kayıtta son ürün ve onun iş emri varken detay kayıtta:
1. Kalıp Kontrol Sonucu
2. Döküm Kontrolü
3. Isıl İşlem Kontrolü
4. İşleme Kontrolü
5. Kalite son kontrol gibi tanımlamalar yapıp bunlara tek tek onay verebilirsiniz. Belge ekleyebilirsiniz vb
                                                      

 

Numune ölçüm kayıtlarımızı hangi ekrana girebiliyoruz?
İlgili numune iş emri ölçüm sonuçlarına (karakteristik tanımlanmış olmalı ve mobilden “ölçüm yap” veya ERP de İş Emri Kalite Ölçüm ekranından) girilebilir

 

Detay kayıttaki Kontrol ve Onay Noktaları nereden veri çekiyor?
 Üretim/Kodlu alanlarda "KOntrol ve OnayNOktaları" kodlu alanında bu noktaları tanımlamalısınız 

 

Numune ölçüm raporu hangi ekrandan alınabilir?
Kalite / İş Emri Kalite Ölçüm ekranındaki Rapor Açılır listesine konarak buradan alınabilir

 

1 adet manuel olarak iş emri tanımla ekranından büyük miktarda iş emri açtım ve bu iş emrini birden fazla sipariş ile eşleştirmek istiyorum bunu nasıl yapabilirim ?
Büyük miktardaki iş emrini birden fazla sipariş ile eşleştirebiliriz. Bunun ile ilgili ekran Üretim Yönetimi / Üretim Takip İşlemleri / Sipariş İş Emri Analiz ekranında ikinci sekmede bulanan Sipariş iş emri atama ekranında ekranını sorgulamamız otomaik olarak siparişler ile iş emirleni eşleştirmeye başlar ve iş emri miktari büyük olduğu için birden fazla sipariş ile ilişkilendirecektir.

 

Faaliyet suresi SADECE makina kapasitelerinin hesaplanmasinda kullaniliyor ve MRP / MPS'i tetiklemiyor / etkilemiyor mudur?
temin süresi bir iş emrinin hangi tarihte başlayıp bitmesi gerektiğini belirlerken, faaliyet ( operasyon) süreleri ise
saat kaçta başlayıp bitmesi gerektiğinin tesbitini sağlar. MRP/MPS planlama fonksiyonu olduğuna göre detaylı
planlama açısından operasyon süreleri kritik önemdedir. Operasyon sürelerini de rota operasyonlarda tanımlarsanız makinaların doluluklarını dk/saat bazında görme şansınız olur. Böylece yaptığınız planın gerçekçiliğini anlar, mesai ihtiyacı olup olmadığını tesbit  edebilirsiniz.  

 

"Hazırlık ve Temel olmak üzere iki cins sure var ve bunlar sayesinde bir işin ne kadar sürecegi is emrindeki toplam üretilecek parça adedi
Rota operasyonlarda tanımlayacağınız hazırlık ( makine ayar, setup, kalıp bağlama vb süreler) ile Temel (ayar bittikten sonra seri üretime geçince bir birimin işlenme süresi) süreler iş emri miktar ile çarpılarak tezgahların/iş istasyonlarının zaman ( dk) cinsinden yüklemesi gerçekleştirilmiş olur.

 

Hangi makinanın kapasitesinin ne kadar olduğunu sisteme nasıl tanımlıyoruz? Örneğin bazı bölümlerde 2 vardiya yani 18 saat calisma var iken bazi makinalarda 9 saat calisiyoruz, dolayisiyla maksimum kapasiteleri sure olarak esit degil. 
Kapasite Doluluk Ekranında makinalara yapılan yükleme zaman birim bazında sorgulanabiliyor fakat makine kapasiteleri şu anda ekranda görünmüyor. Planlamayı yapan kişi bölümlerin/makinaların kapasiteleri bilgisini hatırlayarak makinaların üzerindeki yüklemeyi kapasite ile karşılaştırarak bazı iş emirlerinin başlangıç tarihlerini değiştirmeli veya mesai yazmalıdır. ( Henüz işletime almadığımız bir tanımlamalar dizisi var. Üretim/Tanımlamalar menüsü altındaki Takvim Tanımlama ekranında takvim tanımlama yapmalı, ardından Tarihlere Vardiya Atama ekranında takvimler bölüm ve vardiyalarla ilişkilendirilmeli son olarak da Genel Takvim Tanımlamada tatil günlerini vb sisteme tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalar sonrası bölüm-takvim ilişkisini Kapasite Planlama ekranına yansıtmayı düşünüyoruz)

 

Operasyon detay bilgilerindeki parti miktari adedi temel sure alanina girilen zamanin birimi midir?
Temel Ana faaliyet alanında belirtilen sürenin geçerli olduğu miktar anlamına gelmektedir. Örneğin parti miktarı 10 adet, temel süre 15 dk ise, bu 15 dk da 10 adet parçanın üretildiği/işlendiği anlamına gelir.

