Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Genel Bakış
Özellikler
Neden Datalyticks?
Modüller
Başarı Hikayeleri
Kaynaklar
Ücretsiz Demo

Genel Bakış

Kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personelin işlemlerini kapsayan Bilişim Kamu HR, kurumun personel yönetimini en verimli şekilde yürütülmesine imkan tanır.

Karar Destekleyici

Bilişim Kamu HR, kamu personeli ile ilgili bireysel ve kurumsal verilerin toplanması ile stratejik ve yönetsel kararların verilmesine en verimli şekilde imkan sağlar.

Kullanıcı Dostu

Bilişim Kamu HR, personel biriminin ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu işlevleri karşılayan ve tüm süreçleri ayrıntısıyla incelemeye imkan sağlayan kullanıcı dostu ekranları ile işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlayan yapıya sahiptir.

Bütünleşik Yapı

Bilişim Kamu HR, işlevler yönünden modüller arası tam bütünleşik olup dış kurumlarla da web servisleri aracılığıyla entegre çalışmaktadır.

Özellikler

Bilişim Kamu HR, İnsan Kaynakları Birimi ve yöneticilerine hızlı, uygun, tam ve doğru bilgiyi sağlayarak verimliliği arttırır.

WEB Tabanlı ve Platform Bağımsız

WEB Tabanlı, açık yazılım üzerinde yapılandırılmış ve platform bağımsızdır. Kurumun kurulu herhangi bir sistem yazılımında çalışabilir.

Personel Evraklarının Arşivlenmesi

Kamu Personeline ait evraklar elektronik ortamda evrak türlerine göre Bilişim Kamu HR sisteminde tutulması sağlanarak Personel Sicil Dosyasındaki ilgili evraklara kısa sürede ulaşılmasına ve görüntülenmesine imkan sağlar.

Uçtan Uca Personel Yönetimi

Kamu Personelinin işe girişinde, kurumdan ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Terfi ve Maaş hesaplama işlemleri gibi toplu halde yapılan işlemlerin çok hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılarak uçtan uca işlemlerin yürütülmesini sağlar.

SGK HİTAP ile Entegrasyon

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sistemiyle WEB Servisler aracılığıyla entegre çalışmakta olup gün içinde istenen zamanda personel bilgileri ile ilgili her türlü değişiklik, ekleme ve silme işlemleri otomatik olarak SGK HİTAP sistemine aktarır. Dış kurumdan, kuruma gelen personelin bilgileri de HİTAP sisteminden WEB servisleriyle okunup Bilişim Kamu HR sisteminin ilgili yerlerini otomatik olarak aktarılarak kullanıcıların tekrardan girme yükünden kurtarmış olur.

Gelişkin Raporlama

Kullanıcılar sitemde olmayan ihtiyaç duydukları liste raporları, programlama çalışmasına gerek kalmadan koşullarını belirleyerek Excel formatında listeleri Bilişim Kamu HR dan alma imkanı olacaktır.

Bireysel İşlemler Sistemi

Self servis çözümü olan bireysel işlemler sistemi ile çalışan her personel kendisine ait Özlük bilgilerini, bordro bilgilerini görebilir ve izin talebinde bulunabilir.

Esnek Parametrik Alt Yapı

Esnek parametrik alt yapısıyla kurumların gereksinimleri, kanunlardan kaynaklanan değişiklikleri hızlı ve güvenilir biçimde kullanıcılar tarafından Bilşim Kamu HR üzerinden tanımlanarak giderilebilir. Sistemde yer alan Kadro, Atama, Terfi, İzin ve Bordro hesaplama gibi süreçlerde yaşanan sık değişiklikler bu sayede programlamaya gerek kalmadan kullanıcılar tarafından yapılmasını sağlar.

Kullanıcı ve Personel Türüne Göre Güvenlik

Tanımlanan kullanıcıların yetkilerine göre menülerin oluşması, personel türlerine ve birimlerine göre kullanıcılara sorgulama, kaydetme, güncelleme ve silme yetkilendirmesine imkan sağlar.

Modüller

Kuruma ait kadroların Personel Türlerine, Teşkilatlarına, Birimlerine, Unvan ve Kadro derecelerine göre dolu boş durumlarının takibi ile Tenkis-Tahsis, İptal-İhdas gibi işlemlerin yapıldığı ve raporların alındığı modüldür.

Personel ile ilgili tüm hareketlerin yapıldığı modüldür. Onaylanan atama işleminin türüne göre kişiye ait yeni kadro bilgisi dolu hale, eski kadrosu boş hale getirilmekte ve özlük bilgilerindeki ilgili alanlar sistem tarafından otomatik olarak işlenmekte, hareket bilgileri bilişimKamuİK tarafından HİTAP’a otomatik olarak gönderilmektedir.

