Sahadan Uzak Kalmayın

bilişimmobile ile ofis ve saha arasındaki engelleri kaldırın
Mobilde kalite personeli giriş yaptığında seçili iş emri için ölçüm yap basınca karakteristikler gelmiyor
Bu konu parametrik. Mobil SAHA parametreleri arasındaki BLM_ID_BOS_KRT_GELSIN parametresi boş veya 0 ise karakteristiklerde ilgili bölüm seçimi zorunludur. Aksi taktide mobil e gelmez. Bölüm seçimi sonrası karakteristik sadece özlüğü o bölümde olan mobil kullanıcılarının karşısına gelir. İlgili kalite personelinin personel bilgilerinde organizasyon ilişkisi seçilmemiş olabilir. Üretim bölümü ortganizasyon tanımı kontrol edilmeli. parametre 1 yapılırsa bölüm seçimi yapılmayabilir bu durumda mobile giriş yapan kullanıcların hepsinin karşısına bölümden bağımsız gelir. Bölüm seçimi yapılırsa da sadece o bölümdekiler ölçüm yapabilir

 

Bazı iş emirlerinde operasyon bitirirken ürün ağacında olanı değil koltuk depodaki tüm ürünleri getirmekte. Neden bazı iş emirleri böyle olmaktadır ?

O malzeme-yarımamul Altenatif Katalogda gelen yarımamullerle aynı gruba eklendiyse böyle gelir.
Sistem alternatif katalogdaki gruptaki diğer kalemleri de getirir.

Mobil vardiyada Operasyon bitirde koltuk depo miktar sıfır görünüyor ve stok çıkışı yapılamıyor. Oysa ürün malzeme listesinde koltuk depoda eldeki miktar mevcut sadece giriş tipi G-DEVİR durumda.
G-Devir tipte stoklar Koltuk ambarında kullanımda görünmez. Bu bir parametre konusudur, sistemin bu kısıtı sağlayan parametresi değiştirilmeli. 

 

"Mobil SAHAlarda ID numarası ile bağlanırken hekeseERP sorumlusunun ID numarası ile bağlanmasını, sonrasında kendi sicil numaraları ile çalışma başlatmaları iletildiği halde; bir çalışma başlatıldığında ilgili çalışmaya dair iş emri, devam eden operasyonl
Operatörler ERP Sorumlusunun ID si ile giriş yapıp kendilerine Çalışma Başlatıyorlarsa uygulamaya tekrar  ERP Sorumlusunun ID si ile  girip Devam Eden Operasyon butonuna basınca bir şey göremezler. Çünkü başlatılan ve devam eden operasyonda çalışan ERP Sorumlusu değil. Eğer çalışma başlatta ERP Sorumlusu da başlayan kişi olsaydı, mobil girişte Devam Eden Operasyon aramasında işler gelebilirdi.

 

Fasona gönderilecek işler nasıl sorgulanır

Tedarikçi Ambarı gibi bir depoya ihtiyaç olarak listelenerek

Mobil vardiyada kayıt girilen iş emrinin tüm kayıtları erp de silindiği halde iş emri silinemiyor
Mobil vardiyadan gerçekleşme yapılan iş emirleri erp de silinemez. İş emri iptal/kapalı durumlarına getirilebilir. Yine de silinmek isteniyorsa Bilişim e başvurulmalı

 

Kullanıcı girişi ekranında KISI_ID yerine Sicil No yazıldığında da sisteme giriş yapılabilmektedir. Bu değiştirilebilir mi ?
Bu parametrik bir konudur, T_MOBILE_PARAMETRE, SICILNO_GIREBILSIN paramtreyi 0 yapılarak değiştirilebilir.

 

İş Emri çalışma başlat sırasında eklenen personelin o üretim bölümünde çalışıyor olması zorunluluğu var mı?
Mobil vardiyad böyle bir kısıt yok. Bu durum ERP de Operasyon Listesi ekranı için geçerli. Mobil de Kişi ID si olan her çalışan iş emri gerçekleştirmede kaydedilebilir

 

Kritiklik bilgisi alanındaki
Hammaddeler ‘Çok Kritik ‘ seçilirse sistem bunları tüketmeden operasyon bitir yapmaya izin vermez. Tüketim Miktar girişi operatöre kalır. Eğer bu hammaddeleri ‘ Çok Kritik Miktar Zorunlu ‘ seçimi yapar ise sistem ürün ağacındaki tüketim miktarına göre çıkan sonucu girilmesini ister . Özet ilet 1 adet A yapmak için 1 adet b tüketeceksek 5 adet a yapmak için 5 b tüketmek lazım sistem 5 dışında girilen sonuçları kabul etmez.  Yani mobilde Operasyon tüketim Mkt. Alanında ne yazıyor ise o miktarın girilmesini ister. 