 

Hazırlık Ana Faaliyet Suresi ile Temel Ana Faaliyet Surelerini kullanarak bilgileri ERP'ye tanimladik. Ancak bunlarin disinda, HENUZ GIRISINI YAPMADIGIMIZ, kapasiteyi etkileyecek sureler var. Bu kapasiteyi etkileyecek ekstra sureleri girebileceğimiz bir a
 Rota operasyon ekranında Hazırlık Ana Faaliyet ve Temel Ana Faaliyet dışındaki alanları kullanabilirsiniz. Rota Operasyonda bu süreler 3 e bölünmüş durumda.

 

Bu ekranda bulunan Duruş Neden Tipi ve Hesap Tipi 'nde seçilenler hangi ekranı ve hesaplamaları nasıl etkiliyor?
Duruş hesap tipi performans analizlerinde kayıp zaman olarak görülmektedir ve hesap tip bilgisi performans raporlarını etkilemektedir

 

Manuel açılan iş emrilerinde sıra no değiştirilebilirken, otomatik açılan iş emrilerinin sıra numarası değişirilemiyor?
Ekranda seç kutucuğu seçildikten sonra sıra no değiştirilebilir.

 

Yeni işemri açılmak istenildiğinde "Aynı Kayıt Daha Önceden Girilmiş" uyarısı verilmesinin sebebi nedir?
Daha önceden aynı işemri nosu ile açılmış ve iptal edilmiş bir işemri olduğu için sistem tarafından"Aynı Kayıt Daha Önceden Girilmiş" uyarısı verilir. Bunu çözmenin iki yolu vaardır; ya aynı işemri nolu kayıt silinmelidir ( gerçekleşme yapılmamış olmalı) ya da Sıra No Verme ekranında bulunan “Verilecek Numara” bölümü manuel olarak değiştirmelidir.

 

Üst Yönetim üretim bilgileri ekranında yıl değişiminde sorgu yaptığımızda veri gelmemektedir .? 2016'dan 2017 ye geçtiğimizde sorgu yapmak istediğimizde veri gelmemektedir.
1 Ocak 2017 itibari ile yeni bir yıla girdiğimiz için sorgulamak istediğiniz kayıtlar boş geliyor çünkü üretim yok
Başlangıç bit. Tarih
  aralığı güncel yıl için geçerli olduğu için geçmişe yönelik sorgulamalarınızı ‘Geriye İleriye Kaç Yıl ? ‘ sorgu parametresi ile geriye doğru 1 yıl seçimi yaparsanız ilgili kayıtlara ulaşım sağlanacaktır

 

Üst Yönetim satış bilgileri ekranında yıl değişiminde sorgu yaptığımızda veri gelmemektedir .? 2016'dan 2017 ye geçtiğimizde sorgu yapmak istediğimizde veri gelmemektedir.
1 Ocak 2017 itibari ile yeni bir yıla girdiğimiz için sorgulamak istediğiniz kayıtlar boş geliyor çünkü üretim yok
Başlangıç bit. Tarih
  aralığı güncel yıl için geçerli olduğu için geçmişe yönelik sorgulamalarınızı ‘Geriye İleriye Kaç Yıl ? ‘ sorgu parametresi ile geriye doğru 1 yıl seçimi yaparsanız ilgili kayıtlara ulaşım sağlanacaktır

 

Üst Yönetim kalite bilgileri ekranında veri gelmiyor sebebi ne olabilir ?
Kalite Yönetimi / Red Kararları tanımlama ekranında bulunan Analizi etkiler mi kutucuğu işaretlenmedi ise veri gelmeyebilir . Bu ekranda bulunan analizi etkiler mi kutucuğu seçimi yaparak üst yönetim kalite raporları ekranına veri getirebilirsiniz.

 

İş emri tanımlama ekranında manuel iş emri açamıyoruz. İşemri açarken Manuel yazısı gelse de, kaydettikten sonra otomatiğe dönüyor herhangi bir değiştirme yapamıyoruz.
Komple açta sistem açtığı için işemirlerini, tamamen manuel açılanları ayırdetmek için otomatik yapıyor. Bu durumu aşmak için, seç kolonundan seçtikten sonra işemri numaralarını değiştirebilirsiniz. 

