Sahadan Uzak Kalmayın

bilişimmobile ile ofis ve saha arasındaki engelleri kaldırın
Mobil vardiyada Operasyon bitirde koltuk depo miktar sıfır görünüyor ve stok çıkışı yapılamıyor. Oysa ürün malzeme listesinde koltuk depoda eldeki miktar mevcut sadece giriş tipi G-DEVİR durumda.
G-Devir tipte stoklar Koltuk ambarında kullanımda görünmez. Bu bir parametre konusudur, sistemin bu kısıtı sağlayan parametresi değiştirilmeli. 

 

Mobil vardiyada kayıt girilen iş emrinin tüm kayıtları erp de silindiği halde iş emri silinemiyor
Mobil vardiyadan gerçekleşme yapılan iş emirleri erp de silinemez. İş emri iptal/kapalı durumlarına getirilebilir. Yine de silinmek isteniyorsa Bilişim e başvurulmalı

 

İş Emri çalışma başlat sırasında eklenen personelin o üretim bölümünde çalışıyor olması zorunluluğu var mı?
Mobil vardiyad böyle bir kısıt yok. Bu durum ERP de Operasyon Listesi ekranı için geçerli. Mobil de Kişi ID si olan her çalışan iş emri gerçekleştirmede kaydedilebilir

 

PMR üretilmemiş (iş emri detay ekranı izlenebilirlik sekmesi) iş emirlerinin mobil vardiya iş listesine gelmesi önelenebilir mi
Parametrik bir konudur, önlenebilir.

 

Bir iş emrinin operasyon bitirme işlevinde bir hammaddenin çıkışı zorunlu hale nasıl getirilir. İlgil hammadde çıkış miktarı girilmeden operasyon bitirilememeli
Envanter kartında kartında Planlama ve stok Değişkenleri sekmesinde Kritiklik özelliğinden Çok Kritik seçilenler iş emri gerçekleştirmede ( mobil vardiya veya vardiya sihirbazı) mutlaka çıkış miktarı girilmek zorunda kalınacaktır. Yarı mamullerde ürün ağacından geliyorsa; 2 ve3. seviyelerde herhangi bir miktar girişi zorunlu, 1.seviyelerde ise üretilen miktar kadar çıkış yapılması zorunlu.  
Alternatif malzemelerin operayon bitir sırasında gelmesi için nerede tanımlanmış olması gerekir?
Alternatif malzemelerin mobilde stok çıkışı için gelmesi Alternatif Malzeme kataloğunda tanımlanması ile mümkündür. Ürün ağacında alternatif olarak tanımlanmış olması durumunda gelmez. 

 

Mobil vardiyada Operasyon bitirde tüketilen alternatif malzeme İş Emri Detay ekranında Kullanılan Yarımamul/Malzeme kaydına gelir mi?
Gelmez. Stok Çıkışları Göster butonu ile incelenebilir. İzlenebilirlik Raporuna da gelir

 

Rota tanımlamadaki fason hizmet operasyonlarından sonraki operasyonların iş emri detaylarında kullanılacak malzeme sekmesine dış fason hizmet kartı geliyor. Dolayısıyla mobil vardiyada da operasyon bitir sırasında çıkılacak malzemeler listesinde fason hi
Rota tanımlamada dış fason hizmet operasyonlarının "planla" seçim kutucuğu seçili olmamalıdır

 

Mobil vardiyada operasyon bitir sırasında çıkılacak malzeme miktar girilemesinin zorunlu olması
Çıkılacak malzeme yarımamul ise miktar girişi zorunludur. Çıkılacak malzeme hammadde ise envanter kartında planlama stok sekmesinde Kritiklik seçimi "çok kritik" ise çıkılacak miktar girişi zorunlu olur

 

Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için
Çalışma Başlat için personel eklemede barkod yerine sicilden arama için ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN parametresi mevcut

 

Mobil vardiyada operasyon bitirde fazla tüketim yapılamıyor
Malzemler fazla tüketilebilir ama yarımmuller tüketilemez.