 

PMR üretilmemiş (iş emri detay ekranı izlenebilirlik sekmesi) iş emirlerinin mobil vardiya iş listesine gelmesi önelenebilir mi
Parametrik bir konudur, önlenebilir.

 

Mobil SAHAda görünen iş emri listesini sadeleştirmek mümkün mü?  
İş emri listesi günlük, haftalık, aylık olarak filtrelenebilir. 

 

Bir iş emrinin operasyon bitirme işlevinde bir hammaddenin çıkışı zorunlu hale nasıl getirilir. İlgil hammadde çıkış miktarı girilmeden operasyon bitirilememeli
Envanter kartında kartında Planlama ve stok Değişkenleri sekmesinde Kritiklik özelliğinden Çok Kritik seçilenler iş emri gerçekleştirmede ( mobil vardiya veya vardiya sihirbazı) mutlaka çıkış miktarı girilmek zorunda kalınacaktır. Yarı mamullerde ürün ağacından geliyorsa; 2 ve3. seviyelerde herhangi bir miktar girişi zorunlu, 1.seviyelerde ise üretilen miktar kadar çıkış yapılması zorunlu.  
ERP de önden açılmış iş emirlerini ,sadece iş tezgaha alınacağı zaman mobil SAHAya yansıtabilir miyiz? Böyle bir uygulama var mı?
Mobil SAHA operasyon seçimi ekranında tüm zamanlar açılır listesi üzerinden filtre yapılabilir. Bunun dışında ileri tarihli iş emirlerini İş Emri tanımlama ekranında Durumunu “Beklemede” yaparak mobilde listeye gelmemesi sağlanabilir.

 

Alternatif malzemelerin operayon bitir sırasında gelmesi için nerede tanımlanmış olması gerekir?
Alternatif malzemelerin mobilde stok çıkışı için gelmesi Alternatif Malzeme kataloğunda tanımlanması ile mümkündür. Ürün ağacında alternatif olarak tanımlanmış olması durumunda gelmez. 

 

Üretim ve Kalite için 1 adet olan fai operasyonları, operasyon bitir dedikten sonra, toplam üretim miktarı tamamlanmamış olduğu için  Mobil SAHA görünmeye devam ediyor, mobil SAHA listesinde görünmemesi için yapılabilecek bir şey var mı ?
Normalde mobilde üretim verisi girerken miktarlar Çalışma Bitir ve Operasyon Bitirde giriliyor. FAI operasyonu yaparken ürettiği miktarları çalışma bitirde yazıp Operasyon Bitir de toplam İŞ emri miktar yazılarak listeye bir daha gelmesi önlenebilir. Örneğin Fai için 1 adet üretildi, çalışma bitirde 1 yazılsın. Kalite red verdiği için bir tane daha üretildi. İkinci çalışma bitirde yine 1 yazılır. Operasyon bitirde 2 değil iş emri kaç adetlik açılmışsa o adette girilsin. Böylece seri için mobil açıldığında FAI üretim operasyonları gelmeyebilir.

 

Mobil vardiyada Operasyon bitirde tüketilen alternatif malzeme İş Emri Detay ekranında Kullanılan Yarımamul/Malzeme kaydına gelir mi?
Gelmez. Stok Çıkışları Göster butonu ile incelenebilir. İzlenebilirlik Raporuna da gelir

 

Mobil SAHAda operasyon bitirde ürün ağacında bulunan ve koltuk deposunda yeterli eldeki stok miktarı bulunan yarımamul ( kalıp kum) koltuk depoda 0 görünüyor. Üretim bölümlerinde yarımamul çıkış deposu doğru işaretlenmiş.
"YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmış olabilir. Üretim parametrelerinden "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" 1 ise üretim gerçekleştirmesi yapılan iş emrinin çıkılacak malzemelerindeki yarımamullerin aynı iş emri numarasına sahip olması gerekir. Döküm iş emri gerçekleştirilirken aynı iş emrine ait olan kalıp stokları koltuk depo miktara gelir. FArklı iş emri ile gerçekleşmiş kalıp yarımamulleri koltuk depoda eldeki miktarda bulunsa bile koltuk depo miktar sıfır olur. Kum alaşım ve döndü gibi ürün ağaçlarında bulunmakla birlikte ortaya üretilen yarımamullerin bu parametreye takılmaması için ya 3. seviye yapılmalı ya da imalat türü "ALS" veya DÖNDÜ" olmalı.  Kum yarımamulü seviyesi 3.seviye yapılırsa operasyon bitirde koltuk depo miktar görünür.  Eğer koltuk depo da tanımsız gibi görünüyorsa iş emri detayda iş listesindeki ilk operasyonun makinasının çıkış depoları sorgulanmaktadır. Mobilde Giriş depo olarak seçilen operasyonun giriş deposuna bakılırken çıkış deposu olarak iş emri detay/iş listesindeki ilk operasyonun çıkış deposuna bakar. Bu depo sorgusu sırasında sırasıyla iş emri detay kullanılan malzemeler sekmesindeki Atanan Depo, sonra Rota Operasyon ekranı detay kaydından seçilen depo, sonra Makina Hiyerarşisi en son Üretim Bölümlerine bakar. 