 

Kalite(Tamir) İş Emri Süreci Nasıldır ?
• Öncelik ile 400 adetlik A ürüne  tamir yapılacak diyelim. İlk olarak statü değişim hareketleri ile ELDE_RED hareketi yapıp 400 adeti red stoklarını atacağız. (Bülent bey aklınıza şöyle bir soru gelebilir mobilde neden red miktara girmemişler diye , hatalı üretim yaptıklarını 15 gün sonra fark etmişler.)
• Daha sonra manuel olarak Kalite red kaydı oluşturacağız. (Hata , Hatanın Nedeni , Sorumlu Bölüm vb. seçimler yapılacak)
• Oluşturduğumuz Kalite red kaydına karar gireceğiz. Karar olarak (Karar Genel Tip : Tamir , Stok Hareket Tipi : I-RED-ELDE ) tamir kararı gireceğiz.
• Girdiğimiz karar sonucu stok hareketi yapacağız. Ve 400 adetlik ürünümüz eldeki miktara düşecek.
• Daha sonra bu ürüne imalat tipi : Düzeltme olan Kaynak Tipi : kalite olan 400 adetlik iş emri açacağız. Komple iş emri değil sadece ilgili envantere.
• Daha sonra iş listesine manuel olarak yapacağımız operasyonu gireceğiz. (Örnek : CNC operasyonu) Sihirbaz tipi olarak bu bir üretim olmadığı için ‘Sadece Vardiya’ seçeceğiz.

 

İş Emri Detay Bilgileri ekranında sağ tuş menüsünde bulunan ‘Tek Tablo olarak Göster(Duruş) , Tek Tablo olarak Göster(Ana Sayısal Değerler Tekrarsız)(Duruş) ‘ seçimi arasında fark nedir ?
Tekrarsız demek ana tablodaki sayısal değerlerin detaya göre çoğaltıldığından toplandığında yanlış olmaması için bir defa yani ilk kayıtta gösterilmesidir. Yani Tek Tablo Olarak Göster (Duruş) dediğimizde  detay kayıtta birden fazla kayıt var ise ana kaydı detay kayıt sayısı kadar çoklarken ana kayıttaki verilerini çoklanan kayıtlarada getirmektedir. Fakat Tek tablo olarak Göster (Ana sayısal Değerler Tekrarsız) dediğimizde detay kayıt sayısı kadar ana kayıt oluşturduğunda ana kayıtlar içinde 1 tanesinde veri gelir diğerleri boş gelmektedir.

 

Bazı Kalıp Çıkışlarını sistem engel koyabilir mi ?
Ayri bir depo açılabilir ve bu depo için hiçkimseye yetki vermesinler.

 

Aynı anda iki ocakta ergitilen sıvı metalin tek bir kalıba dökülmesi durumunda operasyon listesi ekranında kayıt nasıl gireceğiz ?Tek bir ergitme ocağında eritilemeyen büyük parçaların ergitme kayıtlarını nasıl yapacağız ?
Sihirbaz ekranda tek bir kayıt girin, makine olarak “Ocak Makine Grubu” seçin, açıklama kısmına not olarak hangi ocakların kullanıldığını girin. Tüketilen hammaddeler için ocaklardaki toplam miktarı girin.

 

Operasyon Listesine girilen hatalı miktar kalite red kayıtlarına otomatik kayıt oluşturuyor mu ?
Operasyon listesine girilen hatalı miktar kalite red kayıtları ekranına otomatik kayıt oluşturuyor fakat girilen hatalı miktarı sistem karantina miktara atıyor.

 

Ürün rotaları tanımlarken, takımları ERP ye girmek için kullandığımız operasyın detay bilgileri ekranındaki alanlar ne işe yarar? Bu ekranda girmiş olduğumuz veriler, MRP hesapalarken ihtiyaç olarak görünür mü?
Kullanım miktar; malzemeyi o operasyonda ne kadar kullanılacağı bilgisi tanımlanır.
Tüketim miktar; ilgili sarf malzemenin kullanım ömrü tanımlanır. (kaç kere kullanıldığında bakıma gidecek ya da hurdaya dönecek gibi)
Min kullanılabilir değer; örneğin uçların min. kullanılabilir uzunluğu tanımlanır.
Max kullanılabilir değer; örneğin uçların max. kullanılabilir uzunluğu tanımlanır.
Süre; operasyon detayındaki işlemin ölçülen süresi girilir.
Teorik Süre; operasyon detayındaki işlemin teorik süresi girilir.
Bu alana girilen veriler MRP ekranından takip edilemez. MRP ye sadece Ürün ağacından veriler çekilmektedir. MRP de görmek isteniliyorsa operasyon detay kayıtları ekranında değil; ürün ağacında tanımlama yapılması gerekir.

