bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Envanter tanımlamada kayıt sonrası depo tanımladık, nereden değiştirilir
Depo tanımlama

 

Daha önce girilmiş Stokların devir işlemini yaparken işemri, üretim no vb soruyor.
Lotsuz malzemeler 0 girilicek. 

 

Makinayı göremiyoruz.
Bir seviye altı görünüyor. Grupla makine arasında bir seviye olacak.

 

Envanter stok kodunda format nasıl tanımlanır. Serbest olmayacak, arada - , nokta vb olacak
Kod formatı tanımlama

 

test firmasındaki ilgisiz verileri silebilir miyiz
bunların varlığı deneme çalışmalarında fikir vermesi içindir. Dursun

 

mrp sonuçları ekranında sorgu ekranına mps çağırdım ama ilgili mrp gelmiyor
o mps için mrp çalıştırılmamıştır. 

 

operasyon listesinde makine seçiyorum ama operasyonlar gelmiyor.
ürün ağacında makinaya değil makine grubuna atama yapılmış ise makine değil makine grubu seçilmeli. 

 

İş emri gerçekleşmede ürün ağacında olmayan bir malzenin çıkışını nasıl yaparım
Ekran detay kayıt ekranındaki "Kullanılan Yarı/Hammamul Adı" kolonundan (ikinci sorgu  butonu) sorgu butonu ile seçim yapılabilir. Fakat bu sorguda yalnızca 2.seviye ve standart malzemeler gelir. 1:seviye malzeme ürün ağacında yoksa İŞ Emri Detay ekranında İş Emri çıkılan malzemelere ilave edilemez. 1.seviye bir malzemeyi ürün ağacında olmadığı durumda üretimde tüketebilmenin (İş Eemri Detay ekranında çıkabilmenin) yolu Envanter KArtında Standart Malzeme göstergesini işaretlemektir. 

 

Malzeme çıkışlı bir operasyonda operasyon listesi ekranından sihirbaz yoluyla gerçekleşme girilirken 1. vardiya sonunda henüz iş bitmemiş ( 2.vardiyaay veya ertesi güne sarkmışsa) ve tüketim gerçekleşmemişse hangi sihirbazdan giriş yapılmalı
Vardiya girişi sihirbazı ile giriş yapılmalı

 

stok giriş sihirbazında parti no seçimi yapılamıyor
Bu sihirbaz FIFO ya göre çalışmakta ve sistem geri planda kendisi parti seçimi yapmaktadır

 

İş emri gerçekleme detaydan gerçekleşmeleri silemiyorum
Üretim Takip/İşemri gerçekleştirmleri detay ekranında önce sırayla kişiler sonra duruşlar silinecektir. Ardından ana kayıtlar silinmelidir. Hammadde çıkışı yapılmışsa Stok çıkış ekranından stok çıkışı; stok girişi yapılmışsa Stok giriş ekranından girilmiş olan stok silinmelidir.

 

Rota operasyon tanımında tekrarlayan operasyonlar, operasyon listesi ekranına birleştirilmiş olarak geliyor
Rota operasyon tanımlama ekranında "Operasyon bazında gerçekleşme " onay kutusu seçimi yapılırsa birleştirme yapmaz. İş emri gerçekleştirmesi yapıldı ise yeniden giriş yapabilmek için gerçekleştirmeler İş Emri detay ekranından silinmeli ve ardından İş Emri Detay Bilgileri ekranında Rota Tanımla/Değiştir butonu tıklanmalıdır.

 

Ürün ağaçlarında yarı mamullere stok kodu kırılımı ne getirir
Ara stok kodları verilirse ara operasyonları bitmiş halinin stoklarını görmek, sayımda gerçek maliyetlere ulaşmak mümkün olacaktır. Ayrıca farklı bölümlerin kapasite farklılıkları nedeniyle bazı bölümlerin stoğa üretim yapmaları mümkün olacaktır. Aksi taktirde arada yapılan stokların miktarı görülemeyecektir. Alt iş emirleri nedeniyle iş emri sayısı artmış olacak ve ürün ağacı dallanmış olacaktır ama stok yönetimi ve planlama açısından daha gerçekçi veri toplanabilir.

 

envanter kartına girilen tedarik süresine göre çıkan iş emri bitiş tarihinin gerçeklşemeyeceği ortaya çıkınca düzeltme revziyon nerede yapılmalı
İş Emri tanımlamada ilgili işemri listelendikten sonra "İş emri Temin süresi" kolununa elle gerçekleşecek süre girilirse bitiş tarihi ve çalıştırılacak sonraki MRP ler de bu iş emri için girilen süreyi dikkate alacaktır. 

 

Rota tanımlamada detay kayıtta makinalar sorguda listeye gelmiyor.
Makine hiyerarşisi tanımlamada kapasite planla kutucuğu işaretlenmeli

 

mrp hata veriyor
Zorunlu alanlardan biri girilmemiş olabilir. Örneğin Çok uzak planlama ufku

 

artırımlı parti büyüklüğü algoratimasına göre girilen rakamın üzerinde ihtiyaç hesaplandı.
Stok algoritmaları geçmişi dikkate almaz, bugünden başlar. Temin süresi boyunca geriye giderken geçmişte belirlenmiş bir ihtiyaç varsa üzerine ilave edeceği için geçmiş sipariş daha fazla görünebilir

 

Numune üretim ile seri üretimi nasıl ayırdedilecek
Ayrıca kalite bilgileri sekmesinde "Seriye Alma Tarihi" alanı var, diğer bazı alanlarda özelleştirilebilir. Asıl İşemri tanımlamada "imalat tipi" alanında seri, ön seri, numune bilgileri tutulabiliyor. Ayrıca bu alanla entegre bir şekilde "Prototip Tanımlama" ekranında aynı işemrinin prototip işlemleri yürütülebiliyor.

 

ilk operasyonda iş emri planlanandan daha fazla üretim gerçekleştirildi ise bunun kaydı nasıl gerçekleştirilebilir.
İş Emri operasyon listesinden manuel mlz çıkışı ve stok girişi yapılarak. Fakat otomatik olarak sonraki operasyonalar aktarmaz. Sağlıklı olan ilk operasyonda fazla üretilen miktar kadar iş emri plan miktarını manuel arttırmaktır. 

 

Operasyon gerçekleştirme miktarının iş emri miktarını aşması nasıl önlenebilir.
Bu konu parametriktir. Bilişim tarafından ilgil parametre seçimi ile yapılabilir. 3 tip parametre mevcuttur. Serbest: istenildiği kadar miktar girişi yapılabilir. Diğer iki parametre de ise çıkılan malzemelerden partisi min olan kadar veya çıkılan malzemelerden seçilen parti miktarı kadar giriş yapılabilir.

 

Sadece montaj için iş emrini manuel açarken stoktan tüketilecek yarı mamuller için iş emri açılması nasıl önlenebilir.
İş tanımlamada iş emri açarken komple iş emri aç seçilmez ve İş Eemri Detay ekranında rota seçimi ve malzeme yenileme yapılır.

 

İzlenebilirlik kayıtları nereden incelenecektir.
Raporlarda iş emri izlenebilirlik raporu mevcut

 

Makine yüklemede sağ tuş Gerçekleşen Çıkış Miktarı Hesapla çalışmıyor
Bu işlem ana ekrana girilen toplam miktarın detay kayıttaki gerçekleşme miktarlarına dağıtılması içindir. Detay kayıtta birden fazla satır olmalı. Toplam malzeme tüketimi bu satırlara gerçekleşen malzeme çıkışı olarak dağıtılır.

 

Mobil vardiya ile yapılan girişlerin raporlanması
Üretim Rapor sihirbazında Mobil Vardiya Raporu 

 

İş emirleri izlenebilirliği raporu alınabilir mi (sipariş, üretim parti no ve kullanılan hammadde/lot bazında)
Üretim takip ekranında Raporlar iş Emri izlenebilirlik raporu ile alınır

 

Siparişe göre planlada MRP hesaplattıktan sonra açılan iş emirlerinin başlangıç tarihi Siparişten değil İş Emri açılış tarihinden temin süresi kadar geriye gidilerek belirleniyor. Siparişin uzlaşılan tarihine göre İş Emri başlangıcı nasıl sağlanır
Sistemde üretim parametrelerinde "sipariş iş emri açma tipi parametresi" 1 olarak seçilmişse Açılan iş emrinin başlangıç tarihi Siparişin Uzlaşılan Tarihinden temin süresi kadar geriye giderek belirlenir. Parametre 0 ise İş Emrinin açılış tarihinden geriye giderek İş Emri Başlangıç tarihi belirlenir. Uzlaşılan tarih girilmemişse İstenen Max tarih ten geriye İş Emri Başlama tarihi belirlenir.

 

Ürün ağacını rapor olarak almak mümkün mü
Üretim alt sisteminde Ürün Tasarım menüsündeki Raporlar dan malzeme kodu girilerek ürün ağacı raporu alınabilir

 

MRP sonuçları ekranı sonundaki seçme kutucuğu seçilemiyor. MRP den seçilenler için toplu satınalma açma mümkün değil. Haftalık sekmesinden de satınalma açılabiliyor ama burada da öncelikle firma seçilmesi gerektiği uyarısı geliyor.
Haftalık üretim malzeme ihtiyaçları sekmesinden SAS açabilmek için Uzun Dönemli Anlaşma şartı bulunmaktadır. Satınalma Emri Sonuçları sekmesinde malzeme isteği yapılabilir. 

 

mrp satınalma emri sonuçları sekmesinde tekrarların nedeni ?
mrp satınalma emri sonuçları sekmesinde tekrarların nedeni aynı parçadan farklı tarihlerde satınalma açılmış ise farklı dallarda görülebilmesi.

 

özkanlarda mrp yi çalıştırıp isteği yapan ve onaylayan aynı kişi bu durumda, mrp den gelen uzun listeyi topluca onaylayabilir mi?
Hayır

 

MRP ekranında MRP çalıştırdıktan sonra MRP sonuçları ekranında yeniden hesapla yapılmadan sonuçlar görüntülenemiyor mu ?
Bu işlem yapılmak zorunda

 

kaynak makinası telsiz çalışmaz ama farklı ürünlerin kaynağında farklı çaplarda tel tüketiliyor. Üretim gerçekleşmede malzeme seçiminde ne tip sihirbaz kullanımı olmalı, makine mı operasyon bazlı mı olmalı? Farklı tel çaplarına göre makinanın ucunun değiş
Ürün ağacına bir tel tanımlandıktan sonra katalog işlemlerinden katalog tipi "alternatif tip" oluştur. Altına grup oluşturulacak. Alternatif malzemenin ürün ağacında tanımlanması durumunda üretimde alternatif malzeme kullanımı halinde sistem öncelikli olan mlz yi kullanıcı karşısına getirir, malzeme değişimi ancak İş Emri Detay ekranından manuel değiştirilebilir. Alternatif mlz kataloğu yaratılır ve katalog yöntemiyle tanımlanırsa ürün ağacına konma zorunluluğu yoktur. .  Alternatiflerin sayısının çok olması durumunda katalog yapmak daha faydalı. Üstelik Sihirbaz ekran ve mabil vardiya kullanımında kullanıcının karşısına seçim yapabileceği liste getiriyor. Ürün ağacına konmayıp katalogda tanımlanan alternatif malzemelerden üretimde mobille tüketilenler İş Emri Detay ekranı Kullanılan Malzemeler sekmesinde görünmez, Stok Çıkışlarını Göster butonuna basılınca görünür

 

İş emri gerçekleştirmede sadece stok girişi sırasında malzeme çıkışı da gerekiyor?
yapıldı. 4. tip sihizbaz

 

Zincir baklalar 2 malzeme ve 1 yarı mamulün önce çatılması sonra kaynağı operayonları ile imal ediliyor. Kaynak sonrası yarımamul stok girişi var. Hangi sihirbazlar kullanılsın. Çatın sonrası 2. butonda yarı mamul çıkılacak mlz listesine gelmiyor
2.shirbazda yarı mamul çıkışı yok. Şimdilik sadece 3. sihirbazda var. 4. bir sihirbaz türü tanımlanacak

 

İş emri gerçekleşmede ürün ağacında olmayan bir mlz çıkılabiliyor mu?
Mümkün fakat çıkılması düşünülen mlz ler envanter kartında 2.seviye veya std mlz olarak tanımlanmış olmalı ve İş Emri Detay ekranı detay kayıt alanında bulunan Kullanılan Yarı/Hamm Adı" kolonuna ilave edilmelidir.

 

Ürün ağacı tanımlama excele aktarılırken kod ve ad birleşik aynı kolona geliyor.
Sedat enes in iş listesine aldı. 17.03.2014 Tasnif Kodu kolonu bunun için kullanılacak

 

Muadil veya opsiyonel malzeme kullanımına işemri / reçete bazlı izin veriyor mu? Veriyorsa hangi senaryolar ile?
Evet veriyor, siparişi veren müşteriye, parçaların stok durumuna göre üretimde farklı ürün ağaçları kullanılabiliyor.

