bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Satınalma siparişi Alış faturasına gelmiyor
Alış faturası stok girişi ile ilişkilidir. Stok girişi ardından alış faturası girişi yapılabilir

 

Tedarikçilerin liste fiyatları satınalmada nasıl kullanılır.
Satınalma alt sistemi Tanımlamalarda Malzeme Liste Fiyatları girişi tedarikçi bazında yapıldıktan sonra Satınalma Sipariş Girişi sırasında detay kayıtta Sipariş Tipi : Liste Fiyatı seçilirse fiyat tedarikçi liste fiyatından gelir

 

satınalma istek girişinde istek nedeninin yazılması nasıl garanti altına alınır
Açıklama alanı zorunlu hale getirilebilir. Neden bu alana yazılır.

 

satınalma sipariş isteğinden sağ tıkla onay ekranına geçildiğinde kayıt bulunamadığı uyarısı geliyor. Ya da onay ekranında kayıtlı bir istek bulunamıyor
Satınalma sipariş istek ekranında onay grubu seçimi yapılmamış olabilir.Satınalma ekranında detay kayıtlar girilip ana kayda toplam tutar yansıdıktan sonra onay grunu seçimi yapılarak kaydedilmeli.

 

teslim tarihi gelen satınalma siparişleri için uyarı ve uyarı sıklığı tanımlama
Genel tanımlamalar da uyarı sıklığı değiştirilebilir. İstenen uyarı metni ve uyarının kimlere gönderileceği bilgisi Bilişim e ulaştırılmalıdır. 

 

Satınalma sipariş onayı sırasında onaylayan kişi miktar değiştirebilir mi?
Hayır, fiyat açılan sipariş miktarı için alınan fiyat olabilir. Onay yapan miktar değişikliği gereği duyuyorsa satınalma siparişini reddederek açıklamada belirtmeli veya telefonla miktar değişikliğini istemeli. 

 

alış faturası girişinde birden fazla irsaliye için gelen tek faturanın girişi sırasında çoklu irsaliye seçimi mümkün mü
Evet

 

Satınalma onay grubu seçimi yapıldığı ve satınalma sipariş onay ekranında onaylama yapıldığı halde neden izlemede açılan satınalma siparişi beklemede görünüyor
Satınalma siparişi onay yetkisi bir kullanıcıya değil role tanımlanırsa satınalma sipariş onayında o role dahil olan herkesi siparişi onaylaması sonrasında sipariş onaylıya geçecektir. Bu nedenle siparişleri bir grubun tamamının değil bir kişinin onaylaması isteniyorsa onay tanımlama ekranında seçilen ana kaydın detayına sadece bir kullanıcı girilmelidir.

 

Satınalma sipariş açılırken bir envanterin eski alım fiyatları nerede incelebilir.
Sipariş Giriş ekranında detay kayda alınan malzemenin üzerinde sağ tıklayıp malzeme hareketlerine ekran geçişi yapılırsa, eski kayıtları, fiyatları görmek mümkün

 

satınalma onayı bir kişi tarafından yapılacak. Sipariş giriş ekranında onay grubu seçimi tüm kalemler için seçilmek zorunda mı.
MRP den sonra satınalma isteği açılırken sağ tıklanıp Ana Satınalma isteği olarak açılmalı

 

İstek birleştirmede aynı parçaların yanı sıra tedarikçiye ait isteklerin birleştirilmesi mümkün değil mi
İstek birleştirme aynı ürün için yapılabilmektedir

 

Birden fazla aynı Malzeme isteği var. Bunları birleştirip tek bir sipariş verebilirmiyim?
Satınalma istekleri birleştirme ekranından  birleştirebiliriz. İstek numaralarına göre seçip birleştirebilirz.

 

Yapılan isteklerden en kolay nasıl sipariş açabilirim?
Satınalma istekleri izleme ekranından ana kayıtda istekler secilir sağ tuşla secilen istekler icin sipariş aç denir.

 

Satınalma isteklerinden parçalı olarak farklı firmalara nasıl sipariş açabilirim?
Satınalma istekleri izleme ekranından ana kayıtda istekler secilir sağ tuşla Parçalı Sipariş ver denir
Yapılan isteklere ilişkin sipariş, stok girişi gibi durumları tek bir ekrandan nerden görebilirim?
Sipariş İşlemleri altında Satınalma Siparişleri İzleme İşlemleri ekranında görebilirz.

 

Tekliflere tedarikçi atamak istiyorum ama bütün teklifleri göremiyorum?
Satınalma ekranı birleştirme ekranında birleştirilmiş istekleri görebiliriz. Birleştirilmemiş olanlar görünmez

 

İsteklere ilişkin aldığım teklifleri nereden kaydedebilirim?
Teklif giriş işlemleri ekranında kayıt edebilirz.

