Bilişim HR Profesyonel

Bilişim HR Profesyonel paket işletmenizde gerekli olan insan kaynakları süreçlerinizi doğru ve güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar.
Özlük Modülü
İK’nın çalışanlarını tanımladığı, bilgilerinin giriş, düzeltme ve görüntülemesini yaptıkları modüldür. İçeriğinde esnek altyapısına göre organizasyon sisteme tanımlanabilir. Veriler tarihsel bazda tutulabilir, bu sayede hem geçmiş hem de geleceğe yönelik işlemler yapılabilir. Şirket çalışanları, İK'nın izin verdiği ölçüde verileri görüntüleyip, düzeltip girişlerini yapabilir. Yöneticiler çalışanlarının özlük bilgilerini görüntüleyebilir.
Tüm Dökümanı İnceleyin
İzin Modülü
Şirket çalışanlarının, izin hakediş, izin detay bilgilerinin, giriş, düzeltme ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde farklı izin hakediş süreleri tanımlanabilir. Kullanıcı tarafından istenilen sayıda izin türü tanımlanabilir. Tanımlanan izin türleri için varsa min, max kullanma süreleri, herhangi bir cinsiyete yada şirkete bağlı olup olmadığı, hizmet yılından düşülüp düşülmediği, yıllık izin olup olmadığı, tatil günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi izin türüne özel tanımlamalar yapılabilir. İzin bilgileri bordro modülüne aktarılabilir.
Tüm Dökümanı İnceleyin
Bordro Modülü
Şirket çalışanlarının, bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. İstenilen sayıda bordro türü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir ve hesaplatma formatları oluşturulabilir. Ek gelirlerden hangi yasal vergilerin kesileceği kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel bazda takip edilebilir. Bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi vb) excelden aktarılabilir.
Tüm Dökümanı İnceleyin
Performans Modülü
Yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme işlemlerinin uçtan uca yapıldığı modüldür. Şirket hedefi, departman hedefi gibi istenilen sayıda hedef ve yetkinlik tanımlanabilir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre yeni ihtiyaçlar belirlenebilir veya ödül sistemi işletilebilir.
Tüm Dökümanı İnceleyin