bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Teklif açarkerken sorgu ekranındaki tüm bilgileri girmem gerekiyor mu
Hayır o bölümler sorgu için

 

Firma tanımladık ama detay bilgileri gelmiyor
ana kayıt kaydedilmeden detay kayıt girişine geçilmemeli. 

 

Satış teklif ekranında seçilen raporun dökümü nereden alınacak
Sağ üstteki simgeler arasında bulunan Rapor Yazdır simgesi tıklanarak alınır. Yetki gerekir

 

ihracat firması farklı olması durumda firmalar birbirlerinin sipariş ve diğer verilerini görebilir mi? Bir firmada açılan cari kart ve envanterler diğer firmalarda görülebilir mi?
Bir firmada açılan cari kartın diğer firmalarda ana kaydı otomatik oluşur detay bilgiler elle girilmelidir. Envanter ana kayıtları da otomatik oluşur. Triger devreye alınmalı

 

bir siparişte 3 ayrı kalem var, bunların ikisi sevk adresi1 e gidiyor, birisi de sevk adresi2 ye gidiyor, aynı siparişte farklı sevk adreslerini nasıl tanımlayabilirim
Yapılamaz. Farklı sevk adresi olan için farklı ana kayıt açılmalı

 

Sipariş detayına "olası" tipte ürün eklenince uzlaşılan tarih girişine izin verilmiyor. Aynı siparişin ürün detayında kesin olan ürünler de varsa olası ürüne uzalşılan tarih girilemediği için sipariş kaydedilemiyor. Uzlaşılan tarih bilgisi eksik uyarısı g
Olası ürünler sözkonusu ise ayrı bir siparişle tanımlanarak "onay durumu" beklemede tutulmalıdır. Kesinleştiği durumda uzlaşılan tarih girilerek onaya sunulur. Detayında olası ürünler olan satış siparişleri uzlaşılan sevk tarihi olmadığı için onaylanamaz

 

Aynı siparişte sevk adresleri farklı ürünler tanımlanabilir mi?
Hayır. Her siparişin tek bir sevk adresi olur.

 

Teklif raporu için yetki uyarısı
Genel Tanımlamalar / Kullanıcı ve Yetki Tanım / Rol Rapor Tanımlama ekranında Satış rolündeki yetkilerin verilmiş olması gerekir

 

teklif ekranı detayındaki ödeme tipleri kodlu alanda yok. Muhtemelen ismi başka. 2) Teklif tanımlama maliyet alanındaki ödeme koşulları ? Firmada tanımlamadaki ödeme koşullarından gelmiyor mu
kodlu alan değil firma tanımlama ödeme koşulları sekmesi. Burda satış ekranı detay kaydındaki ODEMETIP kodlu alanı "Finans Yönetimi" ekranı altındaki kodlu alanlarda bulunmaktadır.

 

firma tanımlama ekranında başka bir ülke seçilince o ülkenin illeri gelmiyor. Detay ekranında farklı ülke girilirse il seçilmediği için teklif kaydını yaptırmıyor
Yabancı il kısmına ve adrese yazılmalı. İl boş bırakılmalı.

 

tanımladığım firma da nakliyeci firma listesinde geliyor. Buraya sadece nakliyeci firmalar gelsin
gelmez

 

Sipariş girişinde müşteri sipariş no zorunlu alan yapılmış Boş geçebilmeliler
Firma tanımlamada onay kutusu işaretlenirse zorunlu

 

Satış temsilcilerinin kendi iş takvimlerini oluşturdukları, görev takibi ve görev ataması yapabildikleri, iş süreçlerini süreç yönetimi yapısı içerisinde organize edip takip edebildikleri, mail gönderip alabildikleri, toplu mail gönderebildikleri ajanda –
mevcut

 

Prim ve Performans raporlarının oluşturulma
mevcut

 

