bilişimHR

İş gücünüzün verimini ve niteliğini arttırın, dünyayla rekabete avantajlı çıkın. Türkiye'de her ay yaklaşık 600.000 bordroyu hesaplayan BilişimHR - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi artık uluslararası mevzuata göre de çalışmaktadır.

.NET Yazılım Tabanı

ASP.Net, “early binding”, caching services, native optimization, just-in-time compilation gibi özellikler sayesinde sağlanan performans iyileştirmeleri ile karma programlama avantajlarından yararlanarak daha güçlü bir uygulama alt yapısı sunmaktadır. Sunucu ortamı ve Web uygulamasına özel ayarların yapılması son derece basitleştirildiği için yönetilebilirlik kolay hale gelmiştir. Kümelenmiş ve çok-işlemcili ortamlarda performansı iyileştirmek üzere özel olarak tasarlanmış niteliklere sahiptir. 

Mobil Programlama Desteği

Geliştiricilerin uygun gördüğü yerlerde kodlarına plug-in yapmalarına izin veren bir mimari sunmaktadır. Herhangi bir alt bileşeni, kendi yazdığınız herhangi bir bileşenle zenginleştirebilir veya değiştirebilirsiniz. Günümüz teknolojisinde “Mobile Programlama Desteği” olması ve ado.net ile bağlantısız veri erişimini sağlaması, asp.net teknolojisini ön plana çıkarmaktadır.

Soap Alt Yapısı Asmx Web Servisleri

ASP.NET, sunucu tarafında olay güdümlü olarak programlanabilen, sunum (presentation) ile mantığı (logic) başarıyla ayıran bir bileşen seti ve mimarisi sunuyor. Bu bileşenler, koddan bağımsız olarak sayfa üzerine yerleştirilebiliyor ve ayrı dosyalarda bu kontroller için programlama kodları yazılabiliyor. Ayrıca Asp.Net, soap alt yapısını kullanan asmx web servisleri güvenli, hızlı ve esnek bir entegrasyon sağlamaktadır.

Asp.Net Platformu

Asp.Net platformu hataların loglanması noktasında bir çok seçenek sunmaktadır ve hataların düzeltilmesi noktasında daha sağlam ve güçlü verilere ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu aynı zamanda uygulamanın tutarlılığı ve güvenilirliği açısından da önemlidir. Ayrıca hoş olmayan hata ekranları yerine kullanıcıyı bilgilendirici mesajlar sunmaktadır.

Esnek Organizasyon Yapısı

Organizasyon, işlerin ya da faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak için oluşturulan kurumsal yapıdır. Her işletmenin, kendi işleyişine göre farklı yapılarda organizasyonları bulunabilir. Aynı zamanda işletmelerin kendileri için öngördüğü ya da kullandıkları organizasyonlar, değişen iş şekilleri, farklılaşan kararlar ya da dinamikler doğrultusunda, organizasyonlar sürekli değişebilen hatta değişmesi gereken canlı varlıklardır. Bu noktada organizasyon yapısı üzerine iş süreçlerini konumlandıran işletmelerde esnek organizasyon yapısı ihtiyacı doğmaktadır.

Esnek Organizasyon Yapısı

Bu yeteneğe sahip olmayan sistemler ya kullanıcının ihtiyaçlarını tam karşılayamaz ya da kullanımı zor yamalarla ihtiyacı karşılamaya çalışıp sistemi orta vadede kullanılamaz hale getirmektedir. BilişimHR ile bu dezavantajlardan arınıp, her an değişebilecek, her türlü karar ve uygulamaya cevap verebilen esnek organizasyon yapısına sahip olursunuz. Bu sayede kullanıcı dostu ve tüm gereksinimleri karşılayan, pratik ve minimum operasyon ile süreçlerinizi etkilemeden, işletmenin her türlü fonksiyonunu devam ettirebilirsiniz.

Neden BilişimHR?

Karar Destek Sistemi
Karar Destek Sistemi

bilişimHR yönetimin Karar Verme Süreci 'ni büyük ölçüde destekleyen yasal, istatistiksel, çözümsel / analitik rapor seçenekleri kullanıcıya zengin, eşsiz bir birikim sunar.

Esnek İş Akışı Süreçleri
Esnek İş Akışı Süreçleri

BilişimHR Sisteminde, İnsan Kaynakları Yönetiminin temel işlevleri esnek İş Akış Süreçleri yaklaşımıyla uygulanır.