 

Rota tanımlamadaki fason hizmet operasyonlarından sonraki operasyonların iş emri detaylarında kullanılacak malzeme sekmesine dış fason hizmet kartı geliyor. Dolayısıyla mobil vardiyada da operasyon bitir sırasında çıkılacak malzemeler listesinde fason hi
Rota tanımlamada dış fason hizmet operasyonlarının "planla" seçim kutucuğu seçili olmamalıdır

 

Alternatif malzemelerin operayon bitir sırasında gelmesi için nerede tanımlanmış olması gerekir?
Alternatif malzemelerin mobilde stok çıkışı için gelmesi Alternatif Malzeme kataloğunda tanımlanması ile mümkündür. Ürün ağacında alternatif olarak tanımlanmış olması durumunda gelmez. 

 

Mobil vardiyada operasyon bitir sırasında çıkılacak malzeme miktar girilemesinin zorunlu olması
Çıkılacak malzeme yarımamul ise miktar girişi zorunludur. Çıkılacak malzeme hammadde ise envanter kartında planlama stok sekmesinde Kritiklik seçimi "çok kritik" ise çıkılacak miktar girişi zorunlu olur

 

Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için
Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN parametresi mevcut

 

Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için
Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN parametresi mevcut

 

Mobil SAHAda operasyon bitir sırasında çıkılacak malzeme miktar girilemesinin zorunlu olması
Çıkılacak malzeme yarımamul ise miktar girişi zorunludur. Çıkılacak malzeme hammadde ise envanter kartında planlama stok sekmesinde Kritiklik seçimi "çok kritik" ise çıkılacak miktar girişi zorunlu olur

 

Mobil vardiyada operasyon bitirde fazla tüketim yapılamıyor
Malzemler fazla tüketilebilir ama yarımmuller tüketilemez.

 

Bir iş emrinin operasyon bitirme işlevinde bir hammaddenin çıkışı zorunlu hale nasıl getirilir. İlgil hammadde çıkış miktarı girilmeden operasyon bitirilememeli
Envanter kartındaki Planlama ve stok Değişkenleri sekmesinde bulunan Kritiklik özellikleri içinden "Çok Kritik" seçilmişse iş emri gerçekleştirmede ( mobil SAHA veya SAHA sihirbazı) mutlaka çıkış miktarı girilmek zorundadır. Yarı mamuller için ise, eğer yarı mamul ürün ağacında tanımlıysa ve 2. veya 3. seviyelerde ise herhangi bir miktarda çıkışı sistem kabul eder ve miktarın eksik veya fazla olmasına bakmaz. Ama ürün ağacı bulunan ilgili yarı mamul, 1.seviyede ise mobilde gerçekleşme yaparken üretilen miktar kadar çıkış yapılması zorunludur. Sistem başka miktarda çıkışa izin vermez, operasyon bitirilemez.

 