Satış siparişinin diğer grup firmasına kopyalanması mümkün mü?
Sipariş İzleme ekranı ana kayıtta seçilen sipariş ürünleri sağ tuş menüsünde bulunan Seçilen Sipariş Ürünlerini Kopyala seçimi ile diğer firmalar kopyalanabilir. Kopyalamada kopyalanan firmada aynı müşteri ve envanter kartı olmalıdır. Bu kopyalamada fiyat taşınmaz. Ya  kopyalama sonrası elle girilmeli ya da üretici firma satıcı firmaları için bir fiyat listesi girmeli. Böylece kopyalama sırasında fiyat listesinden kopyalanan siparişe fiyat gelir. Sipariş kopyalama ayrıca Sipariş Sevk İŞlemleri ekranından da yapılabilr. Paket listesi hazırlanan envanterilerin Siparişleri koyalama butonu ile seçilen fabrikaya kopyalanabilir. İhracat firmasında açılan siparişin müşterisinin sipariş kopyalama sırasında üretim firmasına aktarımının iki yolu var. İhracat firmasında sipariş tanımlama sırasında ana kayıt Asıl firma Kodu alanına ihracat firmasının kendisi seçilmeli. KOpyalamada üretim firmasında sipariş oluştuğunda sipariş müşterisi ihracat firması olurken, diğer firma Asıl Firma Alanına geçer. Diğer yöntem ihracat firmasında siparişin tanımlanması sırasında asıl firma seçimi yapılmazsa üretim fabrikasına aynen kopyalanır. Üretim firmasında yabancı müşterinin firma kartında Ana Firma KOd alanında ihracat firması seçilmiş olmalıdır.

 

müşterinin sevk iadesinde (fazla olan mlz veya ödeme yapamayacağı için iade ettiği) mlz girişi nasıl olacaktır,izlenebilirlik nasıl korunacaktır
Sevk iade tipi giriş yapılacaktır. Bu giriş tipinde müşteri siparişi ve ürün parti seçimi yapılacağından izlenebilirlik sağlanacaktır.

 

Müşteri firmaları için ürün grupları bazında iskonto oranları tanımlaması nasıl yapılır ve bu iskonto oranları teklif/sipariş açarken otomatik kullanılabilir mi?
Müşterilere ürün veya ürün grubu bazında tanımlanan iskonto oranlarının girilebildiği bir ekran var. İskonto Kuralları Tanımlama.
Burada bir tür kütük oluşturulmaktadır. Geçerlilik tarihine göre istenirse uyarı tanımlanabilir. Fakat şu anda bu ekrandaki bilgi herhangi bir ekran ile ilişkilendirilmiş değildir. Örneğin satış teklifi açarken teklif firması girildiğinde otomatik olarak İskonto Kuralları Tanımlama ekranından indirim oranı uygulamaz. Otomatik fiyat getirme müştyeriye tanımlanan fiyat listesinden gelir.
 
1- Firmalar için iskonto oranlarının unutulması istenmiyorsa bu ekrana tanımlayır. Bu oranlar zaman zaman güncellenir. Bu firmalara belirlenen iskonto oranlarına göre bu firmalara Fiyat Listesi ekranında tutar bazında fiyat listesi oluşturulup sistemde açılan teklif veya siparişlere bu listeden otomatik fiyat çekilebilir. 2- Adam gün hizmeti kapsamında bir uyarlama yapılarak Teklif/sipariş açarken  indirim oranı alanının yanına bir arama butonu konur ve İskonto Oranları Tanımlanan ekranından firmaya tanımlanan iskonto oranını seçilebilir. 

 

Satış sipariş ekranı detay kaydındaki ürünlere tek tek sipariş teslim tarihi girmek yerine tek bir sipariş sevk tarihini birseferde girmenin yolu var mı
Ana kayıt oluşturulurken Sipariş İstenen Sevk Tarihi ve Planlanan Sevk Tarihi girişi yapılırsa sistem detay kayda açılan ürünlerin tüm tarihlerine set eder

 

Envanter arama ekranlarında set edilmiş olan envanter tipini değiştirmenin bir yolu var mı
Genel Tanımlamalar / Kullanıcı ve Yetki Tanım / ekranında ekranın en sonunda bulunan Envanter Tip kolonu bu seçim içindir. Boş bırakılırsa Son Ürün set edilir. 