 

Satınalma sipariş girişi yapıyorum fakat 'Onay Grubunu' seçemiyorum,
Toplam tutar belirlenmemişse onay gurubu seçilmez.’0’ dan büyük olmalıdır.

 

Satınlma siparişlerini onaylama çalışıyorum fakat hiç bir kayıt gelmiyor.
Sipariş Onay yetkilerinde kullanıcı tanımsızdır yetkisi yoktur.

 

Satınalma siparişini onayladım ama onaylı durumua geçmiyor neden?
Onaylamada birden fazla kişinin onayı gerekiyor. diğer sorumlular onayladıktan sonra onaylı olur.

 

Bir sipariş ile uzun dönemli anlaşma ilşkisini nasıl kurabilirim?
Sipariş giriş işlemlerinde detay kayıtda sipariş tipi uzun dönemli anlaşma secilir.malzeme ve anlaşma no seçilir.daha önceden O firmayla uzun dönemli anlaşma girilmesi gerekir.
Satın alma Sipariş İşlemleri altında ilk önce ana kayıt ekranında Yeni bir sipariş kaydı yaratılır. Firmamızı ve sipariş kodunu belirliyoruz. Detay kayıt ekranında Sipariş Tipi uzun dönemli anlaşma seçilir. O firmaya ait Uzun Dönem. Anlaşma No ve Envanter girilir. Sipariş ile uzun dönemli anlaşma no ilişkisi kurulur.

 

Bir stok kartının giriş miktarlarını görebiliyoruz ama giriş fiyatlarını liste şeklinde nasıl görebilirim?
Liste olarak Stok/Yönetsel işlevler/Envanter Kullanım Listesinden ortalama fiyatları görebilirsiniz.
 -Stok/Malzeme hareketleri ekranında, birleştirilmiş görünümden hareket bazında görebilirsiniz.
 -Üst Yönetim Envanter bilgileri ekranından stok girişleri sekmesinden fiyatlı olarak stok girişlerini görebilirsiniz.

 

Satınalma teklif girişi sırasında teklif kaynaklık eden satınalma isteği ile ilişkilendirilebilir mi?
İstekler teklife İstek Birleştirme işlevi sonrasında dönüştürülürse bu bağlantı kurulabilir. 

 

Satınalma isteği ekranında detay kayıtta istek yapılan envanterin ölçü birimi sorgulamasında talep için kullanılacak birim gelmiyor. Tüp, boy vb.
Satınalma istek birimi envanter kartındaki takip birimi ile aynı olmalıdır. Envanter kartı takip birimi kontrol edilmelidir. 

 

Bedelsiz Satınalma Siparişini sistemde nasıl açabiliriz?
Biz bedelsiz satınalma siparişi ve girişi için iz bedeli yönetimini kullanıyoruz yani 0,001 gibi bir fiyat girişi yapılıyor.

 

Üretim malzemelerinin talepsiz satınalma siparişi açılması sistemde nasıl engellenebilir?
Esnek zorunlu alan tanımlama alt yapısını geliştirdik, bu alt yapı sayesinde eğer malzeme istemi ekranında bazı alanlar için bilgi girişini zorunlu yaparsak bu alanlar doldurulmadan sipariş girişi gerçekleşemez. Bu süreci malzeme seviyesine göre yönetebiliriz 1. Seviyeler için zorunlu 2. Seviyeler için değil gibi..

 

Satınalma isteği girişi sırasında ilgili tedarikçi bilgisinin siparişte görülebilmesi için hangi alan alana yazılmalıdır.
Ön Sipariş firma alanına yazılması durumunda siparişe yansır

 

Onaylanmış fakat sonra iptal edilmiş olan satınalma siparişinin detay kayıtları silinemiyor. Ya da onaylı iken beklemeye alındıktan sonra da silinemiyor
Birkez onaylanmış olan satınalma siparişi artık silinemez. Kayıt arşivi olarak saklanması için. Ancak iptal durumuna alınarak yeniden sipariş açılabilir. 

 

Satınalma sipariş miktarının belli bir oranda fazla stok girişine izin verilmesi tanımlanabilir mi
Envanter kartında Stok sekmesinde "Satınalma Sipariş Toleransı %" alanına girilen % oranı bazında stok girişinin fazla yapılmasına izin verir

 

Satınalma Sip izlemede sağ tuşta stok girişi yapılmamış siparişin Sipariş Tamamlaması yapılamıyor, oysa satınalma siparişi açılmış olan envanterin stok göstergesi işaretli değil
Stok tutulmayan envanterlerin satınalma siparişlerinin kapatılabilmesi için de ilgili satınalma siparişi seçilerek stok girişi yapılması gerekiyor

 

Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri ekranında detay kayda kriter eklenemiyor
Tedarikçi değerlendirme firma sektör bazında çalışmaktadır. Firma kartlarında firma sektörü olmak zorundadır

 

Satınalma Yetkisi Envanter Göstergesi bazında tanımlandı fakat istek yapılamıyor
Satınalma İstek Yetki Tanımlama sadece Malzeme Seviyesi bazında tanımlanabilmektedir.