Ölçeklenebilirlik
Ölçeklenebilirlik

bilişimHR için, kullanıcı sayısında kısıtlama yoktur. En küçükten en büyüğe, her boydaki bilgisayar ağında yüksek başarımla kullanılabilir.

bilişimHR Modülleri

Online İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şemasını kullanarak kurumunuzun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilirsiniz. Organizasyonda yer aian birimlerinizin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadi, görevi ,resmi bilgilerinden istediklerinizi göruntüleyebiiirsiniz. Organizasyon şemasinda yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya ozel olarak kayıt edilebilmektedir. Organizasyon Şemasını kullanarak sicil hiyerarşinizi tanimlaya bilirsiniz. Birden fazla sicil hiyerarşisi tanımlamaya izin vermektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler kurumunuzun web sitesinden yalnızca görüntülenmek üzere yayınlanabilmektedir. Kurum içi internet sayfanızdan sisteme bağlanan kullanıcıların yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir.

Kişisel Bilgi Yönetimi

Kişisel Bilgi Yönetimi

İstediğiniz içerikte, sonsuz personel bilgisini, guvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebildiğiniz modülümüzdür. Personeliniz, İK 'nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda, bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir. Yöneticiler bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir

İzin Yönetimi

İzin Yönetimi

İster İş Kanunu, isterseniz kendinize uygun hak ediş yöntemleri belirleyebileceğiniz, istediğiniz türde izin bilgisini takip edebileceğiniz modülümüzdür. Personeliniz, elektronik ortamda tüm izin bilgilerini görüntüleyebilir, izin talebi yapabilirler. Yöneticileriniz bağlı çalışanların planlamasını takip edebilirler. İzin formu, izin yükü ya da birçok izin bilgisine dair raporlama ile izin süreçleriniz artık çok daha kolay yönetebileceksiniz.

Bordro Yönetimi

Bordro Yönetimi

SGK ve Özel Emekli Sandığına bağlı personel türlerine göre, tahakkuk ve bordro işlemlerine olanak sağlayan modülümüzdür. Yasal değişikliklerin sisteme kısa bir zamanda yansıtılması amacıyla bordro sisteminin tamamen parametrik yapıdadır. İstenilen sayıda ek gelirlerin, kesintilerin ve vergi indirimlerinin İK tarafından, her tür yabancı para birimi ile tanımlanması sağlanarak esnek bir imkan verilmektedir. Personel ödemelerinin bankaya yatırılabilmesi için gerekli banka talimatının oluşturulması ayrıca tüm yasal ve standart raporların alınması sağlanmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Esnek iş akışı sayesinde karışık performans yapınızı daha kolay yönetebilirsinız. Aynı dönemde birden fazla değerlendirme, hedef ve yetkinlik bazlı tanımlama, performans puanı hesabında esnek hesaplama modelleriyle ya da ilişkisel ölçümleme ile performans yönetiminiz çok daha pratik hale gelecek. Performans yönetimi çıktısı ile prim, terfi, ücret artışı ya da eğitim ihtiyacı gibi diğer fonksiyonlarla ilişkilendirebilirsiniz.

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi

İster eğitim kataloğu, ister çalışanın talebi, ister yöneticinin çalışanı adına eğitim istemesine cevap ileterek İK'nın tüm eğitim bilgilerini istediği iş akışı doğrultusunda organize edebildiği modülümüzdür. Eğitim zamanı yaklaşınca ,personeli bilgilendirme, personelin eğitim takibi, eğitim bütçesinin takibi, eğitim değerlendirme formu gibi özellikleriyle İK 'nin önemli fonksiyonlarından biri olan eğitim fonksiyonunu eksiksiz yerine getirebileceksiniz.

İşe Alım Yönetimi

İşe Alım Yönetimi

Norm kadro doğrultusunda yapılabilecek(ek personel talebi ile esnek iş akış sürecine başlayıp, aday yönetimi, iş planı ve iş teklif süreçlerinizi gerçekleştirebildiğiniz modülümüzdür. Farklı kariyer portalları ile entegre olup, personeliniz ile etkileşim sağlayarak, İK hedeflerini takip edebilir, bir pozisyonun kapatılmasında zaman ve maddi kaynak analizlerinizi yapabilir ya da işe alınan adayın özlük girişini sağlayabllirsiniz. Yetkinlik bazında mülakat, aday bilgilendirmeleri, sınav ya da mülakat organizasyonlar ile zor işe alım süreçlerinizde sizlere yardımcı olabiliriz.

Diğer Modüllerimiz

Diğer Modüllerimiz

Ücret Yönetimi Modülü - Prim Yönetimi Modülü - Fazla Mesai Modülü - Görev Değişikliği Modülü - Kariyer Yönetimi Modülü - Avans Modülü - Anket Modülü - Gelişim Takip Modülü - Mentorluk Modülü - Öneri Modülü - Zimmet Modülü - Harcırah Modülü - Temsil Modülü