Projeler

Başarıyla tamamlanan projelerimiz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2012)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2012)

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm personelin sicil, kadro, atama, terfi, izin, eğitim bilgileri ile bordro ve tahakkuk işlemlerinin bilişimHR uygulama yazılımı ile gerçekleştirilmesini kapsayan projedir.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi (2012)

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi (2012)

TS 13298 belgeli J2EE platformundakibilişimBYS - Bütünleşik Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi ürünümüz, kurumsal süreçlerinde yer alan resmi yazılarının elektronik ortamda yönetilerek saklanması ve izlenirliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından tercih edilmiştir.

Finans ve İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2011-2012)

Finans ve İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2011-2012)

Proje kapsamında Genel Muhasebe ve Bütçe Sistemi, Taşınır Mallar Sistemi, Satınalma Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi için fark analizi, yazılım uyarlama, test ve eğitim, veri aktarma ile işletime alma hizmetleri sağlanmıştır.

SHÇEK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2012)

SHÇEK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2012)

2001 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için gerçekleştirilen Proje kapsamında, SHÇEK Merkez ve Taşra Teşkilatı arasında bilgisayar ağı kurulması ve Uygulama Yazılımı Sistemleri yer almıştır. 2011 yılında kurum organizasyon yapısının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değişmesi ile proje Bakanlık için uygulamaya alınmıştır. Uygulama Yazılımı Sistemleri, Kurumun Ana ve Yardımcı Hizmet Birimleri ile ilgili olan Personel, APK, İMİD, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Emlak, Döner Sermaye, Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları), Yaşlı Hizmetleri, Özürlüler, Genel Sosyal Hizmetler, Ailenin Bütünlüğünün Korunması Modüllerinden oluşmaktadır. 2006 yılında, Dünya Bankası Projesi ile 2500 SHÇEK çalışanına kullanıcı eğitimi verilen bu sistem Türkiye coğrafyasına yayılmış olup uygulama yazılımları web tabanlıdır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 'nın Temel Süreçlerinin Web Tabanlı Platform Bağımsız Yapıya Dönüşüm Projesi (2010-2011-2012-2013)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 'nın Temel Süreçlerinin Web Tabanlı Platform Bağımsız Yapıya Dönüşüm Projesi (2010-2011-2012-2013)

TOKİ’nin konut yapımıyla ilgili planlama, yönetim ve izleme süreçlerinin web tabanlı çok katmanlı yazılım mimarisinde gerçekleştirildiği projedir. Proje iki aşamalı olarak planlanmıştır.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama Projesi (2010)

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama Projesi (2010)

Sivil havacılık sektörüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin web tabanlı platformda izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla hazırlanan ve Mart 2010’da başlayan proje Aralık 2010’da uygulamaya alınmıştır. Proje ile, kurumun iş süreçleri elektronik ortama taşınmış, tüm sektöre ve vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sunulmaya başlanmış, Karar Destek Sistemlerini güçlendirerek üretilen bilgiye kaynağında erişilmesi sağlanmıştır. SHGM Bilgi Yönetim Sistemi ile sivil havacılık alanındaki personel, kurum-kuruluş, hava aracı, permi anlaşmaları, havacılık olayları ve denetleme işlemleri uluslararası standartlara uygun olarak etkin ve verimli biçimde sağlanmaktadır.

SHGM Belge Yönetim Sistemi Projesi (2010). Nisan 2009’da başlayan proje ile kurumun resmi evrak takibi ve arşiv işleri elektronik ortamda, e-imza ve mobil imza kullanılarak yürütülmektedir. TS13298 standardına uygun olanbilişimBYS ürünü ile havacılık sektörü firmaları ve ilgili kişilerin de dış kullanıcı olarak e-imza ve mobil imza kullanarak belge yollama olanağı da bulunmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2009)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (2009)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)’nün faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilişim sistemleri kapsamında, Siemens A.Ş.’nin önderliğinde bilişimHR- İnsan Kaynakları Yönetimi,bilişimBYS - Resmi Evrak İzleme Sistemi, BilişimKİK - Satınalma Yönetimi ve BilişimPTS - Proje Takip Sistemi ürünleri sağlanmıştır. Proje, kur ve işlet yöntemi ile 55 ay boyunca verilecek teknik destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (ENEBİS) Projesi.(2007-2008)

T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi (ENEBİS) Projesi.(2007-2008)

Proje web tabanlı olup, Bütünleşik İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi, Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi, Hukuk Müşavirliği Sistemi, Teftiş Kurulu Sistemi, Bilgi Belge Yönetim Sistemi, Karar Destek Yönetim Sistemi, ve kurumsal Portal Sistemi uygulamalarını kapsamakta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 17 birimine hizmet vermektedir.