Mobil vardiyada operasyon bitirde ürün ağacında bulunan ve koltuk deposunda yeterli eldeki stok miktarı bulunan yarımamul ( kalıp kum) koltuk depoda 0 görünüyor. Üretim bölümlerinde yarımamul çıkış deposu doğru işaretlenmiş.
"YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmış olabilir. Üretim parametrelerinden "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" 1 ise üretim gerçekleştirmesi yapılan iş emrinin çıkılacak malzemelerindeki yarımamullerin aynı iş emri numarasına sahip olması gerekir. Döküm iş emri gerçekleştirilirken aynı iş emrine ati olan kalıp stokları koltuk depo miktara gelir. FArklı iş emri ile gerçekleşmiş kalıp yarımamulleri koltuk depoda eldeki miktarda bulunsa bile koltuk depo miktar sıfır olur. Kum alaşım ve döndü gibi ürün ağaçlarında bulunmakla birlikte ortaya üretilen yarımamullerin bu parametreye takılmaması için ya 3. seviye yapılmalı ya da imalat türü "ALS" veya DÖNDÜ" olmalı.  Kum yarımamulü seviyesi 3.seviye yapılırsa operasyon bitirde koltuk depo miktar görünür.  Eğer koltuk depo da tanımsız gibi görünüyorsa iş emri detayda iş listesindeki ilk operasyonun makinasının çıkış depoları sorgulanmaktadır. Mobilde Giriş depo olarak seçilen operasyonun giriş deposuna bakılırken çıkış deposu olarak iş emri detay/iş listesindeki ilk operasyonun çıkış deposuna bakar. Bu depo sorgusu sırasında sırasıyla iş emri detay kullanılan malzemeler sekmesindeki Atanan Depo, sonra Rota Operasyon ekranı detay kaydından seçilen depo, sonra Makina Hiyerarşisi en son Üretim Bölümlerine bakar. 

 

GKK süresini tesbit edebilmek için rotasında ilk operasyonu GKK olan iş emrilerinin mobilde gerçekleştirilmesi sırasında mlz çıkışlı ikinci operasyona koltuk depo gelmiyor. Oysa rotada koltuk depo tanımlı.
ERP malzeme çıkışının ilk operasyonda gerçekleştirileceği mantığı ile tasarlanmıştır. Sadece Vardiya tipindeki ilk operasyonda mlz çıkış deposuna mlz çıkışı yapılacak olan ikinci operasyonun mlz çıkış deposu set edilmeli

 

Mobil vardiya için tablet barkod okuyucularının kullanımı.
Mobil cihazlara google play de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=tr linkindeki barkod okuma uygulamasını yüklemelisiniz. Bildiğiniz gibi mobilde makine seçiminde, iş emri seçiminde, operasyon çalışma başlatırken personel seçiminde istenirse barkodla giriş olanağı vardı ve bir barkod okuma cihazı gerekiyordu. Artık mobil cihazların kameralarını da kullanabileceksiniz.   

 

Mobil SAHAdan girilen veriler gerçekleşme ve SAHA kayıtlarına gelmiyor
ERP_MVARDIYA_YARAT Job kontrol edilmeli.

 

İş emri listesinde envanter koda göre de arama yapılabildiği için bazen bir iş emri numarası ararken bu numara envanterin kodunda geçiyorsa o envanter ve iş emri geliyor
İş emrilerinin sıra numarasının başında yılı temsil eden (örneğin 16) bir rakam gelmesi için Genel Tanımlamalar/Ortak işlemler/Sıra Numarası verme de iş üretim seçilerek başlangıç bitiş tanımlanırsa işemri numaralarının envanter kodlarındaki rakamlardan farklılaşması sağlanabilir

 

Mobil SAHAda sicil no ile de Çalışma Başlatta kişi eklenbilir mi
ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN ile kontrol eklendi

 

mobilde çalışma başlatılan operasyon gece vardiyasında başlamış ve bitişi ertesi güne sarkmışsa balşama ve bitiş tarihleri İŞ Emri Gerçekleşme Detay ekranına aynı geliyor. Çalışma süresi - oluyor
Mobilde başlatma ile bitiş farklı tarihlerde ise ( vardiya değişimi 21:00 de başlayıp ertesi gün 08:00 de bitmiş) mobilde bitirme yaparken tarih değiştirilmesi atlanmamalı. Unutulmuşsa İş Emri Gerçekleşme Detay ekranında ana kayıtta vardiya tekrar seçilip kaydedilirse tarih değişir. 

 

Mobil SAHAda Operasyon bitirde koltuk depo miktar sıfır görünüyor ve stok çıkışı yapılamıyor. Oysa ürün malzeme listesinde koltuk depoda eldeki miktar mevcut sadece giriş tipi G-DEVİR durumda.
G-Devir tipte stoklar Koltuk ambarında kullanımda görünmez. Bu bir parametre konusudur, sistemin bu kısıtı sağlayan parametresi değiştirilmeli. 