 

Sipariş tanımlama sırasında tekliften sipariş oluşturmak için ana kayıt açıldıktan sonra Tekliften sipariş Oluştur a basıldığında teklif kaydı bulunamıyor
Teklifleri siparişe dönüştürmek için; Satış/Satış İşlemleri/Sipariş Tanımla ekranına ana kayıt girildikten sonra sorgu parametleri bölümünde ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Tekliften Sip. Yarat" butonuna basılır ve teklif seçilir. Bu işlev ancak Onaylanmış ve Müşteri tarafından Kabul edilmiş teklif kayıtları için kullanılabilir. Durumu Beklemede olan Teklifler sorguda gelmez. Bu nedenontrol edilerek onaylı ve kabul durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

Satış siparişinin alternatif olarak birden fazla kişi tarafından onaylanabilmesi mümkün mü?
Mümkün . Onay yetkisi olanlardan birinin onayı siparişi onaylı hale getirecektir

 

Satış siparişine bedelsiz ürün girişine izin verilmiyor. Fiyatı girmediğimizde sipariş onaylanamıyor
Bedelsiz ürünler için detay kayıt bilgi giriş ekranında elle fiyat alanına sıfır girilmeli. 

 

Müşteri sevk veya kalite iadeleri girişi?
Müşteri iade ekranları kullanılarak iade kaydı gerçekleştirilecektir. Sevk iade veya kalite iade tipler mevcut.  İade girişi sevk iade ise iade girişi yapılacak satış siparişi "Sipariş Ürün Kod" alanından seçilir. Kalite iade ise “tesellüme” girer. İstenirse her iki tip iade için sisteme GKK tanımlanabilir. Stok Hareketleri Tanımlama ekranında “Sevk İadelerde GKK Gerekir” işaretlenmeli.  Siparişin sevk bakiyesi otoamtik değişir. Siparişin iade edilen kalemi kapatılmış ise tekrar açık hale getirilmesi "Sipariş Tanımlama" detay bilgi girişinden yapılmalıdır. Otomatik olarak açık hale dönüşmez. 

 

Satış bölümünün girdiği termin tarihlerine karşılık gerçekleşen sevkiyat tarihlerinin karşılaştırmalı raporu (KPI)
Üst Yönetim Satış Bilgileri Sevkiyat bilgileri sekmesinden alınabilir. 

 

Satış personeli satış ürününün herhangi bir siparişe ait olmayan kısmını (rezerv yapılmamışsa) nereden görebilir.
Serbest Depo kolonu satılabilir stoklardır. Sevk depo ise müşterilere sevk için ayrılmış olanlardır. 

 

Teklif için termin verirken yarımamul ve hammaddelerin stok miktarları nasıl incelenebilir
Teklif detay kaydındaki teklif ürününün üzerinde sağ tuşla ürün ağacına geçip "geçerli ürün ağacı sekmesinde" mrp temin süreleri ve stok miktarları incelenebilir

 

