bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Belge yönetimi ekranına kayıt eklenemiyor
Yetkiler kontrol edilmeli, Genel Tanımlamalar da kısıtlı yetki tanımlanmıştır. Yetkilerinde kısıtlı-sınırlı yazan iki yetki çıkartılmalı.

 

Operasyon talimatları ekranında bir operasyona tanımladığım 10 karakteristikten sadece biri Kalite Üretim Kayıtları ekranına geliyor
Operasyon talimatları tanımlama ekranında detay kaydı girilmiş olan karakteristikler ancak Kalite Üretim Kayıtları ekranına gelir. 

 

Red karar tipleri için hangi stok hareketlerini gerçekleştirmeli
• Hurda – Çeşitli hurda hareketleri mevcut. (C-RHURDA, C-UHURDA, C-KHURDA)
• Karantina - Çeşitli karantina hareketleri mevcut (G-KARAN, I-RED_KAR, I-ELDE_KAR)
• Düzeltme – Karantinadan elde (I-KAR_ELDE)
• Dönüştürme- Bilgi Verilecektir
• Ayıklama-karantinadan elde (sağlam olan miktar)
  ve karantinadan hurda (bozuk olan miktar) biçiminde iki karar verilebilir
• Tamir-karantinadan elde (I-KAR_ELDE)
• Sapma-karantinadan elde (I-KAR_ELDE)

 

Ekrandaki rapor tiplerinden birini alamıyorum.
Bu ekrandaki rapor tiplerinden rapor alabilmek için sorgu parametrelerinden sorgulama yapıp rapor al butonuna basılır. Detay kayıttaki verilerden seçim yapılarak rapor alınmaz.

 

Vardiya Kaydı/Mlz çıkış sihirbazında y.mamul tüketimi yapılamamaktadır
Bu sihirbaz tipten sadece mlz çıkışı yapılabilir. Y.mamul tüketimi sadece Stok girişi yapılan sihirbaz tiplerinde yapılabilir. 

 

Fason dönüşte GKK gerekir işaretli olan envanterin tanımlanmış olan GKK sı GKK işlemi yapılmak istendiğinde çıkmıyor. Oysa GKK Gerekleri tanımlı
Fason Dönüşte GKK yapıalcak olan envanterilerin GKK Gerekleri Tanımlanırken mutlaka tanımlama ekranındaki "Dış Hizmet Kodu" seçimi yapılmalı ve bir dış hizmet kartı ile ilişkilendirilmelidir. Aksi taktirde GKK işlemi ekranına yapılan tanımlamalar gelmez

 

Silmek istediğim bir iş emrinin Kalite ölçüm sonuçları İş Emri Detay ekranda görünüyor. İş emri kalite ölçüm sonuçları ekranında ise bir kayıt bulunmuyor. Dolaysıyla ölçüm kayıtlarını silemediğim için İş Emri ninde silemiyorum.
Ana iş emri daha önce silinmiş ise alt iş emrinin kalite ölçümleri İş Emri Kalite Ölçüm ekranına gelmez. Bu ekran sıfır sıra nolu ana iş emrini arar

 

Belge Dağıtım sorgulama ekranına revizyon yapılan belge gelmiyor
Belgenin revizyonu onaylanmamışsa ekrana gelmez

 

Rev Geri Bildirim İstemi ekranı sorgulandığında veri gelmiyor
Bu ekrana veri Belge Yönetiminde detay kayda girilen revizyon satırı üzerinde sağ tuş ile yapılan  "Rev Geri Bildirim İstekleri" gelir. Bu alandan yapılan istekler ekran sorgusunda görünür.  

 

Red kararları tanımlama kodlu alanında "Katsayı sıfır olamaz" seçimi nedir
Üst yönetim/kalite analizlerine bazı kararların yansıması istenmiyorsa Kalite Red Kayıtları ekranında ana kayıttaki " Red Katsayısı" veya detay kayıtta bulunan "Karar Katsayısı" sıfır yapılır. Bu tip bir değişimin yapılması önlenmek isteniyorsa Kalite/genel Tanımlamalar/Red Kararları Tanımlama ekranında ilgili kararlarda "Katsayı 0 olamaz" seçilmelidir.

 

Belgenin etinliği veya kapalı olması arasındaki fark nedir
Etkinlik belgeyi sistemde kullanılmaz hale getirmektir. Kapatmak ise örneğin revizyon sürecinde olduğu için etkin bir belge ulaşıma kapatılabilr.

