İnsan Kaynakları Süreçlerinizi Dijitalleştirin! bilişimHR

Genel Bakış
Özellikler
Modüller
Başarı Hikayeleri
Ücretsiz Demo

Genel Bakış

Türkiye’de her ay yaklaşık 600.000+ bordroyu hesaplayan bilişimHR İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, şirketlerin IK süreçlerini dijitalleştirerek rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlıyor.

IK’da Dijital Dönüşüm

bilişimHR IK profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara cevap veren modüler altyapısı ve kullanıcı dostu kullanım kolaylığı ile tüm süreci dijital ortama taşıyor.

Güncel Teknolojide Esnek IK Anlayışı

bilişimHR her işletmenin kendi işleyişine göre farklı yapılarda organizasyonlarını yönetebilmelerine olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. İşletmeler değişen iş yapış şekilleri, farklı ödüllendirme sistemleri veya organizasyonun tümünü kendi işleyişlerine göre değiştirebilirler.

Bütünleşik Entegrasyon Yapısı

Bilişim’in diğer amiral gemisi bilişimERP (Kurumsal Kaynak Planlama Yönetimi) ve bilişimBI (İş Zekası Yazılımı) ürünleri ile entegre bir şekilde bütünleşik olarak kullanılabilir

Esnek IK Anlayışı ile Verimli İş Gücünü Profesyonelce Yönetin

İşletmenizin yapı taşı olan personel yönetimini daha iyi sonuçlar elde etmek üzere bilişimHR ile optimize ederek verimliliği artırın.

Yenilikçi IK Anlayışı

bilişimHR, deneyimli kadrosu, sahip olduğu geniş müşteri portföyünden aldığı birikim ile stratejik İK anlayışınıza değer katar. Sürekli gelişen teknolojide yenilikçi ve yaratıcı adımlar atarak ile her zaman günceldir.

Esnek İş Akışı Süreçleri

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel işlevlerini, esnek iş akış süreçleri ile destekler.

Kullanıcı Dostu Kullanım Kolaylığı

Yeni nesil, modern ve kullanıcı dostu ekranları ile işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlayan yapıya sahiptir. Giderek daha da önem kazanan kullanıcı deneyimi tasarımı ile optimize edilmiştir.

Karar Destek Sistemi

Yönetimin karar verme sürecini destekleyen yasal, istatiksel, çözümsel, analitik rapor seçenekleri ile kullanıcıya zengin ve eşsiz bir birikim sunar. Bu olanaklar ile yönetimin zamandan ve ekstra iş yükünden tasarruf ederek doğru kararlar vermesine olanak tanır.

Uyarlanabilme Kolaylığı

Esnek parametrik alt yapısıyla, kurumların gereksinimlerine göre hızlı ve güvenilir biçimde uyarlanır. İhtiyaca yönelik özelliklerin hızla entegre edilmesiyle kuruma özel çözümler getirir.

Bütünleşme Olanağı

BilişimERP Kurumsal Kaynak Planlama Yönetimi, bilişimBI İş Zekası Sistemi gibi Bilişim A.Ş.’nin diğer yazılım ürünleriyle bütünleşik olarak da kullanılabilir. Bu sayede işletme dijital dönüşümünü büyük oranda ilerletmiş olur.

Modüller

İnsan Kaynakları Departmanı (İK) ’nın şirket çalışanlarını tanımladığı, çalışan bilgilerinin (adres, öğrenim, nüfus, öğrenim, önceki iş deneyimi vs.) giriş, düzeltme ve görüntülemesini yaptıkları modüldür. Bu modülün içerisinde esnek organizasyon yapısına (şirket, işyeri, bölüm/departman, görev, ünvan) göre organizasyon sisteme tanımlanıp bu doğrultuda norm tanımlaması yapabilir. Esnek Alanlar tanımlanabilir. Veriler tarihsel bazda tutulduğu için istenilen güne geçiş yapıp hem geçmiş görüntülenebilir, hem de geleceğe dönük işlemler yapılabilir.

Şirket çalışanları, İK'nın izin verdiği ölçüde verileri görüntüleyip, düzeltip girişlerini yapmasını sağlayan modüldür. Bu giriş işlemlerinde İK'nın istediği iş akışı sistematik olarak izlenebilir. Yöneticiler çalışanlarının özlük bilgilerini görüntüleyebilirler.