 

Mobil vardiyada operasyon bitirde ürün ağacında bulunan ve koltuk deposunda yeterli eldeki stok miktarı bulunan yarımamul ( kalıp kum) koltuk depoda 0 görünüyor. Üretim bölümlerinde yarımamul çıkış deposu doğru işaretlenmiş.
"YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" parametresi 1 yapılmış olabilir. Üretim parametrelerinden "YMAMUL_AYNI_ISEMRI_CIKILSIN" 1 ise üretim gerçekleştirmesi yapılan iş emrinin çıkılacak malzemelerindeki yarımamullerin aynı iş emri numarasına sahip olması gerekir. Döküm iş emri gerçekleştirilirken aynı iş emrine ati olan kalıp stokları koltuk depo miktara gelir. FArklı iş emri ile gerçekleşmiş kalıp yarımamulleri koltuk depoda eldeki miktarda bulunsa bile koltuk depo miktar sıfır olur. Kum alaşım ve döndü gibi ürün ağaçlarında bulunmakla birlikte ortaya üretilen yarımamullerin bu parametreye takılmaması için ya 3. seviye yapılmalı ya da imalat türü "ALS" veya DÖNDÜ" olmalı.  Kum yarımamulü seviyesi 3.seviye yapılırsa operasyon bitirde koltuk depo miktar görünür.  Eğer koltuk depo da tanımsız gibi görünüyorsa iş emri detayda iş listesindeki ilk operasyonun makinasının çıkış depoları sorgulanmaktadır. Mobilde Giriş depo olarak seçilen operasyonun giriş deposuna bakılırken çıkış deposu olarak iş emri detay/iş listesindeki ilk operasyonun çıkış deposuna bakar. Bu depo sorgusu sırasında sırasıyla iş emri detay kullanılan malzemeler sekmesindeki Atanan Depo, sonra Rota Operasyon ekranı detay kaydından seçilen depo, sonra Makina Hiyerarşisi en son Üretim Bölümlerine bakar. 

 

Mobil vardiya için tablet barkod okuyucularının kullanımı.
Mobil cihazlara google play de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=tr linkindeki barkod okuma uygulamasını yüklemelisiniz. Bildiğiniz gibi mobilde makine seçiminde, iş emri seçiminde, operasyon çalışma başlatırken personel seçiminde istenirse barkodla giriş olanağı vardı ve bir barkod okuma cihazı gerekiyordu. Artık mobil cihazların kameralarını da kullanabileceksiniz.   

 

İş emri listesinde envanter koda göre de arama yapılabildiği için bazen bir iş emri numarası ararken bu numara envanterin kodunda geçiyorsa o envanter ve iş emri geliyor
İş emrilerinin sıra numarasının başında yılı temsil eden (örneğin 16) bir rakam gelmesi için Genel Tanımlamalar/Ortak işlemler/Sıra Numarası verme de iş üretim seçilerek başlangıç bitiş tanımlanırsa işemri numaralarının envanter kodlarındaki rakamlardan farklılaşması sağlanabilir

 

mobilde çalışma başlatılan operasyon gece vardiyasında başlamış ve bitişi ertesi güne sarkmışsa balşama ve bitiş tarihleri İŞ Emri Gerçekleşme Detay ekranına aynı geliyor. Çalışma süresi - oluyor
Mobilde başlatma ile bitiş farklı tarihlerde ise ( vardiya değişimi 21:00 de başlayıp ertesi gün 08:00 de bitmiş) mobilde bitirme yaparken tarih değiştirilmesi atlanmamalı. Unutulmuşsa İş Emri Gerçekleşme Detay ekranında ana kayıtta vardiya tekrar seçilip kaydedilirse tarih değişir. 

 

Mobil vardiya için kullanılabilecek tablet özellikleri ne olabilir
Tablet ( Yüksel) : Samsung Galaxy Tab3  (GT- P5210)
Barkod okuyucu (Yüksel) : Datalogic (GRYPHOND)
  Kiosk ( TEGA) : 1. Mini endüstriyel pc
a. AMD işlemci
b. 4 GB Ram
c. 120 GB SSD
    2. Dokunmatik monitör
a. 15” wide
b. Cam dokunma alanı

 

Mobil vardiyadan girilen veriler gerçekleşme ve vardiya kayıtlarına gelmiyor
ERP_MVARDIYA_YARAT Job kontrol edilmeli.

 

Mobil vardiyada sicil no ile de Çalışma Başlatta kişi eklenbilir mi
ERPMVARDIYA.T_MOBILE_PARAMETRE'den gelen SICILNO_GIREBILSIN ile kontrol eklendi

 

İş listesine manuel eklenen bir bölüm kodu ve operasyon mobil vardiyada çıkmıyor neden?
İş listesine manuel eklenen operasyon ve bölğm kodunun mobil vardiyaya gelmesi için planlanan başlangıç tarihi ve planlanan bitiş tarihi alanları girilmelidir zorunlu bir alandır. Eğer bu alanlar doldurulursa mobil vardiyaya gelecektir.