 

Bir yarımamulünün sihirbaz tipi "Stok vardiya malzeme çıkış" olan 4. operasyonunun Operasyon Listesi ekranında gerçekleştirmesi yapılırken kullanılan malzemelerin çıkılacağı pencereye gelindiğinde koltuk depoların boş olduğu görülüyor. Ayrıca alternatif m
ERP nin Operasyon Listesi kurgusu hammaddelerin bir rotadaki ilk operasyonda tüketileceği üzerine tasarlanmıştır.  Rotada Mzl çıkışlı operasyon ilk operasyon değilse öncesindeki operasyonların üretim bölümleri Üretim Bölümleri Tanımlama ekranında"Üretim dışı" işaretlenmelidir. Ya da öncesindeki operasyonlara sihirbaz tipi vardiya kaydı olsa bile mlz çıkış depo seçimi yapılmaldır. Gerçekte mlz çıkışı yapılacak olan operasyonun koltuk deposu seçilmelidir.

 

Operasyon Listesi ekranında sağ tuş iş emri tarih güncellemede ( öteleme) vardiya kayıtları değil stok girişlerinin referans alınması sağlanabilir mi?
"İşemri Öteleme tipi" parametresi 2 olduğu durum için;
Öteleme işlemleri sadece stok girişlerine göre çalışır hale getirildi, vardiya girişleri ve fason çıkışları dikkate alınmayacak, uygulama güncellendiğinde geçerli olacaktır.

 

Envanter katalog ekranında bir grubun altındaki envanterlerin toplu silinmesi
Silinecek olanlar seçilip sağ tuş toplu sil yapılabilir

 

Envanter kartındaki Teklif ürün kod nedir?
Envanter kartı açılmadan satış teklif detayına konmuş olan envanterlere envater kartı açarken geçtiği teklifin seçilmesidir

 

İlk kez üretildiği için veya revizyon gördüğü için müşteri numune onayı alınması gereken bir envanterin onay alınmadan sevkinin önlenmesi. Protatip ekran kullanılmayacak. Üretildiğinde stoklara düşmeli ama sevki yapılamamalı
Bu tip envanterleri, iş emrilerini sorgulayabilmek için İş emri tipi numune (FAI) tipinde açılmalı. Rota tanımında son operasyonun sihirbaz tipi karantina içerikte seçilmeli. Üretim bittiğinde stokta karantina statüsünde olacağı için sevk edilemeyecektir. onay sonrası statüsü ve rotasında sihirbaz tipi değiştirilmeli

 

Stok Çıkış Malzeme Bilgi Girişi Ekranında Malzeme Kodunu Girdiğimizde Depo tanımlama gelmiyor ise ne yapmalıyız?
Malzeme kodunu girdiğimiz zaman depo tanımlaması çıkmıyor ise envanter kartı oluştururken o ürüne ait depo seçimini yapmamışsınız demektir.Depo Yönetimi Depo Tanımlama'dan o ürün hangi depoda buluncaksa depolarını tanımlamak gerekmektedir.

 

İrsaliyeli Çıkış ekranında Liste ekle stok giriş parti seçiminde, sadece seçilen sipariş ile ilişkilendirilmiş olan İş emrinin stok giriş partilerinin gelmasi sağlanabilir mi
İlgili paramatre (  İŞEMRİ SİPARİŞE BAĞLI STK ÇIKIŞ 1 yapılırsa ) aktif hale getirilirse irsaliyeli çıkışta sadece sipariş ile ilişkilendirilmiş olan iş emrinin stok giriş partileri listelenebilir. İş-Emri sapariş atama özelliği ile yapılmış atamalar da değil iş emri tanım ekranında manuel yapılan eşleştirme veya envanter kartında siparişe bağlı iş emri açılsın seçili olduğu için kapasite dolulukta sipariş seçilmişse yapılan eşleştirme sonucu çalışır. Siparişe göre planlamadan açılan iş emrileri zaten siparişle ilişkilidir.

 

Fason dönüş kaydında girilmiş olan irsaliye numarasının bağlı kayıt oluştuktan sonra değiştirilebilmesi mümkün mü?
Stok Giriş ekranından ilgili fason dönüş ( G-FASON) kaydı sorgulanıp irsaliye numarası değiştirilebilir. 

