Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı! Method Wizard

Genel Bakış
Özellikler
Modüller
Başarı Hikayeleri
Ücretsiz Demo

Genel Bakış

Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı MethodWizard, üretim operasyonunuzu en verimli şekilde optimize etmenizi sağlıyor.

Profesyonel Yalın Üretim

MethodWizard, video kayıt yöntemi ile operasyonların kayıt altına alınması, değer analizi ile değer yaratan, yarı değer yaratan ve değer yaratmayan operasyonların sınıflandırılması, operasyon sayfalarının hazırlanması ve iş analizi ile sipariş, istasyon ve operatör bazlı üretim ve planlama süreçlerinin yönetimine imkan veren bir programdır.

Operasyon Sayfaları

İnsan gücünün fazla kullanıldığı üretim şirketleri için mavi yaka personelin yönetimi, ürün maliyeti açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu yüzden işveren, her an personelinin gelen siparişe göre doğru ve hatasız iş yaptığından emin olmak ister. Bu karmaşık yapıyı sadeleştirmek ancak doğru tanımlamalarla mümkün olmaktadır. Bu tanımlamaların yapılacağı ve çalışanı yönlendirecek kaynak Operasyon Sayfaları’dır.

İş Güvenliği

İş Güvenliği kriterinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için operasyon sayfalarında, güvenlik ve koruma araçlarının tanımlanması da yapılmaktadır. Bu sayede, operasyon ve iş başı eğitimlerine ait dokümantasyonun oluşturulmasına ilave olarak işin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılması gereken güvenlik elemanlarının tariflenmesi de sağlanmış olmaktadır.

Web Tabanlı Yazılım

MethodWizard programı web tabanlı bir yaızlım olup, server veya son kullanıcı bilgisayarına kurulum yapılabilmektedir. Kurulum sonrası bilgisayarın web tarayacılarından program başlatılarak kullanılmaktadır. Yazılım tüm web tarayıcıları ile uyumludur.

Operasyon Video Analizi

Operasyonun video analizi yapılarak değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların sınıflandırılması yapılabilir. Bu veriler ile operasyon içerisinde iyileştirme yapılması gereken noktalar tespit edilebilir ve kayıpların önlenmesi için Kaizen, 5S gibi süreç iyileştirme faaliyetleri yapılabilir.

Manuel ve Otomatik Operasyon Sayfası

Her ürün ve alt gruba bağlı operasyonlar için değer analizi modülünden bağımsız olarak manuel operasyon sayfalarının oluşturulması mümkündür. Ayrıca, değer analizi modülü ile oluşan verilerin tek tuşla diğer ekranlara aktarılması ve operasyon sayfalarının otomatik hazırlanması da mümkündür.

Veri Tabanına Kayıt

Yeni oluşturulan operasyon sayfaları kayıtları SQL veri tabanına kaydedilmektedir. Oluşturulan kayıtlardan ürün ve istasyon filtreleri kullanılarak ürünlerin imalat için harcanan toplam adam.dk süreleri ve operasyonel kayıp yüzdeleri raporlanabilmektedir. Bu veriler ERP sistemlerine girdi olarak kullanılabilmektedir.

Revizyon Takibi

Operasyon sayfalarından yapılan değişiklikler sayfa üzerinde otomatik revizyon kaydı oluşturmaktadır. Revizyon işlemleri içerisinde operasyon sayfasının değişiklik açıklama bilgileri, hangi tarihte kim tarafından oluşturulduğu, kim tarafından onaylandığı ve iyileştirmeler sonucunda ne kadar süre kazanıldığı bilgileri gösterilmektedir. Bu kayıtlar ile çalışanların yapmış olduğu değişiklikler ve iyileştirmeler sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu veriler ayrıca ölçülebilir göstergeler olarak çalışanlar hedef olarak atanabilir.

Onay Mekanizması

Oluşturulan operasyon sayfalarının kontrollü onayı için onay mekanizması mevcuttur. Taslak olarak oluşturulan operasyon sayfaları, onay yetkisi bulunan sorumlunun iş listesine düşmektedir. İş listesi içerisinden operasyon sayfası detayları kontrol edilerek onaylanabilir veya reddedilebilir. Onaylanan doküman “onaylı” duruma, reddedilen dokuman ise tekrar “taslak” durumuna geçmektedir. Revizyon işlemleri için de aynı şekilde tekrarlanmaktadır.

Rol Bazlı Yetkilendirme

MethodWizard programı, aynı anda birçok kullanıcı tarafından kullanılabildiği için kullanıcıların veri tabanındaki bilgilere ve ekranlara erişimi yetkiye tabi tutulmuştur. Tanımlanan rollere, yetkilere atanmakta ve bu rollerde kullanıcılara tanımlanarak rol bazlı yetkilendirme oluşturulmaktadır.

Modüller

Günümüzde üretim şirketleri, artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini arttırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar. Ancak işçilik sürelerinin düşürülmesi için bazı analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlardan bir tanesi video kayıt yöntemi ile operasyonun kayıt altına alınması ve sonrasında bu videonun analiz edilerek, değer yaratan, yarı değer yaratan ve değer yaratmayan işlerin sınıflandırılması yöntemidir. 