Üretim yapılan fabrikaya ihracat yapan fabrika tarafından kopyalanan siparişlerin asıl müşterilerini takip nasıl yapılmalı.
İhracat fabrikasında sipariş açarken sipariş ana kaydı asıl firma alanına ihracat fabrikası seçilecektir. Kopyalamada üretim fabrikasında açılan siparişte yer değiştirirler. İhracat firması üretim fabrikasına kopyalanan siparişte müşteri pozisyonuna geçer, yurtdışı müşteri ise Asıl Firma alanına gelir. Sipariş izlemede de Asıl Firma alanında yurtdışı müşterisi görünür. Fakat MPS ve MRP de bu durumda yurtdışı müşterisi değil ihracat firması görüneceğinden bu durumu ortadan kaldırmak için ihracat firmasında açılan siparişte ana kayıtta Asıl Firma alanına ihracat firması girilmezse üretim firmasına yapılan sipariş kopyalamada yurtdışı müşteri üretim firmasında da siparişin müşteri alanına gelir. Üretim fabrikasındaki yurtdışı müşteri firma kartında Ana Firma Kod alanında ihracat fabrikası seçilmeli. Bu durumda üretim fabrikasında siparişin müşterisi yurdışı firma görünmesine rağmen fatura, irsaliye ihracat firmasına kesilebilir. Üretim fabrikasında alınan Raporlarda (packing list, irsaliye vb) ihracat fabrikası çıkartılabilir. Rapor tasarım ona göre yapılmalıdır. İhracat firması ve üretim firması ayrı olan yerlerde (Özkanlar, tega, Terbay vb) üretim fabrikasında sipariş tanımları, sipariş izleme ve MRP Sonuç vb ekranlarda hem yurtdışı müşterisini görebilmek hem de bu siparişler için üretim fb sından ihracat firmasına ilk irsaliyeyi keserken ihracat firmasının isminin çıkmasının bir diğer yolu üretim fabrikasında (TERBAY AŞ de)  firma kodunda yurtdışı firma isimlerinin , adı kısmında ise ihracat firmasının olduğu firma kartları açmak. Kodu : 120.01 CAT Belçika, 120.02-Renoult Fransa vb. Firma Adı : TERBAY Grup. Üretim fabrikasında CAT in kendi firma kartı olduğu gibi TERBAY grubun aldığı CAt siparişlerini takip etmek için kodu 120.01 CAT, firma adı TERBAY Grup olan firma kartı da olsun. 

 

Sipariş sevk adreslerinin bayi satışı nedeniyle çok farklı olması durumunda sevk adresi bilgisi diğer bölümlere nasıl ulaştırılacaktır
Temelde cari kartlarda sevk ve fatura adresleri farklıdır ve birden fazla sevk adresi tanımlanabilmektedir. Eğer bayi satışı dolayısıyla bu sayı çaok artıyorsa, sipariş tanımlama sırasında 

 

sipariş aktarımda excedeki sipariş no kolonu sayısal görüldüğü için erp ye arada nokta ile aktarıyor,
İlgili sütun metne dönüştürülmeli.METNEÇEVİR(C1;0) Şeklinde bir kolon yaratıp bu kolon verilerini tekrar yapıştırırsanız sorun ortadan kalkacaktır

 

Sevk planı yapılırken UMDR li ürünler ve UMDR nedeninin yazılı olduğu Parti Açıklamalar nasıl seçilebilir.
G.Parti No alanından sevk planı yapılan envanterin parti seçiminin yapılacağı ekranda Parti Açıklama alanı görülebilir. Yine depo malzeme sorguda da UMDR nedeninin yazıldığı Parti Açıklama alanın vardır

 

Üretim firmasında ihracat firmasına kesilen irsaliye ve fatura girişi nasıl olmalı? ihracat firmasında stok girişi ( irsaliye girişi) yapmadan sadece alış faturası girerek stok oluşumu sağlanabilir mi?
Üretim firmasının kestiği fatura alış faturası olarak girildiğinde aynı envanter kodu varsa stok girişi otomatik oluşur. Envanterin kartında " irsaliyesiz giriş/çıkış yapıalbilr" göstergesi seçili olmaldıır. Satınalma siparişi açılmış olması gerekmediği gibi stok girişi yapmaya gerek yoktur. Bu alış faturası girişi sırasında otomatik alış irsaliye kaydı da oluşturulur. Fakat üretim fabrikası irsaliyeli fatura değil de ayrı irsaliye ve fatura keserse numara farklılığı nedeniyle stok girişi (irsaliye girişi) yapılması gerekir. Ayrıca parametrik olarak üretim firmasında satış faturası kesildiğinde ihracat firmasına otomatik olarak alış faturasına da dönüşebilmektedir. 