 

DailyRecords yükle fonksiyonu çalışmıyor.
DailyRecords klasörünün altına doğrudan bir belge konulamaz. Mutlaka bir klasörün içerisinde olmalı.. Belge Yetki tanımlamada DailyRecords altındaki klasöre yetki tanımlanmalıdır.

 

Otomatik gelen veriler hangi ekranlardan geliyor
GKK işlemleri ekranında Red Kaydı Oluşturulduğunda, İŞ Emri kalite Ölçüm ekranında Red Kaydı Oluşturulduğunda, Operasyon Listesi ekranında Vardiya sihirbazı ile üretim gerçeleştirirken hata kaydı girilirse, mobil vardiyada kalite ölçümünde hata kaydı girildiğinde

 

bir hammadde partisinin hangi iş emirlerinde kullanıldığı nereden bulunur
Üretim/Üretim Takip İşlemleri/İş Emri izlenebilirlik Raporu

 

bir üretim parti no (tega parti no) ile üretilen ürünlerin hangi siparişlere sevk edildiği nasıl tesbit edilir.
Stok/Malzeme hareketleri ekranında Birleştirilmiş Görünüm sekmesinde C-Satış tipindeki kayıtlardan parti no sorgusu yapılmalı

 

bir üretim parti no (tega parti no) ile üretilen ürünlerin stok durumları nasıl tesbit edilir.
Stok/Depo Malzeme Sorgulama ekranında parti no bazında sorgulanmalı

 

İş emri kalite ölçüm kaydına kayıt saatinin otomatik gelmesi, manuel girilmemesi mümkün mü
Kısıtlı kalite yetkilerinde bu saat otomatik gelir.

 

Mobil vardiyadan girilen parti no verisi iş emri kalite ölçüm ekranında hangi alana gelecektir
Ölçülen Parti No alanına gelmektedir

 

Envanter kartında GKK gerekir işaretli olan bir envanterin GKK Gerekleri tanımlanmamışsa GKK işlemleri sırasında kaydedince GKK Tanımlanmamıştır uyarısı veriyor. Yine de stok girişi yapılıyor mu
Evet, tesellümden eldeki miktara stok girişi gerçekleşir. 

 

Ömürlü malzeme deposunda bulunan ve son kullanma tarihi geçtiği için hurdaya atılması gereken bir envanterin hurda çıkışı nasıl gerçekleştirilecek
İki yol var; Ana kayıtta Ömürlü Malzeme seçimi yapıp Red kaydı açıp C-EHURDA kararı vermek ve Red Stok Hareketleri ekranında hurdaya atılacak miktarı girerek Stok Hareketi yap butonuna basarak gerçekleştrimek. Diğer yol ise depodaki eldeki miktarı Stok alt sisteminde bulunan Statü Değişim Hareketleri ekranında statüsünü Redde değiştirip manuel olarak Stok Çıkış ekranında C-RHURDA tipinde bir çıkış kaydı girilmeli, çıkış sırasında RED RAPor No seçimi yapılmalıdır

 

Mobilde kalite personeli giriş yaptığında seçili iş emri için ölçüm yap basınca karakteristikler gelmiyor
Bu konu parametrik. Mobil vardiya parametreleri arasındaki BLM_ID_BOS_KRT_GELSIN parametresi boş veya 0 ise karakteristiklerde ilgili bölüm seçimi zorunludur. Aksi taktide mobil e gelmez. Bölüm seçimi sonrası karakteristik sadece özlüğü o bölümde olan mobil kullanıcılarının karşısına gelir. İlgili kalite personelinin personel bilgilerinde organizasyon ilişkisi seçilmemiş olabilir. Üretim bölümü ortganizasyon tanımı kontrol edilmeli. parametre 1 yapılırsa bölüm seçimi yapılmayabilir bu durumda mobile giriş yapan kullanıcların hepsinin karşısına bölümden bağımsız gelir. Bölüm seçimi yapılırsa da sadece o bölümdekiler ölçüm yapabilir

 

GKK Bekleyenler ekranında bazı verilerde saat varken bazılarında saat 00:00 biçiminde
Stok giriş sırasında ana kayıt eklerken otomatik olarak tarih verisi oluşuyor. Geri planda saat de kayıt açılan saat olarak kaydediliyor. Eğer stok giriş sırasında bu tarih alanı tıklanmazsa saat GKK Bekleyenler ekranına gelir. Tarih tıklanır veya değştirilirse saat sıfırlanır