T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Yargıtay Bilgi Sistemi ve Taşra Birimleri Otomasyonu (UYAP II-C) İdari/Kaynakları Yazılım Sistemi (2002)

T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Yargıtay Bilgi Sistemi ve Taşra Birimleri Otomasyonu (UYAP II-C) İdari/Kaynakları Yazılım Sistemi (2002)

UYAP YARGITAY Bilgi Sistemi J2EE standardında, web tabanlı olarak Java programlama dili ile Enterprise Java Bean (EJB) kullanılarak gerçekleştirilmesi projesidir. Oracle İlişkisel Veri Tabanı üzerinde, Üç Katmanlı Mimari altyapısıyla, İnternet ortamında web tabanlı olarak çalışan, çevrimiçi (on-line) hizmetler sunan bu çok kapsamlı projede, 1. Personel Yönetim Sistemi (Memur, İşçi, Sözleşmeli), 2. Finansal Yönetim Sistemi, 3. Malzeme ve Üretim Sistemi, 4. Tedarik Sistemi 5. Eğitim Yönetimi Sistemi modülleri yer almaktadır.
Bu sistemler için Sistem Çözümleme ve Tasarım aşamalarında, çağdaş nesneye yönelik yöntemlerle UML (Unified Modelling Language) kullanımını benimsemiştir.
2009’da ABD kökenli Computerworld – Bilgisayar Dünyası Onur Programı’nın “Dünya Çapında Üstün Başarıya Ulaşmış Yenilikçi Bilişim Projeleri”ne her yıl verdiği ödüllerden “Altın Madalya” yı Ulusal Yargı Ağı Projemizle Türkiye’ye vermesinin onurunu yaşıyoruz.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Sicil ve Tahakkuk Sistemi Projesi.(2008-2009)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Sicil ve Tahakkuk Sistemi Projesi.(2008-2009)

Proje ile yurtiçinde ve yurtdışında görevli Kurum çalışanlarının özlük, sicil, izin, eğitim, tayin, terfi, bordro ve tahakkuk gibi işlemlerinin izlendiği, Personel Sicil ve Tahakkuk Sistemi uygulamaları, Microsoft .NET platformu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi.(2008-2009)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi.(2008-2009)

Kağıtsız ofis temel bakışı altında; İdarede oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan, değişik tür ve kategorideki tüm dokümanların yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda saklanması ve yönetilmesi ile, ortak çalışmalarda kullanılan tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilerek paylaşılır halde bulunması amacıyla istenen "Doküman Yönetimi ve İş Akış Yönetimi" yazılımının lisans ve eğitim hizmetlerinin sağlanması projesidir. Proje kapsamında, TTK'ya sunulan bilişimBYS Bilişim Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi ürünümüz web tabanlı platformda, çok katmanlı mimaride çalışmakta olup, Java ile geliştirilmiştir.

Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi (2009)

Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi (2009)

TÜBA tarafından yürütülmekte olan "Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi" kapsamındaki sözlüklerin, web tabanlı uygulama ile Terim Kurulları tarafından etkileşimli olarak oluşturulmasını sağlayacak uygulama yazılımı sisteminin gerçekleştirilmesi projesidir.

Boğaziçi İnşaat Müşavirlik İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2008-2009)

Boğaziçi İnşaat Müşavirlik İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2008-2009)

İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi ve e-İkys Modülleri Projesi.(2008-2009)

İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi ve e-İkys Modülleri Projesi.(2008-2009)

Proje kapsamında bilişimHR Bilişim İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımı ile sağlanan personel özlük, organizasyon yönetimi, iş başvuruları, işe alma, işten çıkarma işlemleri, personel hizmet ve görevlendirme bilgileri, puantaj, bordro tahakkuk, fazla çalışma, kıdem tazminatı, zam ve ücret işlemleri, SSK raporları, e-bildirge ve personel bildirimleri, izin işlemleri, disiplin, rapor, iş kazaları ve vizite işlemleri, personel bütçesi ve maliyet hesapları, asgari geçim indirimi, özel sağlık sigortası uygulaması, hizmetiçi eğitim yönetimi, performans değerlendirme, iş değerlendirme ve ücret yönetimi ile, sağlık işleri yönetimi bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2008-2009)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2008-2009)

Proje, kurum çalışanlarının özlük, sicil, izin, eğitim, tayin, terfi, bordro ve tahakkuk gibi işlemlerini kapsamaktadır. Web tabanlı çok katmanlı yazılım mimarisine uygun biçimde ORACLE veri tabanı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Sistemini Güçlendirme Projesi.(2005-2006)

Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Sistemini Güçlendirme Projesi.(2005-2006)

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede, Personel Yönetimi ile İdari ve Mali İşler Yönetimi iş süreçlerinin otomasyonu Microsoft .NET platformunda gerçekleştirilmiştir.