 

ekranın sağ üstündeki eldeki miktar ve kalan miktar değerleri nedir?
Kalan miktar = Giren toplam miktar-çıkan toplam miktar
Eldeki miktar ise şu andaki stoktaki miktar

 

Temin süresine girilen gün hafta sonunu da içeriyoru mu, yoksa atlıyor mu?
Atlamıyor, haftasonu dahil. Takvim tanımlama ve genel takvim tanımlama da tatil günleri tanımlanırsa atlar

 

Ürün Malzeme Listesinde sorgulama yaptığımda Etkin Olmayan envanterler arama sonucuna gelmiyor. Etkin olmayanları nasıl filtreleyebilirim?
ürün malzeme listelerinde etkin olmayanları, kullanıcılar etkinliğine dikkat etmeyip işlem yaptığı için çeşitli sıkıntılar çıkması sebebiyle kaldırılmış. Bu durumda aşağıdaki gibi ‘malzeme hizmet arama’ ekranından sorgulayıp tek tek işlem yapılması lazım.

 

"Stok çıkışı yapmaya çalışırken depo hatası alıyoruz. Oysa hatayı aldığımız ürün ilgili depoda var ve stoğu da mevcut.
Depo tanımlama ekranında CNC-2 depo kodundaki  tireyi(-) kaldırıp depo adını CNC2 yapınca problem çözülüyor. Bu durumda depo adında tireyi(-) kaldırırsak aktarımlardaki sorun çözülmüş olacaktır.

 

Fasondan gelen envanter başka bir işlem için tekrar fasona gönderilemiyor.
Parametrik bir konu stok girişi G-FASON olan bir envanterin tekrar fasona gönderilmesi için uygun parametre aktif hale getirilmeli

 

İrsaliye almak istediğimde 'Seçtiğiniz kayıt ile ilgili paremetre bulunamadı , Rapor oluşturulamadı ' uyarısı almakta rapor alamamaktayım.
İlgili irsaliyenin kesileceği firmanın adres bilgilerini bakınız sevk adresi tanımlı değil ise irsaliye alamazsınız.

 

A kalıbının ömrü bitti A kalıbın yeni kalıbına geçtik bunların takibi ve revizyonu için kullandığımız bir ekran var mıdır?
Ömrü  biten kalıbın C-Hurda ile stok çıkışı yapılacak ve Yeni kalıp Stok girişi yapılarak kullanıma başlanacaktır.

 

Malzeme fiyat güncellemesinin otomatik yapılması mümkün mü
Zamanlanmış görev tanımlanmıştır, çalıştırılırsa geriye dönük bir aylık çalıştırabilir

 

Beyan miktar : Tedarikçinin irsaliyesindeki miktar,Sayım miktar : Bizim sayıp/tartıp teslim aldığımız miktar olarak anlıyoruz. Doğru mudur?,Bu iki değerin farklı olması durumunda, başka ekranlarda (alış faturası vs. anlamında) bir işlem gerekiyor mu? Veya
Beyan ve sayım miktar alanlarının içeriği ile yazdıklarınız doğrudur. İrsaliye girişindeki beyan miktarı, faturada irsaliye seçimiyle birlikte otomatik olarak faturaya gelir. Eğer iade durumu oluşmuşsa faturadaki iade alanı otomatik olarak işaretlenir. Bu bilgiye göre iade faturasını kesebilirsiniz. İrsaliyede beyan miktarı sayım miktarından küçükse, fatura satırında farkla ilgili olarak sayım fark miktar alanı ve iade tutar alanına otomatik bilgi gelir. Bu bilgi doğrultusunda tedarikçiden ek fatura isteyebilir veya bedelsiz irsaliye ile tedarikçiye stok çıkışını yapabilirsiniz. 

 

Tedarikçiden Satın aldığımız malzeme/ürün'ü müşteriye sattığımızda , müşteriden gelen iade'yi tedarikçiye nasıl iade edeceğiz ?
Bunun için öncelikli müşteriden gelen malzeme/ürün'ü GMKIADE olarak stok girişi yapıp GKK'ya sokmamız gerekmektedir. GKK işleminde ürüne red kararı verir red miktar stoklarına düşürmemiz gerekmektedir. Daha sonra irsaliyeli çıkışlar ekranında CYANIADE olarak ana kayıt oluşturmalıyız.(Burada dikkat edilecek husus ana kayıt oluştururken Gönderilen Firma alanına ilk önce müşteriyi seçmemiz yani bizde ürün yada malzemeyi iade eden firmayı seçmemiz gerekmektedir.) Daha sonra detay kayıt'ta ilgili red miktarı kaydını ekleyip kaydet dedikten sonra Ana kayıt'ta bulunan Gönderilen firma kısmını tedarikçi firma ile değiştirdikmi. Tedarikçiye iade etmiş bulunmaktayız.