 

Müşteriden satış iadesi olarak gelen ürünler GKK Bekleyenler ekranına düşmedi
G-MKIADE ( kalite iade ) tipindeki girişler GKK ya düşer. G-MSIADE ( satış iade) tipindekilerin GKK ya düşmesi için Stok Hareketleri Tanımlama ekranında GKK Gerekir seçim kutucuğu işaretlenmeli

 

Red kaydı sırasında redde konu olan karakteristik ürün ağacında farklı dallarda tanımlanmış ise "Ürün Malzeme Karakter" seçimine nasıl gelecek Örneğin torna sırasında bir önceki aşamada/dalda tanımlanan karakteristiğin uygunsuzluğu tesbit edildi ise nasıl
Karakteristik tanımlama sırasında "Kapsam" ı "Tüm Ürün Dalında" seçilirse karakteristik tüm dallarda görünebilir

 

GKK da red edilen parti nasıl iade edilmeli
İrsaiyeli çıkış ekranında C-YANIADE tipinde çıkış yapılır. Detay kayıt Bilgi Girişi ekranında red edilen giriş partisi seçilir. Tedarikçi düzeltip veya yerine yeniden üretip gönderdiğinde ise Stok Girişi G-IADEFAS tipinde yapılır. Detay kaydında ilgili sipariş seçilir.  Kalite GKK işlemlerinde red kaydı girilip onaylanınca otomatik olarak REd kaydı ekranında oluşan ana kayda karar girmelidir. Red stok hareketi GKK redlerinde yapılamaz. Karar girmek yeterlidir.

 

Müşteri iadesi olan envanter kalite tarafından red kaydı ile girildikten sonra tamir edilip nasıl çıkışı yapılmalı
Çıkış için redden eldekine almak gerek. 1.1. alternatif; I-RED_ELDE stok hareketi içeren bir karar red karar tanımlayıp, Red Stok Hareketleri ekranından stok hareketi yapılabilir.
1.2. alternatif; Statü Değişim ekranından statü değişimi gerçekleştirilebilir. Sonra da C-SATISDIG tipinde stok çıkışı yapılabilir.
 

 

GKK da redde düşmemiş bu nedenle ELDE statüsündeki envanterlerin statüsünü RED e dönüştürerek iade çıkışının yapılması.
1- Red kararları tanımlama ekranında yeni karar tipini Stok Hareket Tipi "I-ELDE_RED" ( eldeki statüsünde olan envanterin RED statüsüne dönüştüren iç hareket)
2- Kalite Red Kaydı ekranında detay kaydından bu kararı seçin, böylece envanterin statüsü RED e dönsün.
3-Red kaydı ekranı ana kayıt üzerinde sağ tuş yapın ve "Red Stok Hareketleri" ekranına geçiş yapın.
4- Detay kayıtta seç kutucuğunu tıklayın ve hareket miktarı 1 girin.
5- Ekranın üstindeki "Stok Hareketi Yap" butonuna basın.
6- Eldeki miktar RED teki miktara dönüşecektir.
7- İade işlemi için İrsaliyeli çıkışlardan C-YANIADE çıkışı yapın.

 

DailyRecords yetkisi tanımlanmış olduğu halde Bu klasöre yükleme yetkiniz yok geliyor.
DailyRecords yetkisi yeterli açıklıkta tanımlanmamış olabilir. C:\BlsBelgeler\DailyRecords\.... Biçiminde C: den itibaren tanımlanmış olmalı. 

 

GKK sı tanımlanmamış ve GKK ya tabi tutulmamış bir envanterin stok girişinden tedarikçiye iade nasıl gerçekleştirilecektir.
"I-ELDE_RED" tipinde bir hareket tanımlanmalı. Kalite red kaydı ekranına manuel ana kayıt girdikten sonra detay kayda bu hareket tipi içeren bir karar girilir. Ardından Red Stok Hareketleri ekranına geçiş yapılıp stok hareketi yoluyla eldeki miktar redde dönüştürülür. Artık İrsaliyeli çıkışlar ekranından C-YANIADE tipinde çıkış yapılabilir. 