 

Fire oranlarına dinamik, üretim içi, üretim sonrasında müdahaleye izin veriyor mu?
Sabit fire oranları tanımlanabildiği gibi iş emri gerçekleştirme sırasında gerçekleşen fire miktarları dinamik olarak güncellenebilir.

 

Otomatik reçete / grup malzeme kavramı var mı?
Her türlü kataloglama ve gruplama hiyerarşik olarak yapılabilir, mevcut ürün ağaçlarının kopylanarak çoğaltılması mümkün

 

Reçeteleri excel dosyadan yükleme seçeneği var mı?
Evet var

 

Reçete listesinden maliyet hesabı yapma imkani var mi? Varsa hangi yöntemleri kullaniyor? Örn. ağırlıklı ortalama / son alış fiyatı v.b.
Evet var iki yöntemide kullanabiliyor.

 

Sarf malzeme yönetimi var mi? Reçete bazlı sarf yonetimini hangi seviyede ve nasıl bir mantık ile yapıyor?
Sarf malzemeler ürün ağacına eklenebilir buna göre sistemden otomatik çıkışlar yapılabilir. Ayrıca istenirse masraf yerine manuel çıkış yapılabilir, takımların ve uçların iş emri bazında çıkışları yapılabilir iş emri maliyetine dahil edilebilir.

 

Recete revizyonu / takibi nasil uygulaniyor? Örn. Değişen bir mamule ait bileşen ile ilgili revizyonlar ne sekilde saklanıyor ve fiili kullanılmış; açık işemirlerine nasil yansıyor?
Geçerlilik tarihi, müşteri, siparişe göre ürün ağacı dal özelleştirmesi ve revizyonu yapılabiliyor. Ürüne bağlı olarak tüm revizyonlar saklanır ve ihtiyaca bağlı olarak seçilebilir, istenirse açık iş emirlerine revizyonlar yansıtılabiliyor.

 

Revize olan mamul kodu değişiyor mu? Örnegin 90 tv yapilacak, 40'ını a çipinden yaptık,kalani b çipinden (kalite reizyon istedi / ongoing change) üretilen mamulun 40/50 adedini nasil ayırıyor / belirtiyor?
Gerçekleşmeler iş emri bazında yapılıyor, iş emrinin hangi revizyondan yapıldığı  bilgisi sistemde tutuluyor değişiklik olduğunda yeni iş emri açılmalı. Ürün numarası değişmez.

 

Örnek : Anlık 70 adet cihaz üretimi kararlaştırdım. Otomatik olarak ilgili mamülün veya yarımamülün oluşumu için gerekli tüm alt işemirlerini otomatik (step by step adet /muadil v.b. onaylayarak) açabiliyor mu?
Evet ürün ağacındaki iş emri açma parametrelerine göre istenilen seviyeye kadar otomatik olarak işemri açılır.

 

Anlık üretim planlama opsiyonu var mı? Açik iş emirlerini tarayarak eksikleri belirleyebiliyor, bu eksiklerin teminleriyle ilgili verileri işleyerek işemrinin başlama-bitiş zamanında gelmeme tedarik edilememe durumunu alert edebiliyor mu?
Sistemde günlük olarak bile MRP hesaplanabilmekte, hesaplama sonucuna göre her malzeme bazında MRP tabloloları oluşturulmakta geç kalan iş emirleri, eksik malzeme bilgileri ve satınalma üretim işemirleri uyarılarını otomatik olarak görüntülenebilmektedir.

 

Anlık rapor çekilerek işemri / malzeme durumunu gösterebiliyor mu?
Bunun için özel bir ekran var detaylı olarak görüntülenebiliyor.

 

İşemirlerinin tekil olarak tamamlanma, mamulun total tamamlanma durumunu, yüzdesini gösterebiliyor mu?
Evet bu hem grafik hemde sayısal olarak görüntülenebiliyor.

 

Anlık olarak eldeki mevcut malzemeyle bir mamulden Maximum kaç adet üretilebilinecegini hesaplayabiliyor mu?
Evet sistem bunu hesaplayabilyor.

 

İşemri parçalama, ters üretim sonu kaydi, serbest üretim sonu kaydı opsiyonlarını hangi şekilde destekliyor ve bunların maliyetlendirme ile ilişkileri hangi mantik ile bağdaştırılıyor?
Adet bazında iş emri parçalama mümkün, ters üretimden kasıt demontaj ise sistemde bu da yapılabiliyor. Serbest üretim kaydı sistemde yok. İş emri bazında gerçek maliyet hesaplanabilir. 

 

İşemirlerinde önceden belirlenmis toplam  süre veya işcilik, makine ayar, hazirlik, duruş, toplam fiili gerçekleşen süre/ operator kaydı/çalişma başlama-bitirme saati (mesai) / çalışılan torna freze operasyon bilgileri ve hangi makinede işlendigi gibi ver
Sistemde üretimden veri giriş ekranı (sihirbaz ekran) sayesinde bahsedilen tüm detaylar iş emri bazında kayıt edilebilir.

 

Üretim montaj hattında ise parçalarin montaji sırasında karşılaşılan sorunlar / çozum veya iş kolaylastirici operasyonlar isgören tarafindan kaydedilebiliyor mu?
Sistemde üretimden veri giriş ekranı (sihirbaz ekran) sayesinde bahsedilen tüm detaylar iş emri bazında kayıt edilebilir.

 

Bir y.mamülün alt bileşeni revize olduğunda ilgili y.mamul ve ust yarı / mamüllere ait etkilenebilecek işemirleri otomatik olarak bloklanarak alert verebiliyor mu?
Şu anda böyle bir özellik mevcut değil, talep olması halinde değerlendirilip kodlanabilir.

 

Ürün rotaları tanımlamada tekrarlayan rotalar, operasyon listesinde birleşmiş olarak geliyor.
Ürün rotaları tanımlama da ana kayıtta operasyon bazında gerçek oluştur alanları işaretlenmez ise sistem aynı makinada yapılan işlemleri tek operasyon olarak birleştiriyor

 

İş Emri tanımlama ekranında komple aç ile açılan ana ürün ve alt iş emirleri nasıl silinir?detay kayıt silme ile silinemiyor
Bu ekranda iş emri silme detay kayıt sil ile değil ekranın sorgu bölümündeki "İş Emri Tüm Kayıtlarını Sil " ile silinir. Silinecek iş emirleri seçilmelidir. Sağ tuşta tümünü seç vardır.

 

Makine Yükleme Ekranı’nda kullanıcının tamamlama yapması gerekiyor fakat tamamla yapma yetkiniz yok uyarısı alıyoruz. Halbuki bu ekran için bütün yetkileri tanımlı. Acaba başka bir ekranda mı yetkisi olması gerekiyor? Stok Çıkış Ekranı gibi?
İlgili kullanıcıya yetki tanımlamada operasyon listesi ekranı "urtopergerkisidurusgunle"

 

Uygulamamızda opsiyon tanımlama ekranı bulunmamaktadır
KOBİ paketlerinde opsiyon tanımlama pakete dahil değildir.

 

Envanterlere opsiyon tanımlama ve satış
1- Opsiyon tanımlama ekranında opsiyon grup bilgisi ve detayda opsiyonun hangi envanterlerden oluştuğunu opsiyon kodları yani kısaltmaları verilerek tanımlanır. Miktar katsayı da eğer opsiyona göre miktar değişiyorsa bu katsayı verilmeli. Sistem bu katsayıya göre örneğin ürün ağacında 2 adet ise siparişte hangi opsiyon seçilmişse o katsayıyla çarpacaktır 2- sonra standart bir ürün ağacı yapılır. Opsiyonlu dallar için genelde tercih edilen malzeme seçilir ve Opsiyon Ana Kodu alanından hangi ana opsiyon grubuna göre değişeceği sisteme tanıtılır 3- Bu tür ürünlerin siparişleri geldiğinde satışcılar Sipariş girişinde opsiyonları seçerek tabloya eklemeleri gerekmektedir. 4- Siparişe Göre Üretim Planlama ekranında seçilen siparişe işemri açıldığında sistem seçilen opsiyonlara göre işemrinin kullanılan malzemelerini ayarlamaktadır. Hatta örneğin bir üründe dışardan başka üründe içerde üretilen bir malzeme/yarımamul kullanılıyorsa onu da patlatmaktadır. Burada önceli bir not; işemri tanımlama ekranından ya da MRP Sonuçlarından opsiyonlara göre işemri açılamamaktadır

 

İŞ Emri Tanımalamada opsiyonlu ürü iş emri açılamamaktadır.
Opsiyonlu ürün iş emri ancak Siparişe Göre Planlama Tablosundan açılabilir.işemri tanımlama ekranından ya da MRP Sonuçlarından opsiyonlara göre işemri açılamamaktadır

 

Üretim bölümü değil Ürün bazında giriş çıkış depo tanımlamak mümkün mü ?
Bir ürünü rota operasyonunda üretim bölümlerinde tanımlanandan farklı bir giriş / çıkış depo tanımlanacaksa rota tanımlama ekranı detay kaydında bulunan giriş/çıkış depolarına kaydedilir. Bu detay kayıtta depo seçimi yapılmazsa Üretim Bölümlerinde tanımlanan depolar geçerli olur.

 

İşlem sırası ne için kullanılır.
Üretim bölümlerine işlem sırası verilirse Sipariş İş Emri Analiz ekranında Sipariş İŞ Emri Atama sekmesinde işler bu sırayla atanır. Ekranda en sağa bu sıraya göre bölüm kolonları gelir, işin hangi aşamada olduğu takip edilebilir. Makine Kısa adlar Makina hiyerarşisine girilirse ekranda makina kısa adları gelebilir. Sorgu alanındaki Mak.Kısa ad Göster seçilmelidir. Makina kısa adlara sırasıyla 1,2,3 girilirse üretim bölümleri altındaki makina grupları da kendi içinde sıralanır.

 

Ürün ağacı veya envanter kartında veya rota operasyonda yapılan değişikliklerin MRP sonuçlarına yansıması için yeniden MRP hesaplamak gerekir mi?
Hayır MRP sonuçları ekranında Hesapla yenile butonunu kullanmak yeterlidir. Bilgileri günceller

 

Durumu Beklemede olan siparişler de MPS e, dolayısıyla MRP ye yansır mı?
evet

 

seçili bir makineyi silebilmek için bağlı olduğu operasyonu nasıl bulabilirim.
Operasyon detay ekranından makine sorgulanır makinanın operasyonalarında geçtiği ürünler listelenir. Buradan silindikten sonra Makine Hiyerarşisinden sislinebilir.

 

operasyon listesi ekranından bazı bilgileri süzerek kendimiz günlük üretim gerçekleşme raporu hazırlıyoruz. Bunun için operasyon listesinden Excel’e aktarma yaptığımızda ,makina yükleme ve fason-giriş çıkış ekranıyla yapılan gerçekleşmelerin “gerçekleş
verilerin bu alanlara güncellenmesi için sağ tuştaki "TÜM işemri gerçekleşen zamanları güncelle" yapılmalıdır

 

iş emri detay bilgi iş listesi sekmesinde " iş emri için çalışan" sayısı birden fazla ise ne yapmalı
bu sekmeye detay kayıt ekleyerek makine bölüm seçilmeden çalışan eklenmelidir. Makine ve bölüm seçilmesi mobilde karışıklığa neden olur.

 

Operasyon Listesi ekranına rota tanımlamada tanımlanan operasyonlar gelmedi
Rota tanımlama ekranı ana kaydında "Operasyon Bazında Gerçekleşme Yapılı" onay kutusu seçimi yapılmamıştır. 

 

Operasyon Listesi ekranında sihirbazlar kullanmadan üretim girişi yapmanın bir yolu var mı?
İŞ Emri Detay Bilgi ekranından stok giriş çıkışı ve iş emri tamamlama, İŞ Emri Gerçekleşme Ekranından da vardiya ( miktar, vardiya, duruş, operatör) kaydı yapılarak.

 

Nihai ürün dahil tüm dalları satınal olan ürün ağacı tanımlanabilmesi. CNC Tezgah takımları listesi olarak kullanılacaktır.
Envanter kartında "Takım" göstergesi işaretlenmelidir

 

Ürün stok devir hızları raporu
Üst Yönetim Envanter Bilgileri Grafiklerinden incelenebilir

 

Sarf olarak depodan çıkan malzeme raporu (KPI)
Çıkış analiz ekranında çıkış türü (C-Diğer) seçilerek üretim dışı yapılan çıkışlar analiz edilebilir. 