 

Mobil vardiya için kullanılabilecek tablet özellikleri ne olabilir
Tablet ( Yüksel) : Samsung Galaxy Tab3  (GT- P5210)
Barkod okuyucu (Yüksel) : Datalogic (GRYPHOND)
  Kiosk ( TEGA) : 1. Mini endüstriyel pc
a. AMD işlemci
b. 4 GB Ram
c. 120 GB SSD
    2. Dokunmatik monitör
a. 15” wide
b. Cam dokunma alanı

 

Mobil SAHAda Operasyon bitirde tüketilen alternatif malzeme İş Emri Detay ekranında Kullanılan Yarımamul/Malzeme kaydına gelir mi?
Gelmez. Stok Çıkışları Göster butonu ile incelenebilir. İzlenebilirlik Raporuna da gelir

 

Mobil vardiyadan girilen veriler gerçekleşme ve vardiya kayıtlarına gelmiyor
ERP_MVARDIYA_YARAT Job kontrol edilmeli.

 

Operasyon bitirde çıkılacak malzemelere miktarlar operasyon tüketim miktarlarından set edilebilir mi?
Makine Hiyerarşisinde Mobil Bitirme tip seçimine göre bu miktarlar set edilebilir. Fakat envanter parti bazında takip ediliyorsa (envanter kartında otomatik çıkış yapılamaz işaretli ise) miktar set edilmez. 

 

Mobil vardiyada sicil no ile de Çalışma Başlatta kişi eklenbilir mi
ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN ile kontrol eklendi

 

Ocak dipte kalan miktarlar nasıl görülecek
İmalat Tipi ALY olan envanterlerin iş emrilerinde mobilde ocak dipte kalan miktar bilgisi gelmesi parametriktir

 

İş listesine manuel eklenen bir bölüm kodu ve operasyon mobil vardiyada çıkmıyor neden?
İş listesine manuel eklenen operasyon ve bölğm kodunun mobil vardiyaya gelmesi için planlanan başlangıç tarihi ve planlanan bitiş tarihi alanları girilmelidir zorunlu bir alandır. Eğer bu alanlar doldurulursa mobil vardiyaya gelecektir.

 

Stok girişli operasyondan sonraki operasyonda operasyon bitirde üretim miktar gelmiyor ve veri girilemiyor
İş emri aşama wiev i GES teki hale getirilecek. Sadece Vardiya tipindeki operasyonlarda üretim miktardan toplam çalışma bitir miktardan gerçekleşen miktar düşülmemeli

 

Operasyon bitirde çıkılacak malzemelere miktarlar operasyon tüketim miktarlarından set edilebilir mi?
Hayır sakıncaları var : 1. Alternatiflere de set eder, stoklar bozulur
2. Bütün partilere set eder. Otomatik çıkış yapılamaz tipteki envanterlerin tüm partileri listeleneceği için kullanılmayan partiler de stoktan düşer
3. Ürün ağacında bazen tüketilmeyen envanterler otomatik tüketilmiş olur ( yolluk, döndü vb)

 

İş emri listesinde envanter koda göre de arama yapılabildiği için bazen bir iş emri numarası ararken bu numara envanterin kodunda geçiyorsa o envanter ve iş emri geliyor
İş emrilerinin sıra numarasının başında yılı temsil eden (örneğin 16) bir rakam gelmesi için Genel Tanımlamalar/Ortak işlemler/Sıra Numarası verme de iş üretim seçilerek başlangıç bitiş tanımlanırsa işemri numaralarının envanter kodlarındaki rakamlardan farklılaşması sağlanabilir

 

Bir operatörün ancak bir iş yapabildiği yani sadece bir iş emrine çalışma başlatabildiği operasyon/bölümlerde bir iş emrine çalışma başlatmışken bir başkasına başlatması gerektiğinde ilk başlattığı otomatik Çalışma Bitir yapılabilir mi?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Mobil SAHAda operasyon bitirde fazla tüketim yapılamıyor
Malzemler fazla tüketilebilir ama yarımmuller tüketilemez.

 

Bir operatörün aynı anda birden fazla iş emrini başlatabildiği süreçlerde başlatılan iş emirlerinin toplu veya tek tek Çalışmalarının Bitirilebilmesi mümkün mü?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Mobil SAHA için tablet barkod okuyucularının kullanımı.
Mobil cihazlara google play de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=tr linkindeki barkod okuma uygulamasını yüklemelisiniz. Bildiğiniz gibi mobilde makine seçiminde, iş emri seçiminde, operasyon çalışma başlatırken personel seçiminde istenirse barkodla giriş olanağı vardı ve bir barkod okuma cihazı gerekiyordu. Artık mobil cihazların kameralarını da kullanabileceksiniz.   