 

Sipariş tanımlama sırasında Müşteri Sipariş Kod soruyor, bu zorunluluk kaldırılabilir mi?
Firma kartında "Müşteri Sip. Kod Zorunlu" seçimi kaldırılmalı

 

Sevk Planında fiyatların görünmesi nasıl önlenir
Kullanıcı Rol yetki tanımlamada yetki kısıtlaması yapılabilir. "Sevkiyat Planı Hazırlama" ekranı "getSipUrunSevkPlanFiyat" yetkisi ile sevk planında fiyatların görülmesi önlebilir

 

Ana sevk planı tanımlamada depo bulamıyoruz
Bu tanımlama sırasında Faaliyet Durumu " Sevk Depo" Depo Tipi de "Adres" olmalı

 

Teklif tanımlama ve sipariş tanımlamada ve sipariş izleme ekranlarında bulunan serbest miktar alanı nedir
Eldeki miktar - sipariş bakiyeleri dir

 

Sevk Planı hazırlanırken Sipariş Ürün Ekle butonuna basılınca açılan arama ekranında daha önce bir sevk planına konmuş olan siparişler de geliyor
Bu butona basmadan önce butonun yanındaki "Sadece Planlanmayanlar" seçimi yapılmalıdır

 

Firma kartlarındaki Muhasebe ile ilişkili seçimi nedir
Personel avans takbi için açılan Firma Kartlarında işaretlenir bu işaret konmuş olanlar stok irsaliyeli çıkışlara gelmez

 

ekran detay kaydına excelden aktarım yapıldığında envanter eşleştirme yapılamıyor
Bu ekranın detay kaydında excelden kopyalama çalıştırılamaz, çünkü bu ekranda manuel olarak da envanter kodu girilebilmektedir

 

Satış sipariş tanımlamada satış bölgelerinindeki satışçıların diğer satış bölgelerinden girilen satış siparişlerini görmemesi için ne yapmalı
Kullanıcı Rol yetki tanımlamada verilen rol yetkisinde  kullanıcıya "urtsiparisorggetirsinirli" yetkisi olursa diğer satış bölgelerinin girdiği siparişleri göremezler

 

Satış sipariş girişi ana kaydında Satış Temsilcisi zorunluluğu olmak durumunda mı?
Kullanıcı Rol Tanımlamada kullanıcılar özlük sicilleri ile ilişkilendirilirse sistem kayıt yapan kullanıcının ismini set eder.

 

Sorgulamalarda bazı firmalar gelmiyor.
Firma tanımlama ekranında "etkin" alanının işaretli olduğundan ve "sadece muhasebe için alanının" işaretsiz olduğundan emin olunmalı

 

Sipariş detay kaydında kayıt kopyala ekle sırasında bilgi giriş ekranın açılıyor
Sistem hızı yeterli gelmiyor, bilgi giriş ekranı açıldığında Geri yapılırsa veri kaydedilmiş olacaktır

 

Ürün fiyat tanımlama ekranında fiyat tanımlanmış olduğu halde Sipariş tanımlama girişinde fiyat otomatik gelmiyor
Fiyat geçerlilik süresi ve fiyat tip kontrol edilmeli. Fiyat tip Satış Fiyatı tipinde olmalı.

 

Ürün fiyatları girilmiş olduğu halde siparişlere gelmedi
Ürün Fiyatları tanımlama ekranında tanımlanmış fiyatların geçerlilik bitiş tarihi kontrol edilmeli.Geçerli olduğu halde gelmiyorsa siparişler ürün fiyatları tanımlanmadan önce açılmış siparişler olabilir. 

 

Satıştaki arkadaşlarımız siparişi verirken garanti kapsamında gönderilecek yedek parçaları 0 TL olarak giriyorlar ve açıklama kısmına yazıyorlar garanti kapsamında diye. Dolayısıyla üretim müdürümüz 0 TL olduğu için siparişi onaylayamıyorlar
Sipariş ürün girişine; sipariş ürünü tipine "Garanti Kapsamında" olarak bir tip ekledik, bu tip seçilirse onaylamada fiyat aramayacak sistem

 

Tutar kontrat siparişi onaylanamıyor
Tutar Kontrat siparişleri sadece ana kayıt girişidir, detay kayıt girilmez.Beklemede olarak kalır.