 

T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2005-2006)

T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2005-2006)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesindeki tüm personelin özlük, sicil, atama, terfi, izin, eğitim bilgileri ile bordro ve tahakkuk işlemlerinin bilişimHRuygulama yazılımı ile gerçekleştirilmesini kapsayan projedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Mali Kaynaklar ve Yönetim Bilgi Sistemi Yenileme Projesi.(2003-2004)

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Mali Kaynaklar ve Yönetim Bilgi Sistemi Yenileme Projesi.(2003-2004)

MAM’da kullanılmakta olan mali sistemin Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumlu hale getirilmesini ve Maliyet Muhasebesi sisteminin revizyonunu kapsamaktadır. Bu amaçla yapılan sistem çözümleme çalışmaları ile yeni sistemde gereksinim duyulan yeni modüller ve mevcut sistemi oluşturan modüllerdeki revizyon gereksinimleri belirlenmiş, tasarım çalışmaları ve yazılım geliştirme çalışmaları da tamamlanarak, proje uygulamaya konmuştur.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (2003-2004)

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (2003-2004)

Bilişim İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi ve Gayrimenkul Sistemi’nden oluşan ürünleri kapsayan proje, Oracle İVTYS platformunda uygulanmıştır. Halen yazılım bakım hizmeti sürmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Bilişim Sistemi (2000-2001).

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Bilişim Sistemi (2000-2001).

Proje Meteksan Sistem A.Ş., Teknosis, Boğaziçi ve Bilişim Ltd ortak çalışmasıdır. Bilişim İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi ve Bilişim Hizmetiçi Eğitim Sistemi'nden oluşan ürünleri kapsayan proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilmiştir. Bu bütünleşik sistem, 2001’den beri 3 katmanlı mimaride, internet/web tabanlı Oracle İVTYS platformunda çalışmaktadır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2001)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2001)

Bilişim İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi, Bilişim Stok ve Demirbaş İzleme Sistemi, Bilişim Genel Muhasebe, Bilişim Hukuk Sistemi ile kuruma özel olarak gerçekleştirilen Krediler Sistemi, Finansman Sistemi, Konut Projeleri ve Araştırma Sistemi, Uygulama Dairesi İşlemleri Sisteminden oluşan ürünleri kapsamaktadır. İstemci/sunucu mimarisinde Oracle İVTYS platformunda çalışmaktadır.

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hesaplarının Tasfiyesi İşlemleri Uygulama Yazılımı Sistemi Projesi.(2001)

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hesaplarının Tasfiyesi İşlemleri Uygulama Yazılımı Sistemi Projesi.(2001)

1987 yılı Ocak ayında başlayan ve 1995 yılı Aralık ayında sona eren Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yöntemiyle tasfiye edilmesi nedeniyle (Tasfiye Halindeki) Emlak Bankası tarafından yapılacak nemalandırma ve hak sahiplerine dağıtma çalışmalarını sağlayacak uygulama yazılımı, Bilişim Ltd’ce gerçekleştirilmiştir. Halen yazılım bakım hizmetleri sürdürülmektedir.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2000)

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(2000)

Bilişim İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi, Bilişim Stok ve Demirbaş İzleme Sistemi, Bilişim Genel Muhasebe, Bilişim Bütçe Yönetim Sistemi ve Bilişim Satınalma ve Sipariş Sistemi'nden oluşan ürünleri kapsayan proje, Şubat 2000 tarihinde başlamıştır. Ağustos 2000’de uygulamaya geçiş çalışmaları başlamıştır. Bu bütünleşik sistem, istemci sunucu mimarisinde Oracle İVTYS platformunda çalışmaktadır. Proje, halen uygulama yazılımı bakımı aşamasındadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi.(1999-2002)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi.(1999-2002)

TAİ-Bilişim Ltd ortak çalışması olan proje, Kuruma özgün kredi ve yurt işlemlerinin yanısıra bütçe, muhasebe, personel, stok, demirbaş, yatırım, inşaat, bakım-onarım, arşiv, evrak, teftiş, soruşturma ve istatistik gibi işlerin daha sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bütünleşik sistem, Oracle İVTYS platformundadır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1999-2000)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1999-2000)

Proje, Bilişim İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi, Bilişim Demirbaş İzleme Sistemi, Bilişim Genel Muhasebe, Bilişim Bütçe Yönetim Sistemi ve Bilişim Evrak İzleme Sistemi'nden oluşan ürünleri kapsar. Bu bütünleşik sistem, Oracle İVTYS platformunda çalışmaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1999-2000)

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1999-2000)

Meteksan Sistem A.Ş. ve Bilişim Ltd ortak çalışması olan proje, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Merkeziyle, Garp Linyitleri İşletmesi (Tavşanlı – Tuçbilek / Kütahya), Ege Linyitleri İşletmesi (Soma / Manisa), Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi (Çayırhan/Ankara), Bursa Linyitleri İşletmesi (Orhaneli/Bursa), Güney Ege Linyitleri İşletmesi (Yatağan/Muğla) ve Yeniköy Linyitleri İşletmesi (Yeniköy/Milas) Bölge Müdürlüklerine kurulan istemci/sunucu mimarisindeki bilgisayar sistemleri üzerinde Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ortamında bütünleşik yapıda, grafik arabirimleri (GUI) kullanarak çalışan uygulama yazılımı, Personel İşlemleri Sistemi (Özlük, Tahakkuk ve Bordro), Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (Muhasebe, Bütçe), Malzeme Stok Kontrol İzleme Sistemi (Stok, Demirbaş, Satınalma) ve Kömür Satış İzleme Sistemlerini kapsamaktadır.

Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (DÖSİM), İnsangücü Kaynakları İzleme Sistemi Projesi. (1999)

Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (DÖSİM), İnsangücü Kaynakları İzleme Sistemi Projesi. (1999)

Kişisel bilgisayarlar (PC) yerel ağı üzerinde, FoxPro Professional Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve 4. Kuşak Programlama Dili ile, genel amaçlı bir yazılım paketi olarak gerçekleştirilmiş olan uygulama yazılımı ürünü ile DÖSİM personelinin özlük bilgileri izlenerek, bordroları hesaplanmaktadır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Personel Özlük ve Evrak Sistemi Dönüştürme Çalışmaları.(1999)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Personel Özlük ve Evrak Sistemi Dönüştürme Çalışmaları.(1999)

TEDAŞ’da mevcut olan Personel Yönetim ve Evrak Sistemi, Oracle İVTYS platformunda istemci/sunucu mimarisinde çalışmaktadır. Proje, 2000 Yılı Sorununu çözmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

ETİBANK A.Ş. (Bankacılık) İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi Projesi.(1999)

ETİBANK A.Ş. (Bankacılık) İnsangücü Kaynakları Yönetim Sistemi Projesi.(1999)

Personel özlük, sicil, bordro tahakkuk ve kariyer planlama ile hizmetiçi eğitim modüllerinden oluşan bu sistem, Oracle İVTYS ortamında, istemci/sunucu mimarisinde çalışmaktadır.

ETİ Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Yönetimi Sistemi Projesi. (1999)

ETİ Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Yönetimi Sistemi Projesi. (1999)

ETİ Holding A.Ş. kuruluşu olan ETİ Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’nin pazarlama ve satış yönetiminin, ETİ Holding YBS ile bütünleşik olarak izlendiği bu sistem, Unix Sunucu üzerinde Oracle İlişkisel Veri Tabanı ortamında gerçekleştirilmiştir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (KHGM YBS).(1998-1999)

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (KHGM YBS).(1998-1999)

KHGM Makine Parkı Çalışma Durumunun İzlenmesi ve Yedek Parça Stok Kontrolu Yönetim Bilişim Sistemi (MYP-YBS) ile bütünleşik çalışan bu Sistem, UNIX altında, İstemci/Sunucu Mimarisinde (Client/Server Architecture) Oracle yazılım geliştirme araçları kullanılarak işletime konulmuştur. KHGM-YBS, Bütçe ve Yatırım İzleme, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Köy Envanteri ile Hakediş İzleme alt sistemlerinden oluşmaktadır. Bu Genel Müdürlük sonradan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı içinde yeniden yapılandırılmıştır.

ETİ HOLDİNG A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1998)

ETİ HOLDİNG A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1998)

ETİ HOLDİNG A.Ş. Genel Müdürlüğü Müessese ve İşletmelerinde bilgisayar desteğinde (IBM-9121 - IBM 4381 - üzerinde PL/I / CICS ve PC üzerinde COBOL-Dbase) yürütülmekte olan Genel Muhasebe, Personel Sicil ve Tahakkuk, İdari ve Sosyal İşler, Satınalma ve Stok Kontrol uygulamalarını, Unix Sunucular üzerinde Oracle İlişkisel Veri Tabanı ortamında gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Personel Sicil İzleme Projesi.(1998)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Personel Sicil İzleme Projesi.(1998)

Bu sistem ile TRT’nin tüm Türkiye coğrafyasına dağılmış, geniş örgüt yapısı içinde yer alan personeline ilişkin özlük, kadro, terfi ve atama bilgileri izlenmektedir. Sistem, Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ortamında, Oracle Developer/2000 uygulama geliştirme araçları kullanılarak hazırlanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın UNDP destekli TUR/95/R01 Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Eğitim Bilişim Sistemi Projesi.(1997-1998)

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın UNDP destekli TUR/95/R01 Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Eğitim Bilişim Sistemi Projesi.(1997-1998)

Dünya Bankası Fonlarıyla desteklenen bu Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü UNDP’nin açtığı Uluslararası ihale sonucunda Bilişim Ltd tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilişim Sistemi ile, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü kapsamındaki personele verilen ya da verilecek hizmetiçi eğitim ile eğitmen ve katılımcı bilgileri izlenmektedir.

TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1996-1997)

TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1996-1997)

TÜBİTAK'ın hedeflerine ulaşmadaki verimliliğini ve her kademede etkin, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğini arttıracak, bilginin toplandıktan sonra gerekli işlemlerin de yapılması ile, istenilen noktalara istenilen zamanda ulaşmasını sağlayacak bir Yönetim Bilgi Sistemi'nin (YBS) kurulması çalışmaları Bilişim Ltd. tarafindan yapılmıştır.
Yönetim Bilgi Sisteminin temel alt sistemlerinden üçü; Mali ve İdari Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS), İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ve Bilimsel Aktiviteleri Yönlendirme Sistemi'dir (BAYS). Bu üç sistem, bir yandan TÜBİTAK'ın Ankara'daki Merkezinde ve öte yandan Başkanlığa bağlı Ankara Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Enstitüsü'nde (BİLTEN), Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) ve Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) bütünleşik olarak çalışmaktadır (1997).

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. Malzeme Planlama (MIPLA) ve Bütçe Planlama (BUPLA) Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi-Sistem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1995-1997)

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. Malzeme Planlama (MIPLA) ve Bütçe Planlama (BUPLA) Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi-Sistem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1995-1997)

İki endüstri devinin (Koç Holding/Türkiye ve Siemens/Almanya) ortaklığı olan SİMKO, Türk elektrik/elektronik sanayiinin en önde gelen kuruluşlarından biridir. Proje UNIX altında, İstemci/Sunucu Mimarisi (Client/Server Architecture) kullanılarak ORACLE yazılım ortamında geliştirilmiştir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM), Makine Parkı Çalışma Durumunun İzlenmesi ve Yedek Parça Stok Kontrolu Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1995-1997)

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM), Makine Parkı Çalışma Durumunun İzlenmesi ve Yedek Parça Stok Kontrolu Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1995-1997)

Türkiye Coğrafyasını kapsayan KHGM örgütünün bu önemli Projesi, UNIX altında, İstemci/Sunucu Mimarisi (Client/Server Architecture) kullanılarak ORACLE yazılım geliştirme ortamında, 1995'te başlatılmış olup 1997'de işletime konulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın UNDP destekli TUR/91/RO1 Çekirdek Sağlık Kaynakları Yönetim Sistemi - Sistem Çözümleme Projesi. (1995-1996)

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın UNDP destekli TUR/91/RO1 Çekirdek Sağlık Kaynakları Yönetim Sistemi - Sistem Çözümleme Projesi. (1995-1996)

Dünya Bankası Fonlarıyla desteklenen ve Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütünün tümü ve 8 ilin (Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Muğla, Sivas, Tokat, Yozgat) Sağlık Müdürlükleriyle ilgili Maliye, Malzeme ve İnsangücü Kaynaklarının Yönetimini kapsayan bu Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü UNDP'nin açtığı Uluslararası ihale sonucunda Bilişim Ltd tarafindan gerçekleştirilmiştir (1 Mayıs 1995 - 28 Şubat 1996).

Türk Telekom (TT) İmalat, Onarım, Donatım Sanayi (İMODSAN) Müessesesi (Atölye Müdürlüğü) Yönetim Bilişim Sistemi Tasarımı ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1995)

Türk Telekom (TT) İmalat, Onarım, Donatım Sanayi (İMODSAN) Müessesesi (Atölye Müdürlüğü) Yönetim Bilişim Sistemi Tasarımı ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1995)

Üretim ortamındaki maliyet muhasebesi öğelerini de içeren bu Yönetim Bilişim Sistemi, kişisel bilgisayarlar (PC ve McIntosh) yerel ağı üzerinde, FoxPro Professional Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve 4. Kuşak Programlama Dili ile, genel amaçlı bir yazılım paketi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ve KVC Hastanesi Yazılım Geliştirme Projesi. (1994)

Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ve KVC Hastanesi Yazılım Geliştirme Projesi. (1994)

Ankara'da AÜ İbni Sina Hastanesi ile bağlantılı olarak çalışacak 200 yataklı Kardiyoloji ve Kardio-vasküler Cerrahi (KVC) Hastanesi için, IBM AS/400 sistemi üzerinde MedSol yazılım paketi ortamında, Tıbbi Sekreterya, Ameliyathane, Faturalama, Döner Sermaye modüllerinin ve Bütünleşik Muhasebe Stok Denetim, Demirbaş Yönetimi ve Personel/Tahakkuk Sistemlerinin geliştirilip, Hastanenin açılışıyla birlikte uygulamaya konmuştur.

SSK Dışkapı/Ankara Hastanesi Eczane Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1994)

SSK Dışkapı/Ankara Hastanesi Eczane Yönetim Bilişim Sistemi Projesi.(1994)

IBM AS/400 sistemi üzerinde, IBM yazılımı kullanılarak uygulamaya konmuştur.

T.C. Turizm Bakanlığı Otomasyon Projesi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi. (1994)

T.C. Turizm Bakanlığı Otomasyon Projesi Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi. (1994)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığının kullandığı sistemlerin de yer aldığı beş altsistemden oluşan Turizm Bakanlığı Merkezi Otomasyon Sistemi Birinci Bölüm uygulama yazılımı geliştirme projesi UNIX işletim sistemi ortamında Oracle Veri Tabanı ve Dördüncü Kuşak Dili kullanılarak, NCR 3447 ve 3445 bilgisayar sistemleri ağı üzerinde uygulanmak üzere gerçekleştirilmiştir.