 

Operasyon bitirde çıkılacak malzemelere miktarlar operasyon tüketim miktarlarından set edilebilir mi?
Hayır sakıncaları var : 1. Alternatiflere de set eder, stoklar bozulur
2. Bütün partilere set eder. Otomatik çıkış yapılamaz tipteki envanterlerin tüm partileri listeleneceği için kullanılmayan partiler de stoktan düşer
3. Ürün ağacında bazen tüketilmeyen envanterler otomatik tüketilmiş olur ( yolluk, döndü vb)

 

Bir operatörün ancak bir iş yapabildiği yani sadece bir iş emrine çalışma başlatabildiği operasyon/bölümlerde bir iş emrine çalışma başlatmışken bir başkasına başlatması gerektiğinde ilk başlattığı otomatik Çalışma Bitir yapılabilir mi?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Bir operatörün aynı anda birden fazla iş emrini başlatabildiği süreçlerde başlatılan iş emirlerinin toplu veya tek tek Çalışmalarının Bitirilebilmesi mümkün mü?
Yapılabilir, parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine bazında tanımlanan bir özelliğe göre çalışır. 

 

Operasyon Bitir’de çıkılacak malzemeler gelmiyor
TOAD da aşağıdaki ERPMVARDIYA da, T_GNL_KOD tablosunda Data/TANIM1 alanına ERP linki portuyla birlikte girilmeli

 

İş emri listelerinde önceki iş emri gerçekleşme miktarlar görülebilir mi
Parametriktir, tanımlandığında görünür. Montaj iş emrilerinde ise yalnızca bir alt dalın iş emri gerçekleşme miktar görünür

 

Ocak dipte kalan miktarlar nasıl görülecek
İmalat Tipi ALY olan envanterlerin iş emrilerinde mobilde ocak dipte kalan miktar bilgisi gelmesi parametriktir

 

Kalıp ve döküm iş emirleri listesinde figür sayısı ve derece ağırlığı ( figür sayısı * brüt ağırlık) bilgisi görünmesi
Parametriktir. Makine Hiyerarşisinde makine Alt tipi "kalıplama" ve pota" olan makinaların iş listelerinde son ürün envanter kart bilgilerinden çekilerek görülür. Ama Makine alt tip kodlu alanında Pota içi kodlu alan kodu P, kalıplama makinaları için ise kodlu alan kodu 12 olmalı

 

GKK süresini tesbit edebilmek için rotasında ilk operasyonu GKK olan iş emrilerinin mobilde gerçekleştirilmesi sırasında mlz çıkışlı ikinci operasyona koltuk depo gelmiyor. Oysa rotada koltuk depo tanımlı.
ERP malzeme çıkışının ilk operasyonda gerçekleştirileceği mantığı ile tasarlanmıştır. Sadece vardiya tipindeki ilk operasyonda mlz çıkış deposuna mlz çıkışı yapılacak olan ikinci operasyonun mlz çıkış deposu set edilmeli

 

Stok girişli operasyondan sonraki operasyonda operasyon bitirde üretim miktar gelmiyor ve veri girilemiyor
İş emri aşama wiev i GES teki hale getirilecek. Sadece vardiya tipindeki operasyonlarda üretim miktardan toplam çalışma bitir miktardan gerçekleşen miktar düşülmemeli

 

"Mobil vardiyalarda ID numarası ile bağlanırken hekeseERP sorumlusunun ID numarası ile bağlanmasını, sonrasında kendi sicil numaraları ile çalışma başlatmaları iletildiği halde; bir çalışma başlatıldığında ilgili çalışmaya dair iş emri, devam eden operasy
Operatörler ERP Sorumlusunun ID si ile giriş yapıp kendilerine Çalışma Başlatıyorlarsa uygulamaya tekrar  ERP Sorumlusunun ID si ile  girip Devam Eden Operasyon butonuna basınca bir şey göremezler. Çünkü başlatılan ve devam eden operasyonda çalışan ERP Sorumlusu değil. Eğer çalışma başlatta ERP Sorumlusu da başlayan kişi olsaydı, mobil girişte Devam Eden Operasyon aramasında işler gelebilirdi.

 

Operasyon bitirde eldeki miktar 5000 koltuk depo miktar 0 iken koltuk depoya G-Devir ile stok girişi yapsak ne olur ?
G-Devir ile stok girişi yapsanız eldeki miktar girdiğiniz stok miktarı kadar artar fakat koltuk depo operasyon bitirde gine '0' olarak gözükmektedir.G-Yarı ile giriş yapıp giriş esnasında stok girişi yapmanız gerekmektedir. Bu konu parametriktir. İş emri bazınta tüketim seçilsin. eğer bu parametreyi kaldırırsanız diğer girişlerlerlede koltuk deponuzu arttırabilirsiniz.

 

Soru Sor