 

Operasyon Bitir’de çıkılacak malzemeler gelmiyor
TOAD da aşağıdaki ERPMVARDIYA da, T_GNL_KOD tablosunda Data/TANIM1 alanına ERP linki portuyla birlikte girilmeli

 

İş Emri çalışma başlat sırasında eklenen personelin o üretim bölümünde çalışıyor olması zorunluluğu var mı?
Mobil SAHAd böyle bir kısıt yok. Bu durum ERP de Operasyon Listesi ekranı için geçerli. Mobil de Kişi ID si olan her çalışan iş emri gerçekleştirmede kaydedilebilir

 

İş emri listelerinde önceki iş emri gerçekleşme miktarlar görülebilir mi
Parametriktir, tanımlandığında görünür. Montaj iş emrilerinde ise yalnızca bir alt dalın iş emri gerçekleşme miktar görünür

 

Mobil SAHAda kayıt girilen iş emrinin tüm kayıtları erp de silindiği halde iş emri silinemiyor
Mobil SAHAdan gerçekleşme yapılan iş emirleri erp de silinemez. İş emri iptal/kapalı durumlarına getirilebilir. Yine de silinmek isteniyorsa Bilişim e başvurulmalı

 

Ocak dipte kalan miktarlar nasıl görülecek
İmalat Tipi ALY olan envanterlerin iş emrilerinde mobilde ocak dipte kalan miktar bilgisi gelmesi parametriktir

 

mobilde çalışma başlatılan operasyon gece SAHAsında başlamış ve bitişi ertesi güne sarkmışsa başlama ve bitiş tarihleri İŞ Emri Gerçekleşme Detay ekranına aynı geliyor. Çalışma süresi - oluyor
Mobilde başlatma ile bitiş farklı tarihlerde ise ( SAHA değişimi 21:00 de başlayıp ertesi gün 08:00 de bitmiş) mobilde bitirme yaparken tarih değiştirilmesi atlanmamalı. Unutulmuşsa İş Emri Gerçekleşme Detay ekranında ana kayıtta SAHA tekrar seçilip kaydedilirse tarih değişir. 

 

Kalıp ve döküm iş emirleri listesinde figür sayısı ve derece ağırlığı ( figür sayısı * brüt ağırlık) bilgisi görünmesi
Parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine Alt tipi "kalıplama" ve pota" olan makinaların iş listelerinde son ürün envanter kart bilgilerinden çekilerek görülür. Ama Makine alt tip kodlu alanında Pota içi kodlu alan kodu P, kalıplama makinaları için ise kodlu alan kodu 12 olmalı

 

PMR üretilmemiş (iş emri detay ekranı izlenebilirlik sekmesi) iş emirlerinin mobil SAHA iş listesine gelmesi önlenebilir mi
Parametrik bir konudur, önlenebilir.

 

GKK süresini tesbit edebilmek için rotasında ilk operasyonu GKK olan iş emrilerinin mobilde gerçekleştirilmesi sırasında mlz çıkışlı ikinci operasyona koltuk depo gelmiyor. Oysa rotada koltuk depo tanımlı.
ERP malzeme çıkışının ilk operasyonda gerçekleştirileceği mantığı ile tasarlanmıştır. Sadece vardiya tipindeki ilk operasyonda mlz çıkış deposuna mlz çıkışı yapılacak olan ikinci operasyonun mlz çıkış deposu set edilmeli

 

İş emri listelerinde önceki iş emri gerçekleşme miktarlar görülebilir mi
Parametriktir, tanımlandığında görünür. Montaj iş emrilerinde ise yalnızca bir alt dalın iş emri gerçekleşme miktar görünür

 

Stok girişli operasyondan sonraki operasyonda operasyon bitirde üretim miktar gelmiyor ve veri girilemiyor
İş emri aşama wiev i GES teki hale getirilecek. Sadece vardiya tipindeki operasyonlarda üretim miktardan toplam çalışma bitir miktardan gerçekleşen miktar düşülmemeli

 

Kalıp ve döküm iş emirleri listesinde figür sayısı ve derece ağırlığı ( figür sayısı * brüt ağırlık) bilgisi görünmesi
Parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine Alt tipi "kalıplama" ve pota" olan makinaların iş listelerinde son ürün envanter kart bilgilerinden çekilerek görülür. Ama Makine alt tip kodlu alanında Pota içi kodlu alan kodu P, kalıplama makinaları için ise kodlu alan kodu 12 olmalı

 

"Mobil vardiyalarda ID numarası ile bağlanırken hekeseERP sorumlusunun ID numarası ile bağlanmasını, sonrasında kendi sicil numaraları ile çalışma başlatmaları iletildiği halde; bir çalışma başlatıldığında ilgili çalışmaya dair iş emri, devam eden operasy
Operatörler ERP Sorumlusunun ID si ile giriş yapıp kendilerine Çalışma Başlatıyorlarsa uygulamaya tekrar  ERP Sorumlusunun ID si ile  girip Devam Eden Operasyon butonuna basınca bir şey göremezler. Çünkü başlatılan ve devam eden operasyonda çalışan ERP Sorumlusu değil. Eğer çalışma başlatta ERP Sorumlusu da başlayan kişi olsaydı, mobil girişte Devam Eden Operasyon aramasında işler gelebilirdi.