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Bordroları Bilişim Sistemi Projesi. (1993-1994)

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Bordroları Bilişim Sistemi Projesi. (1993-1994)

Digital Equipment Corporation (DEC) VAX 8200, 8350 ve 6410 sistemlerinden oluşan bilgisayar ağı üzerinde RDB ilişkisel veri tabanı ortamında uygulamaya konmuştur.

SSK Ankara Ulus Hastanesi Eczane Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1993-1994)

SSK Ankara Ulus Hastanesi Eczane Yönetim Bilişim Sistemi Projesi. (1993-1994)

IBM AS/400 sistemi üzerinde, IBM sistem yazılımı kullanılarak geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) Gelirler Projesi.(1993-1994)

Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) Gelirler Projesi.(1993-1994)

DHMİ Uygulama Yazılımı, IBM 9000 ana bilgisayar sistemi üzerinde VSE işletim sistemi altında Cross Systems Product (CSP) Dördüncü Kuşak Dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Kültür Bakanlığı Otomasyon Projesi Master Plan Yapımı ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1992-1994)

Kültür Bakanlığı Otomasyon Projesi Master Plan Yapımı ve Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi.(1992-1994)

On dokuz altsistemden oluşan Kültür Bakanlığı Merkezi Otomasyon Sisteminin geliştirilmesi için Beş yıllık Master Plan çalışması ve UNIX işletim sistemleri ortamında ORACLE Veri Tabanı ve Dördüncü Kuşak Dili kullanılarak Bütçe, Araştırma-Planlama-Koordinasyon (APK), Personel ve Kütüphane altsistemleri Yazılım Geliştirme hizmetleri gerçekleştirilmiş; Data General DG/Aviion 4600 ve 4100 bilgisayar sistemleri ağı üzerinde çalışmaktadır.

Bayındır Hastanesi Yazılım Geliştirme Projesi. (1992)

Bayındır Hastanesi Yazılım Geliştirme Projesi. (1992)

Ankara'daki 200 yataklı Bayındır Hastanesi için iki IBM AS/400 sistemi üzerinde MedSol yazılım paketi ortamında Tıbbi Sekreterya, Ameliyathane, Doğumhane, Faturalama modüllerinin ve Bütünleşik Hastane Muhasebe, Stok Denetim, Demirbaş Yönetimi ve Personel/Tahakkuk Sistemlerinin geliştirilmiştir.

SSK Dışkapı/Ankara Hastanesi Stok Denetim Sistemi Projesi. (1992)

SSK Dışkapı/Ankara Hastanesi Stok Denetim Sistemi Projesi. (1992)

SSK Ankara Hastanesinde Bütünleşik Hastane Yönetim Sistemi çerçevesinde stok izleme sistemini içeren Bilişim Ltd. çözümüdür.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Otomatik Bilgi İşlem ve Sistem Mimarisi Tasarımı Projesi.(1991-1992)

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Otomatik Bilgi İşlem ve Sistem Mimarisi Tasarımı Projesi.(1991-1992)

Proje'nin amacı, Master Plan’ın hazırlanması bakımından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.) bünyesinde bulunan Birlik, Kurum ve Karargâhların (K.K.K. Karargâhı, Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugay Komutanlıkları ile Lojistik Birlik, Kurum, Depo ve Fabrika Komutanlıkları) bilişim sistemlerine ilişkin; bilgi yapısı, bilgi işlem, bilgi iletişim, yazılım, donanım, teşkilat ve personel ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesi ve bu ihtiyaçların barış, gerginlik ve savaş durumlarında karşılanmasını sağlayacak yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımını yapmak ve bu sistemlerin gerçekleşme planlarını hazırlamaktır.
Proje kapsamında yer alan Sistem Mimarisi Tasarım çalışmasında ise amaç, Kara Kuvvetleri (a) Yönetim Bilgi Sistemi, (b) Lojistik Bilgi Sistemi ve (c) Taktik Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemi'nin tasarımı ve tanımında sistem belirleyicilere, K.K.K.'lığı bünyesindeki komutanlık ve karargâhlara uygun bir teknik rehber ile destek sağlamak ve gelecekte söz konusu bilgi sistemlerinde karşılaşılacak bilgi değişim ve işlem ihtiyaçlarını karşılayacak geçiş stratejisini ve bilgi sistem hedef mimarisini tanımlamaktır. 
Sözleşmesi Ağustos 1991'de imzalanan Proje'nin tümü 1992 sonunda bitirilerek toplam 5.035 sayfa tutan 16 klasörlük bir ürün olarak teslim edilmiş ve kesin kabulü yapılarak uygulamaya konmuştur. Bu çalışma, Türkiye'de bugüne değin gerçekleştirilmiş en büyük sistem analiz/tasarım ve bilişim sistemleri yönetim ve planlama projesidir.
Tasarımı gerçekleştirilen bu sistem, Açık Sistemler Stratejisi'ne ve İstemci/Sunucu Mimarisi'ne uygun bir uygulama olup savaş gerginlik ve barış koşullarında kullanılacak, ulusal bir X.25 ağı üzerinde enterkonnekte 1.722 bilgisayar sisteminden oluşan dev bir sistemdir.