 

Fason çıkış sırasında uzun dönemli anlaşma seçiminde anlaşması biten firma geliyor oysa yeni bir firmayla anlaşma yapılmıştır
Ekran ana kaydına girilen Çıkışa Esas Belge ( irsaliye) tarihine göre geçerli anlaşmalar sorgulanıyor.

 

Satış Siparişindeki kalemler (Üretilip satılan ya da alınıp satılan ürünler)topluca başka depolara transfer edilebilir mi ?
Stok Yönetimi / Depo Yönetimi / Stok Sipariş Yükleme ekranından bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelik ile ilgili satış yapılacak firma seçilecek daha sonra bu firmaya ait sipariş kodu seçildikten sonra kayıt ekle ile ' Ürün Grubu , Depo Adı , Gidecek Depo ' seçimleri yapılır. DAha sonra Detay kayıt ekle ile 'Malzeme Adı , Parti - ADet , Gidecek adet , vb' seçimler yapılarak başka bir depoya aktırılabilir .

 

Oluşturulan katalog ve içeriğini tek tek silmek yerine topluca silmek mümkün mü? Kayıt toplu sil bu işe yarar mı?
Sağ tuş Kayıt menüsü altındaki Kayıt toplu sil bunun için kullanılabilir. Bu işleve başka ekranlarda çalışmaz

 

Yeni kayıt butonuna basınca hizmet, satınalınma ve satış göstergeleri seçili açılıyor. Sadece stok göstergesi seçili açılması gerekli
Veri tabanı Ethica olarak yüklenmiştir

 

Ticari ürünlerin ( alınıp satılan) envanter kartlarının açılması için hangi göstergeleri seçmem gerekir.
Ticari ürünlerde irsaliye ile geldiği için ve irsaliye kesilerek satıldığı için öncelik ile Stok , Satın alınıyor , Satılıyor göstergeleri minimal düzeyde işaretlenmesi gerekmektedir.

 

Envanter kartı tanımlamada bulunan göstergelerden ' Diğer ' ne işe yaramaktadır.
Envanter kartı tanımlarken göstergelerde buluann diğer sekmesinin kullanım amacı  ofis , kırtasiye , boya , badana gibi işlemleride kayıt altına almak istenen envanter açımında kullanılabilir. Örneğin bina boyattığınızda kullandığınız malzemeler için kullanılabilir.

 

Tedarikçiden Satın aldığımız malzeme/ürün'ü müşteriye sattığımızda , müşteriden gelen iade'yi tedarikçiye nasıl iade edeceğiz ? Bunun için öncelikli müşteriden gelen malzeme/ürün'ü GMKIADE olarak st
İrsaliyeli çıkışlar ekranında ana kayıt  kısmında bulunan tüm red iadeleri gelsin sütunu eğer 1 yazılır ise seçilen ürün ile ilgili tüm iade girişleri gelecek ve tedarikçiye iade edebileceksiniz. 

 

Stok giriş ekranında detay kayıt bilgi giriş ekranında bulunan ' Sat. Sip. No ' butonu bazen aktif bazen pasif durumdadır bunun sebebi nedir acaba ?
Stok giriş ekranında  ‘Sat. Sipariş No ‘ kısmının aktif olmamasının sebebi seçtiğiniz stok türüdür. Bazı stok girişlerinde o kısım kullanılmayacağı için biz pasifize halde bulunduruyoruz.Örnek ile açıklamam gerekir ise                                                                                      G-MALZEME Satın alma Hammadde satın alması olduğu için satın alma  siparişi olur. İlgili alan aktifdir. Seçim yapılabilir.
G-YARI Yarı Mamul / Mamul Girişi Yarı mamül satın alması ya da son ürün satın alması yapmadığınız için satın alma siparişi bu ürünlere açılmaz. İlgili alan pasiftir. Seçim yapmana izin vermez.
G-KULIADE Kullanımdan iade Bu sizin mail attığınız örnektekidir. Kullanımdan iade olan malzeme için satın alma siparişi seçilmez. İlgili alan pasiftir. Seçim yapmana izin vermez.
G-MSIADE Müşteriden Gelen Sevk fazlası iade Müşteriden gelen sipariş fazla ürün iadesi girişinin satın alma sipariş no ile bir alakası yoktur. İlgili alan pasiftir. Seçim yapmana izin vermez.
G-MKIADE Müşteriden Gelen Kalite İade Müşteriden gelen kalite iadesi girişinin satın alma sipariş no ile bir alakası yoktur. İlgili alan pasiftir. Seçim yapmana izin vermez.
G-BEDSİZ Bağış = Bedelsiz Tedarikçi firmalar size bazen bedelsiz hammadde gönderebilirler. Ör : Numune yada deneme olarak bunun için buna satın alma siparişi açılabilir. İlgili alan aktifdir. Seçim yapılabilir.