Şirket çalışanlarının, izin hakediş, izin detay bilgilerinin, giriş, düzeltme ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde farklı izin hakedişleri olan personeller için farklı izin hak ediş süreleri tanımlanabilir. Kullanıcı tarafından istenilen sayıda izin türü tanımlanabilir. Tanımlanan izin türleri için varsa minimum maximum kullanma süreleri, herhangi bir cinsiyete yada şirkete bağlı olup olmadığı, hizmet yılından düşülüp düşülmediği, yıllık izin olup olmadığı, tatil günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi izin türüne özel tanımlamalar yapılabilir. İzin bilgileri bordro modülüne aktarabilir.

Şirket çalışanlarının, izin talebinde bulunduğu, önceden kullandıkları izin bilgilerini görüntüleyebildikleri modüldür. Ayrıca yöneticilerin kendi çalışanlarının izin bilgilerini görüntülemesini ve onaylanması sağlar. Yıllık izin planlamaları yapılabilir. Planlanan yıllık izinlerin gerçeğe dönüştürülmesi otomatik yapılabilir.

Şirket çalışanlarının, bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. İstenilen sayıda bordro türü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir. Bu gruplar ve tanımlanan bordro türü detayında hesaplatma formatları oluşturulabilir. Ekgelirlerden hangi yasal vergilerin kesileceği kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel bazda takip edilebilir. Bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi vb) excelden aktarılabilir. Aylık kesinti ve ekgelir planlaması yapılabilir. Bordro hesaplamaları toplu yada kişisel bazda hesaplatılabilir. Banka disketi ve SGK ile ilgili raporlar sistemden alınabilir. Kullanılan muhasebe sistemine uygun bordro muhasebe fişi oluşturulabilir.

Şirket çalışanlarının bordrolarını görüntülemesini sağlayan modüldür.

Organizasyon Şemasını kullanarak kurumunuzun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilirsiniz. Organizasyonda yer aian birimlerinizin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadi, görevi ,resmi bilgilerinden istediklerinizi göruntüleyebiiirsiniz. Organizasyon şemasinda yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya ozel olarak kayıt edilebilmektedir. Organizasyon Şemasını kullanarak sicil hiyerarşinizi tanimlaya bilirsiniz. Birden fazla sicil hiyerarşisi tanımlamaya izin vermektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler kurumunuzun web sitesinden yalnızca görüntülenmek üzere yayınlanabilmektedir. Kurum içi internet sayfanızdan sisteme bağlanan kullanıcıların yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir.

İstediğiniz içerikte, sonsuz personel bilgisini, guvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebildiğiniz modülümüzdür. Personeliniz, İK 'nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda, bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir. Yöneticiler bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir

Çalışanlar, fazla mesai girişi yapıp, görüntüleyebilirler. Yöneticiler, bağlı çalışanlarının fazla mesai taleplerini onaylama ve görüntüleme işlemlerini yapabilirler. Fazla mesai bilgileri bordro modülüne aktarılabilir.

Avans taleplerinin istenilen iş akışına uygun şekilde yapılmasını sağlayan modüldür. İş, Maaş ve İhtiyaç avansları bu modül kapsamındadır.

İK’nın sınırlarını koyduğu ölçüde, yöneticilerin kendilerine bağlı personele verecekleri prim bilgilerini ayarladıkları ve bu bilgileri İK’ya ilettiği, İK’nın da onaylanmış prim bilgilerini bordro modülüne aktarabildiği modüldür.

Şirket çalışanlarının, ücret değerlerinin, artış işlemlerinin ve ücret kriterlerine göre kontrollerin yapıldığı modüldür.

Politika ücretlerine ya da genel artış oranına göre yapılan ücret değişikliklerinin yöneticilere sunulduğu ve yöneticilerin müdahale edebildiği modüldür. Onay mekanizmasına dahildir. Ücretler artış yapılmadan da yöneticilere sunulabilir, değişikliği kendileri tarafından yapılması da sağlanabilir.

Şirket bünyesinde verilen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların yönetildiği modüldür. Harcırahlar mevzuata göre hesaplanarak, kullanılan muhasebe sistemine uygun muhasebe fişi oluşturulabilir.

Yurtiçi ve yurtdışı harcırah taleplerinin e-ikys üzerinden yapıldığı modüldür. Tanımlanan onay mekanizmasına göre ödeme işlemi gerçekleşir.

