bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
AGİ tutarı ‘0’ olarak geliyor? Neden?

a. Kişisel tahakkuk bilgileri ekranındaki agi hesaplansın kutusu işaretli mi?
b. Özlük bilgileri ekranında yakınlar sekmesinde yakınların tanımları düzgün olarak yapılmış mı?
c. Asgari geçim indirimi parametreleri ekranında ilgili yıl için tanım yapılmış mı?

Aile yardımı seçildiğinde damga vergisi tutarı gelmemektedir? Sebep?

Ek gelirler SSK matrahına dahil olmuyorsa ek gelir tanımlama ekranında ilgili   ek gelirsin SSK kesintisi işaretlenmelidir

Personelin kişisel tahakkuk bilgilerinden icra kesintisi eklediğim halde bordro hesaplama yaptığımda ayrıntılarda kesinti görünmüyor? Neden?

Kişisel tahakkuk ekranında bu tür işlem yapılmaz.
 İcra işlemleri İcra Dosyaları takip ekranından yapılmaktadır.
 İcra kesintisi görünememesi
 a.Kesintiler ekranında İcra parametresi etkinlik durumu işaretli olmayabilir.
 b.Hesaplama formatları ekranında hesaplanan bordro türü parametrelerinde  kesintiler sekmesinde icra kesintisi ekli olması gerekir.

İcra kesintisini Agi den kesilmesini istiyorum nerden yapabilirim?

Asgari geçim indirimi parametreleri ekranında ilgili yıl için icra kesinti yüzdesi   Agi için tanımlanmalıdır.

Personel Bordro Hesaplanırken damga vergisi ve gelir vergisi tutarları ‘0’ geliyor?

Tanımlamalar hesap formatları ekranında hesaplama parametre türünü seçilip  giderler bölümde damga ve gelir vergisi işareti olması gerekir

Asgari geçim indirimlerini nasıl tanımlayabilirim?

Tanımlamalar-Asgari geçim indirimi parametreleri ekranından tanımlayabiliriz.

Özürlü Personelin sakatlık derece parametrelerini girmek istiyorum? Nereden girebilirim.

a. Özlük bilgilerinde diğer sekmesinde sakatlık derecesi ve vergi indirimi durumu tanımlanabilir.
b. Yakınların sakatlık durumu ve vergi indirimi durumu yakınlar tanımlanırken girilebilir.

Şablona dayalı veri aktarımında aktarım kodunu seçtiğimde belirtilen koşullarda kayıt bulunamadı uyarı alınıyor? Nerden yapabilirim?

a. T_ORT_AKTARIM_MAP tablosu tanımları kontrol edilmeli. Tanımlar fabrika bazında yapılıyor. Gözden kaçırılmamalı.
b. Aktarım sırasında ORA_1400 hatasıyla karşılaşılıyorsa ERP_TABLE daki tanımlar kontrol edilmeli.

Kümülâtif Gelir vergisi matrahını nereden giriyorum?

Tanımlamalar –vergi dilimleri ekranında her yılın başında tanımlanır

Bordro hesapladım sorguladım ama Agi de tutarsızlık var nereyi kontrol etmeliyim?

a. Bordro detaylı görünümünden Agi oranı kontrol edilir. Oran doğruysa asgari geçim indirimi tanımlama ekranından ilgili yıl için olan bilgiler kontrol edilir.
b. Oran yanlışsa hangi yakınlar için Aginin eksik/fazla verildiği kontrol edilerek özlük bilgilerinden düzeltmeler yapılarak bordro tekrar hesaplanmalıdır.
c. Agi 0 geliyorsa kişisel tahakkuk bilgilerinden Agi verilsin kutucuğu işaretlenmelidir.

Fazla mesai gün olarak giriş yaptım fakat bordro hesaplamada ‘0’ geliyor. Neden?

a-Hesap formatlarında parametre türünde fazla mesai işaretli olması gerekir.
 b-Ayrıca Personelin fazla mesai saatleri girilmiş olması gerekir.

Toplu bordro raporu almak istiyorum nerden alabilirim?

Bordro-raporlar-Büyük Bordro raporundan alabilir

Kişisel tahakkuk bilgilerinde kanun no ne işe yarıyor seçmesem olmaz mı?

Kanun no seçilmediği takdirde puantaj aktarımında ssk gün hesaplanmaz.  Dolayısıyla ssk primleri ödenmez.

Bordro sorgulama ekranında ek gelir sekmesine herhangi bir bilgi gelmiyor? Sebep?

Tanımlamalar ekranında hesaplama formatlarında ek gelir sekmesinde kayıtlı  ek gelir olması gerekir. Ayrıca Kişisel tahakkuk bilgilerinde personelin alacağı  ek gelirler tanımlanması gerekir.

İhbar tazminatı haftaları nerden tanımlanır?

Genel parametreler ekranında parametre2 ekranından tanımlanır.

Kıdem tazminatı beklenenden fazla görünüyor? Sebep?

Genel Parametreler ekranında kıdem tazminatı tavanı değeri kontrol edilmeli.

