Fark Yaratan ERP Yazılımı! BilişimERP

Genel Bakış
Özellikler
Modüller
Başarı Hikayeleri
Kaynaklar
Bilgi Al

Genel Bakış

bilişim ERP, kalite odaklı yaklaşımı, web tabanlı ve bütünleşik alt yapısı ile iş süreçlerinizin ve kaynaklarınızın tümünü etkin bir biçimde yönetmenizi sağlar.

Zengin İşlevsellik ve Güvenlik

İşletmenizin satıştan muhasebeye, satınalmadan kaliteye, planlamadan lojistiğe tüm süreçlerini bilişim ERP ortamında servis bazında güvenlik yapısı ile bütünleşik hale getirebilir, analiz edebilir, iyileştirebilirsiniz. Kişiselleştirilebilir ekran yapısı ve kullanım kolaylıkları sistemin hızlıca öğrenilmesini sağlamaktadır. Bilişim ERP, J2EE ortamında web tabanlı, çok katmanlı, açık yazılım mimarisi üzerinde yapılandırılmıştır. Platform bağımsızdır.

Fark Yaratan Özellikler

bilişim ERP, özelleştirilebilir ürün ağacı , rota ve operasyonlarda alternatif tanımlama, ana üretim planı ve "Rolling Horizon" yöntemiyle güncelleme, malzeme ihtiyaç planı (MRP) ve karşılaştırmalı benzetimler, fason izleme, kontrat siparişi izleme, teklif hazırlamada esnek maliyetlendirme, talep tahminleri, maliyet analizi, kademeli dağıtım yöntemine göre gider dağıtımı, periyodik bakım işlemleri, esnek bütçe ve nakit akışı, insan kaynakları yönetimi gibi bir çok fark yaratan özelliğe sahiptir.

Mobil Uygulamalar

BilişimMobile uygulamalarıyla üretim,depo ve kalite süreçlerinin verileri anlık olarak mobil cihazlardan girilebilir ve sorgulanabilir. Mobil cihazların kullanımı ürünlerin standart zamanlarının tespitine, üretim aksamalarının analizine ve operatör verimliliğinin hesaplanmasına olanak sağlar. Kağıtsız e-iş emri altyapısı, mobil cihazlardan teknik resim vb. dokümanlara ulaşım olanağı bulunmaktadır.

Doğrudan Danışmanlık

Bilişim A.Ş.’nin 1985'den bu yana deneyimi ve güvencesiyle, üretim tecrübesine sahip Endüstri Mühendislerinin ve alan uzmanlarının vereceği doğrudan danışmanlıkla ERP işletime alma süreçleriniz verimli ve hızlı ilerleyecektir. Döküm, dövme, talaşlı imalat, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, makine imalatı, havacılık-savunma yan sanayi, medikal cihaz üretimi sektörlerindeki başarılı dikey çözümler kullanımınıza hazırdır.

Sektöre Özgü Dikey Çözümleriyle Uçtan Uca Entegre ERP

Endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığımız uçtan uca entegre ERP yazılımı bilişim ERP ile işletmenize güç katın!

Açık Yazılım Mimarisi

bilişimERP, J2EE ortamında web tabanlı, çok katmanlı, açık yazılım mimarisi üzerinde yapılandırılmıştır. Veri tabanı katmanında bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi, orta katmanda ise, J2EE standartlarını sağlayan bir uygulama sunucusu bulunur. İstemci tarafında herhangi bir İnternet tarayıcı yazılımı üzerinde Java yordamcığı (applet) çalışır. bilişimERP, J2EE ve XML standartlarına uygun olarak geliştirilmiş, bileşen tabanlı bir yazılımdır. 

Platform Bağımsız

bilişimERP platform bağımsızdır. Kurumunuzda kurulu herhangi bir sistem yazılımıyla çalışabilir. Örneğin veri tabanı olarak Oracle, SqlServer, uygulama sunucusu olarak Oracle iAS, Jboss, IBM Websphere ya da Sun kullanılabilir.

Çok Dilli Kullanıcı Arabirimi

bilişimERP, çok dilli kullanıcı arabirimi altyapısına sahiptir. Kuruluşunuzda çalışan yabancı uyruklu kullanıcılar, sistemi aynı anda birden çok dilde (örneğin İngilizce, Türkçe ve İtalyanca) etkileşimli olarak kullanabilirler.

Ölçeklenirlik-Scalability

bilişimERP, büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için olduğu kadar, daha küçük çaptaki işletmelerin de rahatlıkla edinebileceği ve kullanabileceği ölçeklenir bir sistemdir. İnternet/intranet ortamında küçük konfigürasyonlu donanım sistemleri ile birlikte iyi düzeyde bir başarımla çalışabilmektedir.