Yıllık personel bütçesinin, farklı senaryolarla hazırlanmasının sağlandığı modüldür. Farklı ücret zamlarıyla, yeni dönem norm bilgilerine göre, personele verilen ek gelir, eğitim gideri vs gibi bütçe kalemlerinin tüm şirket yada belirli bir organizasyon dahilinde hesaplanabilmesini sağlar.

Yetkili kişilerin kendilerine bağlı bölüm-pozisyon-personel grubu ve ilgili dönemler bazında ihtiyaçlarının talebini yapabilmelerini ve bu taleplerin İK'ya iletilmesini sağlayan modüldür. Yöneticiler, farklı bütçe çalışmalarını versiyon bazında ayrıştırabilir ve nihai kararlarını İK yada bir üst yöneticisiyle paylaşabilirler.

Aday girişlerinin yapıldığı, açılan pozisyon talebine uygun adayların belirlenebildiği ve uygun adayların işe alım işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Adaya ait her türlü bilgi tutulabilmekte, mülakat sonuçları ve referans görüşme sonuçlarının girilebilmesini sağlar. Kurumsal web adresine başvuran adayların bilgileri aday havuzuna aktarılabilir.

Personel taleplerinin yöneticiler tarafından yapıldığı e-ikys modülüdür. Yapılan talepler onay mekanizmasına tabidir. Yöneticiler süreci, talepten, iş teklifine kadar ki her adımı bu modül üzerinden takip edebilir.

İş tanımlarının girildiği ve pozisyona uygun potansiyel adayların belirlendiği modüldür.

İş tanımlarının çalışanlar tarafından görüntülendiği, yöneticilerin potansiyel adayları takip ettiği modüldür.

Yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performans değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Eğitim organizasyonlarının oluşturulduğu ve takip edildiği modüldür. Yapılan eğitimlere ait katılımcılar belirlenir, eğitim maliyeti, kaynağı, eğitmen gibi bilgiler takip edilebilir.

Eğitim taleplerinin e-ikys sistemi üzerinden yapıldığı modüldür. Eğitim organizasyonları kullanıcılar tarafından takip edilebilir, eğitim ve eğitmen değerlendirme işlemleri yapılabilir. Eğitim kataloğu oluşturulabilir. Alınan eğitimler bu modül üzerinden takip edilebilir. Performans sonucu alması gereken eğitimler otomatik olarak bu modüle aktarılabilir.

Çalışanların harcamalarını girebildiği, harcama belgelerinin ekleyebildiği modüldür. Tanımlanan iş akışına göre onay sürecine tabidir.

Çalışan üzerinden bulunuan zimmetlerin takip edildiği ve raporlandığı modüldür.

Çalışanın zimmet taleplerini yaptığı, zimmet bilgilerinin takip edildiği modüldür.

2,6 ay deneme süresi değerlendirme, oryantasyon değerlendirme, çıkış mülakat ya da kişinin gelişimini takip edebilmek, herhangi bir konuda çalışna hakkında genel bilgi edinmek için belirli dönemlerde değerlendirme,bilgi edinme süreçlerinin yönetilebildiği modüldür. Form içeriği tamamen kuruma özgü olarak kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir.

Çalışanların İK'dan yada İK'nın çalışanlardan bordro, vize yazısı, resim vs. Gibi isteklerin ve bu sürecin istenilen iş akışına uygun şekilde devamını sağlayan modüldür. Bu modül kapsamında elektronik dokümanlar alınıp, gönderilebilir.

Kurum içi her türlü anketin hazırlandığı ve çalışanların anket sonuçlarının değerlendirildiği modüldür.

Çalışanların, kurum ile ilgili önerilerilerinin alındığı ve öneri değerlendirme sürecinin yapıldığı modüldür.

Yöneticilerle paylaşılması istenen raporların alındığı modüldür. Yöneticiler kendisine bağlı çalışanların İK'nın izin verdiği bilgilerini raporlayabilir. 3 Adet rapor ile sınırlıdır.

Referanslar

Daha Fazla Bilgi Alın

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve demo talebinde bulunmak için bize yazın. Uzmanlarımız gün içerisinde size en doğru çözümü sunmak için bilgi aktarsın.

Demo Talep

Demo Talep Edin

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.