Brüt ücret üzerinden hesaplanan bordroda vergi matrahı hatalı

31 gün olan aylarda 31 güne göre hesaplamayıp, 30 güne göre ücret hesaplaması için parametre ekranında max gün ay 30 olarak girilmeli

Firma bünyesindeki farklı taahhuk birimleri arasında personel geçişleri olursa (işçi bir firmadan diğerine hakları saklı devir olursa) Kıdem Tazminat hesabının hesaplanması nasıl olur

Özlük dosyasındaki " Hizmete Başlama Tarihi" ilk başladığı firmadaki işe girş tarihidir. İş  Giriş Tarihi ise halen çalıştığı firmada başladığı tarihtir.

Personel listesi ekranı açıldığında sorgulandığında SQL1427 hatası

İzin İşlemleri Tanımlama ekranında izin grupları aralığı tanımlanırken başlangıç ve bitiş takamları çakışmıştır. 1-5, 5-10, 10-11 hatalı tanımdır. 1-5, 6-10, 11-20 olmalı

Maaş hesaplanarak tahakkuk birimleri arasında geçiş yapılacaksa işlem

Maaş hesaplanarak tahakkuk birimleri arasında geçiş yapılacaksa Ayrılış Tarihi girilip yeni sicil kartı açılmalı. Aynı sicil no ile devam etmek isteniyorsa Bilişim parametre değiştirmeli

Kişinin şu anki kıdem tazminatı nereden görülür

Genel Tanımlamalar/Tahakkuk Bilgileri

Kıdem ve ihbar bordroları

Bordro tipi olarak tanımlanıp ayrı ayrı hesaplanmalı

Önceki yıllardan kalmış izinler nasıl aktarılacaktır

1. T_ORT_INSANKAYNAK_PARAMETRE tablosunda YILLIK_IZIN_ISLEM_YILI 'na hangi yıldan sonra izinlerin geçerli olacağı girilir. Yani en erken hangi yılın izni kalmışsa o yıl girilir. Örneğin 2014 girilirse sistem 2014 den önce giren tüm kişiler için 2014,2015,2016 izinlerini yaratır.
2. Sonra geçmiş yıllarda kullanılan tüm izinlerin kişi bazında girilmesi gerekmektedir.

Maaşın ve yıllık izin alacağının ayrı ayrı hesaplanması ileride giderilemeyecek sorunlar yükleyecektir. Bu sistemin tek kalemde hesaplanması önem arz etmektedir. Bunun sebebi örnek ile açıklayacak olursam;

Bu tür durumlarda izin ücretinin ek gelir olarak verilmesi uygun olur, paramterler buna göre ayarlanmalı

Periyodik sağlık kontrolleri kişi özlüğüne nasıl işlenir

1- İnsan Kaynakları Yönetimi/Parametre/Kodlu Alan İçeriklerinin Tanımlanması ekranından “SAGKONTROL” kodunu seçip detay kayıt ekleyip kontrol tanımını kaydedin. 2- İnsan Kaynakları Yönetimi/Parametre/Görev Tanımlama ekranından Görev kodu detayından ilgili sağlık kontrolünü seçerek kaydedin. Bu kontrol o görevdeki personele uygulanacaktır.3- İnsan Kaynakları Yönetimi/Sicil-Özlük işlemleri/Sağlık Bilgileri ekranına ana kayıt ekleyerek personeli seçip satırda gerekli tanımlamaları yaparak kaydedebilirsiniz.

İzin kesinleştirme ekranında Personel Arama ekranı çalışmıyor, yetki yok uyarısı geliyor ama giriş yapan kullanıcı genel tanımlamalarda tam yetkili

İK’ya sskozls20201get servis yetkisi ilave edilmeli. UPDATE ERPORT.ERP_SERVISLER
SET    GENEL_SERVIS = 1
WHERE  SERVIS       = 'sskozls20201get';
COMMIT;

Sicil Özlük İşlemleri/Eğitim tanımlama ekranında işlem yaparken eğitim kategorileri ve eğitim alt kategorileri hangi kodlu alandan tanımlanılıyor?

Tahakkuk İşlemleri/Tanımlamalar/Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama ekranından sorgu yapılarak istenilen alanlar tanımlanabilir.

Kadro Birimi ne demektir?

Eğer bir personelin kadrosu çalıştığı birimden (organizasyon) farklı ise kadro birimi (organizasyon) seçilir. Bu alanda Genel tanımlamalar, organizasyon tanımlamada girilen organizasyonlar listelenir. Bilgi amaçlıdır.

Üretim Bölümü ne demektir?

Personelin fiili olarak çalıştığı organizasyonun karşılığında Organizasyon tanımlamada seçilen Üretim Bölümüdür.

Organizasyon Adı ne demektir?

Personelin fiili olarak çalıştığı organizasyondur. Bu alanda Genel tanımlamalar, organizasyon tanımlamada girilen organizasyonlar listelenir. Üretimden veri giriş ekranlarında bu alana göre personel listelenir. Yani döküm işinin gerçekleşmesinde dökümde çalışanlar listelenir.

Genel Görevi ne demektir?

Görevleri sınıflandırmak için girilebilen kodlu alan bilgisidir. Bilgi amaçlıdır.

Soru Sor