 

Katalog tanımlandığı halde yeni envanter kartı kaydederken seçim için açılmıyor
Katalog parametreleri hatalı seçilmiştir, kontrol edilmeli.

 

Fason Giriş / Çıkış İşlemleri ekranını birden fazla ürünü aynı irsaliyede GÖNDERMEK için, ve aynı irsaliyede birden fazla ürünün fasondan DÖNÜŞÜNÜ girmek için kullanabiliyor muyuz?
Gönderirken irsaliye numaralarını aynı yazın ve “Çıkışa  Esas Belge” olarak Sevk İrsaliyesi Seçin. Böylece bu ekrandan alacağınız irsaliyeye birlikte gelirler. Dönüşte de aynı irsaliye numarasını dönen tüm envanterlere girebilirsiniz.

 

Temin sureleri üretim adetleriyle bire bir iliskide midir? Ornegin bazi fasoncularda belli adede kadar sure sabit, o adetten sonra sure artiyor. Veya hazirlik sureleri sebebiyle yari degisken olan temin sureleri mevcut. Bunları sisteme nasil tanimlayacagi
Envanter kartlarında temin süre 3 farklı tipte ilişki ile miktarlar ilişkilendirilebilmektedir : Değişken ( parti miktarı ile artar) , sabit ( parti miktarından etkilenmez), Parti Miktarına Göre Değişken  ( parti miktarına göre doğrusal tipte hesaplama yaparken sonucu yukarı yuvarlar)

 

Bu aşamada temin suresindeki gunu KEK'i ornek alarak 8 saat olarak tanimladik. Oysaki bizdeki vardiyalar 9 saattir. Aradaki bu farkı diğer firmalar nasıl dikkate alıyor ve hesaplıyor?
Temin süresi tanımlamasında bu detaya girilmiyor. Gün 8 saat veya 9 saat olabilir.

 

Bazı bölümler 2 vardiya, bazı bölümler tek vardiya calıştigindan temin suresindeki gün 2 vardiya calisanlar icin 2 gun gibi olmali. Bu durumu girislerde nasil yansitacagiz?
Yarımamul bazında düşünülmeli.Örneğin enjeksiyon baskı 2 vardiya çalışıyorsa bu bölümden çıkan yarımamul envanterin envanter kartında temin süresine 1 günde ( 2 vardiyada) üretilebilecek miktarı yazın. Ama işleme tek vardiya çalışıyorsa bu bölümde ortaya çıkan yarımamul envater kartına bir gün ( 1 vardiyada) üretilebilecek miktarı yazın.

 

Stok Yönetimi / Tanımlamalar / Envanter Kartı ekranından Planlama ve Stok Değişkenleri Ekranından o envantere ait termin süresi hesap türünde bulunan açılır liste bileşenleri ne demek ?
Bu alan bir ürünün yada malzemenin ne kadar sürede  üretildiği veya satın alındığını gösterir. Malzeme ihtiyaç planlamada , detaylı kapasite planlamada, iş emri tanımlamada kullanılır.
Şimdi sizin girmek istediğiniz örnek üzerinden açıklamada bulunayım. PKT0170 adlı ürün için temin süresi 1 parti büyüklüğü 1.000.000 girmiş olalım.
1. DOĞRUSAL: Siz burada doğrusalı işaretlerseniz eğer parti büyüklüğü 2.000.000 oldu mu
  sistem otomatikman temin süresini 2 gün algılayacak. 3.000.000 olursa 3 gün gibi yani doğrusallık var.
2. SABİT: Siz burada sabit işaretlemesi yaparsanız eğer parti büyüklüğü ne olursa olsun sistem temin süresini hep 1 olarak algılayacak.
3. DEĞİŞKEN: Parti büyüklüğüne girilen değere göre temin süresi doğrusal olarak hesaplanır ve yukarı yuvarlanır.

 

Birden farklı fasona giden yarımamullerin GKK sında farklı tanımlamaların çıkmasını için ne yapmalıyız ?
GKK gerekleri ekranında her bir fason işlem için ayrı GKK tanımlanır ve Dış Hizmet Kodu ile ilişki kurulur.
Hatta fason tedarikçi aynı ise tedarikçi seçimi de yapılır, böylece stok girişinde kendi GKK gerekleri açılacaktır.