 

Uzun dönemli anlaşma tanımlamada detay kayıttaki malzeme kod da ne seçilmeli
Alımı yapılan hizmet envanter kod seçilmeli

 

Satınalma Sipariş giriş ekranındaki tarih aralığı sorgusu sağlıklı çalışmıyor
Serverda bölgesel ayarlar yapılma

 

Sipariş Tanımlama ekranındaki renklerin anlamı
sarı--detay kalemlerin hepsi beklemede
pembe--detay kalemlerin hepsi onaylı--Stok Girişi var koyu sarı--detay kalemlerin hepsi onaylı mor--detay kalemlerin hepsi iptal kırmızı--detay kalemlerin hepsi tamamlandı

 

Alım birim tipi?
Uzun dönemli anlaşması sırasında ölçü birimi alım birim tipi seçimi önemlidir. Fasona “Adet” gönderilip dönüşte fason ekranda “adet” olarak girilecek fakat fatura “kg” olarak gelecekse Alım Birim Tipi: “Ağırlık” seçilmelidir. Envanter kartındaki brüt ağrılığa göre fatura girişte sistem karşılaştırma yapar. Alım Birim Tipi : “fason dönüş değer ” seçeneği ise fasona gönderim birimi ile dönüşteki birimi farklı ise ve fatura birimi dönüş birimi ise kullanılmaktadır.  Adet gönderip kg geri alınıyor ve faturalandırılıyorsa dönüşte yapılan Stok Giriş ekranında Takım Değer alanına gelen ağırlık değeri girilir. Böylece fatura girişi bu değer üzerinden yapılır.  Adet gönderip, stok girişi adet yapılıyor ve fatura da adet olarak kesiliyorsa Alım Birim Tipi : Kendi Birimi olmalı.

 

Satınalma istek girişinde envanter kartında tanımlanmış birimin gelmeyişi
T_STK_OLCUBIRIM tablosuna ilgili birim kaydedilmeli

 

Malzeme Liste Fiyat Tanımlama ekranında liste fiyatları firma bazında mı tanımlanmalı
Evet szorunlu

 

Satınalma Sipariş girişinde liste fiyat gelmiyor
Satınalma Sipariş girişi sırasında liste fiyatının gelmesi için:
1- Malzeme Liste fiyatı tanımlama ekranında fiyatlar Firma bazında tanımlanmış olmalı. Envanterin fiyatı hangi firmadan alınmışsa girilmiş olmalı. 2- Satınalma Sipariş girerken detay kayıttaki “Sipariş Tipi” açılır listesinde “Liste Fiyatı” seçimi yapmalı. 3- Yine Sipariş
  ekranında detay kayıttaki “Anlaşma No/Lsiste Fiyat” arama butonuna basıp açılan ekrandan liste fiyat seçimi yapılmalı. Ekrana liste fiyatı gelecektir. 

 

Satınalma sipariş girişinde uzun dönemli anlaşmadan da fiyat çeker mi?
Evet. 

 

Tüm onaylı satınalma siparişlerini (durumu :0) topluca kapatabilemek için ( durumu:T)
UPDATE ERPSAT.T_STN_TEKLIF_SATICI_SIPARIS_DT S
SET
    SAT_SIP_DURUM            = 'T'
WHERE
  S.FABRIKA_KOD = 120
AND SAT_SIP_DURUM
            = 'O';
COMMIT;

 

Fason dış hizmet operasyonu için tanımlanması gereken Uzun dönemli anlaşma fiyatları ürün bazında değişiyorsa ürün bazında uzun dönemli anlaşma fiyatı girilebilir mi?
Uzun dönemli anlaşma detayına tek bir hizmet kartı ve fiyat girilemiyorsa, ürün bazında fiyat tanımlayabilmek için bu operasyona gidecek tüm ürünler için bir tane hizmet kartı açılmalıdır. Uzun dönemli anlaşma detayına bu hizmet kartları tek tek tanımlanmalı. Rota operasyonda da her bir ürünün kendi hizmet kartı seçilir. 