 

Kullanıcı bazında yapılan işlemler raporu
Kayıtların (log) görülmesi ekranlarda mümkün.+ Kullanıcı bazında yapılan işlemler raporu sisteme eklenecektir. Buradan servis bazında pivot yapılarak rapor alınabilir. 

 

depo yerlerine bağlı depo tiplerinin stok durum raporu, adres bazında ve ürün kodu bazında stok durum raporu
Depo Mlz sorgu ekranından veya+Depo Tanımlama ekranından alınabilir.

 

Gerçekleşen sevkiyata karşılık dönemsel hacim çıkış raporu
Hacim alanına veri girildiği taktirde Üst Yönetim “Gerçekleşen Sevkiyat Ekranına” Çıkış Hacim alanı ( enxboyxyükseklik ile hesaplanacaktır) ilave edilecektir. 

 

Sihirbaz ekranlardan girilen hatalı miktarlar Kalite Red Kaydı ekranına düşer mi?
Sadece stok girişli sihirbaz ekranına girilen hatalı miktar Kalite Red Kaydına Düşer

 

Ürün ağacında alt dallerıyla birlikte bir ürün ağacı eklenmesi
Sağ tuş tek dal ekle ile istenen ürün ağacı seçimi yapılır. Bilgiler doldurulup kaydedilir ve sorgulandığında kopyalanan dalın alt dalları da ekrana gelir. 

 

İş emri açılmayan ürün ağacı dalı olur mu?
Fantom ( hayali) envanterler için iş emri açılır seçimi yapılmayabilir. Örneğin dökümde kalıp kumu dalı ürün ağacına konur. Alt bileşenlerinin stoğu tutulur ama kum sürekli hazırlanan bir envanterdir. Ve ürün ağaçlarına alt mlzlerinin kolaylıkla bir seferde bağlanmasını sağlar. 

 

MRP sonuç ekranında Haftalık Üretim Malzeme İhtiyaçları Sekmesinde listelenen ürünlere sipariş açılamıyor.
MRP sonuç ekranında Haftalık Üretim Malzeme İhtiyaçları Sekmesinde listelenen ürünlere, yalnızca Uzun Dönemli Anlaşmalı firmaya sipariş açabilme koşulu kaldırılmalıdır. 

 

Bir rotanın bir operasyonunda yapılan değişikliğin, operasyonlardan birinin silinmesi veya yeni bir operasyon ilave edilmesi durumunda aynı rota koduna sahip ürünlere topluca yansıtılmasının bir yolu var mı?
Rota tanımlama ekranı detay kaydında bulunan operasyonlardan birinin değiştirilmesi, silinmesi veya yeni bir rota ilavesi durumlarında aynı rotayı kullanan diğer ürünlere de yansıtılabilmesi için operasyon üzerinde sağ tuşta bulunan "Operasyon Sil", " Operasyon Güncelle", Operasyon Kopyala" menüleri kullanılır. Aynı kodlu ürünler ve rota/operasyonları listelenecektir. Seçimle yansıtılabilir.

 

Türkçe karakter ile başlayan kodlar listeye gelmiyor
Bitiş kodunu ilgil Türkçe karakter yapmak gerek. Java dan kaynaklı. Örneğin başlangıç 0, bitiş Ü yapılırsa aradaki Türkçe karakterliler gelir

 

Bir bölümle ilgili iş planı yapabilmek için o bölüme gelecek olan iş emirlerinin önceki bölümlerde gerçekleşme durumları nasıl raporlanır
Operrasyon Listesi ekranındaki sorgu ile.Sorgu Tip : Gerçekleşme/gerçekleşmeme durumuna göre İş Emirlerini sorgulamak için kullanılan sorgu araçları. İlkinin seçimi ardında ikinci alt sorgu kriteri seçilir. Stok Gerçekleşmeyenler: Stok girişi henüz yapılmamış olan iş emirleri
Stok Gerçekleşenler : Stok girişi yapılmış iş emirleri
Üst Gerçekleşmeyenler : Bir sonraki aşamanı (ürün ağacında üste olan dal ) iş emri henüz gerçekleşmemiş iş emirleri. İş emri sıra numarası yukarı çıktıkça küçülür.
Stok Gerçekleşmiş-Üst Gerçekleşmeyen : Kendisi gerçekleşmiş ama üst iş emri gerçekleşmemiş olanlar.
Stok Gerçekleşmeyen-Vardiya Girişi : Stok girişi gerçekleşmemiş olup vardiya girişi gerçekleşmiş olanlar

İkinci Alan
  ( Birinci alan seçiminden sonra sorgu sonuçlarını daraltmak için seçilir. İlk alanın seçimi sonrası seçilmesi anlamlıdır. Birlikte düşünmek gerekir)
Alt Gerçekleşmeyenler : Bir önceki aşaması/operasyonu gerçekleşmemiş olan iş emirleri
Alt Gerçekleşenler: Bir önceki aşaması/operasyonu gerçekleşmiş olan iş emirleri
Alt Herhangi Biri Gerçekleşenler : Alt iş emirlerinden herhangi biri gerçekleşmiş olanlar
Üst Gerçekleşmeyenler : Üst iş emri gerçekleşmeyenler
                 1. Operasyon listesi ekranında seçilen iş merkezi/grubunda operasyonu olan iş emirleri için aşağıdaki filtrelemelerinin yapılabilmesi;
a. Önceki herhangi bir operasyonu gerçekleşen iş emirleri (seçilen iş merkesinde tanımlı operasyondan sıra olarak bir önceki operasyon) (Önc. H. Op. Gerçekleşenler)
b. Bir önceki a operasyonu gerçekleşen iş emirleri (Bir. Önc. Op.Gerçekleşenler)
c. Bir önceki a operasyonu başlayan iş emirleri (Bir. Önc. Op. Başlayanlar)
Not: Gerçekleşen biten anlamına gelir.

 

Rota tanımlamada operasyon ilişkilerileri erp de çalışmadı
Bu ilişki Mobil vardiya için tasarlandı, bu uygulamada aktiftir, ERP de değil

 

Bölüm bazında iş emri listeleme nasıl yapılır
Operasyon listesi ekranından veya kullanıcı raporlarından İş Emri Listesi raporu ile bölüm bazında

 

mobil vardiyada operasyon bitir sırasında malzeme çıkışını parti bazında yapabilmek için yapılması gereken nedir?
envanter kartında otomatik çıkış yapılamaz seçimi işaretli olmalı. Bu durumda mobil vardiyada operasyon bitirde çıkacak malzemeler parti bazında seçilerek yapılır.

 

Bir rotanın hangi ürünlerde kullanıldığı bilgisine nereden ulaşılabilir.
Operasyon Detay bilgileri ekranında rota kodu bazında sorgulama yapılabilir. 

 

Aynı rotayı kullanan birden fazla ürünün rota operasyonunda toplu değişiklik nasıl yapılır.
Rota tanımlamada detay kayıttaki sağ tuş oeprasyon güncelle özelliği kullanılabildiği gibi, oeprasyon detay bilgileri ekranında rota bazında ssorgulama yapıldıktan sonra toplu değişiklik için excelden kopyala yapıştır özelliği kullanılabilir. 

 

Ürün ağacı raporu mevcut mu
Üretim/ürün tasarım/ürün ağacı ekranı kullanılabilir. Ayrıca Ürün ağacı Raporu da mevcut

 

Rota tanımında bir makine grubuna atanmış bir bir ürünün herhengi bir iş emrinde özel olarak bir makine ataması nasıl yapılır.
İŞ emri detay bilgileri ekranında İŞ Listesinde  Planlanan Makine alanından atanacak makine seçilerek yapılabilir.

 

Bir iş emrinin hangi makinada gerçekleştirildiği nereden incelenebilir
İş Emri gerçekleşme detay ekranında iş emrinin planlanan (atanan) ve gerçekleştirildiği makinalarını incelemek mümkün.

 

Bir iş emrinin vardiya sihirbazı ile gerçekleştirilmesi sırasında bir hammaddenin çıkışı zorunlu hale nasıl getirilir. İlgil hammadde çıkış miktarı girilmeden operasyon bitirilememeli
Envanter kartında kartında Planlama ve stok Değişkenleri sekmesinde Kritiklik özelliğinden Çok Kritik seçilenler iş emri gerçekleştirmede ( mobil vardiya veya vardiya sihirbazı) mutlaka çıkış miktarı girilmek zorunda kalınacaktır.Yarı mamullerde ürün ağacından geliyorsa; 2 ve3. seviyelerde herhangi bir miktar girişi zorunlu, 1.seviyelerde ise üretilen miktar kadar çıkış yapılması zorunlu.  

 

Üst yönetim kalite sekmesinde red kaydı ekranında kaydı bulunan bir red kararı yansımıyor
Red kaydı girilen makinenin bağlı olduğu makine grubu, makine hiyerarşisi ekranında "Bağlı Olduğu grupta Planla" işaretlenmiş olabilir. "Bağlı olduğu grupta planla" seçim kutucuğu sadece Makine İŞ Merkezi için işaretlenmelidir, tezgah grubu için bu işaretleme yapılmamalı.

 

iş emri tanımlamada alt iş emri tüm kayıtları silinmiş olduğu halde silinemiyor
Ana iş emri daha önce silinmiş bir alt iş emri silinemez. 

 

İŞ emri gerçekleşmeleri sırasında (mobil veya vardiya sihirbazı) kaydedilen ve iş emri gerçekleşme detay kaydı ekranına düşen duruşlar nerede analiz edilebilir
Üretim/üst yönetim/üretim/performans kısmında analiz edilir

 

Tüm siparişlerin toplam bedelini EURO ve TRL olarak görülebilir mi?
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından sipariş genel bilgileri sekmesinden ilk sorguda para birimlerine göre toplam sipariş tutarları görülebilir. Eğer sorgu kriterlerinde ki "TL bazında getir" işaretlenirse sipariş tutarları TL olarak görülebilir. Yıla göre gruplandığında toplam da verir

 

belli bir tarih aralığında en çok satılan ilk 10,20 ,30 …….ürün incelenbilir mi?
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinde sağ tuş pivot tablo seçeneğinden miktar alanı toplam alınarak satıra ürün, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir

 

Belli bir tarih aralığında en çok alım yapan ilk 10,20,30….. Müşteri sorgulanabilir mi? iç piyasa , dış piyasa, ve karışık olarak
Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinde sağ tuş pivot tablo seçeneğinden tutar alanı toplam alınarak satıra firma, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir

 

müşterilerden gelen şikayetleri incelenbilir mi?
Üst Yönetim kalite bilgileri ekranında Red Tipi alanından Müşteri Şikayet seçilerek sorgulanabilir.

 

genel giderleri ayrı ayrı kalemler halinde belli tarih aralıkları için sorgulamak mümkün mü?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeleri sorgulanabilir. 

 

İşçilikleri, hammadde giderlerini yine belli tarih aralıkları için sorgulamak mümkün mü?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeler sorgulanabilir. 

 

program kendisi paketleme bilgisi verebiliyor mu?
Ürünler bazında paket-ambalaj bilgileri tanımlanırsa sevk planı vb. ekranlarında paketleme bilgisini göstermektedir. Ayrıca paket listesi oluşturulana verilere göre rapor olarak alınmaktadır

 

firelerin ve redlerin toplamı belli tarih aralıkları için sorgulanabilir mi?
Üst Yönetim Kalite Bilgileri ekranından Red Tipi alanından İç hata seçilerek Red G.Tipi alanında Tümü seçilerek, Aylık ya da Ürün Bazında ve size özel eklenen kriterlere çeşitli sorgu kriterlerine göre sorgulanabilir 

 

elimizdeki tüm çekleri , senetleri, akreditifleri , banka teminat mektuplarını incelemek mümkün mü?
Finans Yönetimi/ Alınan-Verilen Çek ekranından sorgulanabilir. Ayrıca sistemde bulunan Nakit Akışı modülünde firmanıza özgü tasarım yapılırsa çek/senetler vade tarihine göre ilgili nakit akışı dönemine gelecektir. 

 

Kurumlara verdiğimiz teminat mektuplarını vade bitiş tarihleri ile birlikte görebiliyor muyuz?
Finans Yönetimi/ Alınan-Verilen Çek ekranından sorgulanabilir. 

 

Satın alma emirlerini bedelleri ile birlikte gösteriyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranından sorgulanabilir. Üst yönetim modülü Envanter ekranında Giriiş Bilgileri sekmesi geçmiş giriş tutarlarını da gösterir.

 

Müşterilere satılan malları satış tutarı ve maliyetleri şeklinde de sıralıyabiliyor mu?
Maliyet yönetimi altsistemi devreye alındıktan sonra ve işemri maliyetleri hesaplandıktan sonra Son Birim Maliyet Sorgulama ekranından ürün bazında satış tutarları, gerçekleşen maliyetler ve kar marjları sorgulanabilir. 