Personele ait Temel Personel Bilgileri, Adres ve Telefon, Ceza, Almış Olduğu Eğitimler, Fiili Hizmet, Görevlendirme, Hizmet, Hizmet Borçlanması, Kimlik, Mal Beyanı, Mecburi Hizmet, Nüfus, Ödül, Öğrenim, Pasaport, Performans Notu, Sendika, Yabancı Dil, Yakınları, Mahkeme Kararları, Açığa Alınma Bilgileri, Tazminat Bilgileri, Unvan Bilgileri, İtibari Hizmet ve İstisnai Hizmet  bilgilerinin takip edildiği ve çeşitli raporların alındığı,

Personelin HİTAP’la ilgili güncellenen bilgileri gün içerisinde WEB servisi aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sistemine gönderildiği, aktarılan bilgilerin takibinin yapılabildiği giden veya bir sebepten dolayı gitmeyen kayıtların raporlarının alınabildiği, Kurumlar arası gelen personelin bilgilerinin HİTAP sisteminden otomatik olarak çekilip Bilişim Kamu HR sistemindeki ilgili alanlara aktarıldığı modüldür.

Personele ait terfi işlemleri dönemlere göre sistem tarafından otomatik olarak yapıldığı ve raporlarının alındığı, terfi sonucunun özlük bilgilerine sistem tarafından güncellendiği ve HİTAP’a otomatik olarak gönderildiği modüldür.

Personele ait izin bilgilerinin takibinin yapıldığı, yıl bazında kazanılmış hak edilen izinleri ile devreden izinlerinin takip edilmesi ve her türlü izin türü bilgi girişinin yapıldığı ve raporlarının alındığı modüldür. Bu modül de yıl bazında yasalara göre yıllık izin hak ediş süresi bilgileri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve raporları alınabilmektedir.

Kurum personelinin disiplin cezası ve soruşturma süreçlerinin (Adli ve İdari) takibinin yapıldığı, disiplin suçundan dolayı almış olduğu cezalara ait süreçlerin takip edildiği modüldür.

Tahakkukla ilgili bilgilerin (Hesaplanan Ödemeler ve Matrahlar, Hesaplama Durumu, Banka, Ödeme, Kesinti, İndirim, Getirdiği Matrah, Sendika, Takipli Kesinti, Otomatik Bes v.b.) yıl ve ay bazında tutulduğu,

Tahakkuku Etkileyen Bilgilerin Toplu aktarım işlemi kullanılarak hesaplanacak bordroyu etkileyen bilgiler otomatik olarak sistem tarafından terfi, izin, kadro ve çocuk gibi bilgilerine bakılarak oluşturulduğu,

Bordro Hesaplanacak Yıl ve Aya göre Aylık Maaş, Fark, Borç, İkramiye gibi bordro türlerine ve tiplerine göre hesaplanma işlemlerinin sistem tarafından  otomatik olarak hesaplandığı ve yasal bordro raporlarının alındığı,

Parametrik, esnek yapısı sayesinde kanundan kaynaklanan değişikliklerin anında kullanıcı tarafından sistemde tanımlanarak ve bordrosunun hesaplatıldığı modüldür.

Parametrik, esnek yapısı sayesinde kanundan kaynaklanan değişiklikler ve ihtiyaç duyulan eklemelerin programlamaya gerek kalmadan anında kullanıcılar tarafından sisteme tanımlandığı modüldür.

 

Kullanıcıların sistemde olmayan ve ihtiyaç duydukları yeni listeleri Excel formatında alabileceği, programlama bilgisine gerek kalmadan raporda çıkacak alanları ve koşulları belirleyebildiği modüldür. Bu modülde kullanıcılar oluşturmuş oldukları raporların koşullarını sisteme kayıt edebilmekte ve sonrasında bunlara tekrar ulaşabilmektedir.

Bilişim Kamu HR Bireysel İşlemler Sistemi bir self servis çözümdür. Kurum personeli sistem üzerinden kendi özlük bilgilerini görebilir, izin talebinde bulunabilir veya geçmişe dönük bordro raporlarını alabilir. İzin talebindeki onay sürecinin de sistem üzerinden gerçekleştirebileceği bir modüldür.

Referanslar

KaynaklarDaha Fazla Bilgi Alın

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve demo talebinde bulunmak için bize yazın. Uzmanlarımız gün içerisinde size en doğru çözümü sunmak için bilgi aktarsın.

Demo Talep

Demo Talep Edin

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.