BilişimHR Modüller

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şemasını kullanarak kurumunuzun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilirsiniz. Organizasyonda yer aian birimlerinizin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadi, görevi ,resmi bilgilerinden istediklerinizi göruntüleyebiiirsiniz. Organizasyon şemasinda yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya ozel olarak kayıt edilebilmektedir. Organizasyon Şemasını kullanarak sicil hiyerarşinizi tanimlaya bilirsiniz. Birden fazla sicil hiyerarşisi tanımlamaya izin vermektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler kurumunuzun web sitesinden yalnızca görüntülenmek üzere yayınlanabilmektedir. Kurum içi internet sayfanızdan sisteme bağlanan kullanıcıların yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir.

Kişisel Bilgi Yönetimi

Kişisel Bilgi Yönetimi

İstediğiniz içerikte, sonsuz personel bilgisini, guvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebildiğiniz modülümüzdür. Personeliniz, İK 'nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda, bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir. Yöneticiler bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir

İzin Yönetimi

İzin Yönetimi

İster İş Kanunu, isterseniz kendinize uygun hak ediş yöntemleri belirleyebileceğiniz, istediğiniz türde izin bilgisini takip edebileceğiniz modülümüzdür. Personeliniz, elektronik ortamda tüm izin bilgilerini görüntüleyebilir, izin talebi yapabilirler. Yöneticileriniz bağlı çalışanların planlamasını takip edebilirler. İzin formu, izin yükü ya da birçok izin bilgisine dair raporlama ile izin süreçleriniz artık çok daha kolay yönetebileceksiniz.

Bordro Yönetimi

Bordro Yönetimi

SGK ve Özel Emekli Sandığına bağlı personel türlerine göre, tahakkuk ve bordro işlemlerine olanak sağlayan modülümüzdür. Yasal değişikliklerin sisteme kısa bir zamanda yansıtılması amacıyla bordro sisteminin tamamen parametrik yapıdadır. İstenilen sayıda ek gelirlerin, kesintilerin ve vergi indirimlerinin İK tarafından, her tür yabancı para birimi ile tanımlanması sağlanarak esnek bir imkan verilmektedir. Personel ödemelerinin bankaya yatırılabilmesi için gerekli banka talimatının oluşturulması ayrıca tüm yasal ve standart raporların alınması sağlanmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Esnek iş akışı sayesinde karışık performans yapınızı daha kolay yönetebilirsinız. Aynı dönemde birden fazla değerlendirme, hedef ve yetkinlik bazlı tanımlama, performans puanı hesabında esnek hesaplama modelleriyle ya da ilişkisel ölçümleme ile performans yönetiminiz çok daha pratik hale gelecek. Performans yönetimi çıktısı ile prim, terfi, ücret artışı ya da eğitim ihtiyacı gibi diğer fonksiyonlarla ilişkilendirebilirsiniz.

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi

İster eğitim kataloğu, ister çalışanın talebi, ister yöneticinin çalışanı adına eğitim istemesine cevap ileterek İK'nın tüm eğitim bilgilerini istediği iş akışı doğrultusunda organize edebildiği modülümüzdür. Eğitim zamanı yaklaşınca ,personeli bilgilendirme, personelin eğitim takibi, eğitim bütçesinin takibi, eğitim değerlendirme formu gibi özellikleriyle İK 'nin önemli fonksiyonlarından biri olan eğitim fonksiyonunu eksiksiz yerine getirebileceksiniz.

İşe Alım Yönetimi

İşe Alım Yönetimi

Norm kadro doğrultusunda yapılabilecek(ek personel talebi ile esnek iş akış sürecine başlayıp, aday yönetimi, iş planı ve iş teklif süreçlerinizi gerçekleştirebildiğiniz modülümüzdür. Farklı kariyer portalları ile entegre olup, personeliniz ile etkileşim sağlayarak, İK hedeflerini takip edebilir, bir pozisyonun kapatılmasında zaman ve maddi kaynak analizlerinizi yapabilir ya da işe alınan adayın özlük girişini sağlayabllirsiniz. Yetkinlik bazında mülakat, aday bilgilendirmeleri, sınav ya da mülakat organizasyonlar ile zor işe alım süreçlerinizde sizlere yardımcı olabiliriz.

Diğer Modüllerimiz

Diğer Modüllerimiz

Ücret Yönetimi Modülü - Prim Yönetimi Modülü - Fazla Mesai Modülü - Görev Değişikliği Modülü - Kariyer Yönetimi Modülü - Avans Modülü - Anket Modülü - Gelişim Takip Modülü - Mentorluk Modülü - Öneri Modülü - Zimmet Modülü - Harcırah Modülü - Temsil Modülü