Katma Değeri Olan Aktiviteler (VA), ham malzemenin yada bilginin müşteri gereksinimini sağlamak amacıyla, şekillenmesi yada işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Katma Değeri Olmayan Aktiviteler (NVA) ise ürünün kendisi üzerine bir değer eklemeyen fakat kaynak yada yer harcayan aktivitelerdir. MethodWizard programı ile video kayıtları alınan üretim operasyonlarının personel bazlı operasyon analizi yapılmakta ve değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların süre bazlı dağılımı elde edilmektedir.

Ayrıca, değer yaratmayan kayıpların sınıflandırılması yapılarak değer yaratmayan operasyonlar için süreç iyileştirme faaliyetleri tanımlanmaktadır. Bu analiz sonrasında, operasyonel kayıpların azaltılması neticesinde kapasite ve verimlilik göstergelerine etkisi de program tarafından raporlanmaktadır.

Methodwizard yazılımı ile israf ve kayıplar analiz edilerek, odaklanmış iyileştirme faaliyetleri koordine edilmekte ve üretim operasyon sürelerinin azaltılması ile maliyet indirimi, verimlilik ve kapasite artışı sağlanmaktadır.

Verinin güvenilir olması için analizi yapılacak operasyon videosunun, her bir vardiyada10 kez tekrarlanması önerilmektedir. Methodwizard değer analizi modülü ile üretim optimizasyonun yapılması neticesinde, aşağıda listelenen başlıklar altında değer yaratmayan operasyonlar kategorize edilmektedir :

 • Alma ve Yerleştirme Kayıpları
  • Karışıktan - avuç dolusu alma
  • Ağır / büyük parçaları alma ve yerleştirme
  • Uzanarak alma ve yerleştirme
  • Geçici yerleştirme
  • Zor yerleştirme
 • Araç/Aparat Kullanma Kaybı
 • Tekrarlı Hareketler ve Ayar Kayıpları
  • Vücut hareketleri
  • Yürüme
  • Oturma ve kalkma
  • Eğilme ve çömelme
 • Görsel Kontrol Kayıpları
 • Proses Zamanı Sırasında Beklemeler

Üretim optimizasyonu ile işin yeniden düzenlenmesini sağlayan üretim optimizasyonu ve proses entegrasyonu yapılmakta olup, zor/doğal olmayan operasyonların iyileştirilmesi, düzensiz operasyonların iyileştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılması mümkün olmaktadır. Bu sayede, yalın imalat uygulamaları ile operasyonların kolaylaştırılması ve ergonomi önerilerinin geliştirilmesi, operasyon iyileştirmeleri ve standartlaştırma, hareketlerin iyileştirilmesi ve israfın azaltılması sağlanmaktadır.

Methodwizard yazılımı ile video kayıtları alınan üretim operasyonları için otomasyon ve yatırım önerilerinin geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca, hareket akışının iyileştirilmesi ve altın alan (golden zone) uygulamaları ile tekrar eden hareketlerin oluşturduğu yorgunluğu önleyecek ritmik operasyon uygulamaları da geliştirilmektedir. Üretim operasyonlarına ait değer analizi ile prosesin ve çalışma alanındaki uygunsuzlukların ve iş kazası risklerinin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Değer analizi modülü ile kalite hatalarının tespit edilmesi ve önlenmesi de sağlanmaktadır.

Ayrıca, kısa duruşların ve uzun setup sürelerinin azaltılması ile toplam akış süresinin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerine girdi teşkil edecek veriler kayıt altına alınmaktadır.

MethodWizard İş Analizi Modülü; satış siparişleri ve operasyon sayfalarına girilen süre bilgilerini baz alarak, bölüm, hat, istasyon bazında anlık eleman kaynak ihtiyacını analiz etmektedir. Fabrika çalışma saatleri için farklı vardiya şablonları oluşturulmakta ve kapasite ihtiyacına göre uygun vardiya şablonlarının seçilmesi sağlamaktadır.

İş analizi modülü, üretimde çalışan mavi yaka operatörlere ait operasyon sayfalarındaki ana ve yardımcı operasyonların önceliklendirilmesi, mavi yaka operatör seçimi ve istasyon ataması yapmaktadır. Mavi yaka operatörlerin atanmasından sonra her bir operatör üzerine yüklenmiş olan operasyon iş listesi ve yüzde doluluk miktarlarına ait “Yükleme Raporları” alınabilmektedir.

Üretim kapasitesinin yeterli olmadığı koşullarda, yüklenemeyen operasyonlar için açık iş emirleri raporu oluşturulmaktadır. Ayrıca, açık iş emirlerini ve satış sevk tarihlerini dikkate alarak fason üretim senaryosu oluşturulmaktadır. Tedarikçi firmalarda üretilmesi gereken operasyonlara ait öneri listesi üzerinden Fason Yönetim süreci de takip edilmektedir. Bu sayede, üretim istasyonlarına ait uygun kapasite iş yükleme ve vardiya ve fason yönetimi ile hat dengeleme yapılabilmektedir.

Referanslar

Daha Fazla Bilgi Alın

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve demo talebinde bulunmak için bize yazın. Uzmanlarımız gün içerisinde size en doğru çözümü sunmak için bilgi aktarsın.

Demo Talep

Demo Talep Edin

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.