 

Müşteriden iade son ürünün G-MKIADE tipindeki girişi ardından GKK Bekleyenlere düştüğü halde GKK İşlemleri ekranına tanımlanmış olan GKK Gerekleri gelmiyor
G-MKIADE tipindeki stok girişlerine GKK yapılabilir ama sadece karar girilebilir. GKK Gerekleri tanımlanmamalıdır. Tanımlansa bile GKK işlemleri ekranına gelmez. Sadece Karar girilmelidir

 

Ekrandaki alt-üst nedir
Ölçülen değerin istenen aralığın üstünde mi ( +  toleranstan büyük) yoksa altında mı ( istenen değerin - tolerasından küçük) olduğu anlamına gelir. 

 

Operasyon listesi ekranına kalite red kararlarının tamamı gelmiyor
Red Kararları tanımlama ekranında ağaç dal yapısı grup ve altında kararlar biçiminde olmalı. Alt dalı olmayan karar operasyon listesine gelmiyordur. 

 

Operasyon listesi Alaşım sihirbazından yapılan iş emri gerçekleştirmelerinde girilen hatalı miktar karantinaya düşerken, mobilde red statüsüne dönüşmektedir. Sihirbazdan yapılan gerçekleştirmede karantinadaki stoğu hurda stok hareketi için statü değiştirm
İki farklı ürün ( mobil-erp) tasarım bu şekilde. Sihirbazda girilen ve karantinaya düşen miktarın hurdaya stok hareketini birseferde yapmak için seçilen kararın stok hareket tipi C-KHURDA yapıalbilir. Böylece statü değişimi yapılmaz

 

Karakteristik ekranında tanımlanmış olan karakteristikler mobil vardiyaya gelmiyor
Ürün Karakteristik Tanımlama “karakteristik İlgili Bölüm” ile mobile giriş yapan kullanıcı ilişkisi (BLM_ID_BOS_KRT_GELSIN) ( 0 ise mobil ölçüm yap ekranında kullanıcının karşısına sadece karakteristik tanımlamadan ilgili bölüm alanında kullanıcının bölümü seçilmiş olan karakteristikler gelir. 1 ise karakteristik tanımlamada mobile giriş yapan kullanıcının bölümü ile ilişkilendirilmiş ve boş bırakılmış karakteristikler gelir)

 

Müşteri iade tipinde operatör, operasyon, Red alt tip, ölçülen değer, Hata nedeni zorunluluğunun kaldırılması
ERPORT.T_ORT_KALITE_PARAMETRE tablosunda KAL_REDKAYIT_KARAKTER_GEREKMEZ
= 1 olduğundan kalite red kayıtlarında karater gerekmez
= 2 olduğunda Müşteri İade tipinde Red Alt tipi, Ölçülen Değer, Operasyon,Hata Nedeni zorunlu olmaz

 

İş emri kalite ölçüm ekranında kalite tüm yetki atanmış olduğu halde kayıt silme yetkisi isteniyor.
Yetkiler arasındaki iş emri kalite sorgu kısıtlı yetkisi çıkartılmalı

 

Bazı envanterlerin iş emri ilgili belgelerinde bulunun bir belgeye revizyon geldiğinde hagi iş emrilerinde bulunduğu nasıl anlaşılacaktır
Belge Tanımlama detay kayıt üzerinde sağ tuş menüsünde İlgili İŞ Emirleri sorgulanarak seçilen iş emrilerindeki belge güncellenebilir. Sağ tuş menüsünde Açık İş Emirlerini Güncelle seçeneği vardır

 

Onaylı Revizyonu bulunan bir belge İş Emri Tanımlama ekranından tanımlanmış olan bir iş emrinde ilgili belgelere gelmiyor
ERP de iş emri detay ekranı “ilgili belgeler” sekmesine iş emri ürünü ile ilişkilendirilmiş belgelerin gelmesi için iş emrinin “komple aç” yöntemi ile açılmış olması gerekmektedir

 

Kullanım dışı kalan ölçüm aletlerimizin etkinliğini kaldırıp aramalarda gelmemesini sağlayabiliyoruz, bunun dışında yapabileceğimiz bir kullanım dışı işaretlemesi var mıdır?
Ölçü Aletleri Tanımlama Ekranında Etkinlik göstergesinde etkinliğini kaldırma dışında kullanım dışı işaretlemesi yoktur.

