Sahadan Uzak Kalmayın

bilişimmobile ile ofis ve saha arasındaki engelleri kaldırın
Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

İŞLEVLER

  • Operasyona bağlı ölçümü ve kontrolü gereken kalite karakteristikleri mobil cihaz üzerinde otomatik olarak listelenir.
  • İlgili karakteristik için ölçüm sonuçları girilebilir, onay kutuları işaretlenebilir.
  • Sistem girilen değerleri olması gerekenler ile otomatik olarak kıyaslayabilir ve red kaydı açabilir.
  • Belirlenen kalite noktalarının kontrolü ve onayı olmadan takip eden operasyonlar engellenebilir.
  • Sadece yetkilendirilmiş operatör veya kalite sorumluları işlevlere erişebilir.
  • Ürün kalite karakteristikleriyle ilgili resim, sembol ve değer bilgileri mobil cihaz üzerinde görüntülenebilir.


KAZANIMLAR

  • Proses kontrolleri sırasında kalite ölçüm formları yerine doğrudan bilgisayar ortamına bilgi girişi olur.
  • Yüzlerce kaydı bilgisayar ortamına taşımak için ek çalışmalara gerek kalmaz, gecikmeler engellenir.
  • 6 Sigma gibi istatistiksel temelleri olan kalite sistemleri için bilgisayar ortamında ölçülebilir veri sağlar.
  • Formlara veri kaydedilmesinde aksamalar ve kayıplar yaşandığından, geriye dönük izlenebilirlikte kaybolur ancak mobil veri girişiyle hızlı, kolay ve direk bilgisayar ortamında üretimin her aşamasında oluşan bilgiye geçmişe dönük olarak kolayca ulaşılır.