Ana Üretim Planı-MRP Benzetim

Ana Üretim Planı ve MRP sonuçları üzerinde, hesaplama parametrelerini değiştirerek yapılan denemelerle, istenen parti büyüklüğü politikasına göre sonuçlar üretebilirsiniz. Dönemsel Parti, Wagner-Within gibi değişik parti büyüklüğü algoritmaları kullanılabilir.
Sistem, hesaplanan son MRP sonuçlarına göre, yapılması gereken işlemleri iş emri, satınalma emri, uzun dönemli anlaşma sonuçları olarak önerir, uyarı iletileri oluşturarak iptal, erteleme gibi karar alma süreçlerini de destekler.

Talep Tahmini

Birçok tahmin modeli içerir;hareketli ortalamalar,regresyon analizi,basit üstel düzeltme,çift üstel düzeltme, önceki dönemi kopyalama yöntemlerine göre hesapladığı sonuçları grafik biçiminde gösterir.

ABC Analizi

Tanımlayacağınız ABC sınıflarına, hesaplama yöntemlerine ve düzeltim kriterlerine göre sistem ABC Analizi yapabilir; sonuçları, envanter kartına otomatik olarak işletebilirsiniz.

Stok Politikaları

Min-Max. S-Q Modelleri gibi stok denetim politikaları oluşturulabilir; sisteme bu politikalara göre uyarı ve sipariş listelerini hazırlatabilirsiniz.

Rapor Sihirbazı- Reports Wizard

Rapor Sihirbazı yardımıyla, daha önce öngörülmemiş raporlar, hiçbir programlama çalışması yapılmadan, sistem kullanıcısı tarafından kolayca oluşturulabilir.

Yönetici Paneli

Aylık üretim bilgilerinizi adet, dakika, kg vb. birimlerle istediğiniz anda karşılaştırmalı biçimde görebilirsiniz. Herhangi bir anda depolarınızda bulunan envanterin değerini sistemden öğrenebilir, stok seviyelerinizi aylara göre karşılaştırmalı biçimde gösteren grafikleri alabilirsiniz. Sevkiyatlarınızdaki gecikmeleri sorgulayabilir,kesilen satış faturalarını ve satış grafiklerini dönemsel olarak görebilirsiniz.

Ekran Görüntüleri ve Kısa Yollar Özelleştirilebilir

Kullanıcı istediği temayı, arka planı, yazı türünü, yazı büyüklüğünü ve tablo satır genişliğini seçerek sistemin görünümünü kendi isteğine göre değiştirebilir. Ayrıca kayıt ekleme, sorgulama gibi işlevleri kendisinin tanımladığı klavye kısa yollarıyla da yapabilir.

Esnek Bilgi Alanı Tanımlama ve Kullanma

Yetkili kullanıcıların sistemdeki tüm ekranlara sınırsız sayıda bilgi alanı tanımlama olanağı vardır. Eklenen alanlar, hem form türü ekranlarda hem de tablo türü ekranlarda hiçbir programlama çalışması yapmadan görüntülenebilir.

Kullanıcıya Özgü Ekran Tanımlama

Kullanıcılar, kaydetmek istedikleri bilgi alanlarını belirleyerek tablo türünde yeni ekranları hiçbir programlama çalışması yapmadan kolayca oluşturabilirler.

Gör ve Raporla Özelliği

Herhangi bir ekranda görüntülenen ekranlar üzerinde kolonları gizleme, belirli kolon değerlerini seçerek verileri süzme ve sıralama işlemlerini yapabilirsiniz.

Veri Aktarım Olanakları

Kolay kullanılabilir arabirimi ve işlevlerle dış uygulamalarla veri alışverişi de rahatlıkla yapılabilmektedir.

Modüller

Envanterinizin yanı sıra, kalite kontrolden, fason izlemeye değin bütün işlemlerinizi bilişimERP Stok Yönetimi ile güvence altına alın, stok maliyetlerinizi düşürün.

Tanımlamalar

Bu modülde, stok sisteminde geçerli olan çoklu ölçü birim yapısına esas olacak ölçü birimleri bilgileri, kodlama formatları, stok hareket bilgileri, parametreler gibi genel tanımlar yapılır. Envanter kartı tanımlanır.

Envanter kartı , işletmede tanımlı ürün, yarı ürün, malzeme ve hizmetlerin tüm altsistemlerde kullanılacak bilgilerini içermektedir.Envanter oluşturulan kataloglarda istendiği gibi gruplandırılabilir. Bu gruplamalar diğer altsistemlerde sorgu ve kayıt işlemlerinde aynı biçimde kullanılabilir.

Yapılan parametrik istek yetki ve onay tanımlarına göre sistem, malzeme çıkış isteklerini denetler.

Stok İşlemleri

Kullanıcılar malzeme stok çıkışı isteklerini yetkilerine göre oluşturmakta ve bu