 

Teklif ve siparişe iskonto oran değil, belli bir iskonto tutar nasıl girilir
İskonto oran ana kayda girilip sağ tuşla detaylara uygulanırken, iskonto tutar detay kalemlere girilir. Ana kayıtta tablodaki  "iskonto tutar" alanına toplar.

 

Firma Arama da imlecin firma adında olması
T_ORT_Genel_Param tablosunda ARAMALARDA AD ONCELIKLI parametresi

 

Açık iş emri olan bir sipariş kapatılamıyor
İş emrileri siparişe bağlı ise bağlı olduğu siparişin kapatılabilmesi için iş emrinin kapatılmış olması gerekmektedir.

 

"Müşterinin malı olan ve üretimde kullanılması için gelmiş olan maça sandığı irsaliyeli çıkış ile geri gönderirken bir sipariş ilişkisi kurulamadığından sipariş sevk adresi yok bu nedenle de irsaliyeye adres gelmiyor.
Müşteriden ödünç gelen model veya maça sandığı irsaliye ile geri gönderebilmek için ücretsiz (fiyat sıfır) olarak sipariş detayına eklenmeli

 

Belli bir tarihten önceki açık siparişlerin sorgulanması. Örneğin bugün 23.03.2016 tarihinde 01.01.2016 tarihine kadar ki açık siparişler nasıl sorgulanır.
Dönemlere Göre Satış Sipariş ekranında, örneğin her ayın başında hesap tarihi seçip hesaplatarak görebilirsiniz. Fakat bunu 01.12.2015 de hesaplatmanız gerekirdi. Bu ekranın amacı da tam sizin istediğiniz bilgileri göstermek aslında. Hesaplattığınız anda mevcut sipariş bilgilerini daha sonra etkilenmeyecek şekilde buraya atacaktır. Bundan sonra bu ekranı çalıştırmanız faydalı olacaktır. 

 

Sipariş Tanımlama sırasında sipariş maili ile birlikte gelen rsim, belge vb dokümanların üretime aktarılması için ne yapmalı.
Kalite belge yönetimi konusudur. 1- Bir teklif veya siparişte teknik resim, şartname gelirse satışçı bu belgeyi ağdan ERP sunucuya kaydedecek
2- Belge Tanımlama ekranında belge kod ve ad tanımlayacak ve belge yolunu seçecektir. (sağ tuş dosya sisteminden de çekebilir belge yolu otamatik gelir.) 3- Belge ile ilgili envanter kod ilişkilendirmesi yapacak.
4- Detay kayda Revizyon kaydı girip onaylayacak. ya da bu işleri yapması için belge yönetimi yetkisi olan kaliteciye mail/mesaj atarak resmi ilgili klasöre yüklediğini belirtecektir.
 

 

Şu an satış işlemlerini yaparken, sistem sipariş fazlası gönderilen ürünler için herhangi bir uyarı veya engelleme yapmıyor. Bunu tanımlama tarafında bir ayar ile açıp kapatabiliyor muyuz?
Sipariş fazlası gönderiminde uyarı veya engelleme için parametre vardır, istersenirse aktif hale getirebiliriz.

 

Satış sipariş girişinde numune olan siparişler için Numune kutusu seçimi yapılıyor. Fakat bu siparişler aynı firmanın normal siparişleri ile birlikte sevk edilirken irsaliyeli çıkış ekranında C-SATIŞ ana kaydı açıldığı için sevk işlemleri ekranına numune
Sevkiyat öncesi Numune seçimi yapılmış siparişlerin bu seçimi kaldırılmalı, sevkiyat sonrası tekrar işaretlenmeli. Ayrıca Sipariş ana kaydındaki "Sipariş Tipi" açılır listesine "kontrat sipariş" tipinin adı "Numune Sipariş" olarak düzenlenebilir. 

 

Satış sipariş girişinde seçtiğimiz Numune kutusu sonrası sevk edilmek istenen ürünler İrsaliyeli çıkış ekranında C-NUMUN (Bedelli Numune Satış) türü ile stok çıkılması gerektiğini belirtmiştiniz. İlave olarak, bu kutunun seçilmesi durumunda etkilenen başk
Çıkış türü seçimi dışında yapılması gereken farklı bir işlem yoktur.