 

satın alma is emirlerinde gerekli güncel şartnameler otomatik olarak ekine ekliyor mu?
Satınalma siparişlerinde manuel olarak ilgili belgelerden seçilerek şartname bilgileri eklenebilmektedir. Ürüne tanımlanmış birGKK mevcut ise siparişe otomatik gelir.

 

Anlık çalışan makinaları görebiliyor muyuz? Enjeksiyon, torna , CNC
Evet PM de görülebilmektedir

 

"An itibariyle, gün ve haftalık itibariyle, gece ve gündüz itibariyle çalışan makinelerin toplamını alabiliyor muyuz. Burdan yola çıkarak toplam makine kullanım kapasitesi verebiliyor mu?Örn. Toplam kapasite …..saat,
Evet, Üst Yönetim Performans bilgileri ekranından girilen vardiya bilgilerine göre çalışma süreleri, etkinlikler görülebilmektedir. Ancak Verim hesaplanabilmesi için operasyon bazında sürelerin hassas bir şekilde girilmesi gerekecektir.

 

Belli tarih aralıklarında kesilen fatura / işçilik , kesilen fatura / enerji , Kesilen fatura / genel gider oranları veriyor mu?
Finans Yönetimi/Muhasebe Bütçe menüsünden, firmanıza özgü bütçe yapılarını oluşturup aylık olarak gerçekleşmeleri sorgulanabilir 

 

Malların stokta bekleme süreleri ile ilgili bir rapor alınabilir mi? Mal maliyetleri ve kg ları ile birlikte yazsın
Stok Yönetimi/Yönetsel işlevler/Envanter Kullanım menüsünden ürün ya da malzemelerin son çıkış tarihleri, kalan miktarları, ortalama fiyatları(malzeme) sorgulanabilir, analiz edilebilir.

 

Müşterilerin satış koşulları listesi alınabiliyor mu?
Firma tanımlamada gerek belge olarak gerekse de bu tür bilgileri tanımlanabilmektedir.

 

Sözleşmedeki teslim süresi ile gerçekleşen teslim süresi gösteriyor mu? Sistem teslim süreleri konusunda not verebilir mi
Satınalma Yönetimi/Tedarikçi Değerlendirme/Tedarikçi teslimat sorgusu ekranından girilen tarih aralığına göre Satınalma sipariş girişinde girilen verilen termin tarihine göre gecikme süre red miktar vb. sorgulanabilmektedir. Satış Sevk performansı ise Üst Yönetim Satış ekranında Sevkiyat Bilgileri sekmesindedir

 

Sistem gecikme olan siparişleri tutarları ile birlikte listeliye biliyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranından geciken siparişler onay kutusu seçilerek sorgulanabilr

 

Gecikmiş siparişlerin yanına gün olarak ne kadar geciktiğini yazıyor mu?
Satınalma siparişleri izleme ekranında verilen termin tarihi görülebilmektedir Gecikme gün eklenebilir.

 

Ürünlerin gruplanması durumunda satış analizleri bu ürün grupları bazında yapılabilir mi ? Örn: Satışımızın % ne kadarı A grubundan, ne kadarı B grubundan? Ürün tiplerine göre seçimli analiz raporu ( SATIŞ – KG- MALİYET )
katalog ve tek seviye gruplar tanımlanır. Üst Yönetim Satış Bilgileri ekranından önce sorgu kriterlerinden Katalog seçilir. Tercihe göre fatura bilgileri ya da sipariş bilgileri sekmesinden sorgu yapılır. Sistem o ürünün seçilen katalogdaki grubunu tablodaki kolona getirecektir. Sağ tuş pivot tablo seçeneğinden tutar alanı toplam alınarak satıra grup, kolona yıl ya da yıl-ay yerleştirilerek pivot alınabilir. Daha sonra pivot excele alınarak çeşitli analizler yapılabilir.

 

Rota kodundan ürün sorgulanabilir mi?
Üretim Yönetimi/Ürün Tasarım/Operasyon Detay Bilgileri ekranında rota kodu bazında sorgulanabilir.

 

Üst yönetim gecikmiş satış siparişlerini nereden görebilir
Yönetimi/Üretim Takip İşlemleri/Sipariş İşEmri Analiz

 

Teslim tarihi yaklaşmış ancak üretimine başlanmamış siparişler nelerdir nasıl sorgulanır
Operasyon listesinde gecikme gözükür. Ancak, bunun gözükebilmesi için Üretim Yönetimi/Üretim Takip İşlemleri/Sipariş İşEmri Analizi ekranını her gün sorgulamak gerekir. Aynı bilgiyi iş emri tanımlama ekranında atanan sip.bilgi göster check konularak da görülür

 

Teslim tarihinde yetişmeyecek ürünler
Sipariş-İş emri Analiz ekranı İş emri izleme sekmesinde  gecikmeler de gözükür

 

Teslim tarihi revizyonu(erteleme/yeni teslim tarihi verme)?
Satış sipariş tanımlama ekranında Uzlaşılan Teslim Tarihi alanını revize etmeli

 

Üretim personelinin daha önce çalıştığı iş emirleri ve makineler nelerdir?
a. Üretim Takip İşlemleri/İş Emri Gerçekleşmeleri Sorgu ekranından yapılabilir.
b. Ayrıca bu ekranda ilgili personel hangi stok giriş-çıkışlarını yaptı ya da a ürününü hangi personel üretti veya hangi makinede bu zamana kadar üretildi? Gibi bilgileri görebili

 

Üretim personeli verimi hesaplaması, günlük/aylık % kaç verimle çalışmakta
a. Üretim Takip İşlemleri/İş Emri Gerçekleşmeleri Sorgu ekranından yapılabilir.
b. Bu ekranda Performans alanında gözükecektir. Ancak bunun için, rota tanımlama ekranında her bir operasyon adımı için süre çalışması yazılmalıdır

 

Opsiyon olarak sipariş özel istekte tanımlanan envanterlerin MRP de dikkate alınması nasıl sağlanır.
Bu tipten siparişler için öncelikle Siparişe Göre Planlama ekranında MRP çalıştırmadan sipariş ürününe manuel iş emri açılırsa çalıştırılan genel MRP bu iş emrindeki opsiyon envanteri görür ve ihtiyaç çıkartır. 

 

Makine Yükleme ekranında bir iş emrinde autoclave yüklemesini tahsilat gerçekleştiği için yapamıyoruz.
Makine Yükleme ekranına "seturtyuklemekisitsiz" isminde yeni bir servis ekledik. Bu servisi kendinize ya da yetkili bir kişiye verirseniz yüklenen işler planlandı şeklinde geliyor ve değişiklik yapılabiliyor.

 

Ürün ağacında takip miktarı hatalı girilmiş bir yarımamulün mobilde çalışma başlat bitir yapıldıktan sonra ürün ağacı miktarı değiştirildi. Fakat mobilde operasyon bitirdeki operasyon tüketim miktarına bu değişiklik yansımadı. Üstelik de iş emri detayda Ü
Üretim vardiya girişi yapıldıktan sonra ürün ağacı miktarı değişikliği yapılacaksa "iş emri detaydaki malzeme yenileme" ile değil kullanılan yarı ürün malzeme sekmesindeki ürün kodlarının sorgulandığı ilk sorguda envanterin yeniden seçilmesi ile miktarlar yenilenir.

 

Demonte işlemi yapılarak stoğa geri verilen malzemelerde, iş emri no. Parti numarasına yazıldığı halde iş emri no alanına yazılmamış. Bu giriş partilerini seçerek yaptığımız çıkışlarda fiyat yok. Fiyatı düzeltmek için giriş kaydının detayına girdiğimde iş
İlgili işemrine stok gerçekleşmesi olarak gözükeceğinden işemri set edilmemiştir. Bu tür yarıürünleri geçici 2.seviye yaparak işemri seçimini ortadan kaldırıp fiyat girebilirsiniz.

 

Stok çıkışı sırasında siparişe tanımlanan opsiyonlar değil, ürün ağacında olan ürünler listeleniyor.
Siparişe özgü opsiyonların çalışması için siparişe göre üretim planlama ekranından işemri açılmalıdır. Yani işemrini o şekilde açarlarsa malzemeler opsiyonlara göre gelir.

 

Vardiya sihirbazında seçilen vardiya tipinde tanımlanmış olan molalar çalışma saatlerine dahil ediliyor
Operasyon listesindeki sihirbazlarda seçilen vardiyaların saatleri değil başlangıç bitiş saatleri arasındaki farkı almaktadır.

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesine ürün ağacıda 2.sıradaki alternatif malzeme geliyor. Neden
1.sıradaki alternatif mlz stokalarda yoktur

 

çok fazla işlem görmemiş iş emrini kolay silmenin bir yolu?
Sağ tuş Gerçekleşmeyenleri seç işlemi yapılıp Komple Sil denir. Sistem stok hareketi vb bağlı kayıtları olan iş emirleri hakkında uyarı verip onları seçili olmaktan çıkarır, iş emri sil denildiğinde işlem görmemiş olanlar silinir

 

anlık olarak stokların maliyeti nerede incelenebilir
üst yönetim/Envanter Bilgileri/Anlık Envanter Değerleri sekmesinde sorgu parametlerindeki "Birim" de Tutar seçilirse stok miktarı ile stok girişlerinde girilen fiyatların çarpını toplar ve TL olarak gösterir

 

Envanter stoklarının dönemler bazında maliyeti hesaplanması. Envanter Bilgileri ekranında "Dönem Envanter Değerleri" sekmesine veri gelmiyor
Üst yönetim/ envanter Bilgileri ekranında bulunan "Dönem Envanter Değerleri" sekmesinde  dönem bazında stoklar hesaplanabilir. Bu sekmeye veri gelmesi için Maliyet Yönetimi Dönem Tanımlamada "Stok Dönemi" olarak tanımlanmış dönemler olmalı ve Stok Dönemi göstergesi işaretli olmalıdır. Dönemler tanımlandıktan sonra Maliyet Yönetimi/ Malzeme Maliyetleri/Malzeme Maliyetleri Dönem Başı Stok ekranında dönem seçip "Dönem BaşıStok Oluştur" butonuna basılmalı. Bu işlem zamanalanmış görevle de yapılabilir. Sistem her ayın başında dönem yaratmakta ve dönem başı stokları kaydetmektedir. Bu tabloya gelen değerler Maliyet Yönetimi/Malzeme Maliyetleri/ Malzeme Maliyetleri - Dönem Başı Stok ekranından her ayın başında sistemin hesapladığı dönem başı stok değerleridir. Bu ekranda siz de manuel dönem başı stok hesaplanır.

 

Sipariş tutar alanı, iskontolu tutardan mı yoksa birim fiyattan mı çekiyor?
Siparişteki birim fiyattan çekiyor. Siparişin tümünün gönderilmeme ihtimalinden dolayı birim fiyattan alınmıştı. 

 

Fatura fiyat şuana kadar kesilmiş fatura toplamları mı yoksa siparişin faturalandırılmış ve faturalandırılmamış toplam edecek olan tutarı mı?
O sevkiyata esas kesilen faturanın TL birim fiyatını getirir.

 

Fatura tutar TL mi? TL ise o günkü kesilen kura göre mi göstermekte?
O sevkiyata esas kesilen faturanın TL tutarını getirir.

 

Kur tümünde neden 1 yazmakta?
Üst panelde "TL bazında Getir" derseniz sipariş tutarını da sorgulanan günün kuruna göre getirir ve kur alanında kuru gösterir. İşaretlemediğinizde tutarlar sipariş para biriminden geldiğinden 1 gelir

 

Sevk edilen toplam tutar alanı gönderilen ürünlerin, sipariş tanımlamadaki fiyatlarına göre tutarı mıdır?
Evet Siparişteki birim fiyattan çekiyor

 

bir ürünün üretiminde spesifik olarak makine grubundaki bir makinaya atama yapabilmek için ne yapmalı
İlgili ürünün iş emrinin sadece bir makinayanın iş listesine çıkması için makinanın hiyerarşide "bağlı olduğu grupta tanımla" özelliği kaldırılmalı. Rota detayında makine olarak seçilmeli

 

Geriye dönük sihirbaz gerçekleştirme süresi nasıl düzenlenir
T_ORT_URETIM_PARAMETRE lerinden SIHIRBAZ_GERIYE_GUN_SAYI datası değiştirilerek yapılabilir

 

Rota tanımlama ana kaydındaki Operasyon Bazında Gerçekleşme oluştur işlevi nedir
Detaydaki operasyonların hepsi aynı makinada gerçekleşiyorsa ana kayıtta operasyon bazında gerçekleştirme oluştur işaretlendiğinde tüm operasyonlar için ayrı ayrı iş listesi oluşur, aksi taktirde iş listesine sadece ilk operasyon gelecektir. Operasyonlar farklı makinalarda ise ana kayıtta işaretlenmese bile ayrı iş listeleri çıkar

 

Çalışanların günlük performansları nereden görülür
İŞ emri Gerçekleşme Sorgu ekranından "Operasyon Gerçekleşmeleri" sekmesinde eğer operasyonalrın rota tanımında süreleri girilmişse performansları görülür

 

Rota operasyon tanımlama detay kaydında işlem kodu (ısıl işlem tipleri) tanımları ne için kullanılır
Bu alanda seçilen ısıl işlem tipine göre Makine Yükleme ekranı detay kaydına iş emirleri gruplanarak gelir. Sadece ilgili ısıl işlemi içeren iş emirleri detaya eklenir

 

Isıl işlem operasyonu için Makine Yükleme Yaparken aynı ısıl işlem tipi yapılacak olan İŞ emirlerinin detay kaydı nasıl sağlanır.
Rota tanımlama detay kaydındaki operasyon tanımlamada "işlem kodu" nda yapılacak ısıl işlem tipine göre makine yüklemeye iş emirleri gruplanarak gelir.  Isıl işlem bir yarı mamul envanter kartı oalrak kırılı ise imalat tipi alanına da konabilir

 

Siparişler olduğu halde kapasite doluluk ekranına veri gelmiyor
Sipariş açılan envanterin envanter kartında "stok" göstergesi işaretli olmalıdır. 