 

Bir envanterin üretim kalite ölçüm sonuçlarını incelemek için İş Emri Kalite Ölçüm ekranında "Sorgu Ürün Kodu” alanına kod girildi ama sonuç gelmedi.
Bu alan bir firmaya özel konmuş bir sorgu alanı. -DÖK yarımamulü sorgulanıp, dökümdeki ergitilmiş metalin spektral sonuçları sorgulanmaktadır. Bir ürünün ölçüm değerlerini görmek için İş Emri No-Ürün alanından iş emri seçmeden sorgulama yapılırsa sonuçlar gelir

 

Kalite/Red kaydı ekranında Müşteri İade tipinde : "Üstü-Altı", "operasyon", "operatör" ve ölçülen değer" zorunlulukları kaldırılabilir mi
ERPORT.T_ORT_KALITE_PARAMETRE tablosunda KAL_REDKAYIT_KARAKTER_GEREKMEZ
= 1 olduğundan kalite red kayıtlarında karater gerekmez
= 2 olduğunda Müşteri İade tipinde Red Alt tipi, Ölçülen Değer, Operasyon,Hata Nedeni zorunlu olmaz
 

 

Serverdaki klasörleri belge tanımlamada tek tek tanımlamak yerine excelden aktarımın bir yolu var mı?
Boş bir excel dosyası açıp ALT+F11 yapın. Sol frame'de ThisWorkbook'a tıklayın, aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın. kodun 3. satırındaki "C:\" adresini klasör isimlerini almasını istediğiniz adres ile düzeltin ("d:\ascelik\dosyalar" gibi). Excel dosyasına dönün. ALT+F8 yapıp makroyu çalıştırın. Klasörlerin isimleri excele gelir. Bu excel ile belge tanımlamaya klsör isimleri excelden aktarılabilir. Sonra Tek tek kalsörlerin üzerinde sağ tuş dosya Sisteminden oluştur yapıp belgeler içine çekilebilir. 

Sub Klasor_altklasor_listesi()
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\")
Set colSubfolders = objFolder.SubFolders
For Each objSubfolder In colSubfolders
c = c + 1
Cells(c, "a") = objSubfolder.Name
Next
End Sub

 

Belge tanımlama ekranında tanımlanmış tüm teknik resimlerden revizyon detay kaydı bulunmayanlara "ilk yayın" tipinde ve revizyon no 0 olan bir kayıt otomatik atılması.
Aşağıdaki script çalıştırılırsa detay kayıtlar otomatik oluşacaktır. Öncesinde REvizyon Neden Tip kodlu alanına 0 kodlu "ilk yayın" tipi ilave edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                          Insert into ERPKALITE.T_KAL_BELGE_REVIZYON
   (BELGE_REV_ID, BELGE_ID, REVIZYON_NO, REVIZYON_TAR, REVIZYON_TIP, REVIZYON_NEDEN_TIP, BELGE_YOLU, ETKGST,  FABRIKA_KOD, REV_ONAY_TIP,
LAST_UPDATE_DATE)

select rownum, a.BELGE_ID,'0', TO_DATE('24/08/2016', 'DD/MM/YYYY'),'1','0',a.BELGE_YOLU , 1, a.FABRIKA_KOD, 'O', TO_DATE(sysdate,
'DD/MM/YYYY')

from T_KAL_BELGE a

where not exists (select 1 from T_KAL_BELGE_REVIZYON b where a.BELGE_ID = b.BELGE_ID ) and a.BELGE_ANA_TIP = '3';

commit;

 

İrsaliyeli çıkışlar ekranında satış yaptığımız ürün için kullanılan malzemelerin 1 tanesinin ya da daha fazlasının GKK'sı şartlı kabul ise sistem o satışı yapacağımız partiyi seçmemize izin verir mi ?
İrsaliyeli çıkış ekranında sadece C-SATIS tipinde çıkış parti seçiminde,
eğer seçilen partinin işemrinde kullanılan malzemelerden birinin bile GKK sı
"Şartlı Kabul" ise sistem o partinin seçilmesine izin vermeyecek.

 

Şartlu kabul yaptığımız bir partiyi nasıl kabul yapabiliriz?
GKK işlemleri ekranında size özgü Açılır Listeye eklenecek "Şartlı Kabul
Durumunu Kabul Yap" seçeneği ile, mevcut GKK nın durumu "Kabul" yapılacak ve
Şartlı Kabul Miktarı Kabul Miktarı yapılacaktır. Sonra kullanıcı
kaydedecektir. Ekran için;
 T_ORT_KALITE_PARAMETRE parametrelerinden GENEL_PARAM4 1 yapılmalı.
 setSartliKabulKabulYap yetkisi verilmeli.