 

Müşteri iadeleri için yerine üretim yapıp gönderildiği için sevk edilmiş olan ürünün M-KİADE ile iadesinde siparişin sevk miktarından düşülmesini istemiyoruz. Mümkün mü
Evet parametrik, T_ORT_SATIS_PARAMETRE tablosunda MKIADE_SEVKDEN_DUSMESIN alanı 1 olursa düşmez.

 

Sipariş sevk işlemlerinde satın alıp sattığımız ürünün parti no'sunu seçebilirmiyiz?
Sipariş Sevk İşlemlerinde Satın alınan parçaların parti no'su manuel olarak girebiliriz.

 

Sipariş sevk işlemleri ekranlarında envanter seçimi sonrası envanter kartı stok sekmesinde seçili ambalajın ölçüleri gelir mi ya da tanımlı ambalajlardan birini Özel Ambalaj Kod seçimi ile ölçüler gelir mi?
Özel ambalaj kod seçimi ile sanık ölçüleri gelebilir ama ambalaj tanımlamada detay kayıtta ilgili envanter olmalı. Envanter kart stok sekmesindeki seçili ambalaj ölçüleri gelir

 

Dışarıya fason yaptırdığımız ürünlerin bir kaleminda firma ekstra işçilik ücreti kesti bunu satış faturası iade'de nasıl gösterebilirim ?
2 yol vardır. 1. MKIADE girişinde işçilik ücretini’de faturaya yansıtıp tek kalem olarak girebilir ve o işçilik ücretini Açıklama kısmında belirtebilirsiniz.(Hatırlama amaçlı)
2. Bir diğer yol ise Müşteri İşçilik Bedeli olarak 3. Seviye bir envanter kartı açabilirsiniz ve Stok girişi esnasında MKIADE olarak hem ürünü hem de işçilik ücretini(Yeni açtığınız 3. Seviye envanter kartı) girebilirsiniz. Daha sonra bu 2 kalemi Satış iade faturasına çekebilirsiniz.

 

Firma Tanımlama açılır listelerinden Firma Detay Tür alanı ( ALICITUR adlı kodlu alan) içeriği hangi alt sistem içerinde.
Finans kodlu alanlar içerinde

 

Satış siparişlerinin otomatik kapatılması mümkün mü
sistemde tanımlanmış olan zamanlanmış göre çalıştırılırsa fatura kesimi sonrası otomatik kapatılabilir. İlgili script: Insert into ERPORT.T_ORT_ZAMANLANMIS_GOREV
   (ZAMANLANMIS_GOREV_ID, ETKGST, FABRIKA_KOD, SINIF_ADI, METOD_ADI, PARAMETRELER, CALISMA_ZAMANI, CALISMA_PERIYOD, CALISMA_PERIYOD_BIRIMI,
CALISMA_SABIT_DEGER)
 Values
   (33, 1, 120, 'tr.com.bilisim.erp.fonk.blortak.timer.BlsDAOZamanlanmisDAO',
'islet', '120&tr.com.bilisim.erp.fonk.siparis.islem.dao.SipSiparisIzlemeDAO',
TO_DATE('02/01/2016 00:03:18', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 1, 24, 15); COMMIT;

 

Hazırlanan sevk planında planlanan sevk tarihi değiştirilirse Sipariş İş Emri Analiz ekranına bu değişiklik yansır ve gecikme durumu güncellenir mi
Hayır, sevk planındaki bu yeni sevk tarihine göre sipariş iş emri analiz ekranında farklı bir gecikme günü gelmez

 

Sevk Planında Sevk Hazır Miktar gelmiyor
Depo Tanımlamalarında "Sevk Depo" tipinde bir depo tanımlanmış olmalı ve mamul stokları bu depoda olmalı

 