 

Alt dallara iş emri açılmıyor.
Envanterlerin stok parametreleri işaretli mi, ürün ağacında üret/satınal doğru mu, ürün ağacında iş emri açılsın mı işaretli mi?

 

Ürünün üretiminin hangi aşamada olduğu bilgisi nereden takip edilir
Sipariş-iş emri analiz ekranında ikinci sekmede son kolonlara üretim bölümleri gelebilir. Bunu için üretim bölümleri tanımlama ekranında "işlem sırası" bilgileri girilmiş olmalıdır. Makine Kısa adlar Makina hiyerarşisine girilirse ekranda makina kısa adları gelebilir. Sorgu alanındaki Mak.Kısa ad Göster seçilmelidir.

 

iş emri gerçekleşme sorgu ekranında 3. sekmedeki mobil kayıtları değiştirilse bile stok giriş kayıtları değişmiyor
Bu sekmede yapılan değişiklikler stok hareketlerini etkilemez stok rakamını düzeltmek için stok giriş/çıkış yapmak gerekir.

 

İş emri detay ekranı ilgili belgeler sekmesine belge tanımlamada tanımlanmış ve ürünle ilişkilendirilmiş belgeler gelmemektedir
İlgili belgenin iş emri detayında "ilgili belgelere gelmesi için iş emri komple aç ile açılmış olmalıdır

 

İş emri tanımlama ekranında bulunan Sip Kod ile Sip no arasındaki fark nedir?
Sipariş kod, sipariş tanımlamadaki sipariş ana kayıttaki sipariş no. Sipariş no ise siparişin detayındaki ürünlerin sipariş numarası. Bir sipariş için siparişin detay kalemleri arassında olmadığı halde model ve  aparat yapımı için iş emri açılması gerektiğinde "sipariş kod" alanından sipariş ana kayıt numarası seçimi yapılarak o sipariş için yapılan masraflar, üretim de görülmüş olur. 

 

excelden aktarılan ürün ağacında döngü olmadığı halde döngü uyarısı
uygulama parametrelerinde (ERPORT/T_URETİM_PARAM/GENL PARAM4) ürün ağacının ekranda gösterim saınırı yetersiz olabilir. Bu durumda da aynı uyarı gelir

 

iş emirlerinden topluca iş emri açılsın işaretlemesinin kaldırılması
UPDATE ERPURT.T_URT_URUN_AGAC
SET
    MPSDE_YERALSIN = 0
WHERE
   ALT_MLZ_ID IN (SELECT MLZ_ID FROM T_STK_MLZ
WHERE FABRIKA_KOD = 120
AND (MALHIZ_KODU LIKE 'G1'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G2'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G3'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G4'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G5'))

 

Ürün ağacında tek dal olan son ürün için MRP hesaplamıyor, iş emri açabilir miyim
MRP alt dallar olmadığı için hesaplanmıyor. Ama iş emri aç denilince açılır

 

iş emri detay ekranında iş emri tamamla butonuna basılınca stok çıkışı şartı var. Kaldırılabilir mi?
ERPORT/T_ORT_URETIM_PARAMATRE de tablosunda "İş Emri Tamamlama Tip" parametresinde "PARAMETRE 0" stok çıkış zorunluluğu ister (aksan); "PARAMETRE 1 " stok çıkış zorunluluğu ister. (meklas), "PARAMETRE 2" stok çıkış zorunluluğu yoktur, stok çıkışı yapmadan giriş yapılabilir. ilk iki parametreden birinde Kullanılan yarıürün/mlz sekmesindeki envanterlerden miktarı en az olan kadar stok girişi yapıalbilirken diğerinde seçilen max kadar stok girişi yapılabilmektedir

 

iş emirlerinden topluca iş emri açılsın işaretlemesinin yapılması
UPDATE ERPURT.T_URT_URUN_AGAC
SET
    MPSDE_YERALSIN = 1
WHERE
   ALT_MLZ_ID IN (SELECT MLZ_ID FROM T_STK_MLZ
WHERE FABRIKA_KOD = 120
AND (MALHIZ_KODU LIKE 'G1'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G2'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G3'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G4'
OR MALHIZ_KODU LIKE 'G5'))

 

birden fazla operasyonu olan bir rotada stok girişi son operasyonda olacaktır. İlk operasyon sihirbaz tipinde mlz çıkışı bulunduğu halde yarımamuller çıkışacak mlz listesine gelmemektedir.
ERP de operasyon listesi ekranında Yarımamul tüketimi sadece stok girişi olan operasyonda mümkündür. İlk operasyon sihirbazında mlz çıkış yazsa bile ancak malzeme-hizmet tipindeki envanterlerin çıkışı yapılabilir. Ymamuller çıkılacak malzeme ekranına gelmez

 

Makine / İş Merkezi Tanımlama ekranının son sekmesinde Yedek Parçalar var. Alanların açıklaması?
1. Kullanım miktarı kolonu, yedek parçanın makinada kaç adet kullanıldığı bilgisidir. 2. Yenilenme tarihi kısmına son girilen tarih bilgisinin, parça değiştikçe revize mi edilmesi gerekiyor? Yoksa Bakım Yönetimi’nde bunun için ayrı bir bölüm mü var? Cevap :  Bakımda arıza ya da periyodik bakımlarda değiştirilen malzeme bilgileri girilebiliyor. Buradaki amaç pota astar değişimi gibi bakıma girilmeyen bilgilerin buradaki takibiydi. Bakıma veri girilecekse burada veri tutmanın gereği yok. 3. Kullanım sınırı kolonuna gördüğüm kadarıyla bir rakam giriliyor, buraya girmemiz gereken bilgi tam olarak nedir? Cevap :  Örneğin potanın kaç defa kullanıldığında bu yedek parçanın değiştirilmesi gerektiği bilgisi tutuluyor, yani bir anlamda ömrü

 

Operasyon Listesi ekranında ergitme döküm işlemi yaparken dökülen iş emrilerini seçim sırasında aynı ürünün farklı bir alt iş emrinden yapılmış kalıp stokları tüketiliyor. Bu durum önlenebilir mi? Her iş emri kendi alt işemrinin stoklarını tüketmeli.
Ekrana kalıp stoğu bulunan envanterlerin döküm iş emirleri gelir. Listelenen döküm iş emirleri ürün bazında kalıp stoğuna göre gelmektedir. İş emri bazında değil. Dolayısıyla aynı ürünün iki iş emri varsa ve kalıplar bir iş emrine aitse diğer iş emrinin döküm iş  emri gerçekleştirilemesin isteniyorsa parametre seçimi yapılmalıdır. TORT_URET_PARAM.  Aynı iş emrinden üretilmesi için "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmalıdır.  Fakat bu durumda imalat tipi ALS ( alaşım), DÖNDÜ olan yarımamuller ve 3.seviye yarımamullerde bu bağlantı aranmaz

 

Operasyon listesi ekranından çıkış miktarı girilen envanterlerin stok çıkışları gerçekleşmiyor. Yada bazen bazılarının gerçekleşirken bazılarının gerçekleşmiyor
"YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmış olabilir. Üretim parametrelerinden "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" 1 ise üretim gerçekleştirmesi yapılan iş emrinin çıkılacak malzemelerindeki yarımamullerin aynı iş emri numarasına sahip olması gerekir. Döküm iş emri gerçekleştirilirken aynı iş emrine ati olan kalıp stokları koltuk depo miktara gelir. Farklı iş emri ile gerçekleşmiş kalıp yarımamulleri koltuk depoda eldeki miktarda bulunsa bile koltuk depo miktar sıfır olur. Kum, alaşım ve döndü gibi ürün ağaçlarında bulunmakla birlikte ortaya üretilen veya bazen iş emri açılmayan yarımamullerin bu parametreye takılmaması ( aynı iş emri numarası aramaması) için ya 3. seviye yapılmalı ya da imalat türü "ALS" veya DÖNDÜ" olmalı.  Aksi taktirde stok çıkışlar yarım kalır. Bazı envanterlerin çıkışları gerçekleşirken bazıları gerçekleşmez

 

Sipariş iş emri analiz ekranında makinaların kod ve isimleri geliyor. Makine isimleri gelebilir mi
Makine Hiyerarşisi tanımlama ekranında Makine Kısa ad alanı doldurulursa ve Sipari şiş emri analiz erkanında "Makine Kısa Ad Göster" işaretlenirse ekrana sadece kısa adlar gelir. 

 

Makine Tanımlama ekranında kaydet butonuna basınca yaptığınız işlemde hata mesajı
Ekranda veri giriş için önce Yeni Kayıt butonuna basılmalı sonra alanlar doldurulmaya başlanmalıdır

 

üretim gerçekleşmelerini İş Emri Detay ekranından silemedik
İŞ emri gerçekleşmelerini silmek için kullanacağınız ekran İş Emri Detay ekranı değil. Bu ekran diğer asıl ekranlardaki verileri topluca göstermek için tasarlanmış. Stok giriş, çıkış, operatör vardiya kaydı ve duruş kaydı ayrı ekranlarda. Aşağıda anlattığım 3 ekrandan sildiğinizde bu ekrandan silinecektir.

1- İlgili stok çıkışlarını silmelisiniz: İş emri detay ekranında Kullanılan yarı ürün/Kullanılan Malzemeler sekmesinde sağ tuş İlgili Stok Çıkışlarına geçiş yapıp stok çıkış ekranında ilgili vardiya gerçekleşmesinde yapılan stok çıkışlarını silmelisiniz.
2- Stok Girişlerini silmelisiniz:İş emri detay ekranında, İş emri gerçekleşmeleri sekmesinde silmek istediğiniz stok girişinin üzerinde sağ tuş “ilgili stok girişleri” ne geçip stok girişlerini silmelisiniz
3- Vardiya kayıtlarını silmelisiniz : Üretim Takip İşlemleri/İş emri Gerçekleşmeleri Detay ekranında ilgili vardiya kaydının önce detay da bulunan operatör ve duruş bilgilerini, sonra da ana kaydını silmelisiniz. ( Vardiya kayıtları aşağıda gösterdiğiniz sekmeden yapılmamaktadır. Ayrı bir ekran olan İş Emri Gerçekleşmeleri Detay ekranından sildiğinizde bu sekmeden de silinir)
4- Gerçekleştirme mobil vardiyadan yapılmışsa İş Emri Gerçekleşme Sorgu ekranının 3.sekmesi olan mobil gerçekleşmeleri sekmesinden mobil ana ve detay kayıt silinmeli.
 

 

Belli bir olası bir sipariş/iş emri miktarı için stokların durumu nasıl analiz edilebilir.
Ürün ağacı ekranında Geçerli ürün ağacı sekmesinde ekranın sorgu bölgesindeki Miktar alanına miktar girilerek "Ürün Ağacını Göster" ile sorgulayınca ürün ağacı dallarının eldeki stok miktarlarına göre ihtiyaçlar ortaya çıkar. Geçerli ürün ağacı sekmesi aslında ufak bir MRP çalıştırması demektir:
1. Girilen tarihe göre öncelikle tarihe göre geçerli dallar seçilir.
2. Dallardaki üret/satınal seçimine göre alt ağaç patlatılır.
3.1. Girilen miktara göre alternatiflerin toplam ihtiyacı saptanır, sırayla gezilerek stok miktarları ve açık satınalma siparişleri kontrol edilerek hangi alternatiflerin kullanılacağı yani geçerli olduğu saptanır.
3.2. Yarı-ürün ya da Malzeme olan her dal için eldeki stok ve açık satınalma siparişine göre, "Kullanılabilecek Miktar", "Eksik Miktar" hesaplanır.
  Üst dallardaki kullanılabilecek miktara göre "Kümülatif Gerçek Miktar" hesaplanır. Bu alan o üründen girilen tarihte ve miktarda üretmek için gereken miktardır.
4. Kendi Temin süresi ve kümülatif temin süresi hesaplanır, yalnız kümülatif tem,n süresi kaba hesap yapar, yanıltabilir.