 

Kalibrasyon sürecini nasıl yöneteceğim
Kalite alt sisteminde tüm ölçüm cihazlarını tanımlayıp, bunları tanımlayacağınız Cihaz grupları içerisine kaydedin ve dışarı gidiş gelişleri Kalibrasyon menüsündeki Çıkış Giriş ekranına kaydedin. Bu ekranda irsaliye fatura ilişkisi yoktur

 

Kalibrasyon sürecinden evrak ilişkisi nasıl sağlanacak ? İrsaliye fatura ile ilişkilendirme vb.
• Cihazlara envanter kartı tanımlayın ( 2. Seviye, Stok, Satınalınıyor, Demirbaş göstergelerini işaretleyin)
• Stok giriş aktarımı ile stok giriş yapın,
• Kalibrasyon firmaları ile Uzun Dönemli Anlaşma Tanımlayın,
• Kalibrasyon Hizmeti adlı bir hizmet envanter kartı tanımlayın ( 2.seviye envanter)
• Dışarı göndereceğiniz zaman stokta Fason Çıkış Giriş ekranından ilgili Kalibrasyon firmasına gönderip geri alın ( Dikkat geri geldiğinde Bilgi Giriş ekranındaki “üretim gerçekleşmez” seçimini yapın mutlaka, stoklar artmasın)
• Alış faturasını girebilirsiniz.

 

İş emri kalite ölçüm sonuçları ekranında veri silmek istediğimde ' Kayıt Silme Yetkiniz Bulunmamaktadır.' uyarısı vermekte bu yetki nasıl verilir ?
Kalite yönetimine ait rol yetki tanımlama ekranında  ‘ getKalIsemriKalOlcumKisitli ‘ isminde bir yetki var bu yetki kaldırılır ise kullanıcı silme işlemini gerçekleştirir

 

DÖF tanımlarken sonraki muhtemel ilk imalat tarihi alanına bilgi girişi yapılamıyor.
Döf tanımlama ekranında "Sonraki Muhtemel İlk İmalat Tarihi" bilgisini MRP çalıştırdıktan sonra sistem
kendisi getirmekte, manuel girmeye izin vermemektedir. Siz MRP çalıştırdıktan sonra Döf tanımlam
kranında " Sonraki Muhtemel İlk İmalat Tarihi Hesapla" kutucuğunu seçili tutmalısınız ki, her seferinde
MRP'den yardım alarak o alanın bilgisini getirsin.

 

Karakteristik kopyala ile çekilen ürün karakteristikleri mobilde görünmüyor
Kopyalama sırasında kopyalanan envanterin operasyon ID leri set li kalıyor. Operasyon seçimleri yeniden yapılmalı

 

gkk girişinde reaksiyon planlarının hepsi gelmiyor
reaksiyon tipi GKK olarak tanımlanmış olmalı

 

GKK onayı farklı kişiler tarafından yapılabilir mi?
Hayır kalite kontrol personeli kime bağlıysa yalnızca o kişi onay verebilir. 

 

Aynı reaksiyon planını aynı anda hem GKK hem de Talimat a ilave etmek mümkün mü
Mümkün değil.  Her iki tipe de tanımlanmalı

 

Ürün karekteristikleri tanımlamada ezilecek karakter ne demek
Bu alanlar bir alaşımın tüm alternatif karakteristikleri arasında özelleştirme tiplerine göre hangisinin geçerli olacağını gösterir.
Örneğin GG20 alaşımında C değeri için tüm alternatifler tanımlanır, bir tanesi özelleştirme tipi boş olan standart değerdir, diğerlerinde örneğin değişik olan her ana ürün için özelleştirme tip Ana ürün seçilip, ana ürünler seçilip, ezilecek karakterde standart C karakteristiği seçilir.

 

"Kalite bölümü günlük olarak yaptığı son kontrol işlemlerini üretim olarak giriyor. Ama biz üretim raporlarında ayrı bir rapor onlar için istememiştik. Mesela Temizleme raporunu, bölümü ""kalite"" olarak seçip alıyorduk. Tabii bu durumda rapor başlığında
İsteğiniz yapıldı. Aynı rapor eğer kalite tarafından alınırsa başlık değişecek. Menü isminide Temizleme/Kalite ... yaptım. Deneyebilirsiniz.

 

alite kontrol formlarının üretim iş emirlerinin ve satın alma süreçlerinin gerçekleşme durumları üzerinden takibinin on – line yapılması
kalite kontrol formlarının mobil cihazlar tarafında üretilecek olan ürünlerin seri barkotları okutularak doldurulması ve bilişimERP ye işlenmesi.

 

Soru Sor