 

Tedarikçi Teslimat Kalite Sorgusu ekranında Belgeli Sevkiyat Sayısı, Aşırı Navlun Sayısı ve PPM değerleri hangi ekranlardan hangi verileri çekiyor.
Stok Girişlerinin yapıldığı ekranda stok girişinde ‘Belgeli Sevkiyat’ ve ‘Aşırı Navlun’ alanları işaretli olanların sayısı sorgulama ekranında görünür. PPM alanı ise GKK işleminde reddedilen miktarı belirtir (iade ve fason girişleri hariç). Daha önceki GKK işlemlerinde herhangi bir miktarı reddedilmiş miktarlar varsa bu alan sıfırdan farklı bir değer getirecektir.

 

Raporları email atarken sunucunun mail adresinden değil ilgili kullanıcının mail adersinden göndermek mümkün nü
Parametriktir. Sicil özlükte kişilerin özlük kartlarında Diğer alanında email (iç) adresleri ve şifreleri tanımlanırsa gönderim sırasında şifre girilerek mail gönderilebilir. Fakat bu gönderim outlook a düşmeyeceği için gönderen kendisine de gönderirse takip edebilir.

 

ekrandaki gecikme puanı nasıl hesplanıyor
Gecikme puanı  şu şekilde hesaplanıyor: (stok girişindeki sayılan miktar X Stok giriş ekranındaki dönüşüm katsayısı) / istenen miktar) X (gecikme günü) , Gecikme gününü ise;  stok giriş tarihinden, verilen son termin süresini çıkararak hesaplıyor.

 

Zamanında teslimat ile Geciken teslimat % lerini topladığımızda %99 ediyor, %1 nerede kalıyor bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
zamanında teslimat ve geciken teslimatları hesaplarken de küsuratlı bir rakam çıktığında hep alta yuvarladığı için toplamda %99 çıkabiliyor. Örneğin 44 teslimattan 40 tanesi zamanında ise 40/44= 0,909090 çıkıyor, ama bunu %91 değil %90 a yuvarlıyor. Diğer geciken 4 teslimat ise 4/44=0,09090 çıkıyor, bunu da %9 a yuvarlıyor ve toplamda %99 oluyor.

 

belge tanımlama ekranında tanımlanmış olan bir belge satın alma siparişine nasıl eklenir?
Öncelikle belge tanımlama ekranında ilgili belgenin üzerine gelip, sağ tuş yardımıyla ‘belge bilgi girişi’ ni  ilgili GKK kodu ile belgeyi ilişkilendirmek gerekiyor. Daha sonra satın alma siparişi açarken, detay kayıtta ‘şartname no’ kısmında belgenin ilişkilendirildiği GKK kodu seçilmesi gerekiyor. Daha sonra satın alma siparişi mail ile gönderilmeden önce mailin ekine ilgili belge seçilip eklenmesi gerekiyor. 

 

Satınalma Sipariş detay kaydında Şartname alanında kayıt gelmiyor.
Burada yapılan sorguya ilgili envanter veya envanterin dahil olduğu gruba tanımlı GKK lar gelir. Diğer kolondaki "karakteristik rev no" sorgusunda ise tüm onaylı GKK lar gelir. Bu GKK ile ilişkilendirilmiş bir belge varsa sağ tuş Şartname aç ile de açılabilir

 

Satınalma Siparişlerinin müşteri satış siparişleri ile bağlantısı nasıl kurulur ve bir satış siparişine istinaden açılmış olan satınalma siparişleri nasıl sorgulanır.
siparişe göre planlama ekranından İş emirleri satış siparişleri ile bağlantılı açılırsa ve yine bu ekranda satınalma sitek girilirse iş emri no isteğer oradan da satınalma siparişine bağlanır. Yani satınalma istek ve sipariş girişlerinde iş emri seçimi yapılmalıdır. Satınalma Sipariş izleme ekranında iş emri bazında sorgulama yapılarak ilgili satınalma siparişleri sorgulanabilir

 

Satınalma istekleriyle, girilen teklifler arasında bir bağlantı kurulabilir mi?
Evet kurulabilir. Satınalma/Teklif İsteme/Değerlendirme/Teklif Giriş İşlemleri (STNTKLFHZM007) ekranında detay kayıtta yer alan "Malzeme Kod" açılır detay kayıt ekranında "ilk sip.no" alanından ilgili malzeme istek no seçilip kaydedilirse satınalma istek nosu ile teklifler birbirine bağlanmış olacaktır. Bilgiler kaydedildikten sonra ekranın sorgulanıp kontrol edilmesi tavsiye edilir.

 

Envanter takip birimi tüp olan ürün satın alma siparişi girildiğinde takip birim şişe olarak gelmektedir. Bunun sebebi nedir ?
Ölçü birimlerinin Satınalma Kod Tablosuna da eklenmesi gerekiyor.yeni ölçü birimleri hem stoğa, hem satınalmaya hem de ölçü birim ekranına girilmelidir.

 

Soru Sor