 

Kalıpları makine hiyerarşisinde makine tipi olarak nasıl tanımlamalı ve bakım planı için ne yapmalı
Makine Tipi Yardımcı malzeme olarak işaretlenebilir. Planlı bakım kutucuğu da işaretlenmelidir

 

Stok kaydı yapılan sihirbazda hatalı miktar girince iş emri geçekleşmelere stok girişi gerçekleşmiyor, sadece vardiya kaydı yapıyor
Script çalıştırılmalı ALTER TABLE ERPSTOK.T_STK_STOK_GIRIS_MLZ
  DROP CONSTRAINT FK_STOK_GIRIS_MLZ_AMB;

 

Operasyon listesi ekranında 3.butona basıldığı halde stok girişi yapıalcaktır mesajı gelmemekte ve üretim stoğa düşmemektedir.
Makine hiyerarşisi veya rota operasyon tanımlamada Sihirbaz tipi kontrol edilmeli, stok girişli olmalı. Bağlı bulunduğu makine grubunun sihirbazı tanımlı olsa bile her makinanın sihirbaz tipi seçilmiş olmalı

 

"ürün ağacı yarımamul kırılımı olmadığı durumda anlık stok maliyeti geçekleşmiş olan operasyondan hareketle hesaplanamaz mı?
İşemri maliyette ek bir raporla görülebilir ancak.

 

Kapasite doluluk ekranında iş emri bakiyesi mi plan miktarı mı geliyor?
İş emri bakiyesi gelir

 

Kapasite doluluk ekranında sadece ürün bazında sorgulama yapılabilir mi?
Hayır bölüm veya makine seçimi zorunludur. 

 

Operasyon listesi ekranında son sihirbaz ekrandan sonra veri tabanına kaydedildi mesajı gelmiyor
Envanterlerin Depo tanımları ve giriş yapan kullanıcının depo yetkileri kontrol edilmeli.

 

Rotasında tezgah grubuna atanmış envanterlerin iş emri detay bilgi İş Listesi sekmesi dinamik. En son hangi tezgahta yapılmış ise o tezgahın kodu ve adı geliyor
DOĞRU

 

Sihirbaz Tip seçilmezse hangisi geçerli olur
Sadece Vardiya Kaydı

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesine ürün ağacıda tanımlı tüm alternatif malzemeler gelmiyor.
iş emri için gerekli olan miktar ürün ağacında tanımlı alternatiflerden yeterince karşılayanları kullanılan yarı ürün malzeme sekmesine getirilir. Sistem ürün ağacında tanımlı alternatifleri 1. sıradan itibaren kontrol ederek iş emri için gerekli miktara ulaşıncaya kadar alternatif malzemeleri bu sekmeye ilave eder.

 

MRP hesaplamalarında alternatif malzeme kataloğu dikkate alınmamış, alternatiflerden birinin açık satınalması olduğu halde ürün ağacında tanımlı olan envantere ihtiyaç çıkarmıştır.
MRP Alternatif Malzeme kataloğunu dikkate almaz. Malzeme İhtiyaç hesaplamalarında alternatiflerin açık satınalmaları dikkate alınsın isteniyorsa katalogda değil ürün ağacında tanımlanmalıdır. 

 

İŞ emri detay ekranı kullanılan y.mamul /mlz sekmesinde ürün ağacına yeni ilave edilen envanter "Kull.Malzeme Yenile" ile ilave edilmek istendiğinde vardiya kaydı uyarısı geliyor
Vardiya kaydı girilen iş emrinde rota tanımla değiştir ve malzeme yenile yapılamaz. Yeni envanterler detay kayıt ekla ile ilave edilebilir

 

sipariş iş emri analiz ekranına bazı makinalar gelmiyor
Makine hiyerarşisinde bir grubun altında olmayıp doğrudan üretim bölümüne bağlanmış makinalar ekrana gelmez.  Tezgahlar bir makine iş merkezi grubu altında ise Sipariş İş emri analiz ekranına gelir

 

Envanter Bilgileri/Grafik sekmesinde grafikler gelmiyor
Bu grafiklere veri gelmesi için öncelikle Maliyet yönetimi/Dönem tanımlamada "Stok Dönemi" tipinde dönem tanımlanmalı. "Stok Dönemi" göstergesi işaretli olmalı ve aylık bazda tanımlanmalıdır. Ekrandaki diğer onay kutularını seçmeye gerek yok. Bu dönemler Zamanlanmış görevler ile de yaratılabiliyor. Önceki dönemler manuel tanımlanabilir, gelecek dönemler için zamanlanmış görev tanımlanır.

 

Operasyon listesi ekranında çıkılacak malzemelerden bazılarının koltuk depo ve koltuk depo miktar bilgileri gelmiyor. Oysa envanter koltuk depoda var ve koltuk depoları üretim bölümlerinde tanımlı.
İş Emri detay ekranında iş listesinde bulunan tüm işlerin koltuk depoları ( giriş çıkış depoları ) tanımlanmış olmalı. Birden fazla operasyon girilmiş ve ilk operasyonun koltuk depoları tanımlanmamışsa ikinci operasyonun gerçekleştirmesi sırasında sistem ilk operasyonun koltuk depolarını aradığı için ( mobilde sadece çıkış deposu için ilk operasyonun çıkış deposuna bakayır, giriş deposunda ikinci operasyonun deposu geçerli) koltuk depo tanımı ve miktarı ekrana gelmemiş olabilir. Depo tanımları, depo yetkileri ve koltuk depo tanımları gözden geçirilmeli. 

 

operasyon listesi ekranında bir ürünün tüm iş emirleri ve yarı mamulleri nasıl sorgulanabilir
Sorgu ekranında ürün seçimi yapılır ve "Ana Ürünün Tüm Operasyonlarını Getir" seçimi yapılırsa ürünün tüm iş emirleri ve yarımamulleri ekrana gelir.

 

MRP hesaplattıktan sonra seçilen ürün için iş emri açmak istediğimizde bir yarımamulün rotasının olmadığına dair uyarı geliyor. Oysa rota tanımlama ekranında alternatif rotası ile birlikte iki rotası var.
Siparişe göre üretim planlama ekranında seçilen son ürüne iş emri açılırken ürün ağacındaki yarımamullerden birinin birden fazla rotası varsa ekranın detay kaydında "Açılacak İş Emri Bilgileri" sekmesinde bir rota seçimi yapılmalıdır. Sistem otomatik olarak 1. öncelikli rotayı getirmemektedir. 

 

Ürün rotası tanımlı ve etkin olan bir ürünün iş listesinde bulunan X nolu operasyon numarası mobil vardiyada gelmiyor neden ?
Ürün rota tanımlamada '' Operasyon Baz. Gerçekç Oluştur'' işaretlenmez ise aynı makine grubundaki operasyonları tek kayıt haline getirir.

 

Elimizdeki demirbaşların satışını nasıl gerçekleştirecez. C satış olarak yaptığımız için aylık bazda ürün satışlarımızı sorguladığımızda ekranımıza sattığımız demirbaşda çıkıyor?
Demirbaş ürünlerinizin satışını yaparken stok çıkış türü C-SATISDIG yaparsanız herhangi bir sorun yaşamamış olursunuz.

 

ürün ağacında olmayan bir ürünü kullanmak istiyorum fakat planlama miktarını nasıl değiştirebilirim.
Ürün ağacında olamayan bir ürünü kullanmak istiyorsanız ve planla miktarının 1'den farklı olmasını istiyorsanızeykullanılan malzemey, ürün ağacındaki malzemenin alternetafi yapmalısınız. Katolog tanımlamadanda bu 2 malzemeyi alternatif katalog altında birleştirmelisiniz. Yada ürün ağacına ekleyerek tasarım aşamasında butonunu işaretleyebilirsiniz ve ürün ağacından değiştirebilirsiniz.

 

Aynı zamanda satılan sonürün/yarımamuller için MRP satınalma ihtiyacı mı yoksa iş emri ihtiyacı mı çıkarır
Satınalma ihtiyacı çıkaracaktır. Bazen satınalınan mamul/yarımamuller sökonusu ise envanter kartlarına "satınalınıyor" işaretlendiğinde MRP sonuçlarında ihtiyaç veya uyarılarda Satınalma başlıklarının altında çıkar. 

 

ürün rotasında bir detay kaydın silinmesi işlemi nasıl yapılır.
açılmış iş emri olması sebebiyle ilgili iş emri kaydında Rota-operasyonlar listesinde bağlı kayıt bulunduğu için silme işlemi gerçekleşmiyor. Bu tür durumlarda daha önce açık veya kapalı herhangi bir iş emri açılmışsa, o iş emrini bulup Rota-operasyonlardan ve hemen yanındaki ‘ iş listesi’nden (alta ikinci ekran görüntüsü mevcut)  o operasyonun silinmesi gerekiyor

 

Kapasite doluluk ekranında siparişi olup açık iş emri bulunmayan ürünler nasıl sorgulanır?
Sorgu gölgesindeki Tüm Ürünler seçilerek sorgu yapılırsa siparişi olup iş emri olmayanlar da gelir

 

Kapasite doluluk ekranına siparişi olmayıp İş Emri Tanımlama ekranından manuel iş emri açılmış ürünler gelir mi? Kapasite ihtiyacını sorgulamak için gerekebilir
Hayır bu ekrana siparişi olmayan envanterler gelmez. İş emri tanımlama ekranında iş emri açılmış fakat siparişi olmayan ürünler ekranda gelmez

 

Ürün ağacında bir dalın İŞ Emri Açılsın seçimi kaldırılırsa ne olur
Kendisi ve alt dallarına iş emri açılmaz, onların operasyonlar bir üst dalın iş emrinde iş  listesine gelir. İŞ emri açılsın kaldırılmış dalın altında herhangi bir yarımamulde envanter kartında İş emri Ayrıca açılır seçilmiş ise o yarımamul iş emri açılan ilk üst dalın kullanılan malzeme listesine gelir.4

 

Makine bazında gerçekleşme veya stok girişleri nasıl sorgulanır
Gerçekleşen stok sorgusu ile sorgulanırsa sadece bölümün altındaki makine grubu bazında veri getirir. Bölüm altındaki makinalar bazında veri sorgulanmak isteniyorsa sorgu tipi Üretim gerçekleşme seçilirse ekrana makine bazında İş emri gerçekleşme ( mobil vardiyada çalışma bitir veya operasyon listesi ekranından girilen vardiya kayıtları) miktarları gelir. Bu veri stok girişi değildir. Yani mobil vardiyanın operasyon bitir değeri değil çalışma bitir değeridir. Bu nedenle bu ekranda sorgu tipi Gerçekleşen stok ile sorgu tipi Gerçekleşen Üretim arasında farklılık olabilir. Tekil bir makinanın gerçekleşmesi sorgulanmak isteniyorsa makina seçimi yapıp sorgulanabilir. Dikkat edilemesi gereken bir konu "Gerçekleşen Üretim"  tipinde yapılan sorguya iş emri detay ekranından yapılan İş emri tamamlama miktarları gelmez. İş emri tamamlama vardiya başlangış bitir ( mobilde çalışma başlat bitir) yapılmadan stok girişi yaptığı için üretim bilgileri ekranında "gerçekleşen üretim " sorgu tipine gelmezken " Gerçekleşen Stok " sorgu tipine gelir

 

Açık iş emri bakiyesi olan bazı mamuller satınalma uyarıları altında geliyor. Miktar azaltılması gereken satınalma siparişleri başlığında çıkıyor. Oysa açık satınalmaları yok
Envanter kartlarında "satınalınıyor" göstergesi işaretlenmiş envanterler öncelikli olarak satınalma başlığı altında ele alınır. Envantere kartında satınalma göstergesi işaretli olup Açık satınalma siparişi olmadığı halde açık iş emri bakiyesi olan bir yarı mamulün beklenen stok girişi sözkonusu olduğundan bu beklenen stok girişi MRP sonuçları ekranında satınalma uyarıları altında listelenir. Standart olarak satınalınan yarımamuller dışında yarımamul envanter kartlarında bu göstergeyi işaretlememek gerek. Bazen satınalınmsı gerekiyorsa doğrudan sipariş açılabilir. satınalma göstegesi işaretli olmayan bir envanter için satınalma talebi girilemez.