Sevkiyat planı hazırlama (SIPSIPM009) ve sipariş sevk işlemleri (SIPSIPM004) ekranlarıda yaptığımız işlemlerde, seçilen bir siparişin tekrar tekrar seçilebildiği ve bu ekranlara eklenip işlem yapılabildiğini görüyoruz.Sipariş miktarı kadar işlem yapmak ve
Kendi sistemimizde ‘sevkiyat planı hazırlama’ ekranında bir sipariş kodu seçilince ikinci kayıtta aynı sipariş no ile seçim yapılamıyor. Sizde bu parametre kapalı olabilir. Parametreyi açabiliriz.Ancak ‘sipariş sevk işlemleri’ ekranında böyle bir kontrol eklenmesi mümkün değildir.

 

Tanımlanmış bir sipariş yada bir sipariş kalemi nasıl iptal edilir.
Sipariş izleme ekranında sipariş kapatma mevcut olup sipariş iptal etmek yoktur. Herhangi bir sipariş iptal edilmek istenildiğinde sipariş tanımlama ekranında ilgili sipariş ya da kalemi için bilgi giriş ekranına ulaşılıp buradan iptal tarihi ve iptal nedeni seçilerek iptal edilebilmektedir.

 

Satış yönetimi/satış işlemleri/sipariş tanımlama ekranında girilmiş bir sipariş için, müşteri sipariş kodu üzerinden sorgu yapılıp tıklandığında detay kayıtları gelmemektedir. Sebebi ne olabilir ?
Müşteri sipariş kod detay kayıttakileri sorgulamaktadır, ana kayıttakileri değil.

 

Satış yönetimi/satış işlemleri/sipariş tanımlama ekranında girilmiş bir sipariş için, müşteri sipariş kodu üzerinden sorgu yapılıp tıklandığında detay kayıtları gelmemektedir. Sebebi ne olabilir ?
Müşteri sipariş kod detay kayıttakileri sorgulamaktadır, ana kayıttakileri değil.

 

Müşteriden FAI onayı alınmamış bir siparişin sevki önlenebilir mi?
FAI onayı almamış parçaların serilerine ait  muayene raporu ve COC dökerken o parçaya ait, açık FAI iş emri varsa  COC raporunun üzerine Flagran olarak  “FAI si yapılmamıştır”  uyarı mesajı ile rapor geliyor. FAI durumdaki parçaların irsaliye bağlantısı sonrası stoktan düşmesiyle seriler için rapor alınabiliyor. FAI iş emri açık veya kapalı olabilir

 

Teklifleri nasıl siparişe dönüştürebiliriz?
Teklifleri siparişe dönüştürmek için; Satış/Satış İşlemleri/Sipariş Tanımla ekranının sorgu parametleri bölümünde ekranın sağ üst köşesinde "Tekliften Sip. Yarat" butonuna basılır. Ana kayıda sipariş tanımlamaları yapıldıktan sonra

 

Firma Kartında Sorumlular sekmesindeki Sorumlu Kod açılır listesi nereden düzenlenecektir? Satış Kodlu alanlarda yok!
Bu kodlu alan Stok alt sisteminde bulunmaktadır. 

 

Sipariş Tanımlama ve Sipariş İzleme ekranınlarında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.
Girilmediği durumlarda şu an ki gibi gözükecektir

 

Sipariş Tanımlama ekranında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.

 

Sipariş İzleme ekranında, virgülden sonra 3 sıfır gözüküyor. Bunun tek sıfıra indirilmesi veya sıfırın kaldırılması mümkün müdür?
T_ORT_GENEL_PARAMETRE tablosunun GENEL_PARAM6 alanını kullanacak şekilde parametrik yapıldı, bu alana hangi sayı girilirse o küsürat gösterilecek.

 

Sipariş tanımlama ekranında kopyala-ekle butonuna basıldığında boş ekran çıkıyor.
Kopyalama anında açılan pencerede veriler görünmüyor, ama pencereyi üstteki x işaretinden kapatır veya alttaki geri tuşu ile ekrana geri dönerseniz kopyaladığını görebilirsiniz. 

 

Soru Sor