 

Malzeme deponun faaliyeti kapalı ve etkinliği de kaldırılmış olmasına rağmen stok giriş ekranında daha önceden bu depoda yer alan malzeme-hizmet ürününün depo tanımı nasıl gelir?
Malzeme deponun faaliyeti kapalı ve etkinliği de kaldırılmış olmasına rağmen stok giriş ekranında daha önceden bu depoda yer alan malzeme-hizmet ürününün depo seçimi ekranında eskiden tanımlı olduğu depo gelmektedir.

 

Kapalı ve etkinliği kaldırılmış deponun içindeki envanterlerin stok girişinde hala bu depo geliyor mu?
Kapalı duruma getirilmiş olan malzeme-hizmet deposu (hammamul depo), altında daha önceden depo kaydı
 yapılmış olan hammamul ürünlerin stok girişi esnasında hammamul depo olarak kayıt getirmektedir. Bu
nedenle kapatılan depoların kodlarının başına xxx yazılması gerekmektedir.

 

Aldığımız bir hammaddeyi fason olarak dışarda işlem yapıp yarı mamul olarak stoklara girmek istiyoruz ; Fason hizmet envanter kartı seçimi yapılmış , İlgili ürünün operasyonunda fason hizmet türü seçilmiş. Uzun dönemli anlaşma tanımlanmış. Fakat fason
Öncelik olarak G-Malzeme olarak stok girişlerini fason aktarımda görmek için iş emri seçilmeden önce satır ekle ile ilgili stok girişleri seçildikten sonra iş emri seçimi yapılmalıdır.

 

Fasona yarı mamül gönderimi sırasında A yarı mamülünün tüm iş emri stok girişlerini görebilir miyim ?
Bu konu parametrik bir konudur parametre 1 iken sadece gönderir iken seçtiğin iş emrinin stok girişlerini görebilirsin , parametre 2 iken o ürün için açık tüm iş emri stok girişlerini görebilirsiniz.

 

Stok girişinde ekranda fiyat girişi görünmüyor? Neden?
Stok girişinde fiyat girilmesi parametrik bir durumdur. Stok/Parametre/Malzeme Genel Parametreleri (MLZPRMM102) ekranında yer alan “Fiyatlı Stok Girişi Yapılabilir mi?” alanının işaretlenmesiyle geçerli olacaktır.

 

Fason'a adet olarak gönderip aldığım ürünlerin hizmet anlaşmasını kg üzerinden nasıl yürütürüm ? Envanter kartındaki ağırlık bilgisinden çekmesini istiyorum.
Fason'a adet olarak yollayıp  , dönüşte adet olarak stoklara girip faturalaştırmayı kg olarak yapıyorsanız ; Öncelik ile uzun dönemli anlaşmala tanımlamasında ölçü birimini : Kilogram , Alım Birim tipini : Ağırlık seçmeniz gerekmektedir. Bu şekilde fason ekrandan gönderme ve alma işlemini yapıp alış faturası ekranından irsaliye ile çağırdığınız zaman sistem envanter kartındaki net ağırlık * giriş miktar sonucu çıkan sonucu kg cinsinden faturalaştırabilirsiniz.

 

Fason'a adet olarak gönderip aldığım ürünlerin hizmet anlaşmasını kg üzerinden nasıl yürütürüm ? Her fason dönüşü tartım yapılıp ağırlık bilgisi girilmektedir.
Fason'a adet olarak yollayıp  , dönüşte adet olarak stoklara girip faturalaştırmayı kg olarak yapıyorsanız ; Öncelik ile uzun dönemli anlaşmala tanımlamasında ölçü birimini : Kilogram , Alım Birim tipini : fason dönüş değer seçmeniz gerekmektedir. Bu şekilde fason ekrandan alma işlemi yaparken fason ekran stok giriş bilgi giriş ekranında bulunan 'Takım Kul. Değer ' alanına 1 adet ürünün giriş ağırlığını girerseniz sistem alış faturası ekranında irsaliye ile çağırdığınızda giriş miktar * Takım. Kul. Değer alanına girilen 1 adet ürünün ağırlığını çarparak getirmektedir. Böylece kg cinsinden faturalaştırabilirsiniz.

 

Stok Giriş Bilgi Giriş ekranında Stok giriş fiyatı değiştirilemiyor
getStokGirisFiyat" yetkisi olan kullanıcı değiştirebilir

 

"Malzemelerin sayım sonucunda Stok Giriş Çıkış Aktarım ekranını kullanarak çıkışı yapılmak istenildiği zaman,
Parti No Ek, Stok Giriş aktarımı yapılırken doldurulan bir alandır. Stok Çıkış aktarımı sırasında ekrana set edilemez.
Parti No alanı set ediliyordur, stok çıkışta bu alana veri girişi daha kritik.
 

 

Soru Sor