 

Operasyon Listesinden Operasyon Öteleme neden yapılıyor?
Kapasite dolulukların henüz daha başlamamış işlere göre bugünden başlatarak sistemde oluşacak dar boğazları görmek amaçlanıyor. Geçikmiş olan işler  devamlı ileriye ötelenerek makinelerde oluşacak dolulukları arttırmakta dolayısıyla dar boğazlar anlaşılabilmektedir. Aynı zamanda öteleme yolu ile iş emirlerinin tahmini bitiş tarihleride güncellenmekte böylece o iş emrinin eşleştirdiği müşteri siparişine göre Hedef tarih ile gecikmeler görülebilmektedir. Sipariş gecikmelerine göre öncelikli işler sıralanabilmekte ve planlanabilmektedir.

 

MRP envanter kartındaki en az ve en çok miktarları dikkate alır mı?
Hayır. Sadece güvenlik stoğunu dikkate alır

 

Isıl işlem gibi miktardan bağımısız operasyonlarda süre nasıl girilmeli
miktardan bağımsız sabit operasyon süreleri sözkonusu ise bu tip opersayonların süresi Hazırlık Ana Faaliyet e girilmeli, miktar 1 yapılmalı.

 

Operasyon listesi ekranı sağ tuş menüsündeki operasyon güncelleme işlevi manuel olarak plan başlangıç tarihini değiştirdiğim iş emirlerinin de tarihlerini temin sürelerine göre değiştiriyor. Bu durumda bugünden sonraki günler için yaptığım plan bozuluyor.
İleri tarihli iş emrilerinin plan başlangıç taihlerinde manuel yapılan değişikliğin Operasyon Listesinde yapılan güncelemeden etkilenmemesi için GENEL PARAMETRE 5 (İş Emri Oteleme Tip) parametresi 1 yapılmalıdır. Fakat temin sürelerine göre ERP nin hesapladığı gün değiştirilen plan tarihten daha ileri ise plan tarihi ileri öteleyecektir. Sistemin temin süresine göre hesapladığı süre plan tarihte yapılan değişiklikten daha erken ise manuel değiştirilen süre kalacaktır. 

 

Ürün ağacında Yarımamul kırılımı olmayan bir ürünün birden fazla açık iş emrinin farklı son gerçekleş operasyonları sökonusu olabiliyor. Ya da yarımamul kırılımı olduğu için alt iş emrileri olan bir ürünün birden fazla açık iş emrinin gerçekleşme seviyele
Sipariş İş emri analiz ekranında Max.Ger.Op seçimi yapılmalı

 

Ürün ağacın da artık miktar hesap tipin deki; sabit, değişken, parti bazın da değişken neyi ifade ediyor hangi durumlar da seçebiliyoruz? Alm-145 ve Y-etial-145 için planlanan miktara yüzde değer tanımlaması mı yapacağız? Buradaki 0,70 kg olarak girilen d
İlgili ürünü ağacı dalından yapılan çıkış miktarına göre ne kadar yüzde miktarda giriş yapılması gerektiği girilir. Sabit girilirse çıkış miktarından bağımsız sabit değer kadar giriş yapar.
Burada önemli noktalardan biri mantıksal olarak çıkış yapılan dalın birimi ile giriş yapılan artık malzemenin birimi aynı olmalıdır, örneğin kg.
Bu katsayıların ürünün brüt ağırlığı vb. değerleriyle ilişkisi yoktur.
Bu örnekte Alm-145' in planlanan ürün ağacı miktarı görülmüyor. 0,13 ise ve birim bazında 0,039 Y-Etial-145 oluşsun, isteniyorsa o zaman 0,038/0,13 = 30 yani yüzde 30 girilmelidir.

 

Tüm operasyonlar yarımamul envaterinin rotasında tanımlandığında ve stok giriş sadece son operasyonda gerçekleştirildiğinde ara operasyonlarda hurdaya ayrılanların toplamı sipariş miktarının altına düşerse nasıl farkedeceğiz
Vardiya miktar sipariş altına düşerse uyarı tanımlanabilir. 

 

Birden fazla operasyon bulunduran rotalarda stok girişli sihirbaz tip hangi operasyona konması faydalı olur. Sadece Vardiya tipindeki operasyonlarda Hatalı miktar ve red kayıtları nasıl girilmeli.
Envanter gerçek anlamda son operasyonda gerçekleşeceği için stok giriş sihirbaz tipi son operasyona konmasında fayda var. İlk operasyonlarda hatalı miktar girişi olursa bu miktarın red kaydı ekranına ana kayıt oluşturması parametriktir. Önceki operasyonlarda girilen hatalı miktarlar red kaydı oluştursa bile henüz stok girişi gerçekleşmemiş olacağı için bu hatalı miktarların hurda stok hareketi için en sona bir tane son kontrol/ara kalite kontrol operasyonu konarak önceki operasyonların hatalı miktarları toplanarak girilebilir. 

 

İş Emri Detay Bilgileri Ekranında sadece İzlenebilirlik Kodları sekmesi gelip diğer sekmeler ( İş Listesi , Yarı ürün/kullanılan malzeme, iş emri gerçekleşmeleri, rota operasyon ) gelmemektedir neden ?
Rol Yetki Tanımlama Ekranında (GNLYETM002) ilgili kullanıcaya İş Emri Gerçekleşme Detay alt bileşeninde 'setisemridetayseri' yetkisi verilmiş ise kısıtlı yetki verilmiş olur ve sadece İzlenebilirlik Kodlarını görür fakat bu yetki kaldırılır yani Verilmemiş yetki bilgileri kısmını alınır ise tüm sekmelere ulaşım sağlanacaktır.

 

ürün ağacındaki tüm alt iş emirlerinin detay ekranı karakteristik sekmesine alaşım envanterine tanımlanmış olan karakteristikler ( ocak spektro ve ocak sıcaklı vb) geliyor
Döküm firmalarında ocak spektro değerlerinin ( dökülen ergitilmiş metalin alaşım değerleri) döküm, taşlama, ısıl işlem vb alt iş emrilerine de gelmesi istenen bir konu. Bu nedenle Ana iş emrinin envanterinin ( son ürün) imalat türünde seçilmiş olan kodun ( alaşımın) karakteristikleri tün alt iş emrilerinda iş emri detay karakterisitk sekmesine getirilir. Ama mobil saha yönetiminde bu iş emrilerinde ölçüm yap a gelmeyecektir.

 

İş emri açık ve gerçekleşme yapılmış bir envanterin rotasına operasyon ilave edince İş Emri Detay ekranında Rota yenile yapılamıyor. Gerçekleşme yapılmış iş emrinde rota yenileme yapılamıyor.
Gerçekleşme yapılmış bir iş emrine yeni operasyon ilavesi iki teürlü yapılabili. Eğer yeni operasyon rotaya girmayacek bir seferlik yapılan bir operasyon ise İş Emri Detay ekranı İş Listesine kayıt eklenerek makina vebaşlangıç/bitiş tarihleri seçilerek yapılır. Eğer yeni operasyon rota operasyonlarına ilave edilen bir operasyon ise İş Emri Detay ekranı sorgu bölgesindeki Rota Yenile butonu ile iş emrinin iş listesi yenilenmelidir. Fakat iş emrine üretim gerçeklşemesi girilmişse bu yenileme yapılamaz. Bu durumda Rota Operasyona sonradan ilave edilmiş olan operasyon İş Emri Detay ekranında "Rota Operasyon" sekmesine detay kayıt ile ilave edilerek girilmeli. Ardından İş Listesi sekmesinde "Planlanan Makine" sorgusu ile yeni ilave edilen operasyon iş  emri iş listesine çekilmelidir. Planlan Başlangıç/Bitiiş tarihleri de yazılmalıdır. Rota Yenile yapılmasına gerek kalmadan çalışma başlamış bir iş emrine operasyon ilave edilmiş olur

 

Makine hiyerarşisinde 'bağlı olduğu grupta planla' check'i işaretli olan makinelerin iş emri listesinde makine bazında değil tezgah bazında görünmesi
makine hiyerarşisinde 'bağlı olduğu grupta planla' check'i işaretli olan makinelerin iş emri listesinde makine bazında değil tezgah bazında görünmesi, 'bağlı olduğu gruptaplanla' check'inin kaldırılması düzelir. Çünkü, bağlı olduğu grupta planla denildiği zaman bütün tezgah grubu için tek bir iş emri açılır. Her makine için ayrı ayrı iş emri görülmasi isteniyorsa bağlı olduğu grupta planla durumu işaretli olmamalıdır.

 

Opearasyon Listesi ekranında İş emri gerçekleştirmesi yaparken operatör seçiminde operatör gelmiyor ? Boş geliyor neden ?
Bu durumun sebebi Genel Tanımlamalar / Organizasyon Tanımlama ekranında oluşturduğunuz organizasyonlardan gelmeyen hangi organizasyon ise o kısımın üretim bölüm kodu seçilmemiştir. Oganızasyonları ilgili üretim bölümlerini seçerseniz. IK modğlğnde bulunan sicil kartlarında operatör hangi organizasyonda gözüküyor ise eşleştirdiğiniz organizasyon ile üretim bölümünü o operatörler gelecektir.

 

İş Emri tanımlama ekranında excelden aktarım yöntemi ile iş emri açarken rota kodları 1. öncelikli olanlar çekilmektedir. Bazılarını 2. öncelikli açmak istiyoruz?
Aktarım excelinde rota kod ve öncelik belirtilmeli, aktarım sonrası Rota kod eşleştir yapılmalı. 

 

Giriş Bilgileri sekmesinde katalog sorgusu yapınca null pointer hatası geliyor
Giriş Bilgileri sekmesinde Katalog grubu bazında sorgu yapılmaktadır. İlk buton olan katalog değil, ikinci buton olan katalog grubu bazında sorgulama yapılmaldır.

 

1. Prototip tanımlama ekranında son ürün ve yarı mamül iş emirleri ayrı seçilerek mi takip edilecek?
1. Son ürüne açacağınız imalat tipi “numune” olan iş emri için prototip ekranına veri girebilirsiniz. Son ürüne iş emrini İş Emri Tanımlama ekranından açarken İmalat Tipini “Numune” olarak ve “komple aç” seçerek açın. Böylece alt iş emirlerinin de imalat tipi “Numune” olarak açılmış olur.  Yarımamul kontrol sonuçları için ayrı bir ana kayıt girmek yerine detay kayıtta “kontrol ve onay noktalarını” aşamalı olarak tanımlayın. Ana kayıtta son ürün ve onun iş emri varken detay kayıtta:
1. Kalıp Kontrol Sonucu
2. Döküm Kontrolü
3. Isıl İşlem Kontrolü
4. İşleme Kontrolü
5. Kalite son kontrol gibi tanımlamalar yapıp bunlara tek tek onay verebilirsiniz. Belge ekleyebilirsiniz vb
                                                      

 

Numune ölçüm kayıtlarımızı hangi ekrana girebiliyoruz?
İlgili numune iş emri ölçüm sonuçlarına (karakteristik tanımlanmış olmalı ve mobilden “ölçüm yap” veya ERP de İş Emri Kalite Ölçüm ekranından) girilebilir

 

Detay kayıttaki Kontrol ve Onay Noktaları nereden veri çekiyor?
 Üretim/Kodlu alanlarda "KOntrol ve OnayNOktaları" kodlu alanında bu noktaları tanımlamalısınız 

 

Numune ölçüm raporu hangi ekrandan alınabilir?
Kalite / İş Emri Kalite Ölçüm ekranındaki Rapor Açılır listesine konarak buradan alınabilir

 

1 adet manuel olarak iş emri tanımla ekranından büyük miktarda iş emri açtım ve bu iş emrini birden fazla sipariş ile eşleştirmek istiyorum bunu nasıl yapabilirim ?
Büyük miktardaki iş emrini birden fazla sipariş ile eşleştirebiliriz. Bunun ile ilgili ekran Üretim Yönetimi / Üretim Takip İşlemleri / Sipariş İş Emri Analiz ekranında ikinci sekmede bulanan Sipariş iş emri atama ekranında ekranını sorgulamamız otomaik olarak siparişler ile iş emirleni eşleştirmeye başlar ve iş emri miktari büyük olduğu için birden fazla sipariş ile ilişkilendirecektir.

 

Faaliyet suresi SADECE makina kapasitelerinin hesaplanmasinda kullaniliyor ve MRP / MPS'i tetiklemiyor / etkilemiyor mudur?
temin süresi bir iş emrinin hangi tarihte başlayıp bitmesi gerektiğini belirlerken, faaliyet ( operasyon) süreleri ise
saat kaçta başlayıp bitmesi gerektiğinin tesbitini sağlar. MRP/MPS planlama fonksiyonu olduğuna göre detaylı
planlama açısından operasyon süreleri kritik önemdedir. Operasyon sürelerini de rota operasyonlarda tanımlarsanız makinaların doluluklarını dk/saat bazında görme şansınız olur. Böylece yaptığınız planın gerçekçiliğini anlar, mesai ihtiyacı olup olmadığını tesbit  edebilirsiniz.  