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müşteşarlığı (SSM) Teknik Danışmanlık,Sistem Çözümleme ve Tasarlama ve Eğitim Hizmetleri.

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müşteşarlığı (SSM) Teknik Danışmanlık,Sistem Çözümleme ve Tasarlama ve Eğitim Hizmetleri.

Savunma Sanayii Müşteşarlığı (SSM bünyesinde, eldeki donanım ve yazılım ürünlerini etkin biçimde kullanabilmek, düzenli ve sağlıklı bilgi akışını sağlayacak Yönetim Bilişim Sistemi'ni tasarlamak amacıyla, Bilişim Ltd, sistem çözümleme ve sistem tasarımı çalışmalarını yaparak SSM Yönetimi'ne "SSM Bilgi İşlem Projesi Sistem Çözümleme ve Mevcut Kaynakların Tespiti Aşamaları Çalışma Raporu" ve "YBS Geliştirme Raporu" başlıkları adı altında iki rapor sunmuştur. Bu proje kapsamı içinde ayrıca SSM yöneticilerine ve görevlilerine yönelik toplam 3 hafta süren bir dizi Seminer ve Eğitim Programı verilmiştir.

T.C. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto Sistemi Olurluk İncelemesi.

T.C. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto Sistemi Olurluk İncelemesi.

T.C. Milli Piyango İdaresi'nin başlatmayı planladığı Sayısal LOTO Sistemi'ne ilişkin bir yarar/maliyet çözümlemesi, teknik olurluk ve finansman yönetimi bakımından çeşitli seçeneklerin irdelenmesini amaçlayan Olurluk İncelemesi (Fizibilite Etüdü) için Türkiye'nin çeşitli bölgelerini kapsayan bir anket çalışması yapılarak, Sayısal LOTO Oyununa ilişkin talep ve talep kayması tahminleri bilimsel yöntemlerle, olası en düşük ve en yüksek değerler olarak hesaplanmıştır. Sayısal LOTO Oyununun Teknik Olurluğu, Yarar/Maliyet Çözümlemesi ve finansman yöntemiyle ilgili seçeneklerin karşılaştırması yapılarak sonuçlar bir rapor biçiminde Milli Piyango İdaresi'ne sunulmuştur. Bugün kullanılmakta olan Sayısal Loto sistemi, bu olurluk incelemesinde sunulan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmit Petrol Rafinerisi'nin Dolum Emirleri ve Müşteri Hesapları Yönetim Bilişim Sistemi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmit Petrol Rafinerisi'nin Dolum Emirleri ve Müşteri Hesapları Yönetim Bilişim Sistemi

Sistem çözümleme ve yazılım geliştirme hizmetlerini Bilişim Ltd gerçekleştirmiştir. 7 bilgisayar sisteminin bir ağ oluşturduğu bu çevrimiçi sanayi uygulamasının 200 dolayında programdan oluşan yaklaşık 168.000 COBOL satırı tutan uygulama yazılımı, Avrupa'nın 10. büyük rafinerisi olan bu kuruluşumuzda başarıyla kullanılmıştır.

Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM);

Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM);

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. vb. Ulusal Kurumlar için Düzenlenen Seminerler. "Yönetimde Bilgisayar Kullanımı" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" konulu seminerler, bu merkezi kuruluşlar ve TRT gibi ulusal kurumlarda Bilişim Ltd Şirketi’nce düzenlenmiştir.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Personel, Stok, Bütçe İzleme ve Muhasebe Sistemi Projesi

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Personel, Stok, Bütçe İzleme ve Muhasebe Sistemi Projesi

Bilişim Ltd'ce tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Seminerleri. Müsteşarlar, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları düzeyinde Kamu Yöneticilerimizin Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda aydınlatılmaları amacıyla, TODAİE çatısı altında, Bilişim Ltd'ce seminerler düzenlenmiş, ayrıca Muhasebe Müdürlerini yetiştirmek üzere Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları konusunda da kurs ve seminerler verilmiştir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Projesi (1988-1991)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Projesi (1988-1991)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Projesi, 1988-89 öğretim yılında yapılan ve 28 firmanın katıldığı deneme uygulamasında, Bilişim Ltd. başarılı olarak değerlendirilen firmalardan biri olarak, Fransız IN2-Leanord fırmasının Nanoreseau Pedagojik Ağ ve Leanord/Elan mikro-bilgisayarlarını kullanarak, 1989-90 öğretim yılında Ankara'da 2 lisede BDE laboratuarları kurmuş, MEB için lise 1 matematik yazılımı geliştirmiştir. 
1991 yılında ise, Ticaret Liseleri için Bankacılık, Kooparatifcilik, Muhasebe dersleri ve Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri için Servis Teknikleri dersleri ile ilgili BDE Ders Yazılımları Bilişim Ltd'ce gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Emlak Bankası Çevrimiçi (on-line) Şube Otomasyonu ve Genel Müdürlük Bilgi İşlem Hizmetleri Projesiyle ilgili Sistem Çözümleme / Tasarım Çalışması Projesi (1987-1991)