 

Rota tanımlamadaki fason hizmet operasyonlarından sonraki operasyonların iş emri detaylarında kullanılacak malzeme sekmesine dış fason hizmet kartı geliyor. Dolayısıyla mobil SAHAda da operasyon bitir sırasında çıkılacak malzemeler listesinde fason hizme
Rota tanımlamada dış fason hizmet operasyonlarının "planla" seçim kutucuğu seçili olmamalıdır

 

Operasyon bitirde eldeki miktar 5000 koltuk depo miktar 0 iken koltuk depoya G-Devir ile stok girişi yapsak ne olur ?
G-Devir ile stok girişi yapsanız eldeki miktar girdiğiniz stok miktarı kadar artar fakat koltuk depo operasyon bitirde gine '0' olarak gözükmektedir.G-Yarı ile giriş yapıp giriş esnasında stok girişi yapmanız gerekmektedir. Bu konu parametriktir. İş emri bazınta tüketim seçilsin. eğer bu parametreyi kaldırırsanız diğer girişlerlerlede koltuk deponuzu arttırabilirsiniz.

 

Mobil SAHA için kullanılabilecek tablet özellikleri ne olabilir
Tablet ( Yüksel) : Samsung Galaxy Tab3  (GT- P5210)
Barkod okuyucu (Yüksel) : Datalogic (GRYPHOND)
  Kiosk ( TEGA) : 1. Mini endüstriyel pc
a. AMD işlemci
b. 4 GB Ram
c. 120 GB SSD
    2. Dokunmatik monitör
a. 15” wide
b. Cam dokunma alanı

 

Bir operatörün ancak bir iş yapabildiği yani sadece bir iş emrine çalışma başlatabildiği operasyon/bölümlerde bir iş emrine çalışma başlatmışken bir başkasına başlatması gerektiğinde ilk başlattığı otomatik Çalışma Bitir yapılabilir mi?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Bir operatörün aynı anda birden fazla iş emrini başlatabildiği süreçlerde başlatılan iş emirlerinin toplu veya tek tek Çalışmalarının Bitirilebilmesi mümkün mü?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Operasyon bitirde eldeki miktar 5000 koltuk depo miktar 0 iken koltuk depoya G-Devir ile stok girişi yapsak ne olur ?
G-Devir ile stok girişi yapsanız eldeki miktar girdiğiniz stok miktarı kadar artar fakat koltuk depo operasyon bitirde gine '0' olarak gözükmektedir.G-Yarı ile giriş yapıp giriş esnasında stok girişi yapmanız gerekmektedir. Bu konu parametriktir. İş emri bazınta tüketim seçilsin. eğer bu parametreyi kaldırırsanız diğer girişlerlerlede koltuk deponuzu arttırabilirsiniz.

 

Operasyon Bitir’de çıkılacak malzemeler gelmiyor
veritabanı da aşağıdaki ERPMVARDIYA da, T_GNL_KOD tablosunda Data/TANIM1 alanına ERP linki portuyla birlikte girilmeli

 

Toplu iş emri ekranında ' Barkod ile operasyon ' arama ekranından ürün kodlarınıda görede arama yapabilirmiyiz?
Barkod ile operasyon seçimi alanından ürün koduna göre sorgulama yapabileceksiniz. Fakat ürün kodlarına göre aramadan önce ‘ M ‘ harfi yazıp aramak istediğiniz kodu yazacaksınız. Uyarı 2 : Sistem ürün koduna göre aramaya ayarlandı. Ürün adına göre denerseniz bulmaz

 

Aynı Makinede yapılan aynı iş emrine ait bir iş emrinde farklı sıra numaralarında ki işler aynı anda başlatılabilir mi ?
Evet İş emri arama yapıldığında aynı iş emrinin aynı makinede yapılan farklı sıra numaraları gelmektedir. Bunlardan istediklerinizi seçip toplu çalışma başlat bitir yapılabilir.

 

Toplu işemri işlemlerinde çalışma başlat ve operasyon bitir yapılabiliyor, fakat miktar girilebiliyor mu?
Toplu operasyon bitir yapınca açılan ekranda ki kutucuğa miktar girebilirsiniz. seçtiğiniz iş emirlerini toplu çalışma başlat yaptıktan sonra Çalışma toplu bitir yapılacağında Miktar seçimi yapabilirsiniz.