 

"Hazırlık ve Temel olmak üzere iki cins sure var ve bunlar sayesinde bir işin ne kadar sürecegi is emrindeki toplam üretilecek parça adedi
Rota operasyonlarda tanımlayacağınız hazırlık ( makine ayar, setup, kalıp bağlama vb süreler) ile Temel (ayar bittikten sonra seri üretime geçince bir birimin işlenme süresi) süreler iş emri miktar ile çarpılarak tezgahların/iş istasyonlarının zaman ( dk) cinsinden yüklemesi gerçekleştirilmiş olur.

 

Hangi makinanın kapasitesinin ne kadar olduğunu sisteme nasıl tanımlıyoruz? Örneğin bazı bölümlerde 2 vardiya yani 18 saat calisma var iken bazi makinalarda 9 saat calisiyoruz, dolayisiyla maksimum kapasiteleri sure olarak esit degil. 
Kapasite Doluluk Ekranında makinalara yapılan yükleme zaman birim bazında sorgulanabiliyor fakat makine kapasiteleri şu anda ekranda görünmüyor. Planlamayı yapan kişi bölümlerin/makinaların kapasiteleri bilgisini hatırlayarak makinaların üzerindeki yüklemeyi kapasite ile karşılaştırarak bazı iş emirlerinin başlangıç tarihlerini değiştirmeli veya mesai yazmalıdır. ( Henüz işletime almadığımız bir tanımlamalar dizisi var. Üretim/Tanımlamalar menüsü altındaki Takvim Tanımlama ekranında takvim tanımlama yapmalı, ardından Tarihlere Vardiya Atama ekranında takvimler bölüm ve vardiyalarla ilişkilendirilmeli son olarak da Genel Takvim Tanımlamada tatil günlerini vb sisteme tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalar sonrası bölüm-takvim ilişkisini Kapasite Planlama ekranına yansıtmayı düşünüyoruz)

 

Operasyon detay bilgilerindeki parti miktari adedi temel sure alanina girilen zamanin birimi midir?
Temel Ana faaliyet alanında belirtilen sürenin geçerli olduğu miktar anlamına gelmektedir. Örneğin parti miktarı 10 adet, temel süre 15 dk ise, bu 15 dk da 10 adet parçanın üretildiği/işlendiği anlamına gelir.

 

Hazırlık Ana Faaliyet Suresi ile Temel Ana Faaliyet Surelerini kullanarak bilgileri ERP'ye tanimladik. Ancak bunlarin disinda, HENUZ GIRISINI YAPMADIGIMIZ, kapasiteyi etkileyecek sureler var. Bu kapasiteyi etkileyecek ekstra sureleri girebileceğimiz bir a
 Rota operasyon ekranında Hazırlık Ana Faaliyet ve Temel Ana Faaliyet dışındaki alanları kullanabilirsiniz. Rota Operasyonda bu süreler 3 e bölünmüş durumda.

 

Bu ekranda bulunan Duruş Neden Tipi ve Hesap Tipi 'nde seçilenler hangi ekranı ve hesaplamaları nasıl etkiliyor?
Duruş hesap tipi performans analizlerinde kayıp zaman olarak görülmektedir ve hesap tip bilgisi performans raporlarını etkilemektedir

 

Manuel açılan iş emrilerinde sıra no değiştirilebilirken, otomatik açılan iş emrilerinin sıra numarası değişirilemiyor?
Ekranda seç kutucuğu seçildikten sonra sıra no değiştirilebilir.

 

Yeni işemri açılmak istenildiğinde "Aynı Kayıt Daha Önceden Girilmiş" uyarısı verilmesinin sebebi nedir?
Daha önceden aynı işemri nosu ile açılmış ve iptal edilmiş bir işemri olduğu için sistem tarafından"Aynı Kayıt Daha Önceden Girilmiş" uyarısı verilir. Bunu çözmenin iki yolu vaardır; ya aynı işemri nolu kayıt silinmelidir ( gerçekleşme yapılmamış olmalı) ya da Sıra No Verme ekranında bulunan “Verilecek Numara” bölümü manuel olarak değiştirmelidir.

 

Üst Yönetim üretim bilgileri ekranında yıl değişiminde sorgu yaptığımızda veri gelmemektedir .? 2016'dan 2017 ye geçtiğimizde sorgu yapmak istediğimizde veri gelmemektedir.
1 Ocak 2017 itibari ile yeni bir yıla girdiğimiz için sorgulamak istediğiniz kayıtlar boş geliyor çünkü üretim yok
Başlangıç bit. Tarih
  aralığı güncel yıl için geçerli olduğu için geçmişe yönelik sorgulamalarınızı ‘Geriye İleriye Kaç Yıl ? ‘ sorgu parametresi ile geriye doğru 1 yıl seçimi yaparsanız ilgili kayıtlara ulaşım sağlanacaktır

 

Üst Yönetim satış bilgileri ekranında yıl değişiminde sorgu yaptığımızda veri gelmemektedir .? 2016'dan 2017 ye geçtiğimizde sorgu yapmak istediğimizde veri gelmemektedir.
1 Ocak 2017 itibari ile yeni bir yıla girdiğimiz için sorgulamak istediğiniz kayıtlar boş geliyor çünkü üretim yok
Başlangıç bit. Tarih
  aralığı güncel yıl için geçerli olduğu için geçmişe yönelik sorgulamalarınızı ‘Geriye İleriye Kaç Yıl ? ‘ sorgu parametresi ile geriye doğru 1 yıl seçimi yaparsanız ilgili kayıtlara ulaşım sağlanacaktır

 

Üst Yönetim kalite bilgileri ekranında veri gelmiyor sebebi ne olabilir ?
Kalite Yönetimi / Red Kararları tanımlama ekranında bulunan Analizi etkiler mi kutucuğu işaretlenmedi ise veri gelmeyebilir . Bu ekranda bulunan analizi etkiler mi kutucuğu seçimi yaparak üst yönetim kalite raporları ekranına veri getirebilirsiniz.

 

İş emri tanımlama ekranında manuel iş emri açamıyoruz. İşemri açarken Manuel yazısı gelse de, kaydettikten sonra otomatiğe dönüyor herhangi bir değiştirme yapamıyoruz.
Komple açta sistem açtığı için işemirlerini, tamamen manuel açılanları ayırdetmek için otomatik yapıyor. Bu durumu aşmak için, seç kolonundan seçtikten sonra işemri numaralarını değiştirebilirsiniz. 

 

Kalite(Tamir) İş Emri Süreci Nasıldır ?
• Öncelik ile 400 adetlik A ürüne  tamir yapılacak diyelim. İlk olarak statü değişim hareketleri ile ELDE_RED hareketi yapıp 400 adeti red stoklarını atacağız. (Bülent bey aklınıza şöyle bir soru gelebilir mobilde neden red miktara girmemişler diye , hatalı üretim yaptıklarını 15 gün sonra fark etmişler.)
• Daha sonra manuel olarak Kalite red kaydı oluşturacağız. (Hata , Hatanın Nedeni , Sorumlu Bölüm vb. seçimler yapılacak)
• Oluşturduğumuz Kalite red kaydına karar gireceğiz. Karar olarak (Karar Genel Tip : Tamir , Stok Hareket Tipi : I-RED-ELDE ) tamir kararı gireceğiz.
• Girdiğimiz karar sonucu stok hareketi yapacağız. Ve 400 adetlik ürünümüz eldeki miktara düşecek.
• Daha sonra bu ürüne imalat tipi : Düzeltme olan Kaynak Tipi : kalite olan 400 adetlik iş emri açacağız. Komple iş emri değil sadece ilgili envantere.
• Daha sonra iş listesine manuel olarak yapacağımız operasyonu gireceğiz. (Örnek : CNC operasyonu) Sihirbaz tipi olarak bu bir üretim olmadığı için ‘Sadece Vardiya’ seçeceğiz.

 

İş Emri Detay Bilgileri ekranında sağ tuş menüsünde bulunan ‘Tek Tablo olarak Göster(Duruş) , Tek Tablo olarak Göster(Ana Sayısal Değerler Tekrarsız)(Duruş) ‘ seçimi arasında fark nedir ?
Tekrarsız demek ana tablodaki sayısal değerlerin detaya göre çoğaltıldığından toplandığında yanlış olmaması için bir defa yani ilk kayıtta gösterilmesidir. Yani Tek Tablo Olarak Göster (Duruş) dediğimizde  detay kayıtta birden fazla kayıt var ise ana kaydı detay kayıt sayısı kadar çoklarken ana kayıttaki verilerini çoklanan kayıtlarada getirmektedir. Fakat Tek tablo olarak Göster (Ana sayısal Değerler Tekrarsız) dediğimizde detay kayıt sayısı kadar ana kayıt oluşturduğunda ana kayıtlar içinde 1 tanesinde veri gelir diğerleri boş gelmektedir.

 

Bazı Kalıp Çıkışlarını sistem engel koyabilir mi ?
Ayri bir depo açılabilir ve bu depo için hiçkimseye yetki vermesinler.

 

Aynı anda iki ocakta ergitilen sıvı metalin tek bir kalıba dökülmesi durumunda operasyon listesi ekranında kayıt nasıl gireceğiz ?Tek bir ergitme ocağında eritilemeyen büyük parçaların ergitme kayıtlarını nasıl yapacağız ?
Sihirbaz ekranda tek bir kayıt girin, makine olarak “Ocak Makine Grubu” seçin, açıklama kısmına not olarak hangi ocakların kullanıldığını girin. Tüketilen hammaddeler için ocaklardaki toplam miktarı girin.

 

Operasyon Listesine girilen hatalı miktar kalite red kayıtlarına otomatik kayıt oluşturuyor mu ?
Operasyon listesine girilen hatalı miktar kalite red kayıtları ekranına otomatik kayıt oluşturuyor fakat girilen hatalı miktarı sistem karantina miktara atıyor.

 

Ürün rotaları tanımlarken, takımları ERP ye girmek için kullandığımız operasyın detay bilgileri ekranındaki alanlar ne işe yarar? Bu ekranda girmiş olduğumuz veriler, MRP hesapalarken ihtiyaç olarak görünür mü?
Kullanım miktar; malzemeyi o operasyonda ne kadar kullanılacağı bilgisi tanımlanır.
Tüketim miktar; ilgili sarf malzemenin kullanım ömrü tanımlanır. (kaç kere kullanıldığında bakıma gidecek ya da hurdaya dönecek gibi)
Min kullanılabilir değer; örneğin uçların min. kullanılabilir uzunluğu tanımlanır.
Max kullanılabilir değer; örneğin uçların max. kullanılabilir uzunluğu tanımlanır.
Süre; operasyon detayındaki işlemin ölçülen süresi girilir.
Teorik Süre; operasyon detayındaki işlemin teorik süresi girilir.
Bu alana girilen veriler MRP ekranından takip edilemez. MRP ye sadece Ürün ağacından veriler çekilmektedir. MRP de görmek isteniliyorsa operasyon detay kayıtları ekranında değil; ürün ağacında tanımlama yapılması gerekir.

 

Bir yarımamulünün sihirbaz tipi "Stok vardiya malzeme çıkış" olan 4. operasyonunun Operasyon Listesi ekranında gerçekleştirmesi yapılırken kullanılan malzemelerin çıkılacağı pencereye gelindiğinde koltuk depoların boş olduğu görülüyor. Ayrıca alternatif m
ERP nin Operasyon Listesi kurgusu hammaddelerin bir rotadaki ilk operasyonda tüketileceği üzerine tasarlanmıştır.  Rotada Mzl çıkışlı operasyon ilk operasyon değilse öncesindeki operasyonların üretim bölümleri Üretim Bölümleri Tanımlama ekranında"Üretim dışı" işaretlenmelidir. Ya da öncesindeki operasyonlara sihirbaz tipi vardiya kaydı olsa bile mlz çıkış depo seçimi yapılmaldır. Gerçekte mlz çıkışı yapılacak olan operasyonun koltuk deposu seçilmelidir.

 

Operasyon Listesi ekranında sağ tuş iş emri tarih güncellemede ( öteleme) vardiya kayıtları değil stok girişlerinin referans alınması sağlanabilir mi?
"İşemri Öteleme tipi" parametresi 2 olduğu durum için;
Öteleme işlemleri sadece stok girişlerine göre çalışır hale getirildi, vardiya girişleri ve fason çıkışları dikkate alınmayacak, uygulama güncellendiğinde geçerli olacaktır.

 

Soru Sor