Türkiye Emlak Bankası Çevrimiçi (on-line) Şube Otomasyonu ve Genel Müdürlük Bilgi İşlem Hizmetleri Projesiyle ilgili Sistem Çözümleme / Tasarım Çalışması Projesi (1987-1991)

Bilişim Limited'ce gerçekleştirilmiş, Proje'nin 5 (beş) yıllık bir dönemi kapsayan Uygulama Planı (1987-1991) yürürlüğe konmuş ve Bankanın toplam 438 şubesinde başarıyla uygulanmıştır.
Bu sistem çözümleme/tasarım çalışmasının ışığında, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi Olurluk İncelemesi de Bilişim Ltd tarafından hazırlanmıştır.
Haziran 2001’den beri Ziraat Bankası ile birleşmiş olarak hizmet vermekte olan Türkiye Emlak Bankası ile Bilişim Ltd arasındaki Yazılım Bakım ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi, bu birleşmenin gerçekleşmesine değin 17 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır.

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 97 Büyük İş Hacimli Şube, 560 Orta İş Hacimli Şube, 3 İstihbarat Müdürlüğü, 2 Dış Muameleler Bölge Şubesi, 4 Genel Müdürlük Birimi ve Veri Hazırlama Birimi için 11 Firmaca Önerilen Bilgisayar Sistemleri Donanım ve Yazıl

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 97 Büyük İş Hacimli Şube, 560 Orta İş Hacimli Şube, 3 İstihbarat Müdürlüğü, 2 Dış Muameleler Bölge Şubesi, 4 Genel Müdürlük Birimi ve Veri Hazırlama Birimi için 11 Firmaca Önerilen Bilgisayar Sistemleri Donanım ve Yazıl

T.C. Ziraat Bankası'nın Dünya Bankası'nca desteklenen Banka Hizmetleri ve Denetim Sistemi ve buna ilişkin Elektronik Bilgi İşlem Sistemi Analiz ve Değerlendirme Çalışması. Merkezi Roma'da olan Birleşmiş Milletler FAO örgütünce sağlanan finansmanla Bilişim Ltd. Genel Müdürü Dr. Aydın Köksal tarafından gerçekleştirilmiştir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı'nın (KÜSGET, Nisan 1990'da KOSGEB oldu)

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı'nın (KÜSGET, Nisan 1990'da KOSGEB oldu)

Dünya Bankası'nca desteklenen Yönetim Bilgi Sistemi Projesi, Batı Alman Berlin-Consult Firmasınca üstlenilen bir Örgüt Geliştirme Projesinin en önemli bölümü olarak, Bilişim Ltd'ce gerçekleştirilmiştir. Bu sisteme ilişkin Sistem Çözümleme, Tasarım, Bilgisayar Konfigürasyonu Belirleme, Şartname Hazırlama, Teklifleri Değerlendirme, Sistem Seçimi ve seçilen IBM sistemleri üzerinde Uygulama Yazılımı Gerçekleştirme çalışması Bilişim Ltd'ce sağlanmıştır.

MİMTAŞ Mühendislik, İnşaat Mühendisliği ve Ticaret A.Ş.

MİMTAŞ Mühendislik, İnşaat Mühendisliği ve Ticaret A.Ş.

LİBYA/MİMTAŞ İşçi Hesaplarının İzlenmesi Bilişim Sistemi, sistem çözümlemesi ve Fortune bilgisayar donanımı üzerinde gerçekleştirimi Bilişim Ltd'ce gerçekleştirilmiştir.

Türk-İngiliz Kültür Derneği Yönetim Bilişim Sistemi'nin sistem çözümleme / tasarım ve yazılım geliştirme hizmetleri projesi.

Türk-İngiliz Kültür Derneği Yönetim Bilişim Sistemi'nin sistem çözümleme / tasarım ve yazılım geliştirme hizmetleri projesi.

Unisys donanımı üzerinde Bilişim Ltd'ce gerçekleştirilmiştir.

ETMAŞ Elektrik Tesisat ve Mühendislik A.Ş. Cihaz Teslim ve Bakım Yönetim Bilişim Sistemi'nin sistem çözümleme/tasarım ve yazılım geliştirme hizmetleri projesi.

Siemens bilgisayar donanımı üzerinde Bilişim Ltd'ce gerçekleştirilmiştir.