 

Koçak firmasında sabah işe geldiklerinde mobil SAHAda iş durumunu takip etmek istiyorlar. İstedikleri şu; 1.Hangi işlere başlanmış ? (Çalışma başlat yapılmış ama ; çalışma bitir yapılmamış ) 2. Hangi ürün i Hangi Bölüm ?
1.Üretim Yönetimi / Üretim Takip İşlemleri / İş Emri Gerçekleşme detay ekranında bulunan mobil SAHA gerçekleşmeri sekmesinde ; Çalışma başlat yapan personel , yapılan bölüm , yapılan ürün , tarih , saat vb. bilgiler gelmektedir. Günlük takip etmek istiyorlarsa gelen sorgu sonucunda 'Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi 'alanlarını filtreleyerek kontrol edebilirler.

 

mobil SAHAda operasyon bitir sırasında malzeme çıkışını parti bazında yapabilmek için yapılması gereken nedir?
envanter kartında otomatik çıkış yapılamaz seçimi işaretli olmalı. Bu durumda mobil SAHAda operasyon bitirde çıkacak malzemeler parti bazında seçilerek yapılır.

 

Arslan firmasında 17269 nolu iş emri için CT05 ve CT12 tezgahları A tezgah grubuna bağlı iken 10'ar adet çalışma başlat bitir yapıldıktan sonra CT5 ve CT12 tezgahları B tezgah grubuna aktarılıyor bu durumda ne olur ?
İlgili iş emrine mobil SAHA girildiğinde çalışılan miktar ' 0 ' olarak gelir. Eski çalışma miktarı görülmek isteniyor ise Eski tezgaha aktarılması gerekmektedir.

 

Mobil saha uygulamasında operasyon seçim ekranında hazırlık süresi, işlem süresi neye göre gelmektedir ?
Bu bilgiler viewden gelmektedir, parametrik olarak düzenlenebilir.

 

Mobil saha uygulamasında operasyon listesi neye göre sıralanır ?
Mobil Saha/Makina seçimi sonrası İş emri listesinde İş emri araması ardından gelen operasyon listesi Operasyon No ya göre sıralanır

 

Mobil Saha Çalışma Başlat ekranına gelen kullanılacak y.mamaul malzeme listesinde parti bazında takip edilenlerden seçilenlerin operasyon bitire gelmesi nasıl sağlanabilir.
CALBASLAT_MLZ_LISTESI: Mobil Çalışma Başlat ekranında tablo olarak gösterilen y.mamul ve malzeme envanterlerinin seçim yapılabilmesini sağlayacak olan seç kutucuğu parametre 1 ise görülmez, 2 ise ekranda görülebilir. Parametre 2 olmasına rağmen envanter parti bazında takip edilmiyorsa ( envanter kartında otomatik çıkış yapılamaz göstergesi seçili değilse) dolaysıyla tabloda parametre kolonunda veri yoksa seç kutucuğu o envanterin satırında belirmez. Çalışma Başlatta yapılan bu seçim seçilen envanter operasyon bitire gelmesini sağlar. Seç kutucuğunun varlığına rağmen aynı envanterin farklı partilerinden herhangi biri seçilmezse hepsi Operasyon Bitir e gelir.

 

Operatörler mobil sahada bir işe başlarken tüketmeleri gereken envanterleri görebilirler mi? Operasyon bitirde tüketim miktarı girecekleri bu envanterlerin koltuk depolarında yeterince bulunup bulunmadığını sorgulayabilirler mi?
Mobil Saha uygulamasında Çalışma Başlat ekranına Operasyon Bitir de tüketilecek olan y.mamul ve malzemelerin gösterimi sağlanmıştır. Böylece operatör işe başlarken operasyon bitir sırasında karşısına gelecek olan envanterleri ve parti numaralarını önceden görebilecektir. Eksik bir depo tranfer sözkonusu ise ilgili depocuyu veya önceki bölümü uyarabilecektir. Bu gösterim parametriktir. İkinci olarak yine parametrik oalrak Çalışma Başlatta seçim kullanılacak y.ürün malzeme seçimi yapılabilmektedir. Seçim yapılan envanterlerin OPerasyon Bitir e set edilemesi de sağlanabilmektedir. Son olarak istenirse parametrik olarak kullanılacak y.mamul malzeme koltuk depoda yoksa Çalışma Başlat yapılması da önlenebilmektedir

 

Soru Sor