bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Nakliye alış faturasının bir müşteri siparişi ile ilişkilendirilmesi nasıl mümkün olur

Alış faturası girişi sırasında Nakliye firması ve nakliye maliyeti sorguları ile müşteri siparişi seçimi/bulunması mümkündür

Fatura girişinde tarih seçerken komple tarihi silmeye gerek kalmadan yeni tarihe izin versin.

Yeni kayıt butonuna basılarak kayıt girildiğinde fatura tarihi de otomatik olarak işlem tarihi şeklinde değişir. Bu tarih üzerinde değişiklik yapılabilir.

Fatura kaydedip yeni fatura açarken eski girdiğimiz tarih sabit kalsın.

Yeni fatura eklenirken sistem işlem yapılan tarihi otomatik olarak getirir, istenirse bu tarih manuel değiştirilir. Tarihin sabit kalması sistemsel olarak mümkün değil.

Fatura girişinde ocak dönemi şubat dönemi olarak seçilebilsin

Muhasebe organizasyon dönemleri yıllıktır. Muhasebe bir ayın herhangi bir günü girilen işlemi o ay dönemi olarak raporlamalarda kabul eder. Fatura girişinde dönem seçimi yapılmamaktadır.

Fatura kalemleri tanımlamak için detay kayıt eklediğimizde normalde var olan “yok” ve KDV kısmındaki “%0” seçimi normalde;”hariç” ve %18 olsun.

Envanter kartlarının muhasebe ilişkileri sekmesinde KDV oranını verebilirsiniz. Bu envanter kalemiyle yaptığınız fatura işlemlerinde de otomatik olarak bu oran faturaya gelecektir. Ancak, KDV'nin Dahil, Hariç ve Yok olması durumları fatura işlemi yapılan cariye göre değişkenlik göstereceğinden sistemsel olarak otomatik hale getirilmemiştir. Bu alanın manuel seçilmesi gerekmektedir.

Sorgulama ekranlarında seçtiğimiz bir seçeneği iki kez tıklamak yerine Enter tuşu aktif olsun.

Sorgulama ekranları farklı ekranlardan verileri getireceği için bu alanların "enter" tuşuyla çalışmaları mümkün değildir.

Sorgulama yaparken arama bölümündeki …(noktalı arama linki) ne basmadan direk aramak istediğimiz malzemeyi yazabilelim.

Sistemde arka planda envanterlerin numaraları ayrı ayrı tutulduğundan envanter arama işleminin noktalı arama linkiyle yapılması gerekiyor.

Fiş tarihi ve fatura tarihi girdiğimiz ekranda ayrı ayrı gösterebilsin.

Konu iş listesine alındı.

Fatura listesinde kapsamlı arama yapmak için “alış,satış,alış iade” gibi fatura türünü belirlerken “alış ve alış iade ve diğer alış” faturaları ve “satış ve satış iadeyi” birlikte seçebilelim.

Konu incelenecek.

Fatura girerken, Kdv , indirim % , miktarı alanları 0,000 “3” basamaklı giriş yapabilelim

Digit sayısının indirim yüzde alanın da mı artması isteniyor? Ayrıntıları içerir bir örnek rica ediyoruz.

Banka kredileriyle ilgili “kredi türü , hesap türü” konuşulup bizim kullandığımız kredi çeşitlerine uygunluğu konuşulacak.

Kredi türü alanı elle eklenebilir hale getirilecek, iş listesine alındı. Ancak kredi geri ödemeleri ve hesaplamalarına ilişkin alanların manuel doldurulması gerekiyor.

Ana ERP ekranından çıkarken “x” kapatma tuşuna basıldığında direk kapatmayıp uyarı versin yada “çıkmak istediğinizden eminmisiniz” gibi bir soru sorsun

Konu iş listesine alındı.

Banka tanımlamalarında “Şube adı-kodu” girmek istiyoruz ama göremedik

Banka tanımları menüsünde ana kayıtta bankanızı tanımladıktan sonra detay kayıt ekleyerek o bankaya ait şubenin hesap kodunu ve şube adını girebilir, detay kayıt üzerinden sağ klik yardımıyla açılan ekranın "banka hesap bilgi girişi" alanından da o banka şubesindeki genel, çek ve muhasebe ilişkileri tanımlarını ilgili sekmeleri seçerek girebilirsiniz.

Nakliye alış faturasını bir müşteri siparişi ile ilişkilendirebilmek için nakliye alış faturası girişi sırasında sorgu alanına nakliye firması ve nakliye maliyeti kısımlarının ilave edilmesi.

Yapılması gereken ilk iş muhasebe tanımlarından fatura altı masraf kalemlerini tanımlamanızdır.Bu ekrana ana kayıt eklediğinizde masraf kodu, adı, KDV'leri ve dağıtım türünü (miktar, tutar, eşit tutarlı) belirlemeniz gerekecek. Buradan kasıt, dağıtılacak tutarın fatura satırlarına hangi anahtarla dağıtılmasının belirlenmesidir. Detay kayıtta yer alan ilgili muhasebe hareketlerine gerekli muhasebe hesaplarını vermelisiniz. Alış faturası giriş ekranından detay kayıt eklenirken "tip" alanının alış değil "masraf" olarak seçilmesi gerekiyor. Bu şekilde girdiğiniz faturaları asıl fatura üzerine masraf olarak dağıtabilirsiniz. Dağıtım işlemi için; tedarikçi cari işlemlerinden "Alış faturası masraf kalemleri dağıtılması" alanını seçmeniz gerekiyor. Bu alanı sorguladığınızda ekranın üst tarafında sisteme girmiş olduğunuz tipi "masraf" olan nakliye ve benzeri faturaları görebileceksiniz. Ana kayıt üzerindeki zorunlu alanlardan dağıtım tür ve masraf türlerini seçip işlemi kaydettiğinizde detay kayıt ekleyebilir, buradan dağıtılacak asıl faturanızı seçerek işlemi kaydedebilirsiniz. Bu işlemin sonucunu maliyet raporları çalıştıktan sonra raporlar yardımıyla görebilir, buna göre ilgili muhasebe fişini kesebilirsiniz.

roforma gelir bütçesini, aylık satış rakamları üzerinden otomasyon dahilinde oluşturarak, hem konsolide yapının gelir kısmını oluşturup, hem de firmanın gerçekleşmesi gereken satış rakamları ile gerçekleşen satış rakamlarını raporlayarak firmanın satış gr

muhasebe satış işlemlerindeki hesap detayları bazında yapılabili

Proforma gelir ve gider bütçesi üzerinden, tek düzendeki tüm hesap hareketlerini konsolide ederek, çapraz mizan şekliden nakit akışını (Tüm çekler vb. hareketleri konsolide ederek) anlık görüntülemek ve Firmanın gelecekte hangi pozisyonda olabileceği ile

Nakit akışı (muhasebeleşmemiş işlemler de görüntülenmek istenebilir.)ve bütçe arasında bir kıyaslama yok,
İki taraf ayrı ayrı alıp değerlendirmeye tabi tutuluyor

Firmanın nakit olarak olması gereken durumla, olduğu durumu ve bunun nedenlerini raporlamak.

muhasebeleşmiş her kaydın bütçe ile kıyaslaması yapılabiliyor

Kredi - Risk Tanımları – Ortalama Vade – Kapanana Vade vb. tanımlar üzerinden kredi risk durumlarının hesaplandığı, işletmenin siparişlerinin iç onay süreci olan finans onay süreci

Kredi işlemleri yapılabiliyor fakat risk analizleri yapılamıyor.)

Muhasebe hesap kod tanımlarında harf kullanabilir mi?

Evet. Hesap planında alfanümerik yapı kullanılabilir. Ancak bu yapının hesap planı sisteme atılmadan bildirilmesi ve sisteme tanıtılması gerekir.

Hesap planında hesapların segmentlerini farklı biçimlerde belirlenebilir mi?

Hesap planı sisteme atılmadan segment yapısının belirlenmesi gerekiyor. Bu yapı sisteme tanımlandıktan sonra, başka bir segment yapısıyla işlem yapılamamaktadır.

Hesap planına detay hesap nasıl açılır?

Öncelikle detay hesap açılacak ana hesabın sağ klik yardımıyla açılan hesap kartındaki“Hesap Ayrıntısı Göstergesi” nin işaretinin kaldırılması gerekiyor. Bu işlemden sonra detay hesap açılacak hesabın üzerindeyken detay kayıt ekle butonuna basılır. Açılan hesap kartı ekranında hesap numarası en son numarayı otomatik olarak verir. Burada hesap tanımına ait girişler yapılır ve ekranın altındaki “Uygula” butonuna basılır, ardından kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Tanımlanan bankalara ait şubeler nasıl oluşturulabilir?

Banka tanımları alanından ana kayıt ekleyerek oluşturulan banka bilgisi kaydedilerek detay kayıt ekle işlemiyle o bankaya ait şube tanımlamaları yapılır.

Tanımlanan bankaların muhasebe hesap ilişkileri nereden verilebilir?

Banka detay kaydı üzerindeyken sağ klik yardımıyla açılan alandan “Banka Hesap Bilgi Girişi” seçilir. Buradan muhasebe ilişkiler sekmesine geçilerek banka hareketlerinin muhasebe hesapları verilir.

Tanımlanan bankadan çek çıkışı yapılamıyor.

Bankadan çek işlemi yapılabilmesi için, banka detay kaydı üzerindeyken sağ klik yardımıyla açılan alandan “Banka Hesap Bilgi Girişi” seçilir. Buradan “Çek Bilgileri” sekmesinden o bankaya ait kullanılmamış çek koçanları tanımlanır ve kaydedilir.

Türkiye’de yeni açılmış bir banka veya şube sisteme nasıl tanımlanabilir?

Muhasebe Tanımlarından “Banka Şube Tanımlama” menü seçeneği seçilir. Yeni bir banka tanımlanmak isteniyorsa ana kayıt ekleyerek; yeni şube tanımlanmak isteniyorsa ilgili banka ana kaydı üzerindeyken detay kayıt ekleyerek tanımlama yapılır.

Yevmiye numaralarını yeniden vermek için ne yapılabilir?

Genel muhasebe işlemlerinden yılsonu işlemleri menü seçeneğinden “Yevmiye numarası verme” alanı seçilir ve ekran sorgulanır. Ekrana daha önce verilen yevmiye numaraları gelir. Bu satır üzerindeyken ekranın altındaki iptal butonuna basılarak işlem iptal edilebilir.

Yevmiye numarası verilmiş bir fişte nasıl değişiklik yapılabilir?

Öncelikle verilmiş yevmiye numaraları iptal edilir, fişin onayı kaldırılır ve gerekli değişiklik yapılır. Muhasebe fişi onaylandıktan sonra yeniden yevmiye numarası verilebilir. Eğer fiş verileri Satın alma ve Satış modüllerinden geliyorsa, değişikliğin faturalar üzerinde yapılması için muhasebe fişi iptal edilir-silinir. Faturadaki değişiklik yapılır, kaydedilir, onaylanır, muhasebeleştirilir ve fişe yevmiye numarası verilir.

Organizasyon bazında bütçe ve nakit akışı oluşturuldu ancak organizasyonlara ait tutarlar gelmiyor.

Bütçe ve Nakit Akışı yapı oluşturma ekranları her organizasyonda açılır ve ilgili organizasyon kodu seçilerek işlem kaydedilir.

Masraf/Gelir yeri bazında bütçe oluşturuldu ancak masraf/gelir yeri bazında tutarlar gelmiyor.

Bütçe yapı oluşturma ekranı her organizasyonda açılır, ilgili organizasyon kodu ve o organizasyondaki masraf/gelir yerleri seçilerek işlem kaydedilir.

Stok girişi yapılmayan bir envanter kalemi sisteme tanımlarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Envanter kartı genel bilgiler sekmesindeki “İrsaliyesiz giriş-çıkış yapılabilir” alanının işaretli olması gerekiyor. Kalem hizmet kalemiyse aynı sekmedeki “Stok” alanının işareti kaldırılmalı “Hizmet” alanına işaret konmalıdır.

Bir stok için satın alma siparişi oluşturuldu, ancak stok girişinde ilgili sipariş seçilemiyor.

Öncelikle satın alma siparişinin onaylanması gerekiyor.

Satın alma siparişi oluşturuldu ancak onaylama ekranında görünmüyor, ne yapılabilir?

Satın alma siparişinin ana kaydında “Onay Grubu” alanından onaylama yapacak kullanıcının seçilmiş olması gerekiyor.

Firma tanımlandı ancak bu firmaya fatura kesilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki adres bilgileri sekmesinde “Fatura Adresi” alanının doldurulması gerekiyor.

Firma tanımlandı ancak bu firmaya sevkiyat yapılamıyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki adres bilgileri sekmesinde “Sevk Adresi” alanının doldurulması gerekiyor.

Firma tanımlandı alış faturası girerken firma seçilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğinde firma türünün Alıcı-Satıcı veya Satıcı olarak tanımlanması gerekiyor.

Firma tanımlandı satış faturası girerken firma seçilemiyor, ne yapmak gerekir?

Firma tanımlama menü seçeneğinde firma türünün Alıcı-Satıcı veya Alıcı olarak tanımlanması gerekiyor

Banka kredisi oluşturuldu vade süreleri doğru, ancak sistem geri ödeme planını oluşturmuyor.

Banka Kredi Takibi alanında krediye ait oluşturulan ana kayıtta Faiz oranı, BSMV oranı, KKDF oranı “0” olsa bile, bu alanlara “0” tutarının yazılıp kaydedilmesi gerekiyor.

Yevmiye defteri raporu alınamıyor, ne yapmak gerekir?

Öncelikle yılsonu işlemleri menü seçeneğinden yevmiye numaralarının verilmesi gerekiyor.

Alış ve satış faturaları muhasebeleştirildi ancak değişiklik yapılmak istendiğinde ne yapmalı?

Öncelikle ilgili muhasebe fişi silinmeli, sonra faturanın onayı kaldırılmalı.

Fiş numaralarını yeniden verebilmek mümkün mü?

Evet. Öncelikle Tüm fişlerin onaylanması gerekir. Bu işlemden sonra yılsonu işlemleri menü seçeneğinden “Yeniden Fiş Numaralandırma” alanı seçilir ve verilecek tarih aralığındaki fişlerin yeniden numaralandırılması sağlanır.

Farklı carilerden aynı numaralı faturalar sisteme girilmiyor, ne yapılabilir?

Fatura numaralarının sonuna tarih, harf veya noktalama işaretleri konularak kaydedilebilir.

Demirbaş kayıt süreci nasıl olmalıdır?

Öncelikle demirbaş kartı envanter olarak sistemde tanımlanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu “Demirbaş/Takım Bilgileri” alanındaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Ardından satın alma siparişi oluşturulup onaylanır. Bu satın almaya ilişkin stok girişi yapılır. Satın alma faturası girilir ve onaylanır. Demirbaş bilgi girişi alanından toplu kayıt oluşturma yapılır.

Alış faturasında bir satırdaki tutarın farklı hesaplara dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Özel Hesap/Masraf Yeri Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir. Tutar toplamı fiş satırındaki tutarı geçemez.

Tanımlanan envanter kartının demirbaş bilgi girişi ekranından seçimi nasıl sağlanabilir?

Demirbaş Bilgileri menü seçeneğinden açılan ekranın alt kısmında bulunan “Giriş No” alanından ilgili envanter kartı seçilerek ekranın sağ üst tarafında yer alan “Demirbaş Toplu Kayıt Başlat” butonuna basılarak işlem kaydedilir.

Satış faturasında bir satırdaki tutarın farklı hesaplara dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Muhasebe Özel Hesap Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir.

Demirbaş bilgi girişi yapılan demirbaşa amortisman hesabı yapılamıyor, ne yapmalı?

Demirbaşa ait envanter kartı tanımında “Demirbaş/Takım Bilgileri” sekmesindeki bilgilerin eksikliğinden kaynaklanır. Eksik bilgiyle demirbaş bilgi girişi yapılan kalemin bazı alanları, giriş sırasında otomatik olarak uyarı verilerek kullanıcı tarafından doldurulması sağlanır. Amortisman hesaplaması yapılmayan demirbaşa ait Demirbaş Bilgileri ekranın altındaki “Amortismana Esas Bilgiler” sekmesindeki “Amortisman Ayrılır” seçeneği işaretlenerek ve “Kalan Süre” alanı doldurularak işlem kaydedilir.

Alış faturasında bir satırdaki tutarın farklı masraf merkezlerine dağıtılması için ne yapılabilir?

Fatura detay kaydının üzerindeyken ekranın altında bulunan “Özel Hesap/Masraf Yeri Tanımlama” butonuna basılır. Açılan pencerede istenen sayıda “Kayıt ekle” butonuna basılarak istenen muhasebe hesabı “Hesap No” alanından seçilir ve tutar yazılarak işlem kaydedilir.

Personele ait cari kartla İK tarafında tanımlanan aynı personel birbirine nasıl eşlenir?

Firma tanımlama menü seçeneğindeki ekranın muhasebe ilişkileri sekmesinin sağ tarafında bulunan “Muhasebe İlişkili” alanı işaretlendiğinde ekranın üst tarafında açılan “Ad Soyad” alanından ilgili personel seçilir ve kaydedilir.

Faturanın iptal edilmesinde nasıl bir yol izlenmeli?

Öncelikle fatura muhasebeleşmişse muhasebe fişi iptal edilir/silinir. Faturanın onayı kaldırılır, önce detay satırları sonra ana kaydı silinir ve işlem kaydedilir.

BA-BS formları tutar sınırlaması olmadan nasıl alınabilir?

Rapor parametrelerindeki tutar alanı boş olarak çalıştırıldığında tüm fatura bilgileri raporlanabilir.

Genel kasa, Genel Banka ve Genel Cari işlemlerinden girilen bir kayıt nasıl silinir?

İşlem muhasebeleşmiş ise önce ilgili muhasebe fişi silinir. Kaydın üzerindeyken detay sil butonu yardımıyla işlemler silinir. Ancak işlemler çek-senet-teminat ekranından yapılmışsa, işlemin öncelikle bu ekrandan silinmesi gerekir.

Alış ve satış faturaları onaylandı, ancak değişiklik yapılmak istendiğinde ne yapmalı?

Öncelikle fatura onayının kaldırılması gerekiyor.

Çek-Senet-Teminat hareketleri nasıl silinir?

Kaydın üzerindeyken ekranın üst orta tarafında bulunan “Hareket İptal” butonuna basılarak silinir.

İptal edilen muhasebe fişinin kayıtlardan silinmesi için ne yapılmalı?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Genel Parametreleri Düzenleme” menü seçeneğinden “Fiş Silinsin İptal Durumunda kullanılmasın” alanının işaretlenmesi gerekiyor.

Kullanıcı bazında muhasebe işlemlerinin yetkilendirilmesi nasıl yapılır?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Yetkileri Tanımlama” menü seçeneğinden detay kayıt olarak kullanıcı eklenerek yetkilendirme işlemi yapılır.

Kullanıcı bazında organizasyon yetkisi verilebilir mi?

Evet, muhasebe tanımları menü seçeneğinden “Kullanıcı organizasyon- dönem yetki tanımlama” alanından ana kayıtta yer alan kullanıcıların detay kayıtlarına organizasyon ekleyerek veya silerek yetkilendirme işlemi yapılır.

Kullanıcı bazında kısıtlanmış menü seçenekleri oluşturulabilir mi?

Evet, genel tanımlamalar modülünden “Kullanıcı ve yetki tanımlama” menü seçeneğindeki adımlardan oluşturulabilir. Bunun için öncelikle “Rol Tanımlaması” yapılmalıdır. “Kullanıcı rol tanımlama” alnından kullanıcının detay kaydına ilgili rol eklenmelidir. Rol yetki tanımlama alanından bu rolde yapılabilecek işlemler tek tek seçilip kaydedilmelidir. Eğer bu rolle ilgili rapor kullanımları da olacaksa, “Rol Rapor Tanımlama” alanından gerekli raporlar tanımlanmalıdır.

Belirlenen bir tarih öncesine ve sistem tarihinden sonrasına kayıt girilmesi engellenebilir mi?

Muhasebe tanımlarında yer alan “Muhasebe Genel Parametreleri Düzenleme” menü seçeneğinden “Muhasebe Fişi Kesilebilir En Küçük Tarih” alanına bir tarih verilebilir, “Sistem Tarihinden İleri Bir Tarihe Fiş Kesilmesi” alanı işaretlenebilir.

Siparişle bağlantısı olmadan alış iade faturası kesilebilir mi?

Evet, fatura detay satırlarına manuel irsaliyesiz giriş-çıkışlara izin verilmiş stok kartı ile giriş yapılarak alış iade faturası oluşturulabilir.

Siparişle bağlantısı olmadan satış iade faturası kesilebilir mi?

Satış iade faturaları sadece satış siparişi ile satış faturası arasında miktarsal ve tutarsal fark oluşmuş ve otomatik olarak satış faturası detay satırında iade kutucuğu işaretlenmiş işlemler için oluşur. Fatura detay satırındaki bu iade kutucuğu manuel olarak da işaretlenebilir ve iade faturası oluşturulabilir.

Hizmet faturaları için envanter kartı oluşturulmalı mı?

Evet, oluşturulabilir. Envanter kartındaki “Hizmet” kutucuğu işaretli, “Stok” kutucuğu ise işaretsiz olmalıdır. Ayrıca stok kartı bilgilerinde irsaliyesiz giriş-çıkışlara da izin verilmelidir.

Beyanname hesaplamaları nasıl oluşturulur?

Genel muhasebe işlemleri menüsünden “Ay sonu işlemleri” seçeneğinden “Beyanname” alanı seçilir. Beyanname alanından hesaplanacak beyanname seçilir. Ana kayıtta istenen dönem tarih aralıklarında beyanname ana kaydı oluşturulur ve işlem kaydedilir. Ekran yeniden sorgulanıp tanımlanan ana kayıt üzerine gelinir ve “Seçilen beyanname dönemini hesapla” butonuna basılır. Detay kayıtta beyannameye ait verilerin oluştuğu görünür. Ekran sorgulanıp defalarca hesaplatma yapılabilir. Hesaplamada mutabık kalındığında ekran kaydedilir ve yeni hesaplamaya karşı beyanname dönemi kapatılır. Bu aşamada sadece ekran sorgusu yapılabilir, değişiklik yapılamaz.

Yeni tanımlanan dönemdeki yansıtma fişi oluşturma ekranında hiç veri yok, ne yapmalıyım?

Yeni tanımlanan döneme muhasebe fişi girişi yapmadan önce dönem kopyalama ekranından yansıtma fişi oluşturma alanı dolu olan bir önceki dönemi yeni döneme kopyalama işlemi yapılmalı. Buradaki seçeneklerden hepsi veya bazıları seçilerek yeni döneme kopyalanır. Bu işlemlerin içinde yansıtma fişi oluşturma ekran bilgileri de bulunmaktadır. Eğer istenirse bu alandaki kayıtlar detay satır eklenerek manuel de oluşturulabilir.

Stopajlı faturalar sisteme nasıl girilir?

Stopajlı faturalar diğer alış faturası ekranından girilir. Fatura ana kayıt alanındaki stopaj oran alanı doldurulup faturaya detay kayıt eklenir ve fatura kaydedilir. Fatura muhasebeleştiğinde stopaj muhasebe kayıtlarının oluştuğu görünür.

Muhasebe açılış-kapanış fişleri otomatik oluşuyor mu?

Eğer bir önceki dönemde de Bilişim ERP kullanılıyorsa açılış-kapanış işlemlerinin sistemden yaptırılması mümkündür. Genel muhasebe menü seçeneğinden yılsonu işlemleri alanından “Yılsonu kapanış ve açılış fişleri oluşturma” seçeneğinden, açılış ve kapanış dönemlerine ilişkin veriler girilerek fişler otomatik oluşturulur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, açılış kapanış fişleri oluşturulmadan önce, açılış yapılacak dönem tanımlamasının yapılmış olmasıdır.

Sistem ekran verilerinin excele alınması mümkün müdür?

Evet, Bilişim ERP’de hemen her ekranda sağ klik yardımıyla açılan pencereden “excele aktar” seçeneği seçilerek otomatik olarak excele aktarım sağlanır.

Sistem raporlarının excele alınması mümkün müdür?

Evet, Rapor ekranda görüntülendiğinde, ekranın sol üst tarafında yer alan kaydetme (disket ikonu) butonuna basılır, açılan pencerede rapor verisinin nereye ve Excel formatında kaydedileceği seçilir, dosya ismi verilir ve işlem tamamlanır.

Tanımlanan yeni döneme cari ve çek-senet-teminat devirleri nasıl yapılır?

Muhasebe tanımları menü seçeneğinden “Organizasyon-dönem tanımlama” alanı seçilir. Devirlerin esas alınması gereken organizasyon ve dönem üzerindeyken, ekranın altında yer alan devir işlemleri alanından yapılmak istenen işlem seçilir. Açılan pencereden hedef organizasyon ve dönem seçilir. Devir işlemlerinden cari işlemler seçildiğinde bu işlemlere ek olarak açılan bir pencereden devir yapılması gereken cariler tek tek veya tümü olarak seçilir.

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa cari kartlara devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Firma Tanımlama” ekranı seçilir, ilgili cari kart sorgulanır. Ekranın “Muhasebe İlişkileri” sekmesinde bulunan “Devir” alanları Tl ve Döviz olarak doldurulur ve işlem kaydedilir.

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa banka kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Banka HesapTanımlama” ekranı seçilir, ilgili banka kart sorgulanır. Ana banka kaydı üzerindeyken detay şube hesabı seçilir ve sağ klik yardımıyla “Banka Hesap Bilgi Girişi” ekranı açılır. Ekranın “Genel Bilgiler” sekmesindeki devir bilgilerine ilişkin alanlar TL, Döviz ve tarih verilerek doldurulup işlem kaydedilir.

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa kasa kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Finans Tanımları menü seçeneğinden “Kasa Tanımlama” ekranı seçilir ve ekran sorgulanır. İlgili kasa kartının üzerindeyken sağ tarafta devir bilgileri alanları TL ve Döviz bazında doldurulup işlem kaydedilir.

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa stok kartlarına devir tutarları nasıl girilir?

Öncelikle devredilecek stoklar stok girişi alanından “Devir” giriş türüyle yapılır. Ana kaydı bu şekilde oluşturduktan sonra detay kayıt eklenir ve açılan ekranda devir miktarı ve giriş fiyat alanları ile zorunlu alanlar doldurularak kaydedilir. Devir stokları listesi bir şablon dahilinde Excel formatında oluşturulup sisteme devir olarak da atılabilir.

Önceki Dönem Bilişim ERP kullanılmadıysa alınan-verilen çek-senet-teminat devir tutarları nasıl girilir?

Finans işlemleri menü seçeneğinden alınan veya verilen çek-senet-teminat alanları seçilir. Devir olan işlem ana ve detay kayıtlar eklenerek devir anındaki son durumuna getirilir. Burada önemli olan, ana ekranın sağ tarafında bulunan “Çek-Senet Türü” alanından “Devir” seçiminin yapılması, ana ve detay kayıttaki işlem ve vade tarihlerinin de gerçeğe uygun olarak geçmiş yıl verileriyle oluşturulmasıdır.

Ödeme listesi oluşturma ekranında yeni ödeme planı nasıl girilir?

Öncelikle ana kayıt ekle butonuna basılmalı sonra tanımlama yapılıp kaydedilmelidir.

Ödeme listesi oluşturma ekranına ödeme yapılacak banka bilgisi gelmiyor, ne yapılabilir?

Finans tanımlarından “Banka hesap tanımlama” seçeneğinden ilgili banka detay kadındaki “Ödeme yaptığım hesap” kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.

Bir nakliye faturası satınalınan envanterin alış faturası ile nasıl ilişkilendirilir.

taşınma bedeli isminde bir karta giriş yapıp, " Alış Faturası Masraf Kalemleri Dağıtılması" ekranından ilgili alış faturasıyla ilişkilendirebilir

Hizmet işaretli/2.seviye açılan envanter kartı için satış faturası kesilecektir.

Envanter kartında İrsaliyesiz Çıkış yapılabilir işaretlenmeli

Kurların çekilmesinde hata veriyor

Sunucuda http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/ ile başlayan sayfalara izin verilmelidir.

daha önce cari işlemler -tedarikçi cari-alış faturası giriş kısmından dövizli olarak işlediğim alım faturalarında kuruş hanesi üzerine devretmiyordu

fiyatı alanı 6 digit. Bu durumda matematiksel olarak devretmez. Devretmesi için 2 digit olması gerekir, bu alan parametrik, istenirse 2 digit yapılır, ama bu durumda da bazı küsüratlı faturalar girilemez.

Alış faturası girişinde stok giriş fiyatları yerine satınalma sipariş fiyatları görülebilir mi

parametriktir, iki türlü de olabilir

Müşterinin ürünü iade etmeden kesilen satış faturasına iade faturası kesimi durumunda işlem nasıl yapılacak

Satış faturasındaki "İade Drm" alanı işaretliyse ve Gerçek Fiyat alanında olması gereken fiyat girilirse ancak Satış İade faturası ekranına birim fiyat-gerçek fiyat şeklinde fiyat gelmektedir. Yani bu gösterge sadece fiyatsal iade durumları varsa kullanılmalıdır. Stok iadesi sözkonusu ise G-MSIADE ya da G-MKIADE, yani müşteri sevk ya da kalite tiplerinde stok girişi yapılmalıdır. Bu stoklar red kaydı ile hurdaya atılabilir.

bilişim erp e-fatura sistemi tedarikçinin e-faturaya dahil olup olmadığını sorgulayabiliyor mu?

Sistemimizde e-faturaya kayıtlı firmaların GİB’den sorgulaması yapılamamaktadır. Türkkep entegratör firmasıyla çalışan firmalar ancak Türkkep üzerinden bu sorgulamayı yapabilmektedir.

Gelen e-faturalar sorgulanıp kabul edilmesi sözkonusu mu

Evet, GİB’den firma adına kesilen faturalar sisteme alınabiliyor ve sistemde kaydedilebiliyor. Bu işlemde kalem kodunun seçilip kaydedilmesi gerekiyor

Bir irsaliyenin faturasının gelip gelmediği nasıl kontrol ediliyor. Faturası gelmemiş irsaliyeler nasıl sorgulanır.

Faturalanmamış irsaliyeler finanstaki irsaliye listesinden veya stok tarafında irsaliye ekranından sorgulanabilir.

Bir alış faturasına birden fazla gelen irsaliye bağlanabilir mi?

E-faturada bir faturaya bir irsaliye eşlenmektedir. ERP de ise biden fazla irsaliye için bir fatura girişi yapılabilir.

İhraç kayıtlı satışlarda, KDV tutarı nereye yazılacak? *Ek dosyada şu şekilde yazdık. => Diğer KDV Hesabı (İhraç Fatura KDV Hesabı) / 136.01.01.01 / Ihrac Kayitli Satis Iade KDV

İhraç kayıtlı KDV hesabı, envanter kartındaki muhasebe ilişkileri hareketlerindeki sizin de belirttiğiniz gibi “Diğer KDV Hesabı (İhraç Fatura KDV Hesabı)” hareketine verilmeli. Buradaki hesap, satış faturasının muhasebeleşmesinde kullanılacağı için 192’li hesap verilmesi gerekir. Daha sonra, vergi dairesinden oluşacak KDV alacağına göre 136 hesaba manuel işlem yapılması gerekir.

Fason için açılan hizmet envanterlerine muhasebe ilişkileri tanımlanacak mı?

Fason kalemlerde, fason sürece göre alış faturası da girilebileceğinden; muhasebe ilişkilerinin tanımlanması gerekir. Fason üretimle ilgili muhasebe kayıtları ise; maliyet çalıştıktan sonra yapılacak analizler sonucunda manuel kesilir

hizmet alış faturası girişinde envanter aramada hizmet envanterleri gelmiyor

Hizmet envanter kartlarında "irsaliyesiz giriş çıkış yapılabilir" işaretli olmalı.

Peşin alım yapılan firmaların kartında alış vade 0 mı olmalı

Evet

Alış Faturası girerken toplam tutar ile gelen fatura toplam tutarı arasında kuruş farkı çıkıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Sistem yuvarlamaları otomatik olarak mı yapıyor. Yoksa hanelerin parametre sayısını mı arttırmamız gerekiyor?

fatura detay satırlarını girdikten/oluşturduktan sonra, detay satırdaki “Tutar Değişmesin” alanını işaretleyip detay satırdaki “Tutar” alanında gerekli düzeltmeyi yapabilirsiniz.

Tedarikçi Cari işlemlerden alış faturası giriş kısmında ÖTV değerini nereye girebiliriz yardımcı olurmusunuz?

ÖTV için sistemde bir hizmet envanter kartı tanımlayabilirsiniz. Muhasebe ilişkileri sekmesinde de mal alış ve mal satış hareketleri ile mal alış ve mal satış KDV hareketlerine ilgili muhasebe hesaplarını seçebilirsiniz.

2- Üst yönetim ekranından aylık satış irsaliye ve fatura bilgilerini görebiliyoruz.bu ekrana benzer bir yapıda aylık tüm masrafları (alış faturaları, personel giderleri,vs.) görebileceğimiz bir ekran var mıdır?

Muhasebe fiş verileri kastediliyorsa sistemdeki Muhasebe Bütçesi işlemlerini devreye alabilirsiniz, bu ekranlarda siz istediğiniz gibi yapılar ve muhasebe hesaplarına göre formül oluşturup gerçekleşmeleri aylık izleyebiliyorsunuz. Sibel Hanım size süreç dokümanını gönderebilir

kilogram olarak satılan ve satış faturası kg kesilen son ürünler G-MKIADE olarak stok girişi yapıldıktan sonra yine kg olarak fiyatlandırılmış gelen iade faturası girişi nasıl yapılacaktır

Satış iade faturası Cari İşlemler/Satış İade Faturası ekranında irsaliye seçiminde ilgili G-MKIADE irsaliyesi seçilir. Ekrana gelen adet değerler ve birim elle değiştirilerek fiyatlar girilmelidir.

Hizmet faturalarını sisteme işleme esnasında, Alış Fatura Giriş ekranından “İrsaliyesiz” seçerek mi işlememiz gerekiyor?

Hizmet faturalarını Alış Faturası ekranından manuel detay kayıt ekleyip hizmet kartı seçerek girebilirsiniz. Faturanın bir irsaliye ile eşlenmiş veya eşlenmemiş olmasına göre, faturadaki “irsaliyeli” ve “irsaliyesiz” alanları otomatik olarak seçilmektedir. Bu alanlarda bir seçim yapmanıza gerek yoktur

muhasebe kayıtları oluşturuken mutlaka bir envanter kartı (hizmet kartı) ile ilişkilendirmek gerekiyor mu, manuel girilebilir mi? Manuel girildiği takdirde fiili maliyete yansıyor mu?

Faturalardan sadece “Diğer Alış” faturasında direkt olarak muhasebe hesapları seçilebilmektedir. Ancak bu fatura tipinde de stopajlı makbuz veya fatura girişlerinin (Avukatlık, mali müşavir makbuz/faturaları gibi..) yapılması uygundur. Onun dışındaki tüm fatura tiplerinde stok veya hizmet kartı seçilerek işlem yapılabilmektedir. Böylece; sistem üzerinden teklif, sipariş, irsaliye, fatura ilişkisinin takip edilebilirliği sağlanmış olmakta, satın alma fiyatları takip edilebilmekte ve işlemler muhasebeleşmeden veriler cari tarafta raporlanabilmektedir. Hizmet faturalarını direkt olarak muhasebede manuel fiş ekleyerek girerseniz, bu takipleri daha fazla uğraş vererek yapmış olursunuz. Maliyet çalışmalarında dönem sonu mizanınızdaki maliyet hesapları esas alınıp ürün maliyetleri hesaplanacaktır. Bunun için faturaların muhasebeye aktarılmış olması yeterlidir.

erp öncesinde satılmış bir ürünün iade girişi ve satış iade fatura girişi nasıl yapılmalı

stok girişi G-MSIADE tipinde giriş yapılmalı, stok girişi sırasında sipariş seçim zorunluluğunu geçmek için parti no alanına DEVİRDEN yazılmalı. Sonra bu stok girişi seçilerek müşterinin iade faturası girilebilir.

Finans yönetiminde sadece alış ve satış fatura girişlerinin yapılabilmesi için hangi rol yetki tanımlarını vermemiz gerekiyor?

Kısıtlı bir finans rolü tanımlayarak; alış, satış, alış iade, satış iade ve diğer alış faturası yetkilerini vermeniz gerekiyor. Bu seçimlerle fatura işlemleri yapılabilecektir.
Ayrıca kullanıcıya satış rolünde firma tanımlama-getfirma yetkisini vermelisiniz. Bu yetkiyle fatura girişinde cari seçimi yapılabilecektir.

Ekte bulunan fatura “su arıtma sistemi” makinasının alt parçalarıdır. Size sorum bu faturayı girerken bu kalemleri envanter kart oluşturup stok ve demirbaş olarak mı açmalıyım yoksa bir adet hizmet kartı açıp “makine” masraf yeri tanımlamasınan tamir-ba

Gerek üretimde, gerekse bürolarda kullanılan makine, cihaz ve demirbaşların; sistemde “Demirbaş” olarak oluşturulması çok daha doğru olur. Eğer bir giderin masraf yeri ile ilişkilendirilmesini sağlamak istiyorsanız, bu giderlerle ilgili hizmet kartları açıp fatura satırlarında da ilgili masraf merkezleriyle ilişkilendirebilirsiniz.

İlgili faturadaki parça, su arıtma sistemine yapılan bir bakım-onarım/tamir sonucunda takılmış bir parça ise masraf olarak değerlendirebilirsiniz ve hizmet kartı açabilirsiniz. Eğer bu parçanın su arıtma sisteminin değerini arttıran, ömrünü uzatan bir özelliği varsa demirbaşın maliyeti olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde de bu parçalara demirbaş kartları oluşturmanız gerekiyor

Yurtdışı sipariş sevkin de 215 adet ürün sevk edildi ve sevk irsaliyesinde 215 adet yazıldı; fakat bunların 15 tanesi bedelsiz olarak gönderildi. Faturada 200 adetin fiyatı gelmesi şeklinde ve 15 adetin (bedelsiz) fiyatlandırma yapılmayacak şekil de oluş

İrsaliyeden fatura satırlarını oluşturduğunuzda, bedelsiz oluşturacağınız satıra

1-  %100 iskonto uygulayabilirsiniz,
2- Kalemin birim fiyatını 0,000001 şeklinde verebilirsiniz.

Alış iade faturası keserken irsaliyeli çıkış ekranına tanımlanan C-YANIADE irsaliye numarası ve tedarikçinin gönderdiği faturanın numarası geliyor

Bu işlem için iade irsaliyesi ile stoklarınıza giriş yapmanız gerekiyor. Sonra asıl alış faturası fatura satırında “İade fatura kesilmesin” alanını işaretlemelisiniz. İade faturası oluştururken irsaliye alanına iade irsaliyesini seçip işlem yapabileceksiniz, aynı zamanda bu ekrana alış faturasının gelmesi faturadaki “İade fatura kesilmesin” alanını işaretlemenizle engellenmiş olacaktır.

Bedelsiz numune sürecini nasıl yürütebiliriz

1- Sevk İrsaliyesinin üzerine “Taşıma amaçlıdır”, “Bedelsizdir, fatura edilmeyecektir” açıklamaları yazılıp fatura edilmiyor.
2- İrsaliye 0,0001 TL fiyatla faturalandırılıyor, faturaya “Bedelsiz” açıklaması yapılıyor

Kasa giriş çıkış ve silme ( tüm hareket bazında ) Banka giriş çıkış ve silme ( Tüm hareket bazında ) bunların log kayıtlarını nasıl inceleyebilirim

Genel tanımlamalar/Log ekranını açıyorsunuz. Kütük olarak ERP_LOG seçip, altsistem Finans seçip, Tablo aramadan loglarını görmek istediğiniz tabloyu, örneğin Kasa ise T_MKY_BANKA_KASA_HRKT seçiyorsunuz, Tablo açıklamalarından görebilirsiniz.
Sonra işlem tarih aralığı girip Logları sorgulayabiliyorsunuz, Kullanıcı kodu, adı, işlem tarihi-saatinden ve işlemden yapılan işlemleri görebilirsiniz. Kolonlardaki verilerden öncesinde sonrasında ne olduğunu görebilirsiniz.

Henüz depoda olmayan bir envanterin satışında çek alarak fatura kesilmesi gerektiğinde fatura nasıl kesilecektir

Fatura kesiminde hizmet envanter kartı seçilerek fatura kesilebilir. Fatura ekranında özel kod alanından ise giden envanter kodu seçilebilir.

Telefon faturalarında son ödeme tarihini fatura tarihi olarak sisteme girip ödeme planını yapmaktayız. Faturaların geliş tarihi son ödeme tarihinden önce olduğundan dolayı sisteme giremiyorum

Fatura ekranında “Vade Tarihi” alanı da bulunmaktadır. Siz vade tarihini bu alana girerek faturaları sisteme kaydedebilirsiniz. Bu durumda fatura tarihi ise faturanın üzerindeki tarih olmalıdır

Satış faturası detay kaydında envanter aramaya demirbaşların gelmesi nasıl önlenir

Demirbaş vb envanter kartlarında İrsaliyesiz Giriş Çıkış Yapılabilir seçeneği kaldırılmalı.

G-MKIADE olarak girişi yapılan envanterin red kaydı ekranında sadece red ana kaydı oluşturulmuş fakat red kararı girilmeden iade faturası girilmiş olduğu için artık karar girilemiyor. Karar girilmediği için de stok çıkışı yapılamıyor

Fatura kaydı silinip karar girilmelidir. Seviyesi ikinci seviye yapılırsa red kararı olmadan stok çıkışı yapılabilir.

Döviz kurları gelmiyor?

Sunucu merkez bankasına bağlanamıyor olabilir. firewall da "http://www.tcmb.gov.tr/" adresine ulaşma yetki vermeleri gerekiyor. Bağlantı yetkisi varsa merkez bankası kur açıklamamış olabilir. Merkez bankası tatil günlerinde kur açıklamıyor, bu durumda o günlere kur değerini ERP ye elle yazmak gerek.

satış faturası kesilirken envanterin fiyatı gelmiyor

İrsaliyeli Çıkış Malzeme bilgi girişi ekranında "Sipariş Ürün Kodu" alanından sorgu yapılıp envanterin sipariş listesinden siparişi seçilmediği için fiyatı gelmiyor. Faturaya fiyat gelmesi için mutlaka İrsaliyeli Çıkış ekranında ilgili siparişin seçilmesi gerekiyor. Envanter 1. seviye ise zaten İrsaliyeli Çıkış ekranında sipariş ürün kodu seçimi dolayısıyla sipariş seçimi zorunludur. İkinci seviye ise bu seçim zorunlu değildir, seçim unutulmamalıdır.

Model tadilat faturalarını sisteme nasıl girebiliriz?

Model tadilat faturalarını sisteme öncelikle hizmet türünde model tadilat envanter kartı açmamız lazım ve envanter kartı özelliklerinde İrsaliyesiz Giriş/Çıkış yapılabilir seçeneği seçilmelidir. Daha sonra normal alış faturası şeklinde girebiliriz.

> Satınalma siparişi adet olarak açılmış bir envanterimiz (kalıp çeliği) var. >Bu envanterin stok girişi yapılırken kg olarak yapılıyor (envanter ölçü birimlerinde dönüşüm tanımlanmış) > Daha sonra alış faturasını girmek istediğimizde, irsaliyeyi çağırdı

Bu tür alış faturasının beyan birime göre gelmesi istendiği durumlarda, envanter kartında muhasebe sekmesindeki Çıkış Tür açılır listesinden " Alış Faturası Beyan Birim Bazında Girilir" seçilirse, Alış faturasına beyan miktarlar